CECHA CZEGOŚ, CO ZNAJDUJE SIĘ NA LUB W ŚRODKU, CZYLI MNIEJ WIĘCEJ W RÓWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SKRAJÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRODKOWOŚĆ to:

cecha czegoś, co znajduje się na lub w środku, czyli mniej więcej w równej odległości od skrajów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO ZNAJDUJE SIĘ NA LUB W ŚRODKU, CZYLI MNIEJ WIĘCEJ W RÓWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SKRAJÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.514

ANIMATOR, SZPIEGÓWKA, SPŁATA BALONOWA, PONADKLASOWOŚĆ, OSAD, TEST, ZWÓJKI, ŻONA LOTA, PRZEBITKA, MIESZACZ, ZBAWCZYNI, ŁACIŃSKI, PRZEŁAWICENIE, IMPOSTOR, SUCHAR, BALAST, BECZKA ŚMIECHU, WSTECZNICTWO, AUTOMAT LOSOWY, ALTERNAT, ZLEWKA, BIAŁY ŚPIEW, MIECZ DWURĘCZNY, POMOCNOŚĆ, CHOROBA DUCHENNE'A, FIFKA, WIERZCHNICA, SPRAY, OSTROŚĆ, BROKAT, IMPERATIWUS, KABRIOLET, MIRA, PŁACA, EKLER, PAS WŁĄCZENIOWY, ŁOŻYSKO, PAPILOTKA, MŁYNOWNIA, ŁOTEWSKOŚĆ, MARMURKOWANIE, MASA RELATYWISTYCZNA, SZPILKA, KULTURA MATERIALNA, WIKARY, ANALIZA KOSZTÓW, WIRUS WŚCIEKLIZNY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, WADA, POLIGAMICZNOŚĆ, BATYMETRIA, KB, MACH, BIDET, OWAD, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, ZASOBY KOPALIN, SZEREG HOMOLOGICZNY, DYNAMIKA, SZYSZKA, PALISADA, ODMIANA, ŹRÓDŁO, PIWNICA, TRUKCZASZY, WINDSOR, PRYSZNIC, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, FAJCZARNIA, ZENDRA, LENIUSZEK, REKURS, CASTING, OKRAJKA, CIAŁO OBCE, STREFA PERYGLACJALNA, ARCYDZIELNOŚĆ, DOGI, AUTOSZCZEPIONKA, HARCERKA, KREDYT ZAUFANIA, DOK, KRATA DYSTRYBUTYWNA, BOKS GARAŻOWY, PAN, NIEŚMIAŁOŚĆ, UCHO ZEWNĘTRZNE, SKRYTKA, OKRES, ZGRZYBIAŁOŚĆ, ROTA, IRRADIACJA, BROŃ, WYRAZ, SZCZOTKA, DOZOROWIEC POGRANICZA, EKSKLUZYWIZM, REAKTYWACJA, INTEGRACJA, SPRZEDAŻ, ADDYCJA, PARANOJA PRAWDZIWA, TRĄBKA, PSZENICA DURUM, LITERATKA, BUM, REMULADA, FARERCZYK, HABANERA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ZANOKCICA CIEMNA, ŚLEPE WROTA, KRUCZOŚĆ, NEON, DELIKT KONSTYTUCYJNY, KIERAT, ROMUALD, MONK, ADMIRACJA, OŻENEK, LIŚCIEC, SYSTEM POWIERNICZY, PLAN OGÓLNY, DYMISJA, RUSKI, DYSTORSJA, SSAKI ŻYWORODNE, WYRAZY, PANORAMA, EWA, DISKANTUS, OSOBNOŚĆ, ZBIÓR, WŁASNOŚĆ, LICZBA ATOMOWA, KLERODENDRON, KRĄGŁOŚĆ, NAŁÓG, CYKL EKONOMICZNY, FAWELA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, CHELAT, EKSPATRIANT, WASZA WYSOKOŚĆ, HEROD-BABA, KÓŁKORODEK, PUNKT GASTRONOMICZNY, ODWARSTWIENIE, ELASTYCZNOŚĆ, WIELKOŚĆ, NAKAZ, KRZYŻYK, PAJACYK, ZACHŁYST, PRZERÓBKA, KAMERALNOŚĆ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, KONTUAR, BOCZNICA KOLEJOWA, KARMEL, LODOWNIA, KOBIAŁKA, SUTERYNA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, UKŁAD KIEROWNICZY, DYSZEL, OBSERWACJA, PRZYCZÓŁEK, OBROST, LAUR, EMOTKA, INTERCEPCJA, SŁOWA, DZIECINA, GHEE, BOMBA TERMOJĄDROWA, POLE DRUMLINOWE, REGENERATOR, BARWA, ŻYCIODAJNOŚĆ, TEMPERATURA CURIE, BANDYTYZM, WYTRZYMAŁOŚĆ, MONOPOLISTA, POTRZEBA, PRZEMYT, ELIMINACJE, KĄT ŚRODKOWY, INDUKTOR, UWAŻNOŚĆ, ANATOMIA FUNKCJONALNA, RYKSZA, KRUPON, PATOFIZJOLOGIA, OFICER NAWIGACYJNY, PŁYTA, MONTAŻYSTA, WESELNIK, OSTROKRZEW, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, DEKORATORKA WNĘTRZ, OBSERWACJA, HAFT, ZIARNO, BATUTA, KOMANDO, RYBA PO GRECKU, TAKSON, WOLA BOŻA, ŻARTOBLIWOŚĆ, FOSFORYT, DOGODZENIE SOBIE, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, OLIWKOWATE, POJAWIENIE SIĘ, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PAPU, BONANZA, PANTOGRAF, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, ALTOCUMULUS, SZTUCER, HUMMUS, NATURALIZM, ATAK, POPRZEDNICA, PRACE, GARNA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, GAUGUIN, ASTEROIDA, MLEKO, KOMEDIALNIA, MEDYCYNA PALIATYWNA, DIADEM, GÓRNICA, RUNO, SERBISTYKA, FILM MUZYCZNY, ZASZCZYTNOŚĆ, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DYSCYPLINA NAUKOWA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, BEZINTERESOWNOŚĆ, GLEJCHENIOWATE, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, ZOOLOGIK, LARGHETTO, TRADYCYJNOŚĆ, OMNIBUS, DELUWIUM, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, NERKA WĘDRUJĄCA, HISZPAN, NIECIERPLIWOŚĆ, ŹREBAK, TORPEDA, ŚCISŁOŚĆ, PEŁNA KREW, KAPRYS, HURYTA, LITOSFERA OCEANICZNA, KRWOTOK, ULICA, OBRAZOBURCA, BUKACIARNIA, WINIARZ, SWEET, KAJMAN KROKODYLOWY, FALA MORSKA, KONFEDERACJA KANADY, TUBKA, CAŁUSEK, SALCESON, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, HARTOWNOŚĆ, SELENOGRAFIA, WARZELNIA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, PĘCHERZ, NOC, PRĄD ZAWIESINOWY, DNA MOCZANOWA, AFERALNOŚĆ, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, BRODAWKA, SIŁA, APELACJA, DIAMENT, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, JINFENGOPTERYKS, RYNKA, DOBRO PUBLICZNE, PŁUG, PRAWO FIZYKI, PORA GODOWA, ROZKŁAD, ?INSTRUMENT SMYCZKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO ZNAJDUJE SIĘ NA LUB W ŚRODKU, CZYLI MNIEJ WIĘCEJ W RÓWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SKRAJÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO ZNAJDUJE SIĘ NA LUB W ŚRODKU, CZYLI MNIEJ WIĘCEJ W RÓWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SKRAJÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRODKOWOŚĆ cecha czegoś, co znajduje się na lub w środku, czyli mniej więcej w równej odległości od skrajów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRODKOWOŚĆ
cecha czegoś, co znajduje się na lub w środku, czyli mniej więcej w równej odległości od skrajów (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO ZNAJDUJE SIĘ NA LUB W ŚRODKU, CZYLI MNIEJ WIĘCEJ W RÓWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SKRAJÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO ZNAJDUJE SIĘ NA LUB W ŚRODKU, CZYLI MNIEJ WIĘCEJ W RÓWNEJ ODLEGŁOŚCI OD SKRAJÓW. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x