WŁASNOŚĆ DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH WYRAŻAJĄCA SIĘ WZORAMI A*(B+C)=A*B+A*C ORAZ (A+B)*C=A*C+B*C; OZNACZA TO, ŻE MNOŻENIE WIĄŻE ARGUMENTY SILNIEJ NIŻ DODAWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA to:

własność działań arytmetycznych wyrażająca się wzorami a*(b+c)=a*b+a*c oraz (a+b)*c=a*c+b*c; oznacza to, że mnożenie wiąże argumenty silniej niż dodawanie (na 37 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁASNOŚĆ DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH WYRAŻAJĄCA SIĘ WZORAMI A*(B+C)=A*B+A*C ORAZ (A+B)*C=A*C+B*C; OZNACZA TO, ŻE MNOŻENIE WIĄŻE ARGUMENTY SILNIEJ NIŻ DODAWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.613

KORYTO, DOM KATECHETYCZNY, OCHRONA REZERWATOWA, WIDOWNIA, PĘTÓWKA, SKARBNICA, DEALPACK, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ZEA, SZAŁWIA, LINGWISTYKA STOSOWANA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, KRÓL, JAZGOT, SANIE, CZEK IMIENNY, KOMISANT, REGESTRATOR, MIKROFILAMENT, KLASA ŚREDNIA, MUSICAL, OPÓR WZNIESIENIA, GRAFIKA, NEGATYWA, CUKIER BURACZANY, PAJA, MLECZ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, BOCZNOTRZONOWIEC, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, POPRZEDNICZKA, MIKROFON DYNAMICZNY, DOTHRACKI, KONFIGURACJA, SSAK, MALUCZKOŚĆ, IMMUNOONKOLOGIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, POCIĄG EKSPRESOWY, KRYNICZANKA, RAKOWATOŚĆ, PORĘCZ, CIĄG POLIGONOWY, TLENEK, SŁUPOZĘBNE, PRZEBŁYSK, LALKARSTWO, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, KOMUNA, POMPIER, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, PRZEZNACZENIE, STĄGIEW, ZAMRÓZ, DOWÓD WPROST, KOSZULARZ, RYZYKO INWESTYCYJNE, ADMINISTRACJA MORSKA, OSTATNIA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, TEFILIN, EKSPATRIANT, MORION, WAMPIR, UPADŁY ANIOŁ, KRZYŻAK ROGATY, SHONEN-AI, SZCZUR, MARKGRAF, SZLARA, MACHINACJA, CUKIER LODOWY, DROZD OLIWKOWY, KREW PĘPOWINOWA, ANALIZA FUNKCJONALNA, ZBROJOWNIA, PASIECZNIK, MIKROFON KWASOWY, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, SADYSTYCZNOŚĆ, BANIAK, SŁAWIANKA, ZASADA D'ALEMBERTA, WODA POZAKLASOWA, WŁÓCZYKIJ, ZMARTWIENIE, TĘTNICA TWARZOWA, GOMBROWICZ, BEJT, PARKINGOWY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, POMIOTŁO, KŁOBUK, NIEMIEC, DEKORATORKA WNĘTRZ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, MARSZ, PARTIA HISZPAŃSKA, OGRZEWNICTWO, PAN, SEKTOR PUBLICZNY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, RZEP, SOCJOLOGIA RADYKALNA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, STEROWANIE KRZEPKIE, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, CIĘŻKA DUPA, FACHURA, OGNIWO NALEWNE, BOHATER NEGATYWNY, PODPALENIE, ŁAWA RZĄDOWA, BETONKA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, SYNTAKTYK, TEMPO, SPLENDID ISOLATION, CEROWNIA, KOMPLEKS GLEBOWY, ABSURD NAZWOWY, ZWIERZĘ, RZEKOTKA DRZEWNA, KIJEK, PODPIS ELEKTRONICZNY, KUC SZETLANDZKI, SZTUCZNY SATELITA, KOKTAJL, RADIACJA, OSTRONOS WORKOWATY, PATENA, DZIAŁKA REKREACYJNA, PAWIAN SENEGALSKI, SKORPIONY, ARAGOŃSKI, ODLEWARKA, BALIA, ANTYNATURALIZM, GESTIA TRANSPORTOWA, PRZEŻYCIE, JAZDA FIGUROWA, RZEKOTKA, NAUKI KOGNITYWNE, PYTANIE SIĘ, TREN, MAMUT WŁOCHATY, LARYNGOFON, SAMOZAPŁON, MIENIE ZAMIENNE, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, NADZIENIE, MRÓWKA PNIOWA, OSIEDLENIEC, DRINK-BAR, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, FIGURA, PRZEKLEŃSTWO, TŁOCZARNIA, LODOWIEC ALPEJSKI, HRABIĄTKO, ŚWINIA DOMOWA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, FTYZJATRIA, EKWANT, PODATEK MAJĄTKOWY, PŁOMYK, ŹREBAK, WYDATKI KONSUMPCYJNE, KOPARKA POPRZECZNA, NORMANDZKI, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, WŁÓKNO WĘGLOWE, KRATA, ZŁÓG, OBŁOK OORTA, OCZKO W GŁOWIE, ROZBUDOWA, WALKA Z WIATRAKAMI, UMIEJSCOWIENIE, BENTAL, BEZWYZNANIOWIEC, EDDINGTON, TRZĘSIENIE ZIEMI, PIONEER, UWAGA, GAJNIK LŚNIĄCY, CYFRONIK, STAN, ANGLOARAB, ELFICKI, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SPIĘTRZENIE, CZERWONY KRZYŻ, BUTELKA MIAROWA, PUSTA STRUNA, JARZYNIAK, WALOSZEK, DŁAWIDUDA, POJAZD LĄDOWY, WYWIAD, CZYNNIK SYTUACYJNY, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, ZAKOPCENIE, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, WŚCIK DUPY, DYSTORSJA, DEBIUT PÓŁOTWARTY, AUTSAJDER, ŚMIECIUCH, WYCHOWANICA, KROTOCHWILA, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, RZEMIEŚLNICZEK, GŁOS ELEKTORSKI, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, AFGAŃSKI, PŁYTKA CHODNIKOWA, ŚLEPY TOR, AMBYSTOMOWATE, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ŚREŻOGA, DOBROTLIWOŚĆ, GĄSKA ZDRADLIWA, MOŁOTOW, CZYSZCZALNIA, DYSCYPLINA POKAZOWA, KAROLINGOWIE, SZYSZKA, WYBIEG, MIKROSILNIK, PRĄTNIKOWCE, KONSERWA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, EPIGENEZA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, BILON, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, LUD, OKRES, OWOC, KISZKA PODGARDLANA, HAKER, EKSTERNISTA, SATANISTKA, KRANIOLOGIA, KLAWISZ NUMERYCZNY, WYŻYNKA, SEKCIARSTWO, DZIENNIKARZ, PRZYGODA, KULON, RESTAURATOR, SZARPANKA, FOTEL ROZKŁADANY, CZERWONOKRZEW, RASZKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, FUNGICYD, ALARM SZALUPOWY, GAWORZENIE, ESPRESSO, EPEJROFOREZA, KRĄŻENIE DUŻE, OSNOWA GEODEZYJNA, TRYB OZNAJMUJĄCY, ETIOLOGIA, PARA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, EOLIA, KAMICA MOCZOWA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, HUN, CUKIER LODOWATY, PARALAKSA, ANARCHISTA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, DWUGŁOS, RÓJ METEORÓW, BILET POWROTNY, LEWOSKRĘT, SŁOWACKI, GERONTOLOGIA, MEDYCYNA PERSONALNA, POBIAŁKA, INSTRUMENT SZARPANY, RYTUAŁ, POKRACZKA, PLANETARIUM, ODCZUCIE, SZTUKA KONCEPTUALNA, MERYNOS, EPONIM, JELITO PROSTE, PRUSACZKA, KOŁEK, ?WCIOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁASNOŚĆ DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH WYRAŻAJĄCA SIĘ WZORAMI A*(B+C)=A*B+A*C ORAZ (A+B)*C=A*C+B*C; OZNACZA TO, ŻE MNOŻENIE WIĄŻE ARGUMENTY SILNIEJ NIŻ DODAWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁASNOŚĆ DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH WYRAŻAJĄCA SIĘ WZORAMI A*(B+C)=A*B+A*C ORAZ (A+B)*C=A*C+B*C; OZNACZA TO, ŻE MNOŻENIE WIĄŻE ARGUMENTY SILNIEJ NIŻ DODAWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA własność działań arytmetycznych wyrażająca się wzorami a*(b+c)=a*b+a*c oraz (a+b)*c=a*c+b*c; oznacza to, że mnożenie wiąże argumenty silniej niż dodawanie (na 37 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA
własność działań arytmetycznych wyrażająca się wzorami a*(b+c)=a*b+a*c oraz (a+b)*c=a*c+b*c; oznacza to, że mnożenie wiąże argumenty silniej niż dodawanie (na 37 lit.).

Oprócz WŁASNOŚĆ DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH WYRAŻAJĄCA SIĘ WZORAMI A*(B+C)=A*B+A*C ORAZ (A+B)*C=A*C+B*C; OZNACZA TO, ŻE MNOŻENIE WIĄŻE ARGUMENTY SILNIEJ NIŻ DODAWANIE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - WŁASNOŚĆ DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH WYRAŻAJĄCA SIĘ WZORAMI A*(B+C)=A*B+A*C ORAZ (A+B)*C=A*C+B*C; OZNACZA TO, ŻE MNOŻENIE WIĄŻE ARGUMENTY SILNIEJ NIŻ DODAWANIE. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x