Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORONA to:

w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORONA

KORONA to:

państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.)KORONA to:

nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.)KORONA to:

górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.)KORONA to:

w muzyce: fermata (na 6 lit.)KORONA to:

w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.)KORONA to:

w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.)KORONA to:

stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.)KORONA to:

przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.)KORONA to:

przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.)KORONA to:

górna część zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)KORONA to:

zbiór szczytów górskich (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.)KORONA to:

brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)KORONA to:

Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.)KORONA to:

u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.)KORONA to:

klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.)KORONA to:

fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)KORONA to:

zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)KORONA to:

najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.)KORONA to:

konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.)KORONA to:

FERMATA (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.886

DESKRYPCJA OKREŚLONA, GOSPODARKA PLANOWA, BIBLIOTEKA GENOWA, KICZUA, SUBWOOFER PASYWNY, TERENOZNAWCA, KOPALINA STAŁA, MONOPOL NATURALNY, FELV, ŻABKA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, BUTYL, IRLANDIA, GERMANISTYKA, STACHANOWIEC, PRYMITYW, ATAWIZM, CZIRLIDERKA, PANDA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ZEA, TYSIĄC, ŁOPATA, STRASZYK, HULK, ARENDARZ, PROCESOWICZ, RÓŻNICOWANIE SIĘ, PRZEMYT MRÓWKOWY, WYDERKA, TULEJA, BIEGŁOŚĆ, JAMOCHŁON, ETIUDA, IMIGRANT, KIEP, SKROMNOŚĆ, MAJTKI, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, CANZONA, CZASZA, STORYBOARD, KANAŁ ENERGETYCZNY, WIOŚLAK, PARAGAMMACYZM, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, JĘZYK POZYCYJNY, BRZOSKWINKA, BUŁCZARKA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, ZŁOCIENICE, KARAPAKS, ŚCIĘGNO ACHILLESA, ANATOMIA ROZWOJOWA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, OBSZAR ALIMENTACYJNY, RUBASZKA, SIEWKA, RELACJA, DROBNICOWIEC, KWATERODAWCA, TWARDZINA, ŻYWNOŚĆ, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, ROBOTA, DOLAR FIDŻI, RESOR, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, DOBRA POŚREDNIE, HUN, GRUPA WSPARCIA, SZAMANKO, KONTUAR, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, ŚLIZG, PŁUG TALERZOWY, MAKAGIGI, WINIETA, UWŁOSIENIE, PLAMA, SOSNA MASZTOWA, KASA, POCZUCIE, SKLEPIENIE KLASZTORNE, ZWODNICZOŚĆ, PARAFRAZA, STARY BYK, SIERŚCIAK, RUDA DARNIOWA, SAŁATA, JEDLINA, NERWOWOŚĆ, MAGMA, BIAŁY TRĄD, PISMO WĘZEŁKOWE, BYDLAK, ŁUSKOSKÓRNE, INFLACJA JAWNA, ŁADOWNIK, JĘZYK ROMAŃSKI, JOGA, KAULIKARPIA, DENDROMETRIA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, FIZYKA SŁOŃCA, ŚWIATŁO DZIENNE, KASKADER, SZAPOKLAK, TOREBKA, ELKI, JEDYNY, KURZA STOPKA, AWIACJA, LUK, TRAMONTANA, IGLICA, SZEŚĆSETKA, PROJEKT UNIJNY, NAKOLANEK, OBSŁUGIWANIE, ARCYDZIEŁO, USZTYWNIACZ, SZCZELINA DYLATACYJNA, POLIMER, KOTWA, BOCZEK, HISTORYK, WYROŚLE, CIAŁO, POTWORKOWATOŚĆ, DRAM, WYTRZESZCZ, DAR, OMNIBUS, GRUPA, BIOFLAWONOID, KLESZCZOWATE, KMINEK INDYJSKI, ZAPRAWA, SIŁACZ, EKRAN FLUORESCENCYJNY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KRUŻGANEK, AMBA, SŁUPISKO, REKOMENDACJA, CZEREŚNIA, MÓZGOWNICA, TREN, POSŁUSZNIK, MŁYNEK, PISARZ POLNY, PSYCHOTANATOLOGIA, WYKRYWACZ METALU, BERNIKLA BIAŁOLICA, TERLICA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, BALKONIK, ANALIZA REGRESJI, DELIKATNOŚĆ, OSUTKA SOSEN, KONTAKCIK, FORKASZTEL, PRZEDSZKOLE, CZERWONY NADOLBRZYM, OWCA ROMANOWSKA, SUTERYNA, POŁAWIACZ, NAWÓZ NATURALNY, TABULA RASA, PRACOWNIK BUDOWLANY, EKSPOZYCJA, WROTA, TEMNODONTOZAUR, KĄT, MIKS, WYPADEK DROGOWY, DOUBLE DUTCH, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, BYDLEŃ, KOREK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ADAPTOWANIE SIĘ, SYJON, SPRZEDAWCZYK, JUWENALIA, MECHANIKA GÓROTWORU, KRA LODOWCOWA, KRUŻA, JĘZYK INDIAŃSKI, BĄBEL SPEKULACYJNY, KLINIKA ODWYKOWA, PANTEON, PUBLIKA, MOŁOTOW, MONETKA, SUPORT, PROMIEŃ NADFIOLETOWY, BRYDŻ SPORTOWY, STRZELECTWO SPORTOWE, DESTYLATOR, KOMANDOR, REPRYZA, OBRABIALNOŚĆ, PRZĄŚNICA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, STEROWNIK URZĄDZENIA, ZŁOTY STRZAŁ, MOTOR, CHIRURGIA DZIECIĘCA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, BARANEK, ANTYSOWIETYZM, PRAWO, BOROWIEC, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, SZERMIERZ, RZUT OSOBISTY, PASO PERUANO, METODYKA, ANTYCYKLON, CYMES, PRZEKAZ, GNIAZDO NASIENNE, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, ZAKAZ STADIONOWY, KATAPLAZM, TACZKA, WILCZY BILET, FILM ANTYWOJENNY, BROŃ MASZYNOWA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, SOLARIUM, EKSTRUZJA, GOLEC, GRUPA NILPOTENTNA, UDŹWIG, ZAĆMA POWIKŁANA, ĆAKRA, OŁATKA, SZPRING, WEGETARIANIZM, TWAROŻEK, NIENOWOCZESNOŚĆ, SYNDROM WILKOŁACZY, KABRIOLET, IBERYSTYKA, MATERIAŁ SKALNY, SZPARA POWIEKOWA, RÓJ, PSYCHOLOGIA, POKRYWY, TARLATAN, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, JURA KRAKOWSKA, ŚWIATŁO, PNEUMATOLIZA, DELFIN, GALERIA, SFERA BIOTYCZNA, MAKAK, PAZUR, UNIFORM, ZNAK, SEN LETNI, KORNICKI, ANTROPOZOONOZA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, ITAKA, ZAJĄKNIĘCIE, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, KOMONICA, PANTOFLE, PROGRAM TELEWIZYJNY, ROZTERKA, PALOLO, BAZA DANYCH, RURA GŁOSOWA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, DOBROSĄSIEDZTWO, PLIK, BARION, KWIAT, RELIKWIA, PISUM, ŚPIWÓR MUMIA, ZIARENKOWIEC, WIENIEC, PASZTECIK, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, DŻDŻOWNICA, BIAŁKO, ICHTIOSTEGOWCE, KOMISJA, KOKTAJL KRABOWY, CIĘGNIK, CUDACZEK, FAKTORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.886 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BOTANICE: ELEMENT KWIATU (ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OKWIATU) SKŁADAJĄCY SIĘ Z OKÓŁKA BARWNYCH PŁATKÓW KORONY (PETALA), KTÓRE STANOWIĄ POWABNIĘ DLA OWADÓW, LUB INNYCH ZWIERZĄT ZAPYLAJĄCYCH KWIATY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
korona, w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORONA
w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x