SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPOZYCJA to:

sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, tak, by wstępnie zapoznać widza lub czytelnika z tłem wydarzeń, głównymi postaciami, problemami i konfliktami utworu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSPOZYCJA

EKSPOZYCJA to:

miejsce eksponowania, wystawiania towarów, przedmiotów, obiektów (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pokaz, wystawa (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

ilość światła padającego na film (lub na sensor elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

we wspinaczce górskiej usytuowanie miejsca nad stromym spadkiem, także: takie miejsce (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pierwsza prezentacja tematów w sonacie lub fudze (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

zbiór przedmiotów przeznaczonych do wystawiania (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

położenie czegoś, to jak coś jest zorientowane wobec stron świata (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

wystawienie organizmu na działanie jakichś czynników (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

określona miara zdolności jonizacji promieniowania przenikliwego w powietrzu (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pierwsze przeprowadzenie tematu przez poszczególne głosy w fudze prezentacja tematów, łączników w sonacie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.962

NACIEK JASKINIOWY, EKSPRESJA GENU, MUSZTARDA, NORMALNA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, SÓL ORGANICZNA, CHUJ, POZIOM, EGRETA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, INFORMACJA GENETYCZNA, BĘCKI, SŁUŻBA, FOKA, CIASTO, PRACA, AKCENT OSTRY, FORLANA, ZDRADA, TRANSLACJA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, GUMKA, SMORODINÓWKA, BASEN, WIELKI KSIĄŻĘ, CHÓR, ŁOTEWSKOŚĆ, CHIŃSZCZYZNA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KOSMOGONIA, OKRES, PATENT, MUZYKA PROGRAMOWA, ZBROJA ŁUSKOWA, POMURNIK, SALA, NOWICJAT, BESZBARMAK, RAKIJA, CYGANKA, LENIWIEC, KAROWNIK, BLIN, KWAS, TRIDUUM, CEMENT STOMATOLOGICZNY, RYGIEL, OSPA, WIDMO SYGNAŁU, SKOPEK, CZERWONE ŚWIATŁO, PÓŁKOLONIE, MISKA KLOZETOWA, ZŁOTOGŁÓW, ULGA PODATKOWA, ROŚLINA KOPALNA, ALIENACJA RODZICIELSKA, USTRÓJ, STATEK POWIETRZNY, BURZA, WYNACZYNIENIE, PREPARAT, ARAMEIZM, NICI, SZÓSTY, FUTURE SIMPLE, POŁAĆ, BATERIA WODOCIĄGOWA, LUFA, PROTEGOWANY, SUPERNOWA TYPU IC, WYCIĄG FORTEPIANOWY, SUMAK, KACENJAMER, TRAGEDIA, GEORGE, CUGANT, WYŚCIGI, DRESZCZE, CHABANINA, HUCULSKI, PLURALIZM, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, RELISH, KERO, LUK, AMBASADOR, SOMA, KULT JEDNOSTKI, DRAJREP, FARBA OLEJNA, TINA, HALLOWEEN, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, NADSCENIE, OLEANDER, RANA, IDENTYFIKACJA, JUTRZYNA, WARNIK, POŁĄCZENIE, ZATWARDZENIE, PRZEDMIOT, CZYR, SKOPEK, KUMULACJA, FILM DROGI, BANDYCTWO, CHRUST, BISIOR, TARANTELA, ANGIELSKOŚĆ, AUTOTEMATYZM, GALERIA, KAPTUR, WABIK, DOMEK DLA LALEK, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ODGAŁĘZIACZ, KANOE, TARCZA, OMYŁKA, DWUDZIESTY PIERWSZY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KÓŁECZKO, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, MARATON, PATROLOWIEC, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, KATAR SIENNY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, MISJA DYPLOMATYCZNA, FASETA, NASTAWA, ZEBROID, BĄK, RZEMIOSŁO, LINA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ŁAJNO, ZAPONA, BROKAT, APARTAMENT, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, NĘCISKO, ŁÓŻKO, AEDICULA, KLESZCZE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PROLEK, KANCONETA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, UKŁAD NIEINERCJALNY, INSTRUMENTACJA, ABSYDA, WYGIĘCIE, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, WRZUTA, FASOLA ZŁOTA, SPRAWNOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, RACZYNA, KREWNY, POMADKA, PRÓBA OGNIA, ŻYŁKA, FUTRO, GLEBA KOPALNA, CUKRZYCA, METROPOLIZACJA, ŚWINIARKA, PRZEWÓD, SKÓRZAK, RELIKWIARZ, WYROSTEK FILTRACYJNY, DWUDZIESTY, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, SKONIA, OSTOJA, KEYBORD, GAZ SYNTEZOWY, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KURZA STOPKA, OPERA MYDLANA, JASZCZUR, STYL ARCHITEKTONICZNY, ZRANIENIE, ŚCIANA, CHOŁODEĆ, ANTEPEDIUM, SYSTEM SYMBOLICZNY, KONFEDERACJA KANADY, LAMPKA MAŚLANA, EMISJA, KOTERYJNOŚĆ, EKSPOZYCJA, NIEDOTYKALNOŚĆ, LUTNIARZ, PANOCZEK, DZIECINA, KRACH, ZIARNIAK, PANOPTICUM, BRUK, KONSTABL, KLASTER, TRANSPORTOWIEC, MUSZTARDA SAREPSKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, FASCYNATOR, ZAKON MNISZY, WZORZEC, DRELICH, SEKCJA RYTMICZNA, AKADEMIK, ZWIAD, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KURATELA, NOGA, CENTRALNE, PALISADA, PIWNICA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KPINA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, WULWODYNIA, HACKAMORE, HETMAN NAKAŹNY, ARANŻACJA, KULT ŚWIĄTYNNY, KLASER, RESORT SIŁOWY, PLIK GRAFICZNY, KARL, CHROBOTEK, OSTRA REAKCJA NA STRES, RYLEC, CZTERDZIESTKA, SMAK, TABUIZACJA, KAŁAMARZ, FRONT STACJONARNY, DULKA, PŁATKI ZBOŻOWE, CEBULARZ, WIELKOŚĆ, BLOK, KOMIK, BIS, BAKTERIA ŚLUZOWA, MONOFONIA, ZBRODNIA, BEDŁKA, CZEP, IRENA, NAŚLADOWNICTWO, POPRAWIACZ, PISECZNICZKA, STEROWNIK URZĄDZENIA, OBIEKT, EPOS, ŚLEPY ZAUŁEK, PÓŁFRAK, OFICER PRASOWY, SALWA BURTOWA, DŁUGI WEEKEND, GARNITUR, SKAŁA WULKANICZNA, OŚNIK, TEATRZYK, BULLA, WYTWÓR, ZAKŁAD, POWIEŚĆ RZEKA, IRENA, KUTER, GRONO, OCHRONA INDYWIDUALNA, BRUKSELA, LAWATERZ, ZIEMIA NICZYJA, TEMNODONTOZAUR, STOCZNIA, SZPILKOWE, KAMARYLA, IRYGATOR, LATANIE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ZASADA PODCZEPIENIA, STREFA BUFOROWA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, SEPTET, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, OFENSYWA, ?MUTACJA ZMIANY SENSU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.962 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPOZYCJA sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, tak, by wstępnie zapoznać widza lub czytelnika z tłem wydarzeń, głównymi postaciami, problemami i konfliktami utworu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPOZYCJA
sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, tak, by wstępnie zapoznać widza lub czytelnika z tłem wydarzeń, głównymi postaciami, problemami i konfliktami utworu (na 10 lit.).

Oprócz SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - SYTUACJA PRZEDSTAWIONA W PUNKCIE WYJŚCIA FABUŁY, TAK, BY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ WIDZA LUB CZYTELNIKA Z TŁEM WYDARZEŃ, GŁÓWNYMI POSTACIAMI, PROBLEMAMI I KONFLIKTAMI UTWORU. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast