Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYSZKA to:

kłos zarodnionośny u roślin iglastych utworzony z osi i liści zarodnionośnych (w różnych ujęciach uważa się szyszki za kwiaty/kwiatostany lub odpowiednik owoców u iglaków, gdyż szyszki są narządami rozrodczymi - inne ujęcia traktują o tym, że owoce występują tylko u roślin okrytozalążkowych) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZYSZKA

SZYSZKA to:

owoc lub kwiatostan niektórych roślin, który przypomina szyszkę (strobil) iglaków (na 7 lit.)SZYSZKA to:

wyrób cukierniczy z ziarenek preparowanego ryżu sklejonych karmelem lub czekoladą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.793

JĘZYK KAUKASKI, DWUBÓJ, KOMORA GORĄCA, KLAUZURA, SZWEDZKOŚĆ, PACHOŁ, SZYFON, ŻABA ZWINKA, MAŚLANKA, MONSTRUM, RAKI, TWIERDZENIE MENELAOSA, OSTRYGOJAD, SKRYTKA DEPOZYTOWA, TYTAN, AMBONA, ŚMIETKA, MAGAZYN, MEMBRANOFON, WRÓG, SODOMA I GOMORA, ODGAŁĘZIACZ, BOŻA RĘKA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, BRZOZA OJCOWSKA, DANE TELEADRESOWE, PATRON, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, RADAR GEOLOGICZNY, KALIBRACJA, WCIOS, DRINK-BAR, AMPUŁKA, EB, ASYSTA, FINISZ, PIZZERIA, KOJARZENIE WSOBNE, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, SEJSMOAKUSTYKA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, DNIEPRODZIERŻYŃSK, TRĄBKA, CHIRURGIA URAZOWA, CEMENT, MŁOTEK, SOLFUGI, PUSZKA, BOCZEK, STYL WILHELMIŃSKI, KISIEL, OLEJEK PACZULOWY, OBRĘB EWIDENCYJNY, AGROMETEOROLOGIA, MANIPUŁ, SEKRETARZ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, CIENKI BOLEK, OGNISKO, OSYPISKO, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ZAPALNIK UDERZENIOWY, DREWNO WCZESNE, WAGON POCZTOWY, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, CHŁYST, FARMERYZACJA, SUBTERRANEOTERAPIA, PRZYPAŁ, EFEKT KAPILARNY, NIEZAWODNOŚĆ, NACIECZENIE, ASTROWCE, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, MYJNIA, REŻYM, JAGIELLON, DREWNO FIOŁKOWE, WEŁNIANKA, ZRZECZENIE SIĘ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, LICZBA NIEWYMIERNA, CEWA, WYRZUT SUMIENIA, SAMOOCZYSZCZANIE, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, AEDICULA, SPUSZCZANIE, HALUSZKI, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SARKOFAG, NORNIK PÓŁNOCNY, GRAFITYZACJA, ALEGORYCZNOŚĆ, OPOZYCJA, HOL MIĘKKI, ARKADA, SARAFAN, FEROMON, CYKL, PANEL STEROWNICZY, CHORIAMB, ODSTĘPSTWO, MANGANIAN, KŁADKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, CZĄSTKA ALFA, MISKA SOCZEWICY, WĘGLIK, GWINT, DREDNOT, HYDROFOR, TOKARKA KARUZELOWA, PLAFON, WOREK, PODBIERACZ POKOSÓW, ARTYSTA, WNIOSEK, NADMIERNA SENNOŚĆ, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KOREGENT, JĘZYK AJNOSKI, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, TRANSPORTER, UGRUPOWANIE, KLESZCZE MIĘKKIE, WYBITNOŚĆ, WIDMO OPTYCZNE, FITOPATOLOGIA, ŚMIECIUCH, ACYDURIA MEWALONIANOWA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, PĘDRUŚ, OCIEKACZ, DZIAŁKA REKREACYJNA, STOS, TASZCZYN PSZCZELI, OCZKO, PORFIROBLAST, RUBEL, SPÓŁGŁOSKA USTNA, WSPÓŁRZĄDCA, FATUM, KRUPON, TROJEŚĆ, HUTA SZKŁA, ZABYTEK, KAPAR, RUMUN, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, WIAROŁOMSTWO, SIWUCHA, LEK CYTOSTATYCZNY, AMEN, KARABINEK, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, KRZYŻAK ROGATY, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, REALIZM NAIWNY, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, AKALKULIA, PRZEMYSŁÓWKA, UBRANIÓWKA, PRZEKUPKA, BIODOSTĘPNOŚĆ, KAMIENIARZ, BAJCA, EMULSJA, EKSPEDYCJA, AZALIA, SEROWNIA, NEUTRALNOŚĆ, APRETURA, BŁĄD, SZCZUR PACYFICZNY, IDENTYFIKACJA, JANOWIEC, ZARYCIE NOSEM, OBIEG SYNODYCZNY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, BLUSZCZ, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, WŁODARZ, MUSZLA, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, AWIOFON, ORGANOWCE, KOŁO HISTORII, IMPRESJA, USTĘP, TEREN, SIEĆ NEURONOWA, SAMORZUTNOŚĆ, TOPIEL, GEOGRAF, ADORACJA, KULT ŚWIĄTYNNY, USYTUOWANIE, SPECJALISTA, GODZINA PRAWDY, KŁOBUK, STAN NADZWYCZAJNY, WAPIENNIK, METODA DELFICKA, MURSZ, ZŁÓG WAPNIOWY, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, OPIEKA SPOŁECZNA, FOREMKA, NIECZUCIE, BOMBER, ARACHNOLOGIA, OKRES PÓŁTRWANIA, INTROMISJA, EPITET, CEBULARZ, UNIŻENIE, ERGASTULUM, OKRĘŻNOŚĆ, FUZJA HORYZONTALNA, KORONKA, SIWAK, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, METAL KOLOROWY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ŁONO, ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, PODSKOK, POLARYZACJA, OPERA, FOTOJONIZACJA, WAŁ, WOTUM, KLAPA, PRZĘDZIWO, KAPITUŁA GENERALNA, BATALIA, RURALISTYKA, AMBROZJA, JARYZACJA, NARKOTYK MIĘKKI, SERWETECZKA, OSĘK, KANU, ROZWÓJ WSTECZNY, UCIECZKA, POCHUTNIKOWATE, PIK, BIAŁA BIERKA, NOMOKANON, OSIEDLE, WYPAŁ, MŁODZI, CENA MAKSYMALNA, MISTRZ PROSTEJ, KOMPENSACJA WERBALNA, GERMANISTYKA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WIDMO ATOMOWE, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, PONCZ, JEDNORAZOWOŚĆ, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, KOLCZATKA, FOTOGRAFIKA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, WAŁ, GRUCZOŁ DOKREWNY, OSTOJA, RETROGRADACJA, POKER DOBIERANY, PODATEK, WĄŻ, CZŁON POŚREDNI, POŻYCZKA, SERPENTYNA, ASNYKOWIEC, MARKETING RELACYJNY, TERMOMETR CIECZOWY, URLOP TACIERZYŃSKI, WILCZY OBŁĘD, DRZEWO, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, SUROWOŚĆ, GAWRON, AMBASADOR, KABARET, KWASJA, SAŁATA, POCIĄG METRA, ZNAMIĘ SPITZ, MIKROCHEMIA, KULTURA MINOJSKA, RUDBEKIA, ODBOJNIK, FAZA, CENTRUM KONFERENCYJNE, PIEC GRZEWCZY, ZAKWAS, ZESPÓŁ ROŚLINNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kłos zarodnionośny u roślin iglastych utworzony z osi i liści zarodnionośnych (w różnych ujęciach uważa się szyszki za kwiaty/kwiatostany lub odpowiednik owoców u iglaków, gdyż szyszki są narządami rozrodczymi - inne ujęcia traktują o tym, że owoce występują tylko u roślin okrytozalążkowych), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KŁOS ZARODNIONOŚNY U ROŚLIN IGLASTYCH UTWORZONY Z OSI I LIŚCI ZARODNIONOŚNYCH (W RÓŻNYCH UJĘCIACH UWAŻA SIĘ SZYSZKI ZA KWIATY/KWIATOSTANY LUB ODPOWIEDNIK OWOCÓW U IGLAKÓW, GDYŻ SZYSZKI SĄ NARZĄDAMI ROZRODCZYMI - INNE UJĘCIA TRAKTUJĄ O TYM, ŻE OWOCE WYSTĘPUJĄ TYLKO U ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
szyszka, kłos zarodnionośny u roślin iglastych utworzony z osi i liści zarodnionośnych (w różnych ujęciach uważa się szyszki za kwiaty/kwiatostany lub odpowiednik owoców u iglaków, gdyż szyszki są narządami rozrodczymi - inne ujęcia traktują o tym, że owoce występują tylko u roślin okrytozalążkowych) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYSZKA
kłos zarodnionośny u roślin iglastych utworzony z osi i liści zarodnionośnych (w różnych ujęciach uważa się szyszki za kwiaty/kwiatostany lub odpowiednik owoców u iglaków, gdyż szyszki są narządami rozrodczymi - inne ujęcia traktują o tym, że owoce występują tylko u roślin okrytozalążkowych) (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x