ELEMENT ARCHITEKTONICZNY I MOTYW ORNAMENTACYJNY W FORMIE SPIRALI LUB ZWOJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOLUTA to:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOLUTA

WOLUTA to:

ŚLIMACZNICA; dekoracyjny motyw w kształcie zbliżonym do litery „S” i spiralami na końcach, stosowany w głowicach jońskich (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ARCHITEKTONICZNY I MOTYW ORNAMENTACYJNY W FORMIE SPIRALI LUB ZWOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.316

UZDA, MORAWSKI, DZIESIĄTKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PASEK, OLEANDER, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, DRĄG TŁOKOWY, TARCZA, APOSTAZJA, OBSERWACJA, KATZENJAMMER, RÓŻA, TARCZA, PRZEMYSŁÓWKA, BALDACH, TYMPANON, LEŻA, BUNT, PUNKT, SMOLT, SPOILER, ZNAK, MUCHOMOR BULWIASTY, DRĄŻEK, AMPUŁKA, WAFEL, INTERCEPCJA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DEKALKOMANIA, KALETA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, SCHABOSZCZAK, SUMAK, KLAG, PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE, KARTA, MITOLOGIZM, WIHAJSTER, SSAK, OPTIMUM EKONOMICZNE, BRZOZOWATE, EPISTOŁA, GENERACJA, SSAK MORSKI, WSPARCIE, ODRĘBNOŚĆ, POSTOŁ, CIOCIA, TAJNE KOMPLETY, GERMAŃSKI, USTRÓJ, TRYMER, RAKARNIA, WYLEW, ZACHŁYST, SPALINY, DAN, MŁOTECZEK, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, MARIMBA, PŁAWA SONAROWA, LIGAND, PEAN, WELIN, SIEROTA SPOŁECZNA, IMIONISKO, GROTESKA, FALKA, FLAUSZ, ZNAK NAWIGACYJNY, ORTEZA, HYDROFIT, SZATRA, GRUPA ETNICZNA, WINYLEUM, OCENA, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, NIEBO, STAUROPIGIA, PAPROĆ DRZEWIASTA, ATRYBUCJA STABILNA, OCZAROWIEC, TAKSYDERMIA, ODTWÓRSTWO, BRYŁA, ZIELSKO, TIURMA, PILOT, AKRYL, LOFIX, WILKOM, ZACIESZ, PLATFORMA PROCESOROWA, MSZA GREGORIAŃSKA, SKARB, KSIĘŻUNIO, LAVABO, OKUCIE, TWARZOWIEC, IGLAK, BLOKADA, AZOT AMONOWY, PALLIUM, FOTOALBUM, PARK PRZEMYSŁOWY, PUŁAP, ESTETYKA, MEGATSUNAMI, CYNIA, KRYSZTAŁ, INSTRUMENT FINANSOWY, CEGŁA DZIURAWKA, STATEK, SZCZEĆ, TKANKA MIĘKKA, GLONY ZŁOCISTE, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, TWIERDZENIE MENELAOSA, MOTYW, FASOLA, NERKÓWKA, CHARTER, KALINA, WIERZĄCY, DESNOYER, CANCA, ZESTAW, WAHACZ WZDŁUŻNY, SIOSTRZYCZKA, KUNA, WRÓG, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ŻACHWY, ITALIAŃSKI, JARZMO, PRÓBA GENERALNA, KOMPLANACJA, ZASADA PODCZEPIENIA, KARNY, WELUR, ROMANS, NIESAMOWITOŚĆ, ŚLEPE WROTA, UBOGI KREWNY, GRUPA, DZIEWIĘĆSIŁ, MAZER, PUSZYSTOŚĆ, ZNAK LICZBY, ODCHYŁKA, OSŁONA, HEMOROID, SAKRAMENT, PRZEWÓD SŁUCHOWY, WĘGLÓWKA, KARTOWICZ, RZECZ NIERUCHOMA, FAJKA, KOJEC, LITEWSKI, SZACHY TRZYOSOBOWE, RUCH, FUTRO, GNIEW, STAN NADZWYCZAJNY, SKALA, PINAKIEL, PRZEWOŹNIK, PODATEK EKOLOGICZNY, SPEKTROSKOPIA, SZUM, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PRZEDZIAŁ, KONTRAMARKA, ADAPTACYJNOŚĆ, ZBRODNIA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, SHOUNENAI, KONSOLA, ANOMALIA POLANDA, MOTET, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, KREPA, DYFUZOR, BEZWODNIK, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, USTNIK, LICZBA BRINELLA, DRUT, PIRAT, OKRES PÓŁTRWANIA, SITEK, ZAGROŻENIE, OKRĄGŁOŚĆ, KOŃCÓWKA, TYP, CIMELIUM, KOLORY NARODOWE, ŚWIERSZCZYK, OPINIA, GRZYBIARZ, ZABAWKA, PLATYKLADUS, INTERWENCJA, INFOGRAFIKA, TOWARZYSZ PANCERNY, HIERARCHIA, WYŚCIGI, DOMINANTA, GAŁĘZIAK, ŁAŹNIA, PĘCHERZYCA, PRZEDZIAŁ, SŁUGA BOŻY, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, WIWAT, MAJÓWKA, ŚRUBSZTAK, INTROIT, HALBA, TUSZKA, FERMATA, HIPOTEZA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, NEFROLEPIS, MONOPOL, WIECZÓR POETYCKI, TAKSON, SŁUŻALCZOŚĆ, MAH JONG, PARTIA, REKUPERATOR CIEPŁA, MATURKA, KILOMETRAŻ, ZIEMNIACZEK, ZNAK KOREKTORSKI, OPŁATA CZYNSZOWA, REDUTA, POMOC DROGOWA, ZORZA, JAN, BARANECZEK, PLUJKA, WNĘTROSTWO, SZKRAB, PIERWSZY PLAN, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, OBRÓT SPECJALNY, TŁUK PIĘŚCIOWY, ABORCJA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, PROCES ODWRACALNY, LITERATKA, ORNAMENT, AKWEN, KOZUBA, EGRETA, WIELKA PŁYTA, KOŁO RATUNKOWE, KARBAMINIAN, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, TABLOIDYZACJA, BUTYL, KĄT WYPUKŁY, WYRAZ BLISKOZNACZNY, CZOSNEK, NACZÓŁEK, COŚ, BEFSZTYK, FILTR POLARYZACYJNY, KONWIKT, FOLKSDOJCZ, STUZŁOTÓWKA, OCZKO, PIEROGI, PATRON, PŁYTA PILŚNIOWA, ANNA, WYRÓB TYTONIOWY, MARTA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, PRZEWÓD, ODPRZĘG, TRÓJNÓG, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, GARNITUR, KIWI, ŻABA SZTYLETOWATA, WYMÓG, WOLT, WYBRANKA, WYPALENISKO, PRZEWÓD RATUNKOWY, DYSTANS, OPERA, CZOŁO, ?DŻEMIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.316 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ARCHITEKTONICZNY I MOTYW ORNAMENTACYJNY W FORMIE SPIRALI LUB ZWOJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ARCHITEKTONICZNY I MOTYW ORNAMENTACYJNY W FORMIE SPIRALI LUB ZWOJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOLUTA element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOLUTA
element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju (na 6 lit.).

Oprócz ELEMENT ARCHITEKTONICZNY I MOTYW ORNAMENTACYJNY W FORMIE SPIRALI LUB ZWOJU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ELEMENT ARCHITEKTONICZNY I MOTYW ORNAMENTACYJNY W FORMIE SPIRALI LUB ZWOJU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast