OPIEKA NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURATORSTWO to:

opieka nad kimś lub nad czymś (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURATORSTWO

KURATORSTWO to:

urząd kuratora (na 11 lit.)KURATORSTWO to:

opieka nad wystawami w muzeum (na 11 lit.)KURATORSTWO to:

funkcja pełnomocnika, przedstawiciela osoby w potrzebie przed sądem cywilnym (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPIEKA NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.236

ATRAKTANT, SKRZYDŁO, CZYNNOŚCI DOWODOWE, AKROBACJA, KARMELEK, STRZĘP LUDZKI, KRWOTOK, ANEUPLOIDALNOŚĆ, BRZOZÓWKA, KOMPENSACJA, PATRON, KONGO, PRAWO, PLAKIETA, GLIPTYKA, PRZEDSZKOLE, DROGOMISTRZ, PAŁĄCZEK, KSIĘŻULKO, ODCIEŃ, WOLUNTARIAT, DEALER, DESKA, TURMA, LINIA ŚRUBOWA, MARIONETKA, KRAKOWIAK, WIKING, ROZRZUTNIK, PULPA, ANTRYKOT, MAKAK MANGA, BAZYLEUS, FUTRYNA, PRAGMATYCZNOŚĆ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, BRYTFANNA, PRALNIA, MNOŻENIE MACIERZY, SYMPATYKOMIMETYK, BAT MICWA, MASZOPERIA, WOŁCHOW, SOCJALDEMOKRATA, STRZAŁECZKA, SCHAB, WYŻERACZ, ROBOTA GÓRNICZA, MANIFEST, CYTOKININA, CIEPLICA, ODPRZĘG, BLOCZNOŚĆ, REJESTR, NAMIAR, ŹRÓDŁO TERMALNE, POZNAŃ, EXLIBRIS, HADŻ, JEZIORO POLODOWCOWE, ARAD, CHROBOTEK, BULION, SKALAR, AKT, SZCZAPA, MARIBOR, SIDAR, TRĄBA WODNA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, SAŁAWAT, DIADEM, KARTA, GYROS, ŚRUBA POCIĄGOWA, PRZEDZIAŁ, CHESTER, KULCZYBA WRONIE OKO, MURORAN, ANTROPOZOONOZA, GARMAŻERNIA, KRZYWA, BETON, KRATER, BEZPIECZEŃSTWO, STÓJKA, AEDICULA, JAMES, TEMNODONTOZAUR, FANPAGE, POUSSIN, REGULARNOŚĆ, BRUK, STRINDBERG, PELAGRA, FUNKCJA, ZMOWA CENOWA, GRAJCAR, SPARING, ROBOTY DROGOWE, ANTYSOWIETYZM, DARŃ, PREFEKT APOSTOLSKI, CEREBROZYD, DROMOS, PRZEDSZKOLE, MASZYNA PROSTA, SZYJA, NIEWIERNOŚĆ, ACHTOPOL, DYPTYK KONSULARNY, ANTYDOGMATYZM, ŁONO, KREACJA PIENIĄDZA, PRINCEPS, KONSERWA, ROZMODLENIE, SALWA BURTOWA, ŚMIERDZIEL, PRIMADONNA, MURZYSKO, NAZWA ZWYCZAJOWA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, GRECKOŚĆ, KABRIOLECIK, KARBONATYT, ROKIET, SZWEDZKI, KAPTUR, GATUNEK SYNCHRONICZNY, WÓZ MEBLOWY, MINIATURA, WALC, MAJDAN, KAMICA MOCZOWA, STOŻEK DZIOBOWY, OBOZOWISKO, KUFSTEIN, BYK, DELIKT KONSTYTUCYJNY, KRAJ, SZPULA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, SOZOPOL, KALIFORNIA, PANICHIDIA, FRAZA, GRIEKOW, DWUDZIESTY, KIA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, GAZ, DRĄGAL, AUTOBUS CZŁONOWY, SPONDYLOSOMA, DANE, ALEUCKI, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, GAŁĘZATKA, GALISYJKA, EKONOM, PRZEPITKA, OMEN, KLUCZ OBCY, BURKA, IMPLIKACJA LOGICZNA, KNOT, OKRĘT DOZOROWY, DUBNO, NIEBIOSY, WIKTOR, ZAKOŃCZENIE, GNUŚNOŚĆ, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, EMIRAT, SPIĘCIE, SŁUŻBA, MORFEM LEKSYKALNY, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, OKSYDAZA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, IDEACJA, RAKARNIA, PROMENADA, KATAPLAZM, HALA MASZYN, SZNUR, WYRAŻENIE, PROWOKACYJNOŚĆ, PRZEZIERNIK, PRZYBYTEK, EMPORA, BAEHR, EGZEKUTYWA, PARAFRAZA, WARKOCZ, MADAPOLAM, DOSTAWCA, KRATKA WENTYLACYJNA, PIOTROGRÓD, PRAŻONKA, TUTOR, MASZYNA TŁOKOWA, AGLOMERACJA, SZYFON, DRAJREP, SALFORD, PUNKT, SAGINAW, EKRAN, RUBELIT, PAKA, DZIABKA, ATONIA, BIOKOMPONENT, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, LAMA, TROL, BARK, DZIEŁO OTWARTE, LEADER, KLUCZ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PORT, STONÓG MYSZATY, STROLLER, CHEMOTAKSYNA, PRZYLŻEŃCE, OPŁATA MIEJSCOWA, KANAPA, TRAGIZM, OKŁAD, CHOREG, MIĘSO, SZYLKRET, SZAGRYN, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, EWOLUCJA, MASŁO, MASŁO, BIELIZNA, TUM, ILUMINACJA, REKLAMANT, LEKTYNA, KLINIKA ODWYKOWA, KORYTKO, POETA LAUREATUS, INTERKALACJA, DYMISJA, EFEKT SNOBA, OBCY, WIGOŃ, ZASTRZAŁ, GICZ, ŚMIETANKA, NIELOTNOŚĆ, CHIŃSKI, MODYFIKACJA, STANICA WODNA, BOGRACZ, LAPICIDA, OSOBNIK, WYROSTEK BARKOWY, POMOST, LEMONIADA, HAGA, FETYSZYZM, NEWPORT, REZYDENT, CHWYTNIK, SAKRALIZACJA, GÓRA LODOWA, ANGIELSKOŚĆ, WARSTWA ABLACYJNA, REŃSKIE, KURLANDIA, OBRONA, TORPEDA, WOJSKO FEDERALNE, RYNEK, JACK, DŻET, EMISJA WTÓRNA, BRZMIENIE, ALLOSTERIA, KIEŁBACHA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, TRAŁ, JARZĘBIAK, CEREMONIALNOŚĆ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, PRODUKT UBOCZNY, OKRĘT, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, BROKAT, KONTENER, ?ARHUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.236 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPIEKA NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPIEKA NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURATORSTWO opieka nad kimś lub nad czymś (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURATORSTWO
opieka nad kimś lub nad czymś (na 11 lit.).

Oprócz OPIEKA NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OPIEKA NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x