ZDROBNIALE: KIESZEŃ - DOSZYTY DO UBRANIA, ELEMENTU GALANTERII LUB JAKIEGOŚ WYROBU TEKSTYLNEGO KAWAŁEK MATERIAŁU, KTÓRY TWORZY MIEJSCE DO CHOWANIA PRZEDMIOTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIESZONKA to:

zdrobniale: kieszeń - doszyty do ubrania, elementu galanterii lub jakiegoś wyrobu tekstylnego kawałek materiału, który tworzy miejsce do chowania przedmiotów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIESZONKA

KIESZONKA to:

potrawa zawierająca w sobie nadzienie (na 9 lit.)KIESZONKA to:

zdrobniale: kieszeń - zagłębienie w czymś, miejsce, do którego coś można wsunąć, włożyć (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KIESZEŃ - DOSZYTY DO UBRANIA, ELEMENTU GALANTERII LUB JAKIEGOŚ WYROBU TEKSTYLNEGO KAWAŁEK MATERIAŁU, KTÓRY TWORZY MIEJSCE DO CHOWANIA PRZEDMIOTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.860

PŁOW, FILOLOGIA ANGIELSKA, OGNIWO SREBROWE, PLUSZ, OTĘPIENIE, PARKING ROWEROWY, TRANSKRYPCJA, DYREKTOR KREATYWNY, MANCA, RZEZAK, ODPŁYW, SPŁONKA, GWAREK, CZĘŚĆ, CHAŁUPNIK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, PRAKTYKUJĄCY, ŻARNIK, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, LENIWOŚĆ, CEDRZYK, STAROŚCIANKA, DUŃSKOŚĆ, SĄD, DYNAMICZNOŚĆ, KRYZA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, AGAT MSZYSTY, POŁAĆ, SILNIK TURBOODRZUTOWY, B, MUTACJA, ISKRA ELEKTRYCZNA, ZSZYWARKA, AROGANT, BÓG, ZATOKA, UMOWA BARTEROWA, MARIMBA, BAN, DETEKTORYSTA, NOWE, IGIEŁECZKA, MIODOJAD SMUGOWANY, ARANŻACJA, ALAN, JANUSZ, MEDIANTA, LEJNOŚĆ, ANGOL, NERKOWIEC, CHMURA KONWEKCYJNA, MAPA NUMERYCZNA, SPOJRZENIE, WIEŚ, POCHŁANIACZ, SUROWICA, ZALUDNIENIE, MASZTÓWKA, ROZBIERANKA, HETEROATOM, KOPISTA, UKŁAD NIEINERCJALNY, BYDLAK, RESET, PASIERB, OWADY, DOŻYWOCIE, RÓW, SUPERJEDNOSTKA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, STRAJK, SYRENI GŁOS, ŚLUB CYWILNY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, MANDARYŃSKI, PROJEKTANT, FORMACJA, NANSUK, RONDEL, DZIEKAN, WŚCIK DUPY, PIERWOCINA, SUPERMARKET, HAMBURGER, ARCHIWIZACJA DANYCH, TRAPER, CHLORAN(VII), ŻYWA PAGINA, RYTOWNIK, KOMÓRECZKA, DOSTARCZYCIEL, SĘK OTWARTY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, CHOINKA, SEGMENTACJA, TARCZA, ŁĘG JESIONOWY, JOAN, ODSUWACZ, SPÓJNIK ŁĄCZNY, TĘSKNOTA, PROJEKT, WIERTNIK, NIUCHACZ, PYCHOTKA, CZOP, KOLEKTOR, RENA, DWÓR, AZYDEK, DOCISK, ODKUP, ROZWIDLACZ, BROSZURKA, SKANER, NIEDOŻYWIANIE, KLEROMANCJA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ATRYBUCJA, WYPRAWA, KRATER WULKANICZNY, RAFAŁ, TORII, PORADLNE, BAGIETA, DOMICYL, KLAPECZKA, ELEMENT, DIAGNOZA, PERFUZJA, CZUB, KULFONIK, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, ŁAPÓWKARSTWO, CHŁODNIK, WYDŁUŻALNIK, CZÓŁNO, REPERTUAR, WOJNA, GŁUPKOWATOŚĆ, CANZONA, IMMUNOLOGIA, PAPRYKARZ, EGZONUKLEAZA, EP, LAPIS-LAZULI, DRABINOWIEC MROCZNY, REŻYSER, DMUCHAWA, MADONNA, DALEKOWIDZTWO, ALBUM, BIOGEN, ROZDŹWIĘK, KREM, KOŹLAK, PUZANEK KASPIJSKI, GDERACTWO, TINA, HUCULSKI, KOKORYCZKA, DWUSTUZŁOTÓWKA, PŁEĆ, BRUTAL, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, BERCEUSE, DWUNASTKA, WAFELEK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, HIMALAJE, KUCZBAJA, PRODUKCJA, KRUŻ, ELBAIT, LICENCJA POETYCKA, KARABIŃCZYK, FEERIA, TURANISTA, CZYŚCIOSZKA, KOMORA, TAKSON MONOTYPOWY, KOD DWÓJKOWY, NIEZAMOŻNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ATUT, ROBOTNIK BUDOWLANY, DIADEM, BLICH, NUGAT, MUZYKANT, RAJ, LINIA BRZEGOWA, PRYMARIUSZ, HALO, AEDICULA, OLIWKOWATE, SZKRAB, MOTOROWODNIAK, PRZEPIS KOŃCOWY, STAWIDŁO, DEALER, PAJDKA, REEDUKATOR, REKOMENDACJA, TĘSKNOTA, ODBÓJ, SAJETA, JAZZ FUSION, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PRYMITYW, KARAFKA, WYMIAROWOŚĆ, ANTYWESTERN, SKROMNOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KONTUR, PATAREN, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, TRANSFERAZA, WIDMO SYGNAŁU, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, POSIADŁOŚĆ, HUTNIK, OJCIEC DUCHOWNY, ZMOTORYZOWANY, ODLEWA, KAKAO, RZEŹNIK, SULFON, FILOLOGIA ROMAŃSKA, GODZINA, SKAŁA, FILAR PRZYPOROWY, NOTARIUSZ, OSTROKÓŁ, WZIĘCIE POD WŁOS, DAR, MIĘSOPUST, FOTORECEPTOR, CIĄGNIK, FELDMARSZAŁEK, KUMOTERSTWO, SOLARIUM, RUCH OPORU, NADWYŻKA, DACH HEŁMOWY, ODWROTNY AGONISTA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, ELEGIA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KONTRASYGNATURA, ZMAGANIA, SOLANKA, ŻYDOWSKOŚĆ, CZWARTY, HUBA, KASZA, RUMUN, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, JERZY, ALBUMIK, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, SZCZĘKOWIEC, ŻÓŁW MALOWANY, ORFIKA, KOŁOWANIE, KONEW, KSIĄŻKA ADRESOWA, WIELKI PORZĄDEK, METALOPROTEINA, ARTEFAKT, PISEMKO, USTONOGI, SQUAW, CUGANT, SOKI, CLERK, PANNA, TRANSFORMISTA, BOMBER, POWAŻNY WIEK, WIELKOŚĆ, PISTOLET, CHIRURGIA URAZOWA, STEROWNIK URZĄDZENIA, OOLITYT, KATOLICKOŚĆ, TŁO, AJENCJA, SKUTEK PRAWNY, HULAJDUSZA, KARP PO KRÓLEWSKU, AMERYKANKA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, HALA, BROŃ BIAŁA, RZUT, ?PORZĄDNICKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.860 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: KIESZEŃ - DOSZYTY DO UBRANIA, ELEMENTU GALANTERII LUB JAKIEGOŚ WYROBU TEKSTYLNEGO KAWAŁEK MATERIAŁU, KTÓRY TWORZY MIEJSCE DO CHOWANIA PRZEDMIOTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KIESZEŃ - DOSZYTY DO UBRANIA, ELEMENTU GALANTERII LUB JAKIEGOŚ WYROBU TEKSTYLNEGO KAWAŁEK MATERIAŁU, KTÓRY TWORZY MIEJSCE DO CHOWANIA PRZEDMIOTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIESZONKA zdrobniale: kieszeń - doszyty do ubrania, elementu galanterii lub jakiegoś wyrobu tekstylnego kawałek materiału, który tworzy miejsce do chowania przedmiotów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIESZONKA
zdrobniale: kieszeń - doszyty do ubrania, elementu galanterii lub jakiegoś wyrobu tekstylnego kawałek materiału, który tworzy miejsce do chowania przedmiotów (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: KIESZEŃ - DOSZYTY DO UBRANIA, ELEMENTU GALANTERII LUB JAKIEGOŚ WYROBU TEKSTYLNEGO KAWAŁEK MATERIAŁU, KTÓRY TWORZY MIEJSCE DO CHOWANIA PRZEDMIOTÓW sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZDROBNIALE: KIESZEŃ - DOSZYTY DO UBRANIA, ELEMENTU GALANTERII LUB JAKIEGOŚ WYROBU TEKSTYLNEGO KAWAŁEK MATERIAŁU, KTÓRY TWORZY MIEJSCE DO CHOWANIA PRZEDMIOTÓW. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x