KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYSZKA to:

kłos zarodnionośny u roślin iglastych utworzony z osi i liści zarodnionośnych (w różnych ujęciach uważa się szyszki za kwiaty/kwiatostany lub odpowiednik owoców u iglaków, gdyż szyszki są narządami rozrodczymi - inne ujęcia traktują o tym, że owoce występują tylko u roślin okrytozalążkowych) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZYSZKA

SZYSZKA to:

owoc lub kwiatostan niektórych roślin, który przypomina szyszkę (strobil) iglaków (na 7 lit.)SZYSZKA to:

wyrób cukierniczy z ziarenek preparowanego ryżu sklejonych karmelem lub czekoladą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.570

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, MIŁOŚĆ, TAWROSZOWATE, PRZECHOWALNICTWO, SUPINACJA, BARWA DŹWIĘKU, ZNACZENIE, KANONIERKA, ŻYDOSTWO, CEREMONIA, GUZMANIA SZKARŁATNA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, ARBORETUM, RZODKIEWNIK, CYKL WEGETACYJNY, KAMIEŃ, ŁOPUCH, ORZECHÓWKA, STYPENDIUM SOCJALNE, FLUID, REMITENT, BOLA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, POCHWIAK OKAZAŁY, LISOWSKA, ZAKŁADZINY, PARTIA ANGIELSKA, BUDA, HOŁDOWNIK, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, STACJA ZBORNA, STOŻEK USYPISKOWY, KATEGORYCZNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, PRODUKT LECZNICZY, CEWKA, OBRONA SKANDYNAWSKA, KRYPTOGRAFIA, RUDI, KLĄTWA, FIGURA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, SYRENA ALARMOWA, GARY, ODCZYNNIK CHEMICZNY, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, WIELOETAPOWOŚĆ, ARYSTARCH, MRÓWKOWANIE, KAUTOPIREIOFAGIA, OBWAŁ, KRAINA MITOLOGICZNA, SĄD OSTATECZNY, SYSTEM, REMONT ŚREDNI, INTERMEZZO, GLORIA, POMIDOR, PARYTET, WAGA RZYMSKA, TRESKA, FIKCJA LITERACKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ATRAPA, TYRAŃSTWO, ORGAN, ORATORIUM, ROLADA, HIPOTERAPEUTA, DIADOCHIA, BRUKSELA, NOMADA, STREFA NADGRANICZNA, FORLANA, UWAŻNOŚĆ, PRĄD INDUKCYJNY, POR, EGZOTARIUM, PRONACJA, KOCIOŁEK SKALNY, BAJT, SEZAMEK, STRZELEC WYBOROWY, DZIWKARZ, PREDYKACJA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, JAGODOSTAN, LOBELIOWE, GRZEBIEŃ BIODROWY, INTERWENCJA PROCESOWA, FORMA, ADAPTER, MUNICYPIUM, FLORYDA, IZOMER KONFORMACYJNY, MIMEZJA, PŁYWACZEK, PRAKTYKA, CENA DETALICZNA, TACKA, OTWIERANIE DUSZY, ALBUMINA, INTERPRETACJA, TRAWERS, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, URCEUS, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, WOLA BOŻA, FIRMAMENT, KŁOPOTANIE SIĘ, WSTRZYMANIE, GRA POJEDYNCZA, SZCZENIARA, MIASTO STAROŻYTNE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PORFIRYNA, KAMICA NERKOWA, OCTOWNIA, ALABAMA, ZWÓJ RDZENIOWY, AUDYTORIUM, PIEPRZ KOLOROWY, POWINOWATY, REWIZJONIZM, ŁOŻYSKO, AEDICULA, STULEJARZ, TRZECI, PRZEBIEG, STREAMING, BUŁAN, LONGER, KALENDARZ, DAWCA NARZĄDÓW, TUBA, FIGI, RADIOMECHANIK, METEORYT, KATYŃ, ELITA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, PLUTON, OCHRONA ŚRODOWISKA, POTNIK, DODATEK STOPOWY, BOMBARDA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, PRZENIKLIWOŚĆ, KLIPA, CZŁON PODRZĘDNY, CUDZOŻYWNOŚĆ, PODATEK GRUNTOWY, PALEOBOTANIKA, KOMBATANTKA, WOŁOSKI, ŚWIATŁO POZYCYJNE, KOPIAŁ, TRZYDZIESTKA, JEDWAB, APLIKACJA, GMINA GÓRNICZA, FISKUS, ZAWÓD, DZIECKO ULICY, BICZ BOŻY, PRZESTRZEŃ STANU, OBYWATEL, KOPALNIA OTWOROWA, BULDOG, KOSZ, KETELEERIA, OKTET, KURATELA, DROID, SZCZYT, BEZBRZEŻE, AMBRAZURA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, PODTYP, ROBEREK, STANDARDBRED, SZPECIELOWATE, PŁOMYKÓWKA, ZORBA, ZMIERZCH, LABORANT, PIĘKNOŚĆ, BISEKSUALISTA, ŁOŻYSKO TOCZNE, CHOMIK KAUKASKI, BEZDNIA, PRZYPADŁOŚĆ, CHOROBA POPROMIENNA, PERFORMANCE, ZAMRÓZ, STELMACH, NAMIAR, ŻNIWIARKA, OŚLA GŁOWA, BRACIA POLSCY, ŁUPEK ILASTY, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PILARZ, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, CLERK, AURA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, DZBANECZEK, DUPEK ŻOŁĘDNY, WANIENECZKA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, PAGON, KLUCZ, FAKSYMILE, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ROMANTYZM, TOBOGAN, STOPKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, WYCINKA, ABLACJA, CZARODZIEJSTWO, MINUSY, GORĄCZKA, TURBOSŁOWIANIN, SPŁUKIWACZ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, AGENEZJA NERKI, SZCZEPIENIE, RÓWNANIE CAŁKOWE, OJCIEC CHRZESTNY, OKULISTYKA, DYSRUPCJA, SKRÓT, JAROWIZACJA, ŻYZNOŚĆ, CYPRYSIK, PĘDNIK OKRĘTOWY, REZEDA, TYLOZOID, RZECZOWNIK, PALEOZOOLOGIA, AGAMA, WYRAJ, CHORWACKOŚĆ, SINGIEL, SYMBOL, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, TARTAK, PODRZUT, ADVOCATUS DIABOLI, LORDOSTWO, PŁASTUGA, ZNAK ZAPYTANIA, AGRAFON, BLASTOGENEZA, PAROWNICA, KONKURY, KOLEŻANKA PO FACHU, RELACJA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, GIBANIE, OSTATNIA POSŁUGA, DOKUMENTALISTYKA, LITEWSKI, FIGURA, ŚWISTUŁA, KOTEWKA, CZŁONEK, CHRONICZNOŚĆ, DWUKADŁUBOWIEC, ATAK, SPRĘŻYSTOŚĆ, CZTEROPOLÓWKA, SKRAJNA PRAWICA, KATATONIA, OZONOSFERA, WAGON DOCZEPNY, BLOK RYSUNKOWY, POLIGAMICZNOŚĆ, SEJM, KANAŁY, STARÓWKA, DEFINITYWNOŚĆ, HANDEL ZAGRANICZNY, ATAK RAKIETOWY, SYMULATOR, CNOTA, TABORYTA, KREACJA, ALMANACH, ŁAPANIE, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, ENERGETYKA CIEPLNA, PODRYG, NIMFA, GEEK, ?TARAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYSZKA kłos zarodnionośny u roślin iglastych utworzony z osi i liści zarodnionośnych (w różnych ujęciach uważa się szyszki za kwiaty/kwiatostany lub odpowiednik owoców u iglaków, gdyż szyszki są narządami rozrodczymi - inne ujęcia traktują o tym, że owoce występują tylko u roślin okrytozalążkowych) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYSZKA
kłos zarodnionośny u roślin iglastych utworzony z osi i liści zarodnionośnych (w różnych ujęciach uważa się szyszki za kwiaty/kwiatostany lub odpowiednik owoców u iglaków, gdyż szyszki są narządami rozrodczymi - inne ujęcia traktują o tym, że owoce występują tylko u roślin okrytozalążkowych) (na 7 lit.).

Oprócz KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x