MAŁY OKRUCH - NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRUSZEK to:

mały okruch - nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKRUSZEK

OKRUSZEK to:

małe dziecko, maleństwo (na 8 lit.)OKRUSZEK to:

odrobinka, bardzo mały stopień czegoś niematerialnego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY OKRUCH - NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.033

MAŁY KIER, SSAK OWADOŻERNY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KREOL, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, LEKTOR, APIKOMPLEKSY, WIĄD RDZENIA, CIELENIE LODOWCA, CZARNY KARZEŁ, GNÓJ, STANCA, NADPIS, NARZĄD RODNY, WŁADCZOŚĆ, EPIKUREIZM, PUNKT KARNY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, ROZKOJARZENIE, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, FRYZYJSKI, AŁMATY, SKALA STAROGRECKA, MAŁY, FILM ANIMOWANY, ONR-OWIEC, WNĘTRZNOŚCI, KOMENSALIZM, OPIEKUN, PRYMITYW, AMYLOFAGIA, CZOŁÓWKA, NIHILIZM, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, DROBNOSTKA, ELIZJA, FALA DŹWIĘKOWA, ANTYDOGMATYZM, ZBIERACZ, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, TYP ORIENTALNY, ORZESZEK ZIEMNY, PSEUDOLOSOWOŚĆ, GALARETA WHARTONA, DECYMA, PŁAZY OGONIASTE, PUSZKA, ZDZIADZIENIE, BIOLOG, ORKIESTRA SYMFONICZNA, OSTRONÓG, ŚMIETNIK, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, DEPRESJA, JAPONKA, FILEMON BLADY, ODPORNOŚĆ, OCHRZCZONY, MANDAT IMPERATYWNY, CZIROKEZKA, CZĘBOREK, OSIEMDZIESIĄTKA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, DAR, AFERA ROZPORKOWA, PROBIERNIA, SYNERGETYKA, DRYBLAS, MIODOJAD, ZAŚCIANEK, OSOWATE, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ASTRONAUTYKA, KIELON, ARDEN, PRZEDMORZE, BÓL, PROMENADA, CHOROBA NASU-HAKOLI, LINIA KOLEJOWA, MONARCHIA STANOWA, ASYSTENCJA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ŚLAD, GILOSZ, DZIEKAN, BIOLA, KOMEDIODRAMAT, SEMITOLOG, KAPLICA CHRZCIELNA, DAMULKA, GEOGRAFIA ROŚLIN, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, MŁODA PARA, JĘZOR OSUWISKOWY, CHOROBA DUCHENNE'A, ORTOCENTRUM, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, BOKÓWKA, MEDIALNOŚĆ, HISTORYZM, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PROPORZEC, POJEDYNKA, CEROWACZ, CZUMAK, KALKA, SKAŁA GŁĘBINOWA, KOŁKOWNICA, BĄBEL SPEKULACYJNY, DOWÓD WPROST, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, BOCHENECZEK, MAGNESIK, KOCHAŚ, STYL IZABELIŃSKI, PODJAZD, WESTERN, MANUFAKTURA, OCHRONA UZDROWISKOWA, PILARZ, AUTOSZCZEPIONKA, MIĘKKIE SERCE, ŁUSZCZAK, SZTUKA, PACZKA, CEROWNIA, WYPUSTEK, ERA MEZOZOICZNA, PRZYKRYCIE, PRZEDMURZE, OBÓZ KONDYCYJNY, MIS, TARNINA, AERONOMIA, UMIEJSCOWIENIE, SPŁATA, SYSTEMIK, SEMAFOR, KALECKI, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, PŁASKI TALERZ, TOŃ WODNA, RETROGRADACJA, CIERŃ, UNIWERSAŁ, PROTOBUŁGARSKI, WYLEW, OTWÓR DRZWIOWY, OBIEKTYW, DEGRADACJA SPOŁECZNA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, SZYBKOWAR, ZASIĘG, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, KIESZEŃ, CHWALBA, KOCIOŁEK, ŻUREK, KĄT ŻYLNY, STREFA PODMIEJSKA, ANDRUS, BRĄZOWY MEDALISTA, KASZA PERŁOWA, RZEZAK, KORZENIONÓŻKI, GRUSZA, KOŻUSZEK, KLEJOWNIA, STYL KOLONIALNY, ALMARIA, UKRYCIE, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, PAULINIA, POŻAREK, POST, MIKROOTWÓR, MODELARSTWO LOTNICZE, TENOR DRAMATYCZNY, DYŻURNY, BUJDA NA RESORACH, CHOROBA TANGIERSKA, HAZUKA, REGENERATOR, DOWÓD APAGOGICZNY, PŁYTKI TALERZ, FAKSYMILE, BON VIVANT, FANTOM, DRWINA, SKRÓT SYLABOWY, ZIELE, PŁYTKA, URZĘDNIK NADWORNY, WZNOWICIEL, CHLEB SITKOWY, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, MIARODAJNOŚĆ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, NIEGOŚCINNOŚĆ, ŁASZT, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, ZGRAJA, PRANKO, CIAŁO ACETONOWE, PRZEKŁAD, KALENDARZ KOŚCIELNY, SFERA, NIEOPATRZNOŚĆ, OGÓREK, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, WSTYD, DRAMAT, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ZWIEDZAJĄCY, BIAŁY TRĄD, CHOROBA SCHILDERA, SARDANA, ZIMNE NÓŻKI, GZA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, PYZATOŚĆ, PERYPATETYK, AURORACERATOPS, TEORIA POTENCJAŁU, KUDRIAWKA, KANAŁ PÓŁKULISTY, PUDER BRĄZUJĄCY, AGAR, AGENT ROZLICZENIOWY, PERLATOR, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, DETALISTA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, WĄŻ, GRAFICZKA, KOSA, KRAKER, SZCZYT SZCZYTÓW, PRZECIWLEGŁOŚĆ, OBJAWIENIE, KOŃ TORYJSKI, BAJECZNOŚĆ, DORADA, SZKŁO OPTYCZNE, OBSZCZYMUREK, PÓJDŹKA, PASO DOBLE, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, DYFUZJA, MISTRZ, BARCZATKA GŁOGOWICA, ZEGAR ATOMOWY, ZAPAŁECZKA, MAŁPI GAJ, OKLUZJA, PIERWSZAK, BLADZIUCH, ŚCIGACZ TORPEDOWY, DON KISZOT, AKOLITA, PRINCESKA, CZTERDZIESTKA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, STROIK, GWIAZDA, PRAWA MIEJSKIE, RELIGIA, MIECH, SEJSMOAKUSTYKA, SPADOCHRONIARKA, MOSKALIK, LASONOGI, PUSZKARZ, WYŁAM, OPÓR, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, SILNIK GAŹNIKOWY, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, REAKTYWACJA, INTERROGACJA, KOMPLEKS, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, DEMASKACJA, HUBA SINIAK, NIDERLANDZKI, ORGAN PROMULGACYJNY, PODWÓJNY AGENT, ZADRAPANIE, EPISTOLOGRAFIA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, WIERZĄCY, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, BEANIA, ŚWIATOWOŚĆ, GERIATRIA, CIAŁKO ŻÓŁTE, RELING, ?KOSTNIAK KOSTNINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.033 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY OKRUCH - NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY OKRUCH - NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRUSZEK mały okruch - nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRUSZEK
mały okruch - nieduży kawałek, który oderwał się od całości, pozostał po czymś (na 8 lit.).

Oprócz MAŁY OKRUCH - NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - MAŁY OKRUCH - NIEDUŻY KAWAŁEK, KTÓRY ODERWAŁ SIĘ OD CAŁOŚCI, POZOSTAŁ PO CZYMŚ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast