MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĄTNIKI to:

mchy właściwe, mchy liściaste, mechowcowe, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.773

KOMPLEKS, ZRĘBICA, KRAN, KARTAN, PŁAKSOWATE, PRAKTYKA, ZAKOLE, ANALIZA SWOT, TAWROSZ, TROJAN, BUZIA, HOLOGRAM, PIONIER, PAJĘCZAK, KOŁACZYK, OKULAR, LIDER, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, LĘDŹWIE, WARTOWNIK, PRZEGRYZKA, WŁOCHACZ, KEM, PAMIĘTNIK, UDAR, METROPOLIZACJA, POWĄTPIEWANIE, SENSYBILIZATOR, ŻOŁĘDNICA, POJEDYNKA, CZARNA KSIĘGA, SOSNA, DWORSKOŚĆ, PLAFON, ZGŁAD, APARAT REGENERACYJNY, POLIGYNANDRIA, PIEC GRZEWCZY, GNAT, BROŃ NUKLEARNA, GRAFIKA RASTROWA, SKAŁA MAGMOWA, ŁOTOK, KRYSZTAŁEK, TUSZKA, MUFLON KANADYJSKI, SOLIDARYZM, HUCUŁ, MUZYK, ALBULOWATE, GEREZA RUDA, KREDYT HANDLOWY, METRYKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PAWIAN OLIWKOWY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, WIELKA JEDNOSTKA, MYŚL, ORLICZKA, TRAWA MORSKA, SPŁYW, LEKKOZBROJNY, REOGRAF, BEAN, PROCES BUDOWLANY, ACENA ARGENTYŃSKA, KANCELARYZM, KLINKIER, MORWIN, DROGA GRUNTOWA, DYKTAT, MIT, PRZYSTRÓJ, ZEGAR WIEŻOWY, LAWENDA, FINN, DOROBEK, MARSZ, ZABIEG LECZNICZY, DESPOTYZM, STACCATO, RUMSZTYK, STOS, POMURNIK, BEZCZYNNOŚĆ, PUSZKA MÓZGOWA, ZMORA, KĄDZIEL, KARBAMINIAN, PART, JĘZOR LODOWCOWY, DEMOT, BAŻANT, TERMINAL PASAŻERSKI, ORTEZA, SMUŻ, POCENIE, KONDOMINIUM, POWSZECHNOŚĆ, KOMA, PAPIER, BIEG DYSTANSOWY, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, MALIMO, WIELKI PORZĄDEK, CYZELATORSTWO, DRAPACZ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, SYSTEM SYMBOLICZNY, KARDIGAN, UTRILLO, AUTOBUS SZYNOWY, BŁĘKITNY OLBRZYM, TARTINKA, OWADZIARKI, RAGOUT, KOMUNIA, BARWA OCHRONNA, ODEZWA, BŁONICA NOSA, MODRZACZEK, SUROWOŚĆ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, HIGIENISTKA, EDUKATOR, OBIEKT, KRAINA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, LEBERWURST, GÓRALSKI, VADEMECUM, ZUPA, CHARAKTERYSTYKA, KUŁAK, SUPERLICENCJA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PARAPET, IRENA, MINERAŁ, SZYJA, SPRZEDAWCA, FARBA OLEJNA, NEKTAR, KIERAT, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, LINIA ŚRUBOWA, ANTAGONIZM, EREKCJA, PRZEWAGA, ZADRZECHNIA FIOLETOWA, CYPRYS, BAGNIAK, FERETRON, ODPŁYW, WARNIK, , CZARCIE NASIENIE, KWARTET SMYCZKOWY, ITALIAŃSKI, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, PIESZEK, KAUCZUK BUTYLOWY, TWARDY RESET, PRAGMATYKA, ROZWÓJ RODOWY, IMIONISKO, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, MIKROMIERZ, TURGOR, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, RYCERZYK, FALA WODNA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KOMŻA, LOKACJA, DWURURKA, BASEN ARTEZYJSKI, WRZUTA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, KOTŁOWNIA, BAGIENNIK OBŁY, UBOŻENIE, KOTWICA, CUGANT, REAKCJA PODSTAWIANIA, WYKONAWCA, PODKAST, STARTUP, FONDUE CZEKOLADOWE, PRĄTNIK ALPEJSKI, SALTARELLO, KLATKA, NUTRIOWATE, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, FEROMON, DONICZKOWCE, LATEKS, FAJKA, KANU, LEGENDA, ZAŁOŻENIE, NACISK, KICZ, EKRAN, DZIERŻAWCA, MUZA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PIECZEŃ, WIERCENIE, MAŁA GASTRONOMIA, TWIERDZENIE CANTORA, PIEC, SSAK MORSKI, NAKIEROWANIE SIĘ, DANSKER, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KONTROLA DOSTĘPU, GAJNIKOWATE, ZANIECZYSZCZENIE, CZERWONA KSIĘGA, MIELIZNA, CAMPUS, TRZMIEL, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SZMATA, PLOMBA, ADIANTUM DELIKATNE, PONCZ, MODA, PROMIEŃ, METRYKA, TEOCENTRYZM, EGRETA, LIST PASTERSKI, CZWÓRKA, ANTENA YAGI-UDA, SYGNAŁÓWKA, SAMOTOK, ŚLEPA AMUNICJA, AFERKA, KULCZYBA WRONIE OKO, AKCJA, OGÓREK, WINIETA, GRUBOŚĆ, KAPTUR, ROLETKA, GEOFIT CEBULOWY, OPASŁOŚĆ, MROZIWO, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ROZWOLNIENIE, WEŁNIAKOWE, ORTALION, CZYSTA INFLACJA, ARENA, MUSZTRA, CIS POSPOLITY, PRODUKT LECZNICZY, NARTA WODNA, GRZEBACZOWATE, FAZA, STRZELEC WYBOROWY, ZATOPIONA DEPRESJA, WŁOSIE, SOŁTYSOSTWO, DŁUGOSZYJ, POJAZD, NEKROPOLIA, ZAKŁÓCENIE, GRA HAZARDOWA, MINIATURA FORTEPIANOWA, KOPIA, OKREŚLNIK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, WINA UMYŚLNA, TERMOLUMINESCENCJA, DIALOGIZM, FERRYT, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, MANGANIAN, SKÓRKA, OBIONE, CZUBEK, FASOLA, ŁUPEK ILASTY, WESTFALKA, LISTA, ZREKOMPENSOWANIE, GRZYB ATOMOWY, KOMISARZ, OWCA STEPOWA, KOMEDIA GRECKA, PLENER MALARSKI, WALENIE, ?BACIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĄTNIKI mchy właściwe, mchy liściaste, mechowcowe, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĄTNIKI
mchy właściwe, mchy liściaste, mechowcowe, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik) (na 8 lit.).

Oprócz MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK). Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast