W GEOMORFOLOGII: WĄSKI PAS LĄDU ŁĄCZĄCY DWA WIĘKSZE OBSZARY LĄDOWE, ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE DWA MORZA LUB OCEANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESMYK to:

w geomorfologii: wąski pas lądu łączący dwa większe obszary lądowe, oddzielający od siebie dwa morza lub oceany (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZESMYK

PRZESMYK to:

wąskie, ciasne przejście (na 8 lit.)PRZESMYK to:

w tkactwie: przestrzeń między warstwami nitek osnowy, utworzona przez mechanizm przesmykowy, umożliwiająca wprowadzenie wątku tworzącego element tkaniny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOMORFOLOGII: WĄSKI PAS LĄDU ŁĄCZĄCY DWA WIĘKSZE OBSZARY LĄDOWE, ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE DWA MORZA LUB OCEANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.485

ZADOŚĆUCZYNIENIE, KANGHKA, SSANIE, EKSPLOATATOR, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PACHOŁEK, PARAPECIK, STROP, LEBERWURSZT, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ORBITA BIEGUNOWA, ŻÓŁW EGIPSKI, DRABKA, FAB LAB, ODDZIAŁ WYDZIELONY, IMMUNIZACJA CZYNNA, WINIETA, PREPARAT CHEMICZNY, WIEŚ, SKRZYPY, NASTURAN, ZAPALENIE, CALYPSO, WĄTEK, ANTRYKOT, RAJA SIWA, PODSTRYSZE, ROZMIAR, RODZINA ZASTĘPCZA, BEZCZELNOŚĆ, SPODECZEK, SYFON, WŁODZIMIERZ, PRZYBLIŻENIE, CZERWONY PAS, KACZKA NOROWA, POIMEK, POSZKODOWANA, SUWNICA, KRUPNIK, KRÓCIEC, STROPNICA, STADIONIK, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, RUMUŃSKOŚĆ, RAMA KOMUNIKACYJNA, SIORKA, CZARODZIEJKA, PROSAK, ZEZWŁOK, SKRYBA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, NACJA, SURFINGOWIEC, ODSYP, BAWEŁNA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, METYZACJA, EFEKT ELIZY, AFERKA, BILANS BRAMKOWY, KUNA, KRAN, KAWAŁEK, RUCHY TALASOGENICZNE, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, OKSYDAZA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, AUREOLA, OSIOŁ DZIKI, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PLAN MOBILIZACYJNY, ATREZJA JELITA GRUBEGO, ELIKSIR ŻYCIA, SUCHOKLATES, PRZESIEKA, OKRĘT TRANSPORTOWY, REPULSE, RICOTTA, ZRĄB TEKTONICZNY, ZAKOLE, KLUCZ, ALIENACJA, CHABANINA, AKCJA IMIENNA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, SABOTY, TERMOS BUFETOWY, PŁYTKA, SSAK MORSKI, BAŃKA, ODCHYŁ, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, BARWNOŚĆ, ZWOLNIENIE, ODPRAWA, PALMETA, KATALOG DZIAŁOWY, KWIATUSZEK, POWÓD, PREZENTER, ZAPONA, BIZA, NARYS FORTYFIKACYJNY, INOKULACJA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, GLONY ZŁOCISTE, GAZ BOJOWY, DRAMAT WOJENNY, SNICKERS, ŻYWOTOPIS, STOŻEK WULKANICZNY, POUSSIN, WOKALIZA, VASARELY, CYSTA BAKERA, BUT NARCIARSKI, PUGILARES, PARATHA, HOLOGRAM, DOKUMENT PAPIESKI, TROJAN, SZMACIARZ, UNIA, OBRAZ, KEM, APORT, KOMPRES, SZMER, CZYNELE, TOLERANCJA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, MIOTEŁKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, POWOŁŻE, DRUK ULOTNY, SIAD, SIATECZKA, DZIÓB, CZEP, ANKA, MIŁOŚĆ WŁASNA, BARK, ANTENA SATELITARNA, MOMENT, LASKA MARSZAŁKOWSKA, TRANSWESTYTA, TARGANIEC, PIĘTA ACHILLESA, ULGA, DEKANTER, NÓŻ, TRINIA, KAMICA, LEMING ŚNIEŻNY, BIEG, KOGA, TOREBKA, ZARYS, KARTA RABATOWA, KATAKUMBY, TANDEM, GRYLAŻ, KABLOBETON, RABACIK, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, NADAWCA PUBLICZNY, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, TCHÓRZOSTWO, SEPTET, BELWEDER, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, TEOLOGIA NEGATYWNA, PRYMITYW, CHYTRA SZTUKA, GRANT, MAŁA GASTRONOMIA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, TRANSKRYPCJA, WARZYWNIK, PODEJŹRZON LANCETOWATY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, LODOWICA, KABEL, ŻEL, JEŻAK BRZEGOWY, WYMIENNIKOWNIA, PRZEWÓD PŁASKI, BARETKA, ŁYSAK, ZAWÓR, BAKTERIA, INTERIOR, AKRYL, CELEBRACJA, DZIAŁKA, KACZKA RDZAWOGŁOWA, KWASICA, LUCERNA, ŁADOWANIE, CIĄG, STRAJK, PARK MIEJSKI, LETARG, RAMA, FASOLA ZŁOTA, FESTON, POŁAĆ, PRODUKCJA, PECZORSKA, MOBING, STAN NIETRZEŹWOŚCI, AKT, OBIEKTYWIZM, PÓŁMIESIĘCZNIK, ZWARCIE, TEMPERATURA ZAPALENIA, SZKAPLERZ, ROBOTY PRZYMUSOWE, KREDYT HANDLOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, ALIGATOR, WĄTROBOWIEC, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, MELUZYNA, BARWA, LWIA CZĘŚĆ, WCIERKA, CIĄG, MECHANIKA, GORĄCE ŹRÓDŁO, RURKA, UWAGA, PLAMKA FORDYCE'A, ŻYRAFA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KASETA, UKŁAD REGULARNY, NAZWA KODOWA, ZAKUTY ŁEB, BABINIEC, TŁUMACZ, APARAT, MISIO, GLIPTYKA, OLGA, SKUMBRIA, PIKADA, LITORAL, TYTOŃ, MASWERK, PATRZAŁKI, BOK, FETYSZYSTA, LIST GOŃCZY, ŁUSKA, BEJCA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, RELING, WÓZKOWY, CIŚNIENIE, REGISTER, GRZYB, FREON, SZEWRON, KOMBAJN ROLNICZY, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, KĄT OSTRY, MELIORACJA WODNA, JAŚMIN, NAPÓJ WINOPODOBNY, SARKOFAG, KURT, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ORTALION, PLATFORMA PROCESOROWA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, KANONIK, NET, CEBULARZ, BELKA, DWUGŁOS, ASEB, SIOSTRZYCZKA, LISTWA, ZEGAR WIEŻOWY, FUNDAMENT, OPAD, WARSTWA, CYKL FIGURALNY, KOZAK, MIELIZNA, RADCA, DUCH, GITARA, DOBRA STRONA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ?ARABIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOMORFOLOGII: WĄSKI PAS LĄDU ŁĄCZĄCY DWA WIĘKSZE OBSZARY LĄDOWE, ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE DWA MORZA LUB OCEANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GEOMORFOLOGII: WĄSKI PAS LĄDU ŁĄCZĄCY DWA WIĘKSZE OBSZARY LĄDOWE, ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE DWA MORZA LUB OCEANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESMYK w geomorfologii: wąski pas lądu łączący dwa większe obszary lądowe, oddzielający od siebie dwa morza lub oceany (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESMYK
w geomorfologii: wąski pas lądu łączący dwa większe obszary lądowe, oddzielający od siebie dwa morza lub oceany (na 8 lit.).

Oprócz W GEOMORFOLOGII: WĄSKI PAS LĄDU ŁĄCZĄCY DWA WIĘKSZE OBSZARY LĄDOWE, ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE DWA MORZA LUB OCEANY sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W GEOMORFOLOGII: WĄSKI PAS LĄDU ŁĄCZĄCY DWA WIĘKSZE OBSZARY LĄDOWE, ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE DWA MORZA LUB OCEANY. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x