FANTASTYCZNA ISTOTA ZNANA Z LEGEND Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, UTRWALONA W KULTURZE POPULARNEJ, NAJCZĘŚCIEJ: NIEBEZPIECZNA, TAJEMNICZA, ŻYWIĄCA SIĘ LUDZKĄ KRWIĄ, PRAWIE NIEŚMIERTELNA, O LUDZKIEJ POSTACI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAMPIR to:

fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 6 lit.)WAMPIREK to:

fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAMPIR

WAMPIR to:

fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 6 lit.)WAMPIR to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)WAMPIR to:

w dyskursie prasowym: znany, zwykle seryjny morderca, najczęściej mordujący kobiety (na 6 lit.)WAMPIR to:

ameryk. nietoperz żywiący się krwią; atakuje ssaki (na 6 lit.)WAMPIR to:

ameryk, nietoperz żywiący się krwią; atakuje ssaki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FANTASTYCZNA ISTOTA ZNANA Z LEGEND Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, UTRWALONA W KULTURZE POPULARNEJ, NAJCZĘŚCIEJ: NIEBEZPIECZNA, TAJEMNICZA, ŻYWIĄCA SIĘ LUDZKĄ KRWIĄ, PRAWIE NIEŚMIERTELNA, O LUDZKIEJ POSTACI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.638

ZASTRZYK, GNOJAK, GOŁĄBKA, ODWAGA CYWILNA, OZONOSFERA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, BIEGANINA, KABINA STEROWNICZA, BAS, ISKRA, ESESMANKA, HERODY, GORZKIE ŻALE, HISTOLOGIA, DZIECKO ULICY, TRZYDZIESTY, MATNIA, PĘTLA NEFRONU, ŁUG, BUDYŃ, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SUKNIA, OPRYSZCZKA WARGOWA, CHRZEST, DELFIN BIAŁONOSY, KOKORNAK, MUSZKA, OBCHÓD, MŁODZIEŻOWIEC, ZAKWASZENIE, FILOLOGIA CHORWACKA, LAMNOWATE, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, WYDARZENIE, POIDEŁKO, DOROSŁOŚĆ, TRIADA KARTAGENERA, TABU, KLIPA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, MORDOKLEJKA, MAŁPA WĄSKONOSA, ALARM SZALUPOWY, SROM, REWANŻ, NOC ASTRONOMICZNA, KAPUSTA GŁOWIASTA, TOLERASTA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, KRÓTKI WZROK, WYSTĘPOWANIE, WARMIŃSKI, ARABIZOWANIE SIĘ, AGAL, MENISK, CHODŻA, ROBEREK, PAJĘCZYNÓWKA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, CHOROBA HORTONA, CHRYSTOFANIA, POTIOMKIN, WYWÓZ, ŚMIESZKA, SZARMACH, PACZKA, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, SSAKI WŁAŚCIWE, CZERSKA, SONATA, KOŃ LOKAJSKI, GRUPA ARYLOWA, AKT, MIEDNICZKA, KOLEJKA METRA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, SŁOMIANY ZAPAŁ, HETEROSFERA, ARMIA, EGZEKUTOR, PRACOWNIA, POJAWIENIE SIĘ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, ZABURZENIE AFEKTYWNE, SLALOM RÓWNOLEGŁY, KONKLAWE, TANGO ARGENTYŃSKIE, MEDYCYNA RATUNKOWA, NONET, SILNIK ASYNCHRONICZNY, SZARPANINA, AMFIBIJNOŚĆ, KUC SZETLANDZKI, STOLIK, DOWÓD NIE WPROST, OSOBA PRAWNA, STACJE ZLEWNE, IRAŃSKI, SUBSUMCJA, ROZPAD SKAŁ, DRZEWO KAUCZUKOWE, CHOROBA CAFFEYA, EKLEKTYZM, AUTOSAN, BEZLOTKI, ZWORKA, WORECZEK, EXTASY, OSTROGA, ŚLIMAK, DEFICYT, SIECI, UCZENNICA, NIEMIEC, WIADRO, ASTRONOMETRIA, WYCISK, KOPALINA SKALNA, HIPOTEZA POMOSTOWA, ZBÓJNIK, ZAKRES POJĘCIOWY, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ZATAR, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ANOMALIA UHLA, KARATE TRADYCYJNE, NARAMIENNICA, REKURS, PRZYGASZENIE, LÓD WŁÓKNISTY, IZOTROPOWOŚĆ, CYPRYSIK GROSZKOWY, DWA GRZYBY W BARSZCZU, KARTY, KWADRAT MAGICZNY, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, STARY WYGA, MIKROSKOP OPTYCZNY, KURA DOMOWA, BUTYRSKA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, ROZPIĘTOŚĆ, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, ABNEGATKA, ORTOPTYCZKA, SZKARADZTWO, MANIA PRZEŚLADOWCZA, MYDLARZ, ARMIA ZACIĘŻNA, SUBIEKTYWISTA, KUCHNIA POLOWA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, SĄD OPIEKUŃCZY, STOPIEŃ, UKŁAD DYNAMICZNY, ERGOTERAPIA, PERSONALNIK, FURA, MILICJA, BLOKHAUZ, WAGON DOCZEPNY, KONIKI MORSKIE, PIĘTKA, KUCHNIA, SYNKOPA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KRAJOBRAZ, OBRZĄDEK, UCIECZKA, HISTORYCYZM, INDYKATOR, BOGRACZ, SZAROZIEM, ANIMALNOŚĆ, ROZBIERACZ, BIELISTKA BLADA, ODZIEMEK, PŁAWA, WIATR POZORNY, METAMORFIZM PROGRESYWNY, SZATA TYPOGRAFICZNA, DWUDZIESTA CZWARTA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, ŚMIAŁOŚĆ, ROPUCHA PANTEROWATA, GAŁĘŹNIK, WOREK, ŁAŻENIE, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, CANOSSA, MEDALIK, MATKA, ISKRA, JĘZYK EZOPOWY, JODEŁKA, BAŃKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SŁABIZNA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, KORKOWIEC, LITAURY, ZBROJA KOLCZA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, DZIEŃ REKTORSKI, OFICJUM, NACJA, FAROS, NASTROSZ LIPOWIEC, DRYFTER, FARTUCH, HOSTEL, TYRAŃSTWO, LARWA, SZMELC, PLOTER BĘBNOWY, ZDENERWOWANIE, RZEŹNICZKA, SKLEROSKOP, OBŁĘD UDZIELONY, ARBITRAŻ, SKRZYWDZONY, ALKAZAR, NORWESKI, PROTEST, SKÓRZAK, SCRATCHING, DZIEŁO, RAKIETKA TENISOWA, FORMALISTA, BROSZURKA, DZIURA BUDŻETOWA, SKIBKA, SZATAN, SPADAJĄCA GWIAZDA, GLONY, FEBRA, TECHNIKA ANALOGOWA, TORBIEL SKÓRZASTA, OPOZYCJA, FUZJA WERTYKALNA, HELIKOPRION, AGREGAT, STROIK, SZCZEGÓLNOŚĆ, WACHLARZ, CYKL MENSTRUACYJNY, MATECZNIK, MAJDANIARZ, WARSTWA OZONOWA, ENCYKLOPEDYSTA, SZAROTA BŁOTNA, LASONOGI, MAKRAMA, SIANO, WĄŻ, WIDZ, UNIONISTKA, ALIENACJA POLITYCZNA, WOLNA WOLA, SNUTKA GOLIŃSKA, MONILOFITY, STREFA KLIMATYCZNA, GRZECZNOŚĆ, LOCJA, DOPPELGANGER, JARZMO MOSTOWE, RYKOSZET, SSE, BRODAWKA SUTKOWA, ROZROST, ILOCZAS, AUSTRALIA, ŻABI SKOK, KOMUNIKACJA, SZKŁO, DZIURAWY WOREK, KOPALINA STAŁA, ISTOTA BIAŁA, JEDENASTY, EPILEPTOLOGIA, KOŃ ARDEŃSKI, BRUS, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, REGRESJA LODOWCA, MASTYGONEMA, ŻAGIELEK, AFERA ROZPORKOWA, FLIZA, FLISAK, MYDLARNIA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, CHART, ZAPAŚĆ, CZARCIA MIOTŁA, ?PRZODEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.638 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FANTASTYCZNA ISTOTA ZNANA Z LEGEND Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, UTRWALONA W KULTURZE POPULARNEJ, NAJCZĘŚCIEJ: NIEBEZPIECZNA, TAJEMNICZA, ŻYWIĄCA SIĘ LUDZKĄ KRWIĄ, PRAWIE NIEŚMIERTELNA, O LUDZKIEJ POSTACI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FANTASTYCZNA ISTOTA ZNANA Z LEGEND Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, UTRWALONA W KULTURZE POPULARNEJ, NAJCZĘŚCIEJ: NIEBEZPIECZNA, TAJEMNICZA, ŻYWIĄCA SIĘ LUDZKĄ KRWIĄ, PRAWIE NIEŚMIERTELNA, O LUDZKIEJ POSTACI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAMPIR fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 6 lit.)
WAMPIREK fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAMPIR
fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 6 lit.).
WAMPIREK
fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 8 lit.).

Oprócz FANTASTYCZNA ISTOTA ZNANA Z LEGEND Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, UTRWALONA W KULTURZE POPULARNEJ, NAJCZĘŚCIEJ: NIEBEZPIECZNA, TAJEMNICZA, ŻYWIĄCA SIĘ LUDZKĄ KRWIĄ, PRAWIE NIEŚMIERTELNA, O LUDZKIEJ POSTACI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - FANTASTYCZNA ISTOTA ZNANA Z LEGEND Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, UTRWALONA W KULTURZE POPULARNEJ, NAJCZĘŚCIEJ: NIEBEZPIECZNA, TAJEMNICZA, ŻYWIĄCA SIĘ LUDZKĄ KRWIĄ, PRAWIE NIEŚMIERTELNA, O LUDZKIEJ POSTACI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x