OLIGOMER, CZĄSTECZKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z CZTERECH MERÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ JEDNAKOWE (HOMOTETRAMER) LUB SIĘ RÓŻNIĆ (HETEROTETRAMER) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TETRAMER to:

oligomer, cząsteczka składająca się z czterech merów, które mogą być jednakowe (homotetramer) lub się różnić (heterotetramer) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OLIGOMER, CZĄSTECZKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z CZTERECH MERÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ JEDNAKOWE (HOMOTETRAMER) LUB SIĘ RÓŻNIĆ (HETEROTETRAMER)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.234

ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ROZETKA, NEKTAR, OSTROGI, ZIELONE PŁUCA, KARTAN, KRA, BŁONA PŁYWNA, PROTEZA, ADAPTOWANIE SIĘ, WYKRZYKNIK, FALOWNIK PRĄDU, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, CZAPA POLARNA, RUDA, PRZECIWUTLENIACZ, NOGA, ASOCJACJA GWIAZD, POJEDYNEK, BYSTROŚĆ, SZCZĘŚCIARA, WALKA, ATOMISTA, ORGANOLOGIA, DZIEWICTWO, SOLNICZKA, BATERIA GALWANICZNA, PUCHLINA WODNA, PARTIA, EWANGELIA, KOŁO POLARNE, POŁYKACZ, HOMO NOVUS, PARAGRAF, OKIENKO TRANSFEROWE, MOTORÓWKA, PARKIET, MURSZ, FARBA DRUKARSKA, FORMACJA SKALNA, WICIOKRZEW, METODYKA, SŁUPICA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, WINYLEUM, TRZMIELOJAD, LASKA, WARSTWA GRANICZNA, ZIMÓWKA, DROZD, JUMPSALING, ODPŁATA, MIECZ UCHYLNY, POŁĄCZENIE, ULOTNOŚĆ, BUŁCZARKA, RADIOMAGNETOFON, STANCJA, EGZORCYZM, DOKUMENT, DRIP, PLANTACJA, KORZENIE, MARKETING RELACYJNY, PAŁANKA, ODRĘTWIENIE, ROSYJSKOŚĆ, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, MUR, KANOE, KAPLIN, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, TUBING, CYZELATORSTWO, PŁYWANIE, POROŚL, POLIGYNANDRIA, PATAGOZAUR, NÓŻ DO CHLEBA, GRANAT, ETOLA, PREPARAT CHEMICZNY, UDRY, LEGIA CUDZOZIEMSKA, GOŚĆ, BINOKLE, KAWALKATA, KAPITULANT, HIPSOMETRIA, KASA ZAPOMOGOWA, OGNIWO SREBROWE, OBROŃCA, OBCY, LORETANKA, WYROBNIK, PODSTAWCZAK, PIASTUN, PETRYFIKACJA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, UŁAMEK ZWYKŁY, OPERATOR KABLOWY, TUTOR, PODŁOGA, PYCHA, MACHANIE RĘKĄ, CHŁOPCZYCA, TACZKA, RUCH PRZYŚPIESZONY, GOŁĄBEK, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, METYS, TELEWIZJA HD, BIEGANINA, ALMANACH, WYBUCH, MENISK, MOZZARELLA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, PATRON, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, PAWIMENT, MINERAŁ AUTOGENICZNY, NASIENNIK, POMNIK, POMAGIER, WYLEW, KNOT, ADAGIO, RYGIEL, KOSZT POŚREDNI, ROBOTY BUDOWLANE, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, STRZELBA, PÓŁOKRĄG, OBRONA PHILIDORA, ROTATOR, MAŁOŚĆ, BENEFICJANT, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, WIERSZ, KUBEŁ, ATMOSFERA, PIĘĆDZIESIĄTKA, REWIZJONIZM, SUBIEKTYWISTA, ŁĘG JESIONOWY, BENTAL, ANATOMIA KLINICZNA, ZAZDROSTKA, ARENDARZ, TEUTON, KORKOWIEC, MAZER, DRACHMA, DEMONOLOGIA, ANIMACJA, BONOŃCZYK, LEBERWURSZT, FOTEL OBROTOWY, FANTOM, LODOWICA, KIBITKA, CZYŚCIOSZKA, ALTOCUMULUS, DAMA, LUMP, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, BLASTODERMA, NACIEK JASKINIOWY, ROSYJSKOŚĆ, BARBARZYŃSKOŚĆ, FALKON, STRATEGICZNOŚĆ, E-PODPIS, LARYNGOLOGIA, WZW E, CHORWACKOŚĆ, WANIENKA, CHEMOATRAKTANT, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, OKRĘT FLAGOWY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, TEATR EPICKI, SAKRALIZACJA, CHONDRA, CEREMONIAŁ, GŁOS, KSIĘGI, PŁUŻEK, WKŁAD GRUNTOWY, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ATAK RAKIETOWY, CZŁON OKREŚLANY, ZAKŁÓCENIE, RZEMIEŚLNIK, KISZONKA, WADLIWOŚĆ, TEORIA GIER, DOGODZENIE SOBIE, JEGGINSY, DYFUZJA CHEMICZNA, MAJÓWKA, PRZESŁONA, PIERWSZA JASKÓŁKA, POŃCZOSZNIK, SZYFON, D, BODZIEC, REPLIKATOR, NIEDOŻYWIANIE, KONCEPT, ŚWIATOWOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, PARALAKSA, DRYBLING, KOSZAROWOŚĆ, OBRÓBKA, TOR KABLOWY, TORBACZE, SKÓRZAK, CAŁUSEK, SZCZYTÓWKA, KOD IDENTYFIKACYJNY, KARCZMA PIWNA, AKTYWNOŚĆ, OPTYKA ELEKTRONOWA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ROZDZIALIK, PARTER OGRODOWY, PIÓRO, AMBASADOR, TRANSMITER, KOSA, ODPORNOŚĆ, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, PACHISI, NIENIEC, ŁAPCE, CRO-MAGNON, WRZAWA, KLAUZURA, ŁYCHA, TERMOLOKATOR, UZYSK, FASOWANIE, WIELKI SZLEM, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, AEROLIT, PAMIĘĆ, DOMINACJA ZUPEŁNA, SOK, MEKSYKANKA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, ASD, NARKOTYK, MISJA DYPLOMATYCZNA, BÓJKA, LEON, PRZYGOTOWALNIA, AGAT MSZYSTY, ŚMIGACZ, KNEDLE, PANOCZEK, KOLEŚ, WŁOSEK, BAZA, TURBINA CIEPLNA, WILGOTNOŚĆ, OGON, USŁUGI SPOŁECZNE, ALBUMIK, LANDARA, STRATEGIA, PARTNER, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, OBLICÓWKA, AGNOZJA CZUCIOWA, CZERPACZ, HYDROFOR, BIEGŁOŚĆ, TUPANDAKTYL, KONIK, RECEPTARIUSZ, KASZKIET, KOJARZENIE, POSTERUNEK, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, RYZYKO NIEWYGASŁE, USŁUGA OBCA, POMOC SPOŁECZNA, KRWIŚCIĄG, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, TEKSTUALNOŚĆ, WYŁAM, ZAJĄKNIĘCIE, KOŁEK, ZANOKCICOWATE, NERKÓWKA, SOS MUŚLINOWY, ?INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OLIGOMER, CZĄSTECZKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z CZTERECH MERÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ JEDNAKOWE (HOMOTETRAMER) LUB SIĘ RÓŻNIĆ (HETEROTETRAMER) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OLIGOMER, CZĄSTECZKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z CZTERECH MERÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ JEDNAKOWE (HOMOTETRAMER) LUB SIĘ RÓŻNIĆ (HETEROTETRAMER)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TETRAMER oligomer, cząsteczka składająca się z czterech merów, które mogą być jednakowe (homotetramer) lub się różnić (heterotetramer) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TETRAMER
oligomer, cząsteczka składająca się z czterech merów, które mogą być jednakowe (homotetramer) lub się różnić (heterotetramer) (na 8 lit.).

Oprócz OLIGOMER, CZĄSTECZKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z CZTERECH MERÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ JEDNAKOWE (HOMOTETRAMER) LUB SIĘ RÓŻNIĆ (HETEROTETRAMER) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OLIGOMER, CZĄSTECZKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z CZTERECH MERÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ JEDNAKOWE (HOMOTETRAMER) LUB SIĘ RÓŻNIĆ (HETEROTETRAMER). Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast