NARZĘDZIE DO ODSUWANIA OD SIEBIE ZWARTYCH ELEMENTYCH I UTRZYMYWANIA ICH W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZWIERAK to:

narzędzie do odsuwania od siebie zwartych elementych i utrzymywania ich w pewnej odległości od siebie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE DO ODSUWANIA OD SIEBIE ZWARTYCH ELEMENTYCH I UTRZYMYWANIA ICH W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.897

CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PANORAMA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, TAŚMA, BANDYTYZM, ANALIZA WARTOŚCI, CEP, LITERNICTWO, SZLIFIERKA KĄTOWA, OPERA, PÓŁGRUPA TRANSFORMACJI, ALGORYTM REKURENCYJNY, BOK, SKRZYNIA, PRZEJŚCIÓWKA, ZATAPIACZ PŁYWAKA, ROZWIERAK, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, GODŁO PROMOCYJNE, CZYNELE, GENETYKA POPULACYJNA, CHOROBA BECHTEREWA, POMPA PROTONOWA, ANTYTETYCZNOŚĆ, DYREKCJA, GRUPA IMINOWA, LINIE BEAU, KOMPATYBILNOŚĆ, NACZYNIE DEWARA, WIDZENIE CENTRALNE, ŻWAWOŚĆ, DATARIA, WIARA, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, PRZYMUREK, DYSKRYMINACJA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, CAŁY TON, PRYZMAT PENTAGONALNY, GIGAPARSEK, SZPIEGOSTWO, BRONIOZNAWSTWO, FILM SF, BIAŁA ARMIA, SKROBAK, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, CZEPIAKI, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ABREWIACJA, STYL, ORDYNACJA PODATKOWA, PROCES POZNAWCZY, FORMACJA DYSKURSYWNA, GWIAZDA PODWÓJNA, GRUSZA, PRZESTRZEŃ METRYCZNA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, CIERNIOGŁOWY, UKŁAD WIELOFAZOWY, SIANO W GŁOWIE, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, PRAWO HUBBLE'A, RODZINA NUKLEARNA, STRUKTURA ZATRUDNIENIA, MIARKOWNIK SPALANIA, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, KILOF OGRODNICZY, HARMONIJNOŚĆ, KONCERT ŻYCZEŃ, WIOŚNIANKA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, HYDROFOBOWOŚĆ, HISTORYZM, KSENOFILIA, ALGEBRA LINIOWA, ZIEGLER, SAROS, TEORIA POTENCJAŁU, BANK EMISYJNY, WŁOS, TANDEM, WSPORNICA, EPISTOLOGRAFIA, ALTOCUMULUS, TERAPIA REINKARNACYJNA, CORUM, BUZKASZI, DŁUTO, MIKSER, AKROBACJA LOTNICZA, TRZĘŚLIKOWCE, STEMPEL, SKRĘTKOWCE, DYLATACJA, POCIEMNIENIE BRZEGOWE, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, OBLIGACJA ZAMIENNA, NARYS FORTYFIKACYJNY, TROJE, NUMER TAKTYCZNY, JASKÓŁCZY OGON, RUCH IZOSTATYCZNY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, METODA TERMICZNA, WOAL, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, GADY SSAKOZĘBNE, KLEJÓWKA, MEDYCYNA, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, WYSYP ZARODNIKÓW, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KOZOJEBCA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, WOJEWODA, DOBRO KONSUMPCYJNE, BOLERKO, ANALIZA WYMIAROWA, EKSCYTOTOKSYNA, KONTENEROWIEC, SOLIDARYZM, TYPOLOGIZACJA, PILŚŃ NERWOWA, AGAT, PNEUMATOLIZA, KWADRANT, HODOWLA ZARODOWA, BIPAK, OBRÓT PRAWNY, NAFCIARSTWO, PORWAK LODOWCOWY, EFEKTOWNOŚĆ, RYFLA, POGŁĘBIARKA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, KOSTUR, MYRMEKOFIL, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ABORDAŻ, CZEŚĆ, KUGUAR, ODSZCZEPIEŃSTWO, DUMPING, BODZIEC DYSTALNY, DOCHÓD NARODOWY, OPŁOTKI, AUTOTRANSFUZJA, DEZYNSEKCJA, FILHELLENIZM, PRAWO DEWIZOWE, LICZBA PIERWSZA, ŁYŻKA, TREPAN, KUCHENKA MIKROFALOWA, TERMOLOKACJA, MALARSTWO FIGURATYNWE, BAGDADY, ZAPIS, PEWNOŚĆ SIEBIE, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, PRZYDECH, LORNETA NOŻYCOWA, KOŁACZE, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, DOKER, LINA PORĘCZOWA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, KOPIEC, WIERTARKA, JĘZYCZNIK, WYKOPKI, OŚNIK, HALLOWEEN, DELTA DIRACA, DOCISK, IMIENNICTWO, SKRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ZIEMIA OBIECANA, ZŁOTY BLOK, ZAMRAŻARKA, OCEL, SUBSKRYBENT, PISTOLET, INSTRUMENTOLOGIA, TELEMETR, JELITODYSZNE, BLOK, AUTOEKSPRESJA, KIJANKA, GRODZA, EKSPULSJA, PRZYODZIENIE, CZERNIDŁO, KONTENANS, PASTA DO ZĘBÓW, ROZPÓRKA, JUDAIKA, ANDRIĆ, POJAWIENIE SIĘ, EMIGRACJA, PRZEWÓD PŁASKI, SYSTEM DEDUKCYJNY, UKŁAD MNOŻENIA, RYZYKO NIEWYGASŁE, CHARLES, BEZKRWAWE ŁOWY, GRACKA, TERIODONTY, KPC, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, ROK ŚWIETLNY, STRUG, ORTOPTYSTA, ENDOKRYNOLOGIA, GUGIEL, INKORPORACJA, TRYMER, TROISTOŚĆ, TKACZ, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, POŁYSK, PRZEPOWIEDNIA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, NAFTOWNICTWO, MAKROKOSMOS, METALOGRAFIA, RYBI OGON, CLEARING, FONETYKA, BECZKA, GÓRNICTWO MORSKIE, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, HISTON ŁĄCZNIKOWY, PIASECZNICA, AUTOPARODIA, PSZCZOŁA MIODNA, ZESTAWIK, NARZĘDZIE, CEPY, BIOMETRYKA, WYKRAWACZ, ANTYJUDAIZM, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, SZPILKA, BOCIAN, RUSINKA, ESÓWKA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, PŁAWNOŚĆ, TRIANGULACJA, BECZUŁKOWCE, FAWORYTYZM, FAKOEMULSYFIKATOR, MANIPULATOR, SPIĘTRZENIE, ANATOMIA WARSTWOWA, OPOZYCJA BINARNA, DZIUPLA, METROPOLIZACJA, KOŁEK, LEKOOPORNOŚĆ, PRZEMIENNIK AMATORSKI, SZUM TERMICZNY, FITA, ZSZYWARKA, GRANICA, BOKSER, ROŚLINY RUDERALNE, CŁO PROHIBICYJNE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, FENETYKA, MUZYK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, ŚWIDER, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, RYSIK, PODRZYNACZ, DIALOG KONKURENCYJNY, PRACE KONSERWACYJNE, OPOZYCJA, REFORMATOR, OPŁATA PÓŁKOWA, RODZIC CHRZESTNY, PARAMENTY, TAMA, OKAP, UBOŻENIE, NATYWIZM, TAMBOREK, FREKWENCJA, SINGER, ?BUDOWNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.897 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE DO ODSUWANIA OD SIEBIE ZWARTYCH ELEMENTYCH I UTRZYMYWANIA ICH W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE DO ODSUWANIA OD SIEBIE ZWARTYCH ELEMENTYCH I UTRZYMYWANIA ICH W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZWIERAK narzędzie do odsuwania od siebie zwartych elementych i utrzymywania ich w pewnej odległości od siebie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZWIERAK
narzędzie do odsuwania od siebie zwartych elementych i utrzymywania ich w pewnej odległości od siebie (na 9 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE DO ODSUWANIA OD SIEBIE ZWARTYCH ELEMENTYCH I UTRZYMYWANIA ICH W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - NARZĘDZIE DO ODSUWANIA OD SIEBIE ZWARTYCH ELEMENTYCH I UTRZYMYWANIA ICH W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x