W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POR to:

w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POR

POR to:

Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku (na 3 lit.)POR to:

każdy z otworków na spodzie kapelusza niektórych grzybów; widoczny z zewnątrz wylot rurek hymenoforu rurkowego (na 3 lit.)POR to:

mikroskopijny otwór (zazwyczaj jednocześnie występuje ich wiele obok siebie) w strukturze ciał organicznych lub nieorganicznych (na 3 lit.)POR to:

warzywo na sałatkę (na 3 lit.)POR to:

warzywo jak otwór w skórze (na 3 lit.)POR to:

sałatkowe warzywo (na 3 lit.)POR to:

wchodzi w skład włoszczyzny (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.482

PATRYLINEARNOŚĆ, MAŁPA OGONIASTA, TŁUMIK, CABAN, WICI, KARTUSZ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KATASTROFISTA, FOTORECEPTOR, SZCZODROBLIWOŚĆ, KIERAT, BERET, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, OWAD, ŁUPEK PARAFINOWY, KREACJONIZM, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KRIS, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, KLONOWANIE, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, KIRPAN, KOMORA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PIEZOMETR, WYLOT, KATAPULTOWANIE, SÓL, BZYGI, WIERZBINA, DUPCIA, ZNAKI, WELUR, SAKLA, BUKWICA, KAPITEL, SAKRAMENT, ŁUK TĘCZOWY, DŹWIGAR, REHABILITACJA, MAKROPOLECENIE, WIEK, MAKROPOR, ARTEFAKT, REGUŁA ALLENA, PIROGRAFIA, KINETOPLASTYDY, FUTERAŁ, WRAK CZŁOWIEKA, MONITOR, GOLONKA, LAMPERIA, ESKORTOWIEC, BALSAM KANADYJSKI, KOMIK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, GALASÓWKA, ENERGOELEKTRYK, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, KAPISZONÓWKA, KOPARKA, SĄD KOLEŻEŃSKI, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, TĘTNICA ŁZOWA, TRIO, ETYKIETA, EDYKUŁA, APOKATASTAZA, JEDWAB NATURALNY, CHROBOTEK, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, GAZ, STYLO, MLEKO, SERENADA, MASŁO, BEJCA, CYTADELA, STREFA RYFTU, KASETON, LUCERNA, KOSZT INWESTYCYJNY, KATALOG DZIAŁOWY, SEKUNDANT, CZARNA MAGIA, BOJKA, KANTAR, KAROWNIK, PEPSI, PISMO IDEOGRAFICZNE, PIESZCZOSZEK, OTULINA, SILEZAUR, DYNAMICZNOŚĆ, KRUŻGANEK, WIELKOŚĆ, WACŁAW, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, SPRAWNOŚĆ, NADAKTYWNOŚĆ, ARESZT DOMOWY, SKŁADAK, CUVIER, ODCZYNNIK CHEMICZNY, WIELKOŚĆ, OMYŁKA, IPSYLON, GLORIA, DRUT, BIAŁA FLAGA, MAMAŁYGA, KORZENIE, IMMUNOSUPRESOR, SKORPION, PŁASKOSZ, ZAPONA, KĄPIEL OŁOWIANA, NERW, LOFIKS, KARTA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, NEURON LUSTRZANY, BORIS, ANEKSJA, DYSPROPORCJA, ROZGRZEWACZ, PÓŁKULA, ZEW KRWI, ANTYSOWIETYZM, TASIEMIEC UZBROJONY, OBRÓT PIENIĘŻNY, CZAS, ANSAMBL, AKALKULIA, FILTR, RUGI, PEREŁKA, ZAIMEK, FLOTA, HIPODROM, FLACHA, BUDKA, BRZOZOWATE, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, ZEZWŁOK, ADOPCJA, ADWEKCJA, KROS, CHIŃSKI, KANADYJKA, KUBECZEK, MAŁPOLUD, KLISZA, MUZYKA CERKIEWNA, TROPIK, POCHODNA, TEST PUNKTOWY, KOTONINA, CAMPUS, BALONET, KAZALNICA, ŁONO, LARYNGEKTOMIA, DRWINA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, WYSTĘPNOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, POPIELNIK, SKROMNOŚĆ, BATAGUROWATE, PEPICZKA, NIEGOSPODARNOŚĆ, KOCIOŁ EWORSYJNY, MIERZEJA, NAPAŚĆ, DZIECIŃSTWO, KREOLKA, RATOWNIK MEDYCZNY, EGZONUKLEAZA, WIELOPIĘTROWIEC, KRETYŃSKOŚĆ, PANIER, OKRUTNOŚĆ, KLASA, AMORFIK, GRODŹ, ALTOCUMULUS, MIENIE, DYFUZJA KULTUROWA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ROZTWÓR RINGERA, NIEKONKRETNOŚĆ, ZAMEK, CHIRURGIA ESTETYCZNA, SAMOAKTUALIZACJA, EDAMMER, DZIESIĄTY, ŚWIADEK KORONNY, AKACJA, MOBILE, KASZUBSKI, HEAD HUNTER, NIEWYPARZONY JĘZYK, FOLIA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, WSYP, KLUCZ, KARTA WIZYTOWA, SIEKIERA, MORELÓWKA, LEPIARKOWATE, MŁODE, SZTUKA PASYJNA, BRZUSZEK PIWNY, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, TEKSASY, GNÓJ, BARYKADA, OLEJEK ABSOLUTNY, TWORZYWO SZTUCZNE, KRÓTKONOS BRĄZOWY, REKLAMANT, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, KRAJKA, ŚRODEK MASY, GLIKOLIPID, MAKROKIERUNEK, IMPRESJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, LETARG, STRZELECTWO SPORTOWE, ZRAZ, MATRYKUŁA, BRZMIENIE, IRYS, MAGAZYN, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PIONIER, GLOSA, TYMOTKA, WELON, SZEJK, ROZWÓJ PSYCHICZNY, TĘSKNOTA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, NIEPOKALANEK, WYTWÓR, PARAFARMACEUTYK, TRAWERS, RUBASZKA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, SECESJONISTA, ROZTROPNOŚĆ, WĄŻ, ATRYBUCJA STABILNA, KOSZER, DEMON, KONKURENCJA, FINAŁ, ŚWIECA, BASEN PORTOWY, NAIWNIACTWO, DANINA, TEREN, KANTATA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, GRAFOLOGIA, HENRYK, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ZNIECZULENIE, LINIA PRZEMIANY, GALETA, RASOWOŚĆ, WYPEŁNIENIE, POWINOWACTWO CHEMICZNE, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ROZMAMŁANIE, CYGARNICA, OŁATKA, SELEKCJA, MŁAK, TANATOLOGIA, PASTYLKA, PROROCTWO, AMBASADOR, EŁK, BERŻERKA, SKARANIE BOSKIE, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, SYFON, SELSKIN, CELIBAT, LIMETA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, DEZINSTALACJA, BIAŁA SALA, SPRZĘT MECHANICZNY, ?KURWIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POR w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POR
w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego; mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia (na 3 lit.).

Oprócz W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W ANATOMII: UJŚCIE GRUCZOŁU ŁOJOWEGO LUB POTOWEGO; MIKROSKOPIJNY OTWÓR W SKÓRZE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x