POZIOMY WAŁ Z NAWINIĘTĄ LINĄ LUB ŁAŃCUCHEM STEROWYM, POŁĄCZONY Z KOŁEM STEROWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZTURWAŁ to:

poziomy wał z nawiniętą liną lub łańcuchem sterowym, połączony z kołem sterowym (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZTURWAŁ

SZTURWAŁ to:

koło sterowe z bębnem, na którym nawinięta jest lina ciągu sterowego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOMY WAŁ Z NAWINIĘTĄ LINĄ LUB ŁAŃCUCHEM STEROWYM, POŁĄCZONY Z KOŁEM STEROWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.279

RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, DROGA WOJEWÓDZKA, ELUWIUM, PUMPERNIKIEL, PAPILOT, LITOBENTOS, LAMPA KSENONOWA, CIEŃ, VIOLA BASTARDA, ZWORKA, MIASTO, ZŁĄCZE, ZGIĘCIE PODESZWOWE, SZPULKA, PUBLIKACJA, DWUDZIESTKA, KEYBORD, PŁOZA, ŚLIWA, OBRONA, WYWIAD, ELOPSOPODOBNE, TABU, ŚWIĘTO, PARCH, SOPEL, KOMORA WULKANICZNA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PERŁOWIEC, SAMOLOT BOMBOWY, INGUSZKA, STAROŚCIŃSKI, BEK, AKOMODACJA, SZYBKOŚĆ, LEJEK, ZMOWA CENOWA, JEZIORO PODLODOWCOWE, WAŁ, ELKI, OCET, ZIELE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, MASZKARA, SZYKANA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, MOSTEK KAPITAŃSKI, PIEROGI, EGZEMPLARZ OKAZOWY, CIEMNA KARTA, SPACJA, DIAGRAM FAZOWY, KONSOLA, HAMERNIA, TARNOWIANIN, METAMERIA, GRZEBIEŃ, APLIKACJA, METAL, TYGIELEK, AGATA, TEST CIS-TRANS, PODUSZKA, KANONIERKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, APARAT REGENERACYJNY, FASCYNATOR, MEMORANDUM, ÓSMY, WINIETA, COŚ, SŁONIOROŚL, KORKOCIĄG, CERATA, WITRYNA, PRZEKLEŃSTWO, BOJKA, KUMOTER, EMOTIKON, KIEŁ, STOMIA, JUDASZOWIEC, POLEWA, MARSZ PATROLOWY, OKO OPATRZNOŚCI, ARYTMOMETR, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MECENAT ARTYSTYCZNY, PIECZEŃ, IRENA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, ROLETKA, NOK, JAŁOWIEC, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PIEGUSEK, GWINT, BAJADERKA, DYSKONTO, NAMASZCZENIE CHORYCH, SZCZUDŁO, LIMNIGRAF, PRZEBUDOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SZOPKARZ, MAJKA, IMMUNOSUPRESANT, WIELKI PORZĄDEK, SER, POLKA, SAUNAMISTRZ, ANTENA MIKROPASKOWA, SEJSMOGRAM, TENIS ZIEMNY, OWADY, MUZYK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, BUTWA, RESKRYPT, DYSONANS, PAMIĄTKA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KITAJ, JAMES, OKULIZACJA, BADACZ POLARNY, FORLANA, KONSULTANTKA, OPAD, SAMOGON, AKROBATYKA, OZONEK, INTELEKTUALISTA, WYLEW, OPASKA, DRĄGAL, GAJA, ARESZT TYMCZASOWY, CYGANECZKA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KWAS, LABIRYNT, PAPIERZAK, BAGIENNIK OBŁY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ŚWIĘTOKRADZTWO, EKSPOZYCJA, PATENA, STAWKA, UCHODŹSTWO, PODODDZIAŁ, SZYDLARZ, BUJANIE, DIASYSTEM, SZUM, WATERPROOF, HERBATA, ZAWIŁOŚĆ, MSZA GREGORIAŃSKA, LOBELIA, WIELKOŚĆ, ŻALE, OGIEŃ KRZYŻOWY, CZYŚCIOCHA, MASKA, AMERYKANIZM, LEADER, EWANGELIA, KLAUZULA, KONTAKCIK, POKAL, KOLUMBARIUM, ULOT, ZAWRÓT GŁOWY, SZMAT, PŁYTKA POSADZKOWA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, CAP, WICEKAPELMISTRZ, TKANKA MIĘKKA, NIESAMOWITOŚĆ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, TEST PSYCHOLOGICZNY, SONG, PION, BAGAŻ, WIDOWISKO, KORZENIE, PRANKO, ZATWARDZENIE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, WYWROTKA, SZCZOTKA, PLEBEJUSZ, ZNAK INTERPUNKCYJNY, DANIO, MROCZEK POZŁOCISTY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ŁOBUZIAK, OKARYNA, DRUHNA, OBJAW, PAROSTATEK, POSUW, TROJAK, APOLOGETYK, PORT MORSKI, SZPILKA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, FLASZOWIEC, CYNADRY, EMILY, ANTYGWAŁTY, ANTIDOTUM, MADZIARSKI, MEFLOCHINA, WULWODYNIA, KOLOKWIUM, MIĘSO, MLEKO, AKTORKA, LINIA KOLEJOWA, MOMENT TEORETYCZNY, SUMATOR, STRONA, PARKIETAŻ, SMILEY, LIZ, WOJNA DOMOWA, STEMPEL, OLEFINA, LOFIKS, BRAMKA SAMOBÓJCZA, DIAGONAL, TENOR, REGENERACJA, JĘZYCZEK U WAGI, REJESTR, JEŻOWIEC, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, MIERZEJA, IMPULS, BAT MICWA, HEJT, ZWARCIE, BLOKADA, SAMOPOMOC, IRC, PODATEK KOŚCIELNY, ORBITER, ZAKONNICZKA, MOC, POGROM, TAPER, PRZEMYSŁÓWKA, FAZA, KONCERT, KALWARIA, OSŁONOWOŚĆ, SYPIALKA, IMINA, NACISK, CINGULUM, WSPOMAGACZ, ODPŁYW, LADA, SZYK, MINA, ZNAK, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, FIGURACJA MELODYCZNA, GWIAZDA WIELOKROTNA, ALEUCKI, SYR, ŻEGLARZ, KAPAR, BASEN, WROTA, MYKOHETEROTROF, PEAN, KICAJ, PACHOLĘ, ZAPRZĄG, ZAIMEK, KOPALINA STAŁA, MACIEJ, TRANSPORTOWIEC, MASZYNA DO PISANIA, BASENIK, LEBERA, ŁAŃCUCH, SER EDAMSKI, POROST, ŻABKA, GARMAŻERIA, HAFCIARSTWO, ?MUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.279 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOMY WAŁ Z NAWINIĘTĄ LINĄ LUB ŁAŃCUCHEM STEROWYM, POŁĄCZONY Z KOŁEM STEROWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZIOMY WAŁ Z NAWINIĘTĄ LINĄ LUB ŁAŃCUCHEM STEROWYM, POŁĄCZONY Z KOŁEM STEROWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZTURWAŁ poziomy wał z nawiniętą liną lub łańcuchem sterowym, połączony z kołem sterowym (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZTURWAŁ
poziomy wał z nawiniętą liną lub łańcuchem sterowym, połączony z kołem sterowym (na 8 lit.).

Oprócz POZIOMY WAŁ Z NAWINIĘTĄ LINĄ LUB ŁAŃCUCHEM STEROWYM, POŁĄCZONY Z KOŁEM STEROWYM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - POZIOMY WAŁ Z NAWINIĘTĄ LINĄ LUB ŁAŃCUCHEM STEROWYM, POŁĄCZONY Z KOŁEM STEROWYM. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast