W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORONA to:

w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORONA

KORONA to:

państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.)KORONA to:

nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.)KORONA to:

górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.)KORONA to:

w muzyce: fermata (na 6 lit.)KORONA to:

w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.)KORONA to:

w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.)KORONA to:

stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.)KORONA to:

przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.)KORONA to:

przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.)KORONA to:

górna część zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)KORONA to:

zbiór szczytów górskich (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.)KORONA to:

brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)KORONA to:

Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.)KORONA to:

u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.)KORONA to:

klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.)KORONA to:

fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)KORONA to:

zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)KORONA to:

najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.)KORONA to:

konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.)KORONA to:

FERMATA (na 6 lit.)KORONA to:

na głowie króla (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.927

NASIENIE, KOSZ, KONTRMANIFESTACJA, ANTYPETRARKIZM, ŁOMOTANIE, ELEKTORAT, POTENCJAŁ, LIBERALIZM GOSPODARCZY, KORYTARZ, IVAN, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, SMUKLIKOWATE, WIEŻA SZYBOWA, KURATORKA, REPETYCYJNOŚĆ, JĘZYK ISLANDZKI, AUTYZM DZIECIĘCY, LEADER, NACIEK JASKINIOWY, ŚWIR, HELIOFIZYKA, DYSCYPLINA, POWSTRZYMANIE, LIMFOBLAST, ANTEFIKS, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KONCHYLIOLOGIA, AGONIA, PROSCENIUM, BARBAKAN, EMPORA, SKARBNICA, CHODZĄCA REKLAMA, WOTUM, FILEMON CIENKODZIOBY, RICOTTA, WYRAZ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SIATECZKA, ANTYPAST, OSTROGI, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, NORWESKI, GLAZURA, BROŻEK, IMAGE, ODRĘTWIENIE, PODSZYWACZ, ŁOŻE, STAW SKOKOWY, FILM DOKUMENTALNY, RAPORT, JĘZYK GURAGE, BRYNÓW, KLUCZ, ELEKTROMEDYCYNA, CYKL, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, ALKA, ĆWICZENIE, ZATOKA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, PALEC, ART DECO, WALIDACJA, LEMIESZKA, PRZYJEMNOŚĆ, ERGONOMIKA, RZUT KAMIENIEM, RURA GŁOSOWA, ODPŁATA, DANA, WF, ALWALKERIA, ROZDZIELCA, EROS, REGRESJA MORZA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, BLOK, PISTACJA TERPENTYNOWA, DICKENS, DOŁEK, OGNIWO, TYGIELEK, TEREN ZAKRYTY, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, LIRNIK, ZARODNIKOWCE, GRAF SPÓJNY, WYKRZYKNIENIE, ŁOPATA, KOLOKACJA, TATA, DIETA, MORION, OKRES LITERACKI, ZASUWA, NIC, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, BILLBOARD, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, WODODZIAŁ, UPGRADE, KAWA, SZALBIERZ, PRZECHOWANIE, WINDSOR, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, GASTRONOMIK, SALA, CHORIJAMB, ARENGA, SZTUKA, MYŚL, KOD IDENTYFIKACYJNY, MUR, WAPIENNIK, OSTRĘŻYNA, WĘGIER, DEBUGGER, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PAPUA, BRZEZINA, KOSMOGONIA, KCIUK NARCIARZA, ANITA, MESZEK, AZOR, ZATOR, MIESZACZ, TENREK, SUCHY TYNK, DONIESIENIE, ERA, WYŻYNY, FAKTOR, MUNSZTUK, DOM KATECHETYCZNY, BŁONKÓWKA, RYNEK, CAMORRA, BIOODPADY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ANGLISTYKA, SPŁATA BALONOWA, HERODY, OSTATECZNOŚĆ, SĄSIEK, KICHLARZ, TWIERDZENIE, MODEL, DOCHTÓR, HIPOTEZA KNUDSONA, ZAMEK NA PIASKU, WARIATKOWO, GRUPA BIOLOGICZNA, ANTOWIE, DRUHNA, PRZEPADEK, HARD ROCK, RUSYCYSTYKA, TIPI, KALINA, DEKLINACJA NIJAKA, WARMIŃSKI, RUSKI, OSTROMLECZ, FANTAZJA, PŁYWACZEK, SIŁA NOŚNA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ZIOMEK, KITEL, METAFRAZA, PŁATKI, KONKATEDRA, DRABINKA, PAROBEK, TYP TURAŃSKI, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, BALOT, EKONOMIA POLITYCZNA, WIRKI, KONTRGAMBIT WINAWERA, TABLICA ROZDZIELCZA, INFORMATYKA KWANTOWA, UDO, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, WINO, NADRUK, BRUZDKOWANIE, CHOROBA PFEIFFERA, KWARTET SMYCZKOWY, SZKŁO Z MURANO, ZAPAŁECZKA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, TEŚCIK, LEGENDA, RĘKA SZPONIASTA, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, KORONA, TRÓJKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, DOK PŁYWAJĄCY, TEORIA ESTYMACJI, CHŁOPIEC, INTERFEJS, JEZIORO LODOWCOWE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KOMOSA, WIADRO, PASSEPIED, ZOOPATOLOGIA, MIKROKROPKA, SZKLISTKA, PIES DO TOWARZYSTWA, SZKŁA, OSTROŚĆ, GEOCHEMIA ORGANICZNA, GARNCZEK, EDYKUŁ, NAOS, PODKÓWKA, WESOŁEK, PIANOLA, STRZAŁKA, KRĘTLIK, ELEMENT PIERWSZY, PISUAR, PREMIA TECHNOLOGICZNA, PERŁOZ, SER, REZONATOR, RUCH, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, OLIWKA, STRATEGIA, WSKAZÓWKA, SUTEK, APLIKACJA, NEUROPATIA, RZEŹWOŚĆ, UKŁAD NIEINERCJALNY, KISIEL, SZYNKA, HUMORESKA, ANTENA YAGI-UDA, CZASTUSZKA, PIŁA CZOPOWA, CYKL WEGETACYJNY, RĘKAWICA, PLAMA, KOMISANT, POMIOTŁO, MANEŻ, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, MARZANNA, KOŁDRA, SKŁADNIK POKARMOWY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, MOTOR, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, MOSKWICZ, ELEKTROWÓZ, RÓW PRZECIWPANCERNY, WIATROWNICA, NEUROMEDIATOR, CYC, MEANDER, KWIATEK, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, WZW E, DODATEK MIESZKANIOWY, DEMONSTRACJA, MORZE ADRIATYCKIE, LALKA, PAŁANKA, DECHA, MANGO, SEKRECJA, BEZGUŚCIE, STWORZENIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KOKON, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, CZAJKA, POLIGEN, NOSTRYFIKACJA, OKSYGENATOR, TORII, SYROPEK, ELEMENT, JAGODA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, SZTUKA KRETEŃSKA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KWIATON, ?KEYBOARD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONA w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORONA
w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.).

Oprócz W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x