KOMÓRKA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ DO POTENCJALNIE NIEOGRANICZONEJ LICZBY PODZIAŁÓW ORAZ DO RÓŻNICOWANIA SIĘ DO INNYCH TYPÓW KOMÓREK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMÓRKA MACIERZYSTA to:

komórka, która ma zdolność do potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów oraz do różnicowania się do innych typów komórek (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMÓRKA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ DO POTENCJALNIE NIEOGRANICZONEJ LICZBY PODZIAŁÓW ORAZ DO RÓŻNICOWANIA SIĘ DO INNYCH TYPÓW KOMÓREK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.083

ŻÓŁWIE, PODPIS CYFROWY, JASNOWIDZKA, MEDYCYNA SPORTOWA, ALIENISTA, IBERYSTYKA, ODPORNOŚĆ, UCHO WEWNĘTRZNE, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, GORZELNIA ROLNICZA, TURANIE, ZWORKA, TUKAN, PRZYRODNIK, ŁACINNICZKA, ZŁOŚLIWOŚĆ, NUKLEOPROTEID, STARY, EPICYKL, POCHLEBSTWO, OMLET, RASA PANÓW, KANCONA, DING, SAMOZAPŁON, PROMINENCJA, DWUTLENEK SIARKI, BELKA, WICIOWCE, OKRES WEGETACYJNY, MEDYCYNA LOTNICZA, GASTRONOMIK, KUC AUSTRALIJSKI, POPIJAŁA, TOWARZYSZKA NIEDOLI, OSŁONKA, FONETYKA, MAJOWY KIEROWCA, CHRYSTOLOGIA, ALIENACJA POLITYCZNA, KIERZNIA, PATRYCJAT, PASZTETÓWKA, RYTUAŁ, WCIOS, TRANSPOZYCJA, ZUŻYCIE, GOSPODARZ, BIBUŁKARZ, KRWINKA, NEURON PIRAMIDOWY, TLENEK ŻELAZOWY, REWIZJONIZM, KONFRONTACJA, KUC CONNEMARA, ZESTAWIENIE, LANCKNECHT, SKŁAD KONSYGNACYJNY, BAKARAT, DREPANOZAUR, JURYSLINGWISTYKA, RAK PRĘGOWATY, JEŁOP, AZOLLA KAROLIŃSKA, SZYMBORSKA, MIODOWÓD, FAJKA POKOJU, ENTUZJASTA, WYCIĄG, ANGIELSKI, ELEKTROLIT, GERMAŃSKI, SZYFER, WYDZIAŁ, LIŚĆ ZŁOŻONY, BYSTROŚĆ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, SURREALIZM, AKTYWNOŚĆ, PRZYCISK, MIŁORZĄB, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, CZASZA, CIŚNIENIE STATYCZNE, SZPITALNICY, SZYNA, ALGRAFIA, ZAPRASKA, ZŁOŻENIE PODPISU, TINTA, LOTOS, PUDEŁKO, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, SAMODZIERŻAWCA, BRAVAIS, TRUTÓWKA, EFEKT KAPILARNY, ZUPA PIWNA, HANDLARKA, KORMORAN ATLANTYCKI, RUSAŁKA, FAWELA, WYTWÓRCA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, ATOMIZM, MATRYKUŁA, KAPOK, INTEGRACJA SPOŁECZNA, DRĄŻEK POGO, GNICIE, PLAN, LINIA ŚNIEGU, LABORATORIUM, LEMIESZ, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, KONSULAT, MOMENT MINSKY'EGO, CZUWAK, JOGIZM, POTASZ, KAWIARKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, BLANKERS, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, PRACA WYJŚCIA, TERBINAFINA, PRACOWNIK BUDOWLANY, WIATRÓWKA, KOMPLEKS, TŁUSZCZYK, MAKROWIRUS, WSPOMOŻYCIELKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, YOUTUBERKA, POPYT, PT, TRANSGRESJA LODOWCA, MORS, ALGORYTM JAKOBIANOWY, STAN OSTRZEGAWCZY, CZESKI, HODOWLA PIERWOTNA, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, CZOŁÓWKA, SZEKSPIR, MATEMATYCZNY ANALFABETA, ZWÓJ NERWOWY, KLINOLIST, TARTAN, POWTARZALNOŚĆ, AWANTURNICA, GŁADZAK, NADZIENIE, WYSPA PŁYWOWA, TRYMER, JASZCZUR, NIESKWAPLIWOŚĆ, RAMFORYNCHOWCE, CZŁOWIEK, WSKAŹNIK SIMPSONA, PSEFOLOGIA, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, ONOMASTYKA, CAŁUSEK, MASTYKS ASFALTOWY, LINIA HODOWLANA, WIELOŚCIAN FOREMNY, DROGA KOŁOWA, ATEMOYA, ALBEE, KOLOKACJA, ŻYWOPŁOCIK, PODŚCIELISKO, PROFESOR, PERIOD, BŁONICA NOSA, SOFISTA, ANTROPONIMIA, KROWIEŃCZAK, CYBERNETYZACJA, PODKASZARKA, NOEMAT, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, BULIONER, FIZYK, MLEKO, ELIZJA, PAZURZEC USSURYJSKI, KAPODZIÓB, KOTLARNIA, DERBY, KULTURA TRZCINIECKA, KŁĄB, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SUPERBOMBOWIEC, POMPIER, SZAFUNEK, BANDEROLA, EKWIPARTYCJA, MOHRG, PÓŁSAMOGŁOSKA, ORDYNACJA PODATKOWA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, DISC JOCKEY, BIEGUN, NEGATYWIZM, CZAS, KASZANKA, NAKIEROWANIE SIĘ, FAZOWNIK, ANTYKWARNIA, PENOLOGIA, KANAPA, SZCZOTECZKA, HEMOROID, BARIERA JĘZYKOWA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, KISMET, NARAMIENNICA, HELISA, TROMPA, CIASTO, TOWAROZNAWSTWO, KOCHAŚ, JĘZYK EZOPOWY, SZORY, KILOMETR ZEROWY, BEŁKACZEK POSPOLITY, ODBYTNICA, PŁYNNOŚĆ, AKADEMIA, PRZEPITKA, CHARLESTON, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, AUTOLIZA, DRUŻYNA SPORTOWA, GAWRON, SZYB NAFTOWY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, JĘZYK ALEUCKI, LATAWICA, PRAWO BUDOWLANE, KCIUK NARCIARZA, KSIĘGOWY, WRÓBEL POŁUDNIOWY, ZESPÓŁ BEHRA, PRZYGOTOWALNIA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, KRĘG OBROTOWY, ROŚLINA GÓRSKA, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, PRZESZKODOWIEC, ZASADA D'ALEMBERTA, SZABLA, SOMALIJSKI, RADIOMETRIA, MINIALBUM, INDYNAWIR, UKŁAD WIELOKROTNY, INSZA INSZOŚĆ, TOLERASTA, GODZINA POLICYJNA, SROKOSZ, OOCYT, KREDKA ŚWIECOWA, WATA CELULOZOWA, EHDV, RELING, GARBARZ, SOCJOPATOLOGIA, SEKSUOLOGIA, CHODZĄCY SZKIELET, KARDYNAŁ, CHOROBA LEVA, ANON, ZAPRZEDANIEC, FOLIARZ, OFIARA, ZMIERZCH, PÓJDŹKA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, WZGÓREK ŁONOWY, ŻEBRO, KRA, CHOCHLA, PRZEDROŚLE, ANTYCYPACJA, OBRÓT PODATKOWY, TROPIK, LÓD WŁÓKNISTY, POWTÓRZENIE, NAPÓJ WINOPODOBNY, KONTRGAMBIT GIANUTIO, WIEWIÓRKA, MĘSKOŚĆ, ?ULICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMÓRKA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ DO POTENCJALNIE NIEOGRANICZONEJ LICZBY PODZIAŁÓW ORAZ DO RÓŻNICOWANIA SIĘ DO INNYCH TYPÓW KOMÓREK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMÓRKA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ DO POTENCJALNIE NIEOGRANICZONEJ LICZBY PODZIAŁÓW ORAZ DO RÓŻNICOWANIA SIĘ DO INNYCH TYPÓW KOMÓREK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMÓRKA MACIERZYSTA komórka, która ma zdolność do potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów oraz do różnicowania się do innych typów komórek (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMÓRKA MACIERZYSTA
komórka, która ma zdolność do potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów oraz do różnicowania się do innych typów komórek (na 18 lit.).

Oprócz KOMÓRKA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ DO POTENCJALNIE NIEOGRANICZONEJ LICZBY PODZIAŁÓW ORAZ DO RÓŻNICOWANIA SIĘ DO INNYCH TYPÓW KOMÓREK sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KOMÓRKA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ DO POTENCJALNIE NIEOGRANICZONEJ LICZBY PODZIAŁÓW ORAZ DO RÓŻNICOWANIA SIĘ DO INNYCH TYPÓW KOMÓREK. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast