GWIAZDA WĘGLOWA - CZERWONY OLBRZYM (LUB CZASEM CZERWONY KARZEŁ), KTÓREGO ATMOSFERA ZAWIERA WIĘCEJ WĘGLA NIŻ TLENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘGLÓWKA to:

gwiazda węglowa - czerwony olbrzym (lub czasem czerwony karzeł), którego atmosfera zawiera więcej węgla niż tlenu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘGLÓWKA

WĘGLÓWKA to:

stal wysokowęglowa (na 8 lit.)WĘGLÓWKA to:

broń (najczęściej nóż albo maczeta) z ostrzem wykonanym ze stali wysokowęglowej (na 8 lit.)WĘGLÓWKA to:

kocioł grzewczy (część kotłowni) na węgiel (na 8 lit.)WĘGLÓWKA to:

model RC wykonany z włókna węglowego (na 8 lit.)WĘGLÓWKA to:

elektrownia, w której paliwem jest węgiel kamienny lub węgiel brunatny (na 8 lit.)WĘGLÓWKA to:

żarówka z nicią węglową świecąca ciepłym, żółtym lub pomarańczowym światłem (na 8 lit.)WĘGLÓWKA to:

wędka wykonana z włókna węglowego (na 8 lit.)WĘGLÓWKA to:

trasa kolejowa łącząca bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GWIAZDA WĘGLOWA - CZERWONY OLBRZYM (LUB CZASEM CZERWONY KARZEŁ), KTÓREGO ATMOSFERA ZAWIERA WIĘCEJ WĘGLA NIŻ TLENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.026

PUCHAR, IDIOMATYZM, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PĄK, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ANGIELSKA FLEGMA, UDERZENIE, MEMBRANA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, TETROZA, OMDLAŁOŚĆ, LOTERIA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, BAWÓŁ LEŚNY, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, FORLANA, PAKIET, GENERACJA, FAZA, SYNERGIZM, CIĄG, OLBRZYM, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, AMULET, GRZYWNA, MATURA POMOSTOWA, TETRAMER, USZKO, ALAIN, FORLANA, NACZYNIE WIEŃCOWE, STEWA, ESPRINGOLA, KWAS, HEKSAPLOID, TARCZKA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, KAJAK, LEK CYTOSTATYCZNY, EGIDA, BARYCENTRUM, ANDANTINO, KAPUŚNIAK, WŁÓKNO, KOREKTOR, MA, KOMPLEMENTARIUSZ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, OFERTA WARIANTOWA, DOWCIPNIŚ, GÓRALKI, POTĘPICIEL, MODULACJA SKROŚNA, SZUPINKA, ŁAPKA, DUPLEKS, ODDZIAŁYWANIE, KWASKOWATOŚĆ, KOLEJKA LINOWA, OMAM, PASZTET, KORONATOR, CZEBUREK, SOKI, PATYCZAK, BÓSTWO, OSŁONA, KIWI, SZALKA PETRIEGO, SAKPALTO, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, PRZEWRÓT, ODBOJNICA, PAJĄCZEK, FRAZA, PŁAWINA, CHOCHOŁ, ATRYBUCJA, MARRAN, ŻÓŁW NATATOR, CYMELIUM, KALINA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, AFILIACJA, SMUTNI PANOWIE, DZIAŁOWIEC, SZYLKRET, STRZAŁKA, MUZYKA PROGRAMOWA, FALA NOŚNA, DIRCIK, ODPADY STAŁE, FORMA, STAR, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, ADAGIO, OBIEKTYWNOŚĆ, FRAGMENTARYZACJA, PŁAWKA, SIKAWKA, PURUSZA, PIDGIN, KAFTAN, MBIRA, GRÓDŹ, KOPROWINA, WERANDA, RESET, MUSZLOWCE, DETAL, MAH JONG, CZASZA LODOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, DZIEWIĘTNASTKA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, OBRONA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, ZAKON KLAUZUROWY, OFENSYWA, MOBILE, AZOLLA KAROLIŃSKA, CIEŃ, KALATOS, PROLIFERACJA, KRYZA, NÓŻ, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, KSIĘGA PARAFIALNA, NIEWYDOLNOŚĆ, ENKODER PRZYROSTOWY, REKWIZYT MUZYCZNY, UBAW, INWESTOR, ABLACJA LODOWCOWA, NARÓD, KAPER, HEERLEW, PRZEDJĄDRZE, TARTINKA, CHOROBA DZIEDZICZNA, CAP, CZERWONY SZLAK, WĘZEŁ, POSTOJOWE, NADZIENIE, KEYBORD, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, FAZA, SIEĆ KRYSTALICZNA, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, OŁTARZYK, LAMPA WYŁADOWCZA, UPROWADZENIE, PÓŁKOLONIA, KONTENER, OSĘK, TŁUMIK, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, STAW, PROPAGANDA, KPINA, JEDEN, ŁUSKA, POMYLENIEC, PAROSTATEK, SYMPOZJUM, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, PINGLE, ŁASKAWCA, POWŁOKA, CIEPLICA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, TEREN ZIELONY, ROZWAGA, ZEBROID, PIEPRZ CZERWONY, DOZYMETR, POWSINOGA, ALLOSTERIA, DIAFANOSKOPIA, BIELMO, WEGA, WYRAŻENIE, ALOES, PRZYDZIAŁ, MUSZLA KLOZETOWA, MECHANIKA, ELIPSA, DOKUMENT LOKACYJNY, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, ARABESKA, SPRAWDZIAN, HEDONIZM ETYCZNY, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, MIECZ UCHYLNY, FRAJER, POTWÓR, STAROSTA GENERALNY, LICHWIARSTWO, PREPARAT CHEMICZNY, KOD GENETYCZNY, BRAK, PALCÓWKA, GIGANT, UTLENIANIE, BOŚNIACKOŚĆ, KONURBACJA, KSIĘGI, ŚLIWA, PAJĘCZAK, ŁUPEK MARGLISTY, KAMERTON, PIRACTWO INTELEKTUALNE, NAUCZYCIEL NIEMIANOWANY, STOŻAR, MELON, WÓZEK, KONTYNGENT CELNY, PAJA, PROTEST SONG, GOLEM, LIZ, WÓZ STRAŻACKI, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, KAMIEŃ NERKOWY, BONANZA, ŻÓŁWIE, KATAPULTA, SET, WAPITI, KARABELA, BEZPIECZEŃSTWO, MASZYNOWNIA, DEBIUT PÓŁOTWARTY, POLE DRUMLINOWE, BANDOLIER, RUTENISTYKA, KLOPSIK, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, BOTTOMLESS, OKSYLIKWIT, ŻALE, SUWNICA, KIA, SYGNAŁ HARMONICZNY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KWAS TLENOWY, INDOKTRYNACJA, NATURALIZACJA, RUNO, KALIBER, LOT CZARTEROWY, CHŁODNIK, LAMPA KSENONOWA, GEOFAGIA, CZERWIEC, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, SZORY, KLERK, HUBA, PANTALONY, SOK, KABANOS, PŁEĆ, STRAŻ OGNIOWA, WITACZ, SIOSTRZYCZKA, JALAPENO, MACHANIE RĘKĄ, SZMUGIEL, ŚRODEK, PAPAD, OBLIGACJA ZAMIENNA, KAPUŚCIANY ŁEB, AULA, LAND, BUCZYNA NIŻOWA, TRANSLACJA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, PREFEKT APOSTOLSKI, WINDSURFING, LUNETA, STĄGIEWKA, ANSAMBL, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, PRACOWNIK NAUKOWY, GRA KOMPUTEROWA, ZNAK NAWIGACYJNY, SĄD WOJSKOWY, BŁĄD LEKARSKI, JANKA, WIERNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, CHÓR, ELFICA, ?ŁAPANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.026 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GWIAZDA WĘGLOWA - CZERWONY OLBRZYM (LUB CZASEM CZERWONY KARZEŁ), KTÓREGO ATMOSFERA ZAWIERA WIĘCEJ WĘGLA NIŻ TLENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GWIAZDA WĘGLOWA - CZERWONY OLBRZYM (LUB CZASEM CZERWONY KARZEŁ), KTÓREGO ATMOSFERA ZAWIERA WIĘCEJ WĘGLA NIŻ TLENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘGLÓWKA gwiazda węglowa - czerwony olbrzym (lub czasem czerwony karzeł), którego atmosfera zawiera więcej węgla niż tlenu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘGLÓWKA
gwiazda węglowa - czerwony olbrzym (lub czasem czerwony karzeł), którego atmosfera zawiera więcej węgla niż tlenu (na 8 lit.).

Oprócz GWIAZDA WĘGLOWA - CZERWONY OLBRZYM (LUB CZASEM CZERWONY KARZEŁ), KTÓREGO ATMOSFERA ZAWIERA WIĘCEJ WĘGLA NIŻ TLENU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - GWIAZDA WĘGLOWA - CZERWONY OLBRZYM (LUB CZASEM CZERWONY KARZEŁ), KTÓREGO ATMOSFERA ZAWIERA WIĘCEJ WĘGLA NIŻ TLENU. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x