SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPOZYCJA to:

sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, tak, by wstępnie zapoznać widza lub czytelnika z tłem wydarzeń, głównymi postaciami, problemami i konfliktami utworu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSPOZYCJA

EKSPOZYCJA to:

miejsce eksponowania, wystawiania towarów, przedmiotów, obiektów (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pokaz, wystawa (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

ilość światła padającego na film (lub na sensor elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

we wspinaczce górskiej usytuowanie miejsca nad stromym spadkiem, także: takie miejsce (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pierwsza prezentacja tematów w sonacie lub fudze (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

zbiór przedmiotów przeznaczonych do wystawiania (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

położenie czegoś, to jak coś jest zorientowane wobec stron świata (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

wystawienie organizmu na działanie jakichś czynników (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

określona miara zdolności jonizacji promieniowania przenikliwego w powietrzu (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pierwsze przeprowadzenie tematu przez poszczególne głosy w fudze prezentacja tematów, łączników w sonacie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.962

MALINÓWKA, CERES, FIŻON, CUDACZEK, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KOLCZAK, BECZKA Z PROCHEM, SZPERACZ, METODA DELFICKA, KAPLERZ, KANCONETA, ORBITAL, OSOBA, TONGA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, AMPUTACJA, ESKORTA, KARTOFELEK, CYNK, DERMOKOSMETYK, POWSTRZYMANIE, ROSYJSKI, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PUCHAR, HEMATOFAGIA, ODPADY STAŁE, TAJNE NAUCZANIE, KORUPCJA, MANDAT, KLECANKI, JAGLANKA, WYCHODŹTWO, ROZDZIAŁEK, OSŁONOWOŚĆ, KIESZEŃ, KRYTERIUM STEROWANIA, APOLOGETYK, PROMIEŃ, JEDENASTKA, POLONISTYKA, GLORIA, NASZELNIK, DIAKRYT, FORMAT, SAMOODNOWA, LAK, RESPIRATOR, GRÓB, MEDIANTA, STRZAŁKA, NIEREGULARNOŚĆ, ŚWIETLIK, CZYTELNIA, MECENAT ARTYSTYCZNY, SAMICA, SIARKA POPIOŁOWA, BAGIENNIK OBŁY, GICZ, OPAD, WYZWOLICIEL, SŁUPEK, KOR, ŻEBERKA, DEKIELEK, SZOPEN, STWORZENIE, DZIECINA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, PODZIEMIE, SZPIC, PODGATUNEK, OBIONE, EPOS, KOKORYCZKA, SŁONECZNIK, OSTRY DYŻUR, DWUDZIESTKA, ODMA OPŁUCNOWA, TKAŃCOWATE, OBI, TAKT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SEKSTANS, PULWERYZATOR, LIBRA, ZERÓWKA, ANOMALIA UHLA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, KWACZ, WSPOMAGACZ, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, TURGOR, PĘDZLIK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GŁOSKA NOSOWA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, WIECZÓR POETYCKI, TONAŻ, BEZCIELESNOŚĆ, ŻYDEK, PROSO, SKORUPA, PALATOGRAM, JĘZYK, KOMBINEZON, ŁAWA KOMINIARSKA, HUTNIK, WYPADEK DROGOWY, HURMA, SPRZĘT MECHANICZNY, APOKATASTAZA, OMAR, BRZYDACTWO, ŁOPATA, FILIGRAN, SKIZ, PUMPERNIKIEL, LATARNIOWIEC, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, EDYKUŁA, OLIWA, URSZULA, STEREOTAKSJA, POMPA POŻARNICZA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, PŁÓD, WCIERKA, AOJDA, REFORMATOR, DANA, EKSPOZYCJA, ABERRACJA, ZAPRAWA, GLIF, LAMPA, ODPUST, OPAR, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, NIEBIOSY, KANONIK, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, ENTEROTOKSYNA, BUZIA, ZAĆMIENIE, ZAIMEK, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, DANIE ARBUZA, KAROTENOID, KRECIK, BAŻANT, PLEŚNIAWKA, ZBRODNIA STALINOWSKA, CZYSTKA, SZARPANKA, BOCZNIAK, EMBARGO, BERNARD, KULCZYBA WRONIE OKO, MAŁPA, KOMPLIKACJA, GLORYFIKATOR, LAWATARZ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, MASZYNA ENERGETYCZNA, PUSTAK STROPOWY, SALADA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, BRUKSELA, DEGENERACJA, ROŚLINA PASTEWNA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, OZNAKA, UMOWA BARTEROWA, DRGANIE AKUSTYCZNE, KONCERT, MAJORAT, GNÓJ, DOŻYWOCIE, PRZETACZANIE KRWI, PAJACYK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, RÓŻANIEC, BABULA, KWAS HIALURONOWY, NOS, TIAZYD, GOSTEK, LODOWIEC FIELDOWY, ARYTMOMETR, BALOT, PIEŚŃ, KIERAT, POLE BITOWE, CHOROBA GENETYCZNA, ZAPOŻYCZENIE, METODA PORÓWNAŃ, APANAŻ, TRIFORIUM, ARMATOR, NOOB, PLATFUS, ANTYBIOZA, MARSREJA, BURLESKA, ALGEBRA LINIOWA, MARINA, TRUBADUR, STREFA POŻAROWA, CZASOWNIK FRAZOWY, KALWARIA, GRUSZKA, GLIZA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, KABESTAN, KOŁYSANIE, BOLA, MARSKOŚĆ, ZATOR PŁUCNY, SKÓRZAK, ŁADOWANIE, RZEZAK, DUSZA, OSTANIEC DEFLACYJNY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, STYL DOWOLNY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOŁTRYNA, BOMBA WODOROWA, PÓŁKULA, ANONS, WABIK, INERCYJNOŚĆ, BEZNADZIEJA, ŚWIERSZCZYK, PŁYWAK, BAJECZNOŚĆ, MARGARYNA, ARMIA, WYRĘB, NIEZBIEŻNOŚĆ, ARABICA, MATKA, WZORZEC, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, OPADY, DEFICYT, SKRZYPY, CHUDOŚĆ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, KOPIA, TOM, PĄK, HEAD-HUNTER, NIERUCHOMOŚĆ, HEROD-BABA, KAPITAŁOWOŚĆ, CUKIER, KINKIET, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KSIĄŻĄTKO, TRESER, KOZAK, MAJÓWKA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, WĘGAREK, PASKUDA, BASENIK, GROTESKA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, OPALENIZNA, CHOCHOŁEK, LINIA CZYSTA, MASZT ANTENOWY, LATARNIA MORSKA, BIOKOMINEK, ZABURZENIE, PŁATECZEK, LĘDŹWIE, KAWALERIA, TARCZA, DWUDZIESTY TRZECI, MELIORACJA WODNA, BRAMA TRIUMFALNA, OFENSYWA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, BORZEŚLAD ZWISŁY, POSREBRZANIE, PASER, UPADEK, TEŚCIK, KONCENTRAT, FUTURE SIMPLE, BLUZA, HYMN, ODWROTNOŚĆ, OBROŻA, POTENTAT, BARWNOŚĆ, ?BYDLĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.962 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPOZYCJA sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, tak, by wstępnie zapoznać widza lub czytelnika z tłem wydarzeń, głównymi postaciami, problemami i konfliktami utworu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPOZYCJA
sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, tak, by wstępnie zapoznać widza lub czytelnika z tłem wydarzeń, głównymi postaciami, problemami i konfliktami utworu (na 10 lit.).

Oprócz SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x