NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ANALIZĄ WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (ELEKTRONICZNYCH), KTÓRE POWODUJĄ WYTWARZANIE LUB POŚREDNICZĄ W PRZENOSZENIU SYGNAŁÓW (SYGNAŁ ANALOGOWY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECHNIKA ANALOGOWA to:

nauka zajmująca się analizą właściwości urządzeń elektrycznych (elektronicznych), które powodują wytwarzanie lub pośredniczą w przenoszeniu sygnałów (sygnał analogowy) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ANALIZĄ WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (ELEKTRONICZNYCH), KTÓRE POWODUJĄ WYTWARZANIE LUB POŚREDNICZĄ W PRZENOSZENIU SYGNAŁÓW (SYGNAŁ ANALOGOWY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.548

IDENTYFIKACJA, POCZUCIE HUMORU, BRZYDACTWO, BLASZANKA, WYDZIELANIE, ARYTMETYKA, PEJZANKA, ANKIETA PERSONALNA, OKREŚLENIE, ROZDZIAŁEK, KĄT PÓŁPEŁNY, GRA RÓŻNICZKOWA, SMOCZEK, NATARCZYWOŚĆ, CHARYZMAT, PRZECZENIE, WIGILIA, WYGŁOS ABSOLUTNY, KLINOPIROKSEN, MAMUT KOLUMBIJSKI, GUMKA, EMFAZA, MOSTEK SCHERINGA, KIESZONKA SKRZELOWA, GWARA, STRZEMIĄCZKO, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ZBIORÓWKA, WICIOWIEC, TROLLING, TROLL, KAPRALSTWO, ŁADUNEK, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KRĘG LĘDŹWIOWY, SKARGOWOŚĆ, PANEK, CZAS NIEOZNACZONY, TRANSPARENCJA, LOT, WYRÓB MEDYCZNY, ATTACHAT, TRZY KARTY, FINISZ, KONSOLA, NIERUCHAWOŚĆ, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, HORMON LOKOMOCYJNY, PŁYWAK, KREDYT KUPIECKI, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, MALUCH, ASOCJACJA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, HUMMUS, WRÓBEL POLNY, ZBROJENIE, DRACHMA, PRZEŁĄCZALNIA, FASETA, KLASA, DIASYSTEM, SIATKA GEOGRAFICZNA, KUDŁACZ, POTAJNIK, BŁYSKOTKA, SPEŁNIENIE, STOPIEŃ ETATOWY, ILUZJA, RZĘSISTEK, WYCHODŹTWO, KLOAKA, AKTYWA, FILOLOGIA ORIENTALNA, KURNIK, LOT SZYBOWCOWY, INSTALACJA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, BRODAWKA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, FIZYKA MATEMATYCZNA, KAPLICA, TEORIA KATASTROF, STOS ATOMOWY, LAUDATOR, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, NIUCHACZ, ASTRONOM, KURZAWKA, BIZNESMENKA, PIEKŁO, MONSTRUM, HUTNICTWO, WAMPIREK, RADIO TAXI, FAWELA, OKNO KROSNOWE, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, OLEJOWIEC, LAWINA PIROKLASTYCZNA, SKIBA, KOLOROWOŚĆ, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, TOALETA, POCZTA ELEKTRONICZNA, ZANIK MIĘŚNIOWY, GÓWNOZJADZTWO, LIPA, LABORKA, ŻARLIWIEC, ZAPŁON, FUS, SOCJOBIOLOG, DWÓJECZKA, POST, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, MASKA, TEBY, MAKI, MIZUNA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, BARWNOŚĆ, PRZEMIENNIK AMATORSKI, AKUSTOELEKTRONIKA, LĘK, LIST OTWARTY, SYNDYK, SZTANGA, PIĄTY, HOKEJ, ROZMODLENIE, KAPISZONÓWKA, SZTYCH, MANDŻURSKI, BINDA, TOM, REED, OGNISKO WULKANICZNE, GENRE, GRZECH CIĘŻKI, KASZANA, LAVABO, SOWIECKOŚĆ, KRYMINALISTYKA, PARTIA ROSYJSKA, TACKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, OGRANICZENIE WIEKOWE, NIEOPANOWANIE, EGALITARYZM, PRĘŻNOŚĆ, DRIBLING, RZESZOWIAK, PALETA, GĘSTE, WYCZARTEROWANIE, KOŃ TORYJSKI, PĘTLA NEFRONU, WSPÓŁUCZEŃ, ADHD, TUNDRA, SANDAŁY, OPUSZCZENIE, MARKGRAF, KLASA, FROTER, WYRZUTNIA RAKIETOWA, ENTEROKOK, BOYS BAND, MEMORANDUM, TEST, MEDALION, TRZEŹWOŚĆ, CYLINDEREK, KOMPANIA, RAFAŁ, OSEŁEDEC, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, WIERNI, BYDLĘCTWO, TRZEJ KRÓLOWIE, KLESZCZE, GWIZDEK, OBRONA CYWILNA, OBLEGAJĄCY, GORĄCA KREW, INSTYTUCJA PROCESOWA, CHMURSKO, AŻUR, INTERMEZZO, KORPUS NAWOWY, TEKSTOWOŚĆ, OKRĘT DOZOROWY, ZWARTOŚĆ, GRÓD, ZAGRYWKA, IKAR, KOORDYNACJA RUCHOWA, OLEJARNIA, POLITYKA ZDROWOTNA, SUROGATOR, KRUCHAWECZKA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, LEKKOZBROJNY, BRANŻA, UZALEŻNIENIE, WERSOLOGIA, WICIOWCE, ORTALION, ŻYWOTOPIS, GMINNOŚĆ, ZDANIE ZŁOŻONE, ŁAPADŁO, PRZYKRYCIE, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, REKLAMIARZ, GRUPA AZOWA, TYP TURAŃSKI, KRĄŻENIE WROTNE, CZARNA SOTNIA, STANIĘCIE, PASAŻ, BUDOWNICTWO WODNE, IMMUNOGENETYKA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, JERSEY, JASZCZURECZKA, ROZBIERANKA, FOSFORESCENCJA MORZA, FATAMORGANA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, USIŁOWANIE, GAZ ZIEMNY, SERWITUT, ŚLĄSKOŚĆ, BASTEJA, KLONOWANIE, MIKROSKOP WARSZTATOWY, KOLARKI, MUCHY W NOSIE, WAGA MIEJSKA, LOGIKA FILOZOFICZNA, RYGORYSTKA, EKSPANSYWNOŚĆ, ORZESZEK PINIOWY, NEBIWOLOL, KULANKA, MATRYKUŁA, PRZEKŁADNIA CIERNA, IDIOMATYZM, STOPA, TRÓJKROK, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, PROCES FIZJOLOGICZNY, OWOCNIK, TURANIZM, WROTKARSTWO HOKEJOWE, TEMAT FLEKSYJNY, BULIONÓWKA, RYBONUKLEAZA, OBRAZOWANIE ZEEMANA-DOPPLERA, KONSULTANT, SZUM, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, NIMFAJON, WYDAWNICTWO SERYJNE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, MINUTA, SKRYTKA, METEOR, MULTIPLEKS, AUTOMOBILKLUB, RÓWNOLICZNOŚĆ, CHOROBA THOMSENA, KRÓLOWA RENET, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, TRANSPORTER, CYKL MIESIĄCZKOWY, TOWARZYSZ PANCERNY, MIGDAŁ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, ODPŁYW, IMPLIKACJA MATERIALNA, ŁAŃCUCH, ZAPARZACZ, GOT, WATA, PUENTYLIZM, SAMORZĄDNOŚĆ, ZAPITKA, OBIEGNIK, PISMO FONETYCZNE, OSKARŻENIE, OGIEŃ, KNAJPA, KRYNOLINA, DEKLARACJA, ?FALA AKUSTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ANALIZĄ WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (ELEKTRONICZNYCH), KTÓRE POWODUJĄ WYTWARZANIE LUB POŚREDNICZĄ W PRZENOSZENIU SYGNAŁÓW (SYGNAŁ ANALOGOWY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ANALIZĄ WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (ELEKTRONICZNYCH), KTÓRE POWODUJĄ WYTWARZANIE LUB POŚREDNICZĄ W PRZENOSZENIU SYGNAŁÓW (SYGNAŁ ANALOGOWY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TECHNIKA ANALOGOWA nauka zajmująca się analizą właściwości urządzeń elektrycznych (elektronicznych), które powodują wytwarzanie lub pośredniczą w przenoszeniu sygnałów (sygnał analogowy) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECHNIKA ANALOGOWA
nauka zajmująca się analizą właściwości urządzeń elektrycznych (elektronicznych), które powodują wytwarzanie lub pośredniczą w przenoszeniu sygnałów (sygnał analogowy) (na 17 lit.).

Oprócz NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ANALIZĄ WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (ELEKTRONICZNYCH), KTÓRE POWODUJĄ WYTWARZANIE LUB POŚREDNICZĄ W PRZENOSZENIU SYGNAŁÓW (SYGNAŁ ANALOGOWY) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ANALIZĄ WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (ELEKTRONICZNYCH), KTÓRE POWODUJĄ WYTWARZANIE LUB POŚREDNICZĄ W PRZENOSZENIU SYGNAŁÓW (SYGNAŁ ANALOGOWY). Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast