Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POR to:

w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POR

POR to:

Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku (na 3 lit.)POR to:

każdy z otworków na spodzie kapelusza niektórych grzybów; widoczny z zewnątrz wylot rurek hymenoforu rurkowego (na 3 lit.)POR to:

mikroskopijny otwór (zazwyczaj jednocześnie występuje ich wiele obok siebie) w strukturze ciał organicznych lub nieorganicznych (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.848

KARMAN, INTERGLACJAŁ, MADONNA, ANOMALIA POLANDA, WSTĘŻNICE, EUCHARYSTIA, KRYMINALISTYKA, MARATON, INTEGRACJA PIONOWA, SAKWA, BIAŁY MARSZ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, TRIADA, MASZKARA, SZKLANY SUFIT, SKRZYDŁA, EDYKUŁA, FOLIA, OTWÓR DRZWIOWY, AZOTAN, DEKIELEK, WYROCZNICA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PÓŁBÓG, PAWĘŻ, BAZYLIKA KATEDRALNA, CZARNA MAGIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, REWANŻ, POPRĘG, SPRZĘCIOR, KONFISKATA, GÓRNICA, PIGUŁKA, KULT, REMONT KAPITALNY, ZGODNOŚĆ, WOLNY RODNIK, SERYJNY MORDERCA, HEROD-BABA, TABU MILCZENIA, KONTO DEPOZYTOWE, ZAPYTANIE OFERTOWE, POMURNIK, WOAL, KARRUKA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, GALWANOSTEGIA, TESSERA, WIEŚ PLACOWA, SIEĆ ENERGETYCZNA, DIVA, PRACZŁOWIEK, MEDALION, KELT, WYLOT, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, MUSZLA, PIERNIK LUBELSKI, ACHTERPIK, UKŁAD WIELOKROTNY, KOSZT BEZPOŚREDNI, OWOC POZORNY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, POCIĄGŁOŚĆ, WZROK, GRA LOGICZNA, TOALETA, CZARCIK, KOMIK, IZBA CZELADNA, LINA, ŁUSKA, FAWOREK, SAKPALTO, FIZJONOMIKA, AROMAT, SPRAWUNEK, NOTKA, OTWÓR KULSZOWY, TEUTOŃSKI, PODPIS CYFROWY, OPŁATA MIEJSCOWA, MIKSTURA, WÓR, CHORWACKOŚĆ, PINGLE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, HODOWCA, SUWAK, HEROS, KARP PO KRÓLEWSKU, MORENA, RÓJ, REWALIDACJA, RANWERSY, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PEWNOŚĆ, WYCISKANIE, PODOKARP, ZAPORA WODNA, PLUJKA, BORDER, NAPÓJ, KAMELIA, RUCHLIWOŚĆ, PUSTAK, PAPIER WELINOWY, WOLUNTARIAT, PÓŁSIOSTRA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, OWCA, NACZYNIAK GRONIASTY, TARCZA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, POPRAWNOŚĆ, ASEKURANTKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PLAMICA, MAŁODUSZNOŚĆ, KRYSTALOMANCJA, ŻYŁA PODKOLANOWA, ROŚLINA OKOPOWA, ANTOWIE, ZGORZELINA, CZŁON PODRZĘDNY, ESTRAGON, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ATRAKTANT, PARADOKS, MIŃSZCZANIN, ZAKĄSKA, BLUSZCZ, CZYNNIK SYTUACYJNY, PRZERÓB, DUPECZKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, SIODZI, ZACHŁYST, DYWESTYCJA, GAJA, NIKIELINA, KOMPETENCJA MIĘKKA, PRACOWNIK NAUKOWY, STRONA INTERNETOWA, ALARM POŻAROWY, KAPLICZKA, KOLUMNADA, TKAŃCOWATE, NIEKULTURALNOŚĆ, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, NACZYNIE, DŹWIG, DOROBKOWICZ, WYCHODŹSTWO, FEERIA, NIEDELIKATNOŚĆ, ODDANIE, KONTRETYKIETA, DZICZ, LIST POETYCKI, TUBA, FUNT-SIŁA, OSIEMDZIESIĄTKA, WIDEOMAN, BARSZCZ, ZAŁATWIANIE, NUROGĘŚ, KOŁNIERZYK, BOM, ŁYCHA, BARIERA TECHNICZNA, CZWOROLIST, TEATRZYK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, ROZWAGA, JOGURT, MAKAK, OGOŃCZOWATE, ALOES, HASZTAG, PRAKTYCZNOŚĆ, , SZAMANKO, USTERKA, FAZA, OKŁAD, HAPTODUS, REGULARNOŚĆ, KOLOKWIUM, RADIO, SUSZ, ZSZYWARKA, SZPILECZKA, PASZTET, RĘKAWICZNIK, SAMODZIERŻAWIENIE, PODATEK TONAŻOWY, PUNKROCK, OSTATNIE POŻEGNANIE, SĄD OSTATECZNY, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KURZAWKA, DRYBLING, GNIOT, STYMULACJA ODWIERTU, ŁBISKO, ROZRZUTNOŚĆ, BOMBA WODOROWA, MAKRAMA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, SYRENA, PRĄD, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, SEJSMIKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, MIKOLOGIA, ŁAPECZKA, KOLORYT, ZESTAWIK, ODBOJNICA, DRIAKIEW, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PROSUMENT, TUM, WITACZ, WYTWÓRCA, FREGATA, GENEZA, ANGIELSKI, LIST PASTERSKI, KAPAR, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MINUCJA, EFEKT SNOBA, MAKROPOR, WYRZUT SUMIENIA, PAPAD, SEPARACJA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, ZAPITA, HAUST, GONDOLA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, KOMBINEZON, HEMOSTAZA, ZABYTEK RUCHOMY, JEDYNKA, PLIK GRAFICZNY, KAJMAKAM, WYWIAD, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, NIEDOROZWÓJ, STOŁÓWKA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, WANIENKA, ŻWAWOŚĆ, POSZEWKA, WROTA, SREBRZENIE, MASZT, WIGOŃ, ALKALOID, KURS, EKSPANDOR, CHWAST, WARTOWNIK, GRZECZNOŚĆ, DOMENA PUBLICZNA, KAZALNICA, PRZENOSICIEL, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, REAKCJA JĄDROWA, PANDANOWIEC, PRODUKT UBOCZNY, ZAKŁÓCENIE, PRAŻMO, ZŁĄCZE, SUBSTANTYWNOŚĆ, KOCIE OKO, PAJĘCZAK, WOLUTA, BLOK RYSUNKOWY, PRAWNICTWO, PRZEDMIOT, DACH HEŁMOWY, PLECIONKA, WICIOKRZEW, WYTWÓR, INTROMISJA, BESTIARIUSZ, KUMKWAT, KRĘGOWIEC, SPÓŁKA, ODRĘTWIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
por, w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POR
w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x