Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIKROSKOPIJNY OTWÓR (ZAZWYCZAJ JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJE ICH WIELE OBOK SIEBIE) W STRUKTURZE CIAŁ ORGANICZNYCH LUB NIEORGANICZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POR to:

mikroskopijny otwór (zazwyczaj jednocześnie występuje ich wiele obok siebie) w strukturze ciał organicznych lub nieorganicznych (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POR

POR to:

Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku (na 3 lit.)POR to:

w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia (na 3 lit.)POR to:

każdy z otworków na spodzie kapelusza niektórych grzybów; widoczny z zewnątrz wylot rurek hymenoforu rurkowego (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIKROSKOPIJNY OTWÓR (ZAZWYCZAJ JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJE ICH WIELE OBOK SIEBIE) W STRUKTURZE CIAŁ ORGANICZNYCH LUB NIEORGANICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.262

KLINIEC, PŁUŻEK, HALBA, CHOMIK TYBETAŃSKI, ROTACJA WEWNĘTRZNA, MUCHOMOR BULWIASTY, MAKROPLATA, STYMULACJA, ŚWIATŁOCIEŃ, MASTYKS, PUSZCZA, SYNEK MAMUSI, TERAPENA KAROLIŃSKA, ŚWIATŁO, NOK, MIRLITON, EUROPALETA, TREND ROZWOJOWY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, DIAMENT, POPLECZNICTWO, GRYLAŻ, ASEKURANTKA, POJAZD, PAS, OKRĘT ESKORTOWY, TRANZYSTOR OSTRZOWY, ASTROFOTOMETRIA, ADAGIO, TELEFON, INOKULACJA, WIESZAK, DOCENT, PRZEWRÓT, LODÓWKA, BIAŁA ARMIA, DŹWIG, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, KURWIARZ, GAZELA ERYTREJSKA, INSIMBI, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, RÓŻA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KONSOLA STEROWNICZA, PANSEKSUALIZM, CEWNIK, OBIEKTYWNOŚĆ, SPIĘTRZENIE, MAZER, FAJKA, KOMŻA, PRZECHÓW, PLATFORMA PROCESOROWA, KREDYT REWOLWINGOWY, CYFRA, TANGO, SZTOF, ZAPŁOTKI, SYNDETIKON, DODATEK STOPOWY, BUŁAT, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ODSKOK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, MEFLOCHINA, DACH POGRĄŻONY, ELASTIK, KUTYKULA, OWCA WRZOSÓWKA, WŁÓKIENKO, KARTA WIZYTOWA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, DZIEŁO, MASCARPONE, PALATOGRAM, ŚWINIOWATE, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, ŚREDNIA KWADRATOWA, STARY BYK, MLEKO, ULOT, TRESER, ZIARENKOWIEC, OKTANT, PODKAST, SZTYFT, KORMORAN BIAŁOSZYI, STRUŚ MASAJSKI, WYSTARCZALNOŚĆ, DEKRETACJA, CEMENTACJA, KULFONIK, KATAR SIENNY, ORGAN, LINEARNOŚĆ, PIEZOMETR, KASZKIET, PROPAGANDA, KROKODYL AMERYKAŃSKI, PETRYFIKACJA, RESTRYKCJA, GNÓJ, FAZA, KASZTELANIA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, KLUCZ, BOM, KABLOWIEC, BZYGI, MAJĄTEK NIERUCHOMY, POŁĄCZENIE WCISKOWE, OTRZEWNA, ŁASKAWCA, POJAZD JEDNOŚLADOWY, MAZER, WIERNOŚĆ, WYŁAWIACZ, SPEAKER, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, GIROSKOP, PAWIĄZ, ASTER ALPEJSKI, NADLOTKA, SZYSZKA, NASTURAN, PAKOWNOŚĆ, DIAKON, ZIELENIEC, TOREBNIK PIŻMOWY, NEUROMEDIATOR, WOSK, FORMALIZACJA, ŻÓŁW, OTWÓR KOLCOWY, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, SETKA, ANTRYKOT, GAZELA ARABSKA, SILNOŚĆ, WATA CUKROWA, PROGRAMOTWÓRCA, BŁONKA, REJESTR, POUSSIN, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, PRZYSTAŃ, PLECIONKA, KAPSUŁA POWROTNA, PŁEĆ, OBROŃCZYNI, NAGIEL, GAPA, KARIOLKA, WĘGIERSKI, REJESTR, NAWÓZ ORGANICZNY, MANEŻ, KALIKO, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, AKCEPTOR, ŚREDNIOPŁAT, AKCIK, SZYPUŁA, KONWERTOR, OFICJAŁ, CYSTERNA, KOMORA, KANAPKA, DIABEŁEK, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, PROSUMENT, BRZOZA BRODAWKOWATA, HIPERAKUMULACJA, DOMEK DLA LALEK, OŚMIOKROTNOŚĆ, ANAGLIF, HIPERTONIA, KOZIA NÓŻKA, NORMATYWISTA, REMONTANTY, CZARCIE NASIENIE, MŁOT, ASTRONAUTYKA, DRESZCZ, NIERÓWNOŚĆ, CHRUST, BALDACH, DŻEM, WIZYTÓWKA, PEKARI WAGNERA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, DZIESIĄTKA, PODSADNIK KULISTY, GĄSIENICZNIKOWATE, MIESZANIEC, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, LUBASZKA, KREOLKA, GRA WYŚCIGOWA, WYLOT, ANGLOFOBIA, PŁYCINA, DANINA, WSTĘŻNIAKI, OWCA STEPOWA, ARKA PRZYMIERZA, KONDOTIER, METALIK, MAIŻ, CHRUST, GARBATKOWATE, WIELOFAZOWOŚĆ, JESIOTROWATE, KAPUŚCIANY ŁEB, KAMIENNE SŁOŃCE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CZYTANKA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KLAKSON RĘCZNY, ŹREBIĘ, JOGURCIK, BAKTERIA, PUDŁO, KOZŁOWANIE, ZBÓJNIKOWATE, ZATYŁ, WIENIEC, KELT, APERCEPCJA, OLEJEK HASZYSZOWY, INDEKS, SAŁATA, REKIN PIASKOWY, OPLOT, SMAK, TŁUK PIĘŚCIOWY, WYSZUKIWARKA, ŚRODEK MASY, ŻARLIWIEC, KOSÓWKA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, KOMISARZ WOJSKOWY, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, ATRYBUCJA STABILNA, WŚCIK DUPY, JAGODÓWKA, OTWÓR KIERUNKOWY, PIEGUSEK, DIAKRYT, UCIECZKA, SIEDLISKO, NABIERACZ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, HIPOTEKA, DWUWIERSZ, SZEJK, REWOKACJA, PERKOZ ARGENTYŃSKI, HOMOLOGIA, PASZCZA, INSTYTUCJA PRAWNA, BAJRAM, PRZECZULICA SKÓRNA, SZCZUROJEŻ FILIPIŃSKI, NIEOSTROŚĆ, ZAŁOŻENIE, FUNKCJA CELOWA, SKRZYDLIK, SUKIENKO, RYNNA, ZAJĄC BIELAK, MEDYCYNA KOSMICZNA, CHIMEROKSZTAŁTNE, SAMOGONKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, DZIOBAKOWATE, MUR, PRZEGUBOWIEC, PRZEZIERNIK DĘBOWIEC, OBJAW ZASŁONOWY, BATAGUROWATE, ILUMINACJA, BARWICA, KORKOCIĄG, SAMOPOTĘPIENIE, OŚLE UCHO, MAFIJNOŚĆ, SANZINIA MADAGASKARSKA, DIAFANOSKOPIA, DANIE KOSZA, NOWENNA, SZTYFT, KARAKUŁY, RYKSZA, AKT PŁCIOWY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, USTERKA, SŁUŻBISTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.262 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mikroskopijny otwór (zazwyczaj jednocześnie występuje ich wiele obok siebie) w strukturze ciał organicznych lub nieorganicznych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIKROSKOPIJNY OTWÓR (ZAZWYCZAJ JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJE ICH WIELE OBOK SIEBIE) W STRUKTURZE CIAŁ ORGANICZNYCH LUB NIEORGANICZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
por, mikroskopijny otwór (zazwyczaj jednocześnie występuje ich wiele obok siebie) w strukturze ciał organicznych lub nieorganicznych (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POR
mikroskopijny otwór (zazwyczaj jednocześnie występuje ich wiele obok siebie) w strukturze ciał organicznych lub nieorganicznych (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x