ODCINEK KORYTARZA JASKINIOWEGO, WYPEŁNIONY STALE LUB OKRESOWĄ WODĄ AŻ PO STROP JASKINI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYFON to:

odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYFON

SYFON to:

grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej w postaci rury wygiętej w kształtS, które ma zapobiegać dostawaniu się wyziewów w toalety do pomieszczeń (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)SYFON to:

rurkowate przedłużenie wrzeciona i abapikalnej (położonej daleko od szczytu muszli) części wargi zewnętrznej ujścia dla osłonięcia syfonu oddechowego (na 5 lit.)SYFON to:

zawartość syfonu, grubościennej butli do napojów gazowanych, posiadającej urządzenie zamykające, po otwarciu którego ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)SYFON to:

naczynie-butla do wytwarzania napojów gazowych (na 5 lit.)SYFON to:

specjalna butelka do napojów gazowanych zaopatrzona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn wydostaje się z butelki pod ciśnieniem gazu (na 5 lit.)SYFON to:

urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)SYFON to:

odpowiednio wygięty odcinek rurociągu ułożony pod dnem rzeki, kanału itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK KORYTARZA JASKINIOWEGO, WYPEŁNIONY STALE LUB OKRESOWĄ WODĄ AŻ PO STROP JASKINI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.452

TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KARBIDÓWKA, GONITWA PŁOTOWA, CHAŁTURA, IZBA ROZLICZENIOWA, BABULINKA, DANE SENSYTYWNE, FROTTOLA, PELENGATOR, PAZUR, PRYMITYW, SANDWICZ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, OPERATOR KABLOWY, PODOBIZNA, RYBONUKLEAZA, BAGGALA, DAWCA NARZĄDÓW, WICEDZIEKAN, ZAWIŁOŚĆ, SZARY RYNEK, MOWA WIĄZANA, PASTERZ, KOŁOWRÓT, PONCZ, ROZDRABNIACZ, S.Y, BLOKADA, MARUDA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, SITKO, FASOLA, PAL, ADWENTYZM, BRZOZOWATE, ZAGRANIE, RELIKWIARZ, OSZCZĘDNOŚĆ, KASZTELANIA, SZEREG, HERB, INNA PARA KALOSZY, PASIERB, KOMBAJN, ŚLIWA, KURS, OTTO, PRZYJEZDNY, FAWOREK, SYNAPIZM, POSZEWKA, WJAZD, MIT, SZCZĘKOWIEC, TRACKBALL, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, RASOWOŚĆ, WAFELEK, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, POR, KREPON, KLESZCZOWATE, AGRAFA, HEMOSTAZA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, TRUKCZASZY, KIFOZA PIERSIOWA, TKAŃCOWATE, GRANAT, CIEŃ, ODROŚL, LODOWIEC ALPEJSKI, KOMPANIA, CYKLOTYMIA, CĄGIEL, BĄK, ZARYS, CYKL PERYGLACJALNY, ZAWODNIK, LESZCZYNA, MANTYLA, ANTRESOLA, TEKA, JARZĘBINÓWKA, KISZKA PASZTETOWA, BERNARD, FIRMANCTWO, TARLAK, KOLONISTA, TERAPIA ODRUCHOWA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, BENCHMARK, WSPORNIK, GWARA, ŁYSIENIE, PRZEŚMIEWKA, KONEW, CEREMONIALNOŚĆ, UMYWALNIA, TWARDY RESET, SAJETA, ŁĄCZNIK, SATELITA SZPIEGOWSKI, REKUPERATOR CIEPŁA, WINA UMYŚLNA, CHÓR, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, SERWETECZKA, HALBA, BRZEG, WAFEL, LUFKA, KOPUŁA LODOWA, GRZYB PIASKOWY, STACJA, SIEDEMDZIESIĄTKA, OCET, PION, WERMUT, BEANIA, KESON, ZEŚWIECCZENIE, WIZYTA DOMOWA, KOLEUS, MIŁOŚĆ, KNEL, POTÓWKA, PIEC INDUKCYJNY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, TRANSFERAZA, KRATKA, POMOST, PRZYNALEŻNOŚĆ, WYSPA, RETARDACJA, MRÓWKA FARAONA, KONTROLA SKARBOWA, ŚLEPA AMUNICJA, NARKOTYK, SPRZĘCIOR, MNOŻENIE MACIERZY, LOTNISKO, KRANÓWKA, PARÓWKA, KOSZ, POGODNOŚĆ, PORÓD RODZINNY, NEKROMANCJA, UPOWAŻNIENIE, ŚMIERDZIEL, ZBROJOWNIA, GÓRKA, CUKIER, PROTEZA DENTYSTYCZNA, RESET, DOK, IMITATOR, INWENTARZ ŻYWY, EWOLUCJA KASKADERSKA, REPETYTYWNOŚĆ, FILECIK, SZCZOTECZKA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, KUBEŁ, ZESTAW, TORT, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, TOALETA, STRZAŁ, ZAAWANSOWANIE, KISZONKA, DERYWAT, JERZY, CHORWACKOŚĆ, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, LEWICOWOŚĆ, PŁYTA KORKOWA, TURBULENCJA, WĘGLÓWKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, WYMIENNIKOWNIA, DYWESTYCJA, TONAŻ, INTERVIEW, WAPORYZACJA, SIEDMIOMILOWE BUTY, INFORMACJA POUFNA, MŁAK, PRZEDMIOT, TRZĘSIDŁA, IMPEDYMENTA, POJAZD KOLEJOWY, GROŹBA BEZPRAWNA, HAMBURGER, FLUORESCENCJA, NOSZE, METYZACJA, ATREZJA ODBYTU, GRA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, LEWOSKRZYDŁOWY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, TIOSÓL, MANGANIAN, NIEUŻYTECZNOŚĆ, CENA DETALICZNA, KRAJE, OSADA, PUNKT SPUSTOWY, PERFUZJA, KOLOR OCHRONNY, PRZYRODNIA SIOSTRA, POMPA WYPOROWA, CZESKI, PROPAROKSYTON, LUCERNA, WĘGIERKA, PÓŁOKRĄG, RELIKWIE, APOLOGETYK, KRÓLEWICZ, CZWÓRKA, KAPUŚCIANY ŁEB, PRZÓD, MIESIĄC, KOMUNIA, NAWIETRZAK, EWANGELIA, EFEKT SNOBIZMU, KOSMOGONIA, KASZUBSKI, MAŚLANKA, SAMPLER, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, DNO, SKATING, TUNIKA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, KLER, PAKIET, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BURŁAK, GRANAT, STROP, TONDO, NA JEŹDŹCA, SOLIDARYZM, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CHRUPKOŚĆ, ZWORNIK, LASKA, SPOIWO BUDOWLANE, ANTECEDENCJA, KINDŻAŁ, RACA, PRACA, STACJA POMP, BOCZNIK, DWUDZIESTY, KISZENIAK, FANPAGE, TETRAMER, SUKCESIK, KARDIGAN, CIEK, PASZTETOWA, WSPÓŁŻYCIE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, CIĄG, TRYPTYK, PARKA, SYMPOZJON, REWOLTA, STEREOTAKSJA, FATALIZM, SEKSUOLOGIA, KOSTKA BRUKOWA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, DŹWIGNIA, PRZEKRÓJ, SZEWRON, TOALETA, REWERS, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ROTA, SZKLIWO CERAMICZNE, TUBING, SUPERNOWA TYPU IC, BRĄZOWNIK, FAJKA, PUSZKA MÓZGOWA, SYGNALIZATOR, FLOTA, KAPISZON, EPOLET, SZYNOBUS, KLIENT, ŁAWA KOMINIARSKA, ?AKWEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODCINEK KORYTARZA JASKINIOWEGO, WYPEŁNIONY STALE LUB OKRESOWĄ WODĄ AŻ PO STROP JASKINI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCINEK KORYTARZA JASKINIOWEGO, WYPEŁNIONY STALE LUB OKRESOWĄ WODĄ AŻ PO STROP JASKINI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYFON odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYFON
odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.).

Oprócz ODCINEK KORYTARZA JASKINIOWEGO, WYPEŁNIONY STALE LUB OKRESOWĄ WODĄ AŻ PO STROP JASKINI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ODCINEK KORYTARZA JASKINIOWEGO, WYPEŁNIONY STALE LUB OKRESOWĄ WODĄ AŻ PO STROP JASKINI. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x