PROCES POLEGAJĄCY NA OSŁABIANIU LUB ZRYWANIU ZWIĄZKÓW GOSPODARCZYCH MIĘDZY CENTRUM MIASTA A OTOCZAJĄCYM GO REGIONEM I ZASTĘPOWANIU ICH RELACJI SIECIĄ POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH Z WIELKIMI OŚRODKAMI PEŁNIĄCYMI FUNKCJE PONADNARODOWE W SEKTORZE USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU,TAKIMI JAK NAUKA, FINANSE, UBEZPIECZENIA, OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KULTURA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METROPOLIZACJA to:

proces polegający na osłabianiu lub zrywaniu związków gospodarczych między centrum miasta a otoczającym go regionem i zastępowaniu ich relacji siecią powiązań zewnętrznych z wielkimi ośrodkami pełniącymi funkcje ponadnarodowe w sektorze usług wyższego rzędu,takimi jak nauka, finanse, ubezpieczenia, obsługa podmiotów gospodarczych i kultura (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES POLEGAJĄCY NA OSŁABIANIU LUB ZRYWANIU ZWIĄZKÓW GOSPODARCZYCH MIĘDZY CENTRUM MIASTA A OTOCZAJĄCYM GO REGIONEM I ZASTĘPOWANIU ICH RELACJI SIECIĄ POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH Z WIELKIMI OŚRODKAMI PEŁNIĄCYMI FUNKCJE PONADNARODOWE W SEKTORZE USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU,TAKIMI JAK NAUKA, FINANSE, UBEZPIECZENIA, OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KULTURA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.645

ALAIN, KOMORA WULKANICZNA, HEROICZNOŚĆ, LABIRYNT, MALATURA, ŁAŃCUSZEK, MIEJSCE, SZURPEK POROSŁY, IZBA, RURALIZACJA, KORPUS, ŻYCIE, DZIRYT, FILIGRAN, DUMA, LAMINAT, DICYNODONTY, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, ŚMIERĆ KLINICZNA, EKSPULSJA, GRZYB NADRZEWNY, SKALA MOLOWA, AMFISBENA, HEBANKOWATE, GŁUPTAS, CHOROLOG, KIEŁŻ BAŁTYCKI, MĄCZLIK, KOMUNIKATOR, DRAM, ANEKSJA, TRYSEKCJA, MUR PRUSKI, WYWIAD, KOSMOS, ZAKON MENDYKANCKI, OBRÓBKA PLASTYCZNA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, TEST PSYCHOLOGICZNY, TYK, TRYBUNAŁ, TRAŁ, MENEDŻMENT, ROZŁOGI, PARKIET, HALO, AGROMIASTECZKO, BIEŻNIA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, BARETKA, PRZEDMIOT, FILTR GĄBKOWY, TERAPIA SZOKOWA, DEASEMBLER, OSTOJA, ŻARNIK, SIEŃ, FANPEJDŻ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KSYLOFON, OSTROGI, FINAŁ, BĄK, DZIĄSEŁKO, WERBENA, PRODUKCJA, BAJADERA, CZUJKA, SYSTEM, AUTOBUS SZYNOWY, KASZTELANIA, PROCES JEDNOSTKOWY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, FIKOLOGIA, OTTO, BRAMA TRIUMFALNA, BER, TANIEC, MYSIKRÓLIK, SKRZYPOWE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KLEJNOT HERBOWY, GĘŚ, MSZAŁ, CEMENT, NAWALANKA, DEKONTAMINACJA, DELEGACJA, PRZETARG OGRANICZONY, ROZETKA, MASER, KATATONIA, SZTYFT, RAJKA, SPÓR KOMPETENCYJNY, SFEROMETR, KONSERWA, INWEKTYWA, KALWARIA, TYGRYSIE OKO, MATECZNIK, NAWIETRZAK, ROZTOCZ, WAFEL, TEREN ZIELENI, ZABYTEK NIERUCHOMY, WYDRZYK, KRATKA WENTYLACYJNA, DAWCA NARZĄDÓW, CZEKOLADA, TYNKTURA, SZCZYT, LIDER, QUEBECKI, POZIOMY TRANSFER GENÓW, MUZYKA CERKIEWNA, MIKROMETR, SAGAN, EFEKT MAJĄTKOWY, PRZEPIS, MAGIERKA, FLIGELADIUTANT, PÓŁPROFIL, CZECZOTKA, SŁOWIAŃSTWO, CZWÓRKA, PACIORECZNIKOWATE, MINISTRANT ŚWIATŁA, OGŁADA, GEST, POSADZKA, ANONIMIZACJA, WARNIK, KUPNO, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PODWYMIAR, WARUGA, DYSZKANCIK, BRUDY, ŻAGIEL, TERAPIA REINKARNACYJNA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, STROJNIŚ, STOŁP, GRUNWALD, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PARKIETAŻ, KONTYNGENT CELNY, METROPOLIA, HEROD-BABA, FETYSZYZM, TRASA WYLOTOWA, PODEJŚCIE, PEDIATRIA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, DUET, PRZESMYK, AKCJA, CHOREOLOGIA, LOFIKS, OSTROKÓŁ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, BAŃKA, CHOROBA REUMATYCZNA, BALSAM KANADYJSKI, ASTRACHAN, ILLOKUCJA, STRAŻ, POLIGAMICZNOŚĆ, SZUFLODZIÓB, BARWNIK, WSPÓLNY RYNEK, JELCZ, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, KOMŻA, METAL, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, ALTOCUMULUS, SPARRING, KONEWKA, IZBA OBRACHUNKOWA, PODRYG, GRABINA, FRONTON, PYTANIE, UBOGI KREWNY, BLACHOWNIA, WÓŁ PIŻMOWY, NUŻENIEC LUDZKI, USKOK, REDUKTOR, JAZDA, KAMERA TELEWIZYJNA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, TILAKA, PIERSIÓWKA, RUSKOŚĆ, DOZYMETR, ZAPOTRZEBOWANIE, NOŚNIK NARZĘDZI, PIECZONKA, KAUZALIZM, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, RADZIECKOŚĆ, WARGOWE, KEM, MIĘDZYRZĄD, PRZEDNÓWEK, DOMY, WŁÓKNO, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, AMEN, ESTOŃSKOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, HELLENIZM, BARYTON, WEREŻKA, PRAWO CYWILNE, RUADA, CZUPRYNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, WOSKOWATOŚĆ, DZIESIĄTY, NOCEK WĄSATEK, PIERWSZY PLAN, KONDOR, OSPOWATOŚĆ, EMU, POKREWIEŃSTWO, MECHANIKA, PRZEZIERNIK, PRZEPITA, ALPAKA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, OPCJA POLITYCZNA, KONKURS, AGONISTA, TENIS, WCIORNASTEK TYTONIOWIEC, SELENODEZJA, KORYTARZ, PROMIENIOWANIE, UZDATNIACZ, ASFALT, ODKRYCIE, CERKIEW, MIASTO WOJEWÓDZKIE, FIRMÓWKA, DEMARKACJA, ORTOPTYSTA, EPOKA LITERACKA, KIEŁŻ WARSZAWSKI, SIŁY POKOJOWE, CAŁKA PETTISA, PRZECIER, NIEDZIELA, SENSYBILIZATOR, WŚCIBSKOŚĆ, KARCZOWISKO, GALAKTYKA, HASHTAG, SPALANIE, FROTTOLA, ANTYSEPTYK, PLOTER GRAWERUJĄCY, RAPORT, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, MOPEK, PRÓG, KAŁMUK, SET, BORDO, PRZEPOWIEDNIA, SILNIK SPALINOWY, ŁONO, KARLIK DROBNY, SALA, ODDYCHANIE, SEKRECJA, KIJEK NARCIARSKI, INWESTYCJA, SAUNAMISTRZ, PŁACZ, ASTRONOMIA, ŚNIEGUŁA, AGUTIOWATE, WZROST GOSPODARCZY, BIELMO, PROSZEK DO PIECZENIA, POLITYCZNY, NUDZIARZ, MATERIA, ZIELSKO, ROTA, BAKTERIOLIZYNA, BUZIA, LAPIS-LAZULI, ?OFIARA ŚMIERTELNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.645 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES POLEGAJĄCY NA OSŁABIANIU LUB ZRYWANIU ZWIĄZKÓW GOSPODARCZYCH MIĘDZY CENTRUM MIASTA A OTOCZAJĄCYM GO REGIONEM I ZASTĘPOWANIU ICH RELACJI SIECIĄ POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH Z WIELKIMI OŚRODKAMI PEŁNIĄCYMI FUNKCJE PONADNARODOWE W SEKTORZE USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU,TAKIMI JAK NAUKA, FINANSE, UBEZPIECZENIA, OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KULTURA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES POLEGAJĄCY NA OSŁABIANIU LUB ZRYWANIU ZWIĄZKÓW GOSPODARCZYCH MIĘDZY CENTRUM MIASTA A OTOCZAJĄCYM GO REGIONEM I ZASTĘPOWANIU ICH RELACJI SIECIĄ POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH Z WIELKIMI OŚRODKAMI PEŁNIĄCYMI FUNKCJE PONADNARODOWE W SEKTORZE USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU,TAKIMI JAK NAUKA, FINANSE, UBEZPIECZENIA, OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KULTURA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METROPOLIZACJA proces polegający na osłabianiu lub zrywaniu związków gospodarczych między centrum miasta a otoczającym go regionem i zastępowaniu ich relacji siecią powiązań zewnętrznych z wielkimi ośrodkami pełniącymi funkcje ponadnarodowe w sektorze usług wyższego rzędu,takimi jak nauka, finanse, ubezpieczenia, obsługa podmiotów gospodarczych i kultura (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METROPOLIZACJA
proces polegający na osłabianiu lub zrywaniu związków gospodarczych między centrum miasta a otoczającym go regionem i zastępowaniu ich relacji siecią powiązań zewnętrznych z wielkimi ośrodkami pełniącymi funkcje ponadnarodowe w sektorze usług wyższego rzędu,takimi jak nauka, finanse, ubezpieczenia, obsługa podmiotów gospodarczych i kultura (na 14 lit.).

Oprócz PROCES POLEGAJĄCY NA OSŁABIANIU LUB ZRYWANIU ZWIĄZKÓW GOSPODARCZYCH MIĘDZY CENTRUM MIASTA A OTOCZAJĄCYM GO REGIONEM I ZASTĘPOWANIU ICH RELACJI SIECIĄ POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH Z WIELKIMI OŚRODKAMI PEŁNIĄCYMI FUNKCJE PONADNARODOWE W SEKTORZE USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU,TAKIMI JAK NAUKA, FINANSE, UBEZPIECZENIA, OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KULTURA sprawdź również:

Cameron, zagrała w filmie 'Maska' ,
pies - symbol nudy ,
urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, za pośrednictwem przekładni pasowych ,
każda komórka żywego organizmu, która nie jest komórką płciową ,
starożytny rynek grecki ,
obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny ,
ogólna nazwa chrzęstnoszkieletowej ryby morskiej o płaskim, dyskowatym kształcie ciała ,
porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie ,
słynie z ruchomych wydm ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
lwica z powieści Joy Adamson ,
robi uprząż ,
miasto w Czadzie ,
dawny instrument muzyczny, w którym zastosowano mechanizm klawiszowo-młoteczkowy do cymbałów; pierwowzór fortepianu ,
psychoterapia nastawiona na zmianę myślenia i zachowania ,
grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) ,
nakrycie głowy profesora ,
jazda na przystosowanej do tego desce, unoszonej przez czoło fali morskiej ,
członek związku łowieckiego, który zasiada w zarządzie i jest osobą decyzyjną ,
maszyna do wyrobu cegieł ,
odmiana borowika ceglastoporego o żółtym kolorze ,
idea, myśl, przekonanie stanowiące rodzaj założenia w rozumowaniu lub istotny element wiedzy czy światopoglądu ,
opel z modelu Vectra ,
sklep spożywczy, w którym można zakupić gotowe lub prawie gotowe potrawy ,
pracownik firmy kurierskiej, dostarczający przesyłki ,
miasto w Kanadzie, stolica prowincji Ontario, port nad jeziorem Ontario, jedno z największych miast kraju ,
suwnica pomostowa przeznaczona do pracy w odlewniach stali ,
wskaźnik, pokazujący temperaturę ,
system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji ,
osiedle administracyjne w Łodzi

Komentarze - PROCES POLEGAJĄCY NA OSŁABIANIU LUB ZRYWANIU ZWIĄZKÓW GOSPODARCZYCH MIĘDZY CENTRUM MIASTA A OTOCZAJĄCYM GO REGIONEM I ZASTĘPOWANIU ICH RELACJI SIECIĄ POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH Z WIELKIMI OŚRODKAMI PEŁNIĄCYMI FUNKCJE PONADNARODOWE W SEKTORZE USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU,TAKIMI JAK NAUKA, FINANSE, UBEZPIECZENIA, OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KULTURA. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast