REAKCJA AUTOMATYCZNA ORGANIZMU, ZACHODZĄCA BEZ UDZIAŁU ŚWIADOMOŚCI (NP. POŁYKANIE, POCENIE SIĘ ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA to:

reakcja automatyczna organizmu, zachodząca bez udziału świadomości (np. połykanie, pocenie się itp.) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REAKCJA AUTOMATYCZNA ORGANIZMU, ZACHODZĄCA BEZ UDZIAŁU ŚWIADOMOŚCI (NP. POŁYKANIE, POCENIE SIĘ ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.308

OPŁATA, CHMURZENIE CZOŁA, DZIECIĘCOŚĆ, RÓG, WIRTUALIZACJA, JAZGOT, PARAMAGNETYZM, GIMBAZA, MISZNA, ZIEMIA ODNIESIENIA, PATRON, KRĄŻENIE OBWODOWE, KULTURA MAGDALEŃSKA, ABSTRAKCJONISTA, NAKIEROWANIE SIĘ, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, PISARZ, TWIERDZENIE CEVY, TUTORIAL, KOLEJKA GONDOLOWA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, NARZECZONY, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, KOSMOGONIA, BASEN, STARY KOŃ, OSCYLATOR, LAWINA GRUZOWA, BRAMKA, WYSPA KONTYNENTALNA, BIONIKA, KABAŁA, SENAT, WIRTUOZERSTWO, KOMUNIKACJA, POSTĘPOWANIE, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, BAJECZNOŚĆ, STEREOTYPIA RUCHOWA, ZUPA, LEZIWO, MASTOLOGIA, SYMBOL, GALARETKA, BŁĘDNE KOŁO, OBSZAR WIEJSKI, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, MŁYNOWNIA, GAPA, DIAFTOREZA, GENIUSZ, KOSZYCZEK, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ROMULAŃSKI, ANGLISTYKA, AUSTRIACKI, ARCYDZIELNOŚĆ, KOLUMNA MARYJNA, CYKL WYDAWNICZY, BUT, TEMPERATURA ROSY, STACJA, PRACA WYJŚCIA, NATRĘT, CYGANOLOGIA, ZAKŁADZINY, STYLISTYKA, SYNTAKTYKA, ODPŁYW, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, SZKARŁUPIEŃ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, OSOWATE, WICIOWIEC, NIEWYRAŹNOŚĆ, STRÓJ ADAMOWY, MOHORYCZ, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KOMEDIANT, SZCZĘKOT, DRUK ROZSTRZELONY, WYPADEK PRZY PRACY, PIERWSZY PLAN, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ZAPOJKA, HARROD, METEOROID, HEGEMONICZNOŚĆ, KONTAKT, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, KRATA, WZGLĄD, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, UŻYTEK, MUSZKA, NAŁÓG, JASZCZUR, ZAINTERESOWANA, STATYKA, JĘZYK PRASEMICKI, WOK, FIZYKA MATEMATYCZNA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, POKUSA, HIPOTEZA POMOSTOWA, OBSYPISKO, TKANKA MIĘKKA, FINGER FOOD, DZIEŃ POLARNY, MINUTA, AKTYWNOŚĆ, ODSYŁACZ, PODZIAŁ METRYCZNY, KOLEJ, WLEWKA, KIBLA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, EDYCJA, FIZYKA MOLEKULARNA, IZOTROPOWOŚĆ, STYL KOLONIALNY, NIESPRAWNOŚĆ, GOŚĆ, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KOTERYJNOŚĆ, KOALA, MODERN, STYL GRZBIETOWY, PRAWNICTWO, TĘTNICA NERKOWA, SYLWETKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ZAPAŁKA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, FIZYKA JĄDROWA, LAMPAS, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, KUPON, ZERÓWKA, NADOBNOŚĆ, SYF, DZIELNICA, MEDIUM, ŚWINIA CELEBESKA, NATURALIZM, POWIĄZANIE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, CENTRUM KONFERENCYJNE, EPIMER, FUNKCJA ZDANIOWA, ANGLOSAS, ZŁUDZENIE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SONDAŻOWNIA, CISZA, REZERWA, RESYNTEZA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, NIEODZOWNOŚĆ, CHOROBA WRZODOWA, PHISHER, SAMOZAPALENIE, MEDIALNOŚĆ, BAR SAŁATKOWY, WARS, JESIOTR, SIŁOWNIA JĄDROWA, OBUDOWA, STEROWANIE ODPORNE, GAPOWICZ, KUPA, WYRAŹNOŚĆ, KOPIA, NEKTARYNKA, PELAGIAL, CIENNIK, SUBTERRANEOTERAPIA, DERBY, KAJMAN KROKODYLOWY, CHIRURGIA URAZOWA, MLECZAJ LEPKI, CIĄGUTKA, KRAJE, SASZETKA, AUTSAJDER, ARYTMETYKA, GARDA, NAGRZEW, WIGILIA, RAUIZUCHY, ANGLISTYKA, ŻMIJA, APRETURA, SOK, KUSZYK, KOLOR, ŚCIANA, METODA AGLOMERACYJNA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, WYKRZTUSZANIE, JEZIORO EUTROFICZNE, SZTUCA, AKOMODACJA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, HUNCWOT, KLAUSTROFOBIA, WIĘZADŁO KARKOWE, KASAK, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, SONDA, POPRAWNOŚĆ, SYNERGETYKA, PODKŁAD, ŻAKIET, PĘTAK, GRAWIMETRIA, SIATKA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PARNOTA, ŁACINA, WÓDKA, JAMA GARDŁOWA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, SLEGA, STOLIK, STATYSTYKA OPISOWA, PODŁOGA, BRZYDULA, KOMPLEKS ARENOWY, ŚWIAT, NET, CZARNY LUD, LISZAJ RUMIENIOWATY, OSŁONKA NABYTA, TRENING, TENDENCJA, ZBRODNIARZ WOJENNY, LAKONIZM, SKAŁKA, UPADŁY ANIOŁ, DASZEK, SKROMNOŚĆ, ŻUŻEL, INTUICJONIZM, VALLA, TARSKI, SIŁA, WAWRZYN, WYDMUCH, ESENCJALIZM, JAZDA, TERMOOBIEG, SOMATYZACJA, HALON, WÓDKA, LITEWSZCZYZNA, PRAKTYKA, ORANT, JOGACZARA, OPŁATEK, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, PROTOLOGIA, TRANSFUZJOLOGIA, POCHŁANIACZ, KLISZA, GRZYB WOLAK, OGIEŃ I WODA, AWANGARDA, JĘZYK NAHUATL, GEOMETRIA ANALITYCZNA, POCIĄG POSPIESZNY, LUSTRO TEKTONICZNE, TYFLOPEDAGOGIKA, KURA DOMOWA, ROZKŁAD, RZUTKA, KRA, HIPERTENSJOLOGIA, DŁAWIEC, OBLITERACJA, GETRY, BIAŁY WIERSZ, CHOPINISTKA, AORYST ASYGMATYCZNY, KARTUSZ, POSTĘP TECHNICZNY, FIZYKA ATOMOWA, MAGENTA, MARUDA, LIRA KORBOWA, LINGWISTA, OPIEKUN FAKTYCZNY, SONDA, ROŻEN, MANDRYL, JĄDRO ŚLIMAKOWE, ?WYCHOWANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.308 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REAKCJA AUTOMATYCZNA ORGANIZMU, ZACHODZĄCA BEZ UDZIAŁU ŚWIADOMOŚCI (NP. POŁYKANIE, POCENIE SIĘ ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REAKCJA AUTOMATYCZNA ORGANIZMU, ZACHODZĄCA BEZ UDZIAŁU ŚWIADOMOŚCI (NP. POŁYKANIE, POCENIE SIĘ ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA reakcja automatyczna organizmu, zachodząca bez udziału świadomości (np. połykanie, pocenie się itp.) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA
reakcja automatyczna organizmu, zachodząca bez udziału świadomości (np. połykanie, pocenie się itp.) (na 17 lit.).

Oprócz REAKCJA AUTOMATYCZNA ORGANIZMU, ZACHODZĄCA BEZ UDZIAŁU ŚWIADOMOŚCI (NP. POŁYKANIE, POCENIE SIĘ ITP.) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - REAKCJA AUTOMATYCZNA ORGANIZMU, ZACHODZĄCA BEZ UDZIAŁU ŚWIADOMOŚCI (NP. POŁYKANIE, POCENIE SIĘ ITP.). Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast