AUTOROTACYJNA FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, ODBYWAJĄCA SIĘ NA POZAKRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA PO LINII ŚRUBOWEJ O MAŁYM PROMIENIU, PRZY CZĘŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEJ UTRACIE STEROWNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORKOCIĄG to:

autorotacyjna figura akrobacji lotniczej, odbywająca się na pozakrytycznych kątach natarcia po linii śrubowej o małym promieniu, przy częściowej lub całkowitej utracie sterowności (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORKOCIĄG

KORKOCIĄG to:

przyrząd do wyjmowania korków z butelek (na 9 lit.)KORKOCIĄG to:

nagromadzenie jakichś zjawisk czy stanów, zazwyczaj narastających, zwiększających intenstywność i odcinających możliwość odwrotu (na 9 lit.)KORKOCIĄG to:

zmienione chorobowo poroże zwierzyny łownej, kształtem przypominające korkociąg (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUTOROTACYJNA FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, ODBYWAJĄCA SIĘ NA POZAKRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA PO LINII ŚRUBOWEJ O MAŁYM PROMIENIU, PRZY CZĘŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEJ UTRACIE STEROWNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.857

SZCZYT, ŻELAZKO PAROWE, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, WATA CUKROWA, DARŃ, ZWAŁY, ARTYSTA, MAJĄTEK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, TROFOBLAST, NOGAJOWIE, WIDMO RENTGENOWSKIE, SUPERNOWE, SAMOOKALECZENIE, SAMOŁÓWKA, BOMBER, FIGURA STYLISTYCZNA, SŁUŻEBNIK, ROKIET, WORECZKOWY, POROST, MASTYKS ASFALTOWY, KALININ, KALORIA, LEK, KOTLET POŻARSKI, WNIEBOWSTĄPIENIE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, RPG, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, ZADRAPANIE, PRÓG PODATKOWY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PACHCIARZ, ANTIFA, SKRĘCENIE STAWU, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, MASZERUNEK, PRYMARIUSZ, PÓŁPROFIL, ROPNICA, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, KAMARYLA, KARMIDEŁKO, EGZOSZKIELET, RICHELIEU, OBURĘCZNOŚĆ, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KOSZATNICA, TOPIEL, CZTERDZIESTKA, NAŁOGOWOŚĆ, GALWANOSTEGIA, RÓŻANIEC, KOMISUROTOMIA, LEGHORN, PARWENIUSZ, ZMIANA PATOLOGICZNA, MALUCH, EKSPRES, CZESKI, LITOSFERA OCEANICZNA, PRZEŻYCIE, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, CZWORONÓG, AWANPORT, FRAGMENTARYZACJA, ORGANKI, BUŁGARYSTYKA, KONTUR, ATOPINA, CEWKA, ZGŁĘBNIK, BIBLISTYKA, TOCZKOWCE, ADAPTACYJNOŚĆ, RYNEK PODSTAWOWY, MISTRZ, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, GRZEBIENIARZ, SILNIK CZTEROSUWOWY, TERMOOBIEG, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KREACJA, ROPOWICA KŁĘBU, ALLELOPATIA, HISZPAŃSKOŚĆ, KOLO, WARTOŚĆ NOMINALNA, ŹDZIERSTWO, ŻMIJA, POGOŃ ZA RENTĄ, CHIŃSKOŚĆ, PODWÓJNY TROCHEJ, FELLINI, POTRZASK, ZHAFTOWANIE SIĘ, REDA, KRAJE, MEDYCYNA LOTNICZA, WAMPIRZYCA, AUTOSZCZEPIONKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, KAZAMATA, KRZEPNIĘCIE KRWI, ASPEKT, SIODZI, UKŁAD OPTYCZNY, WYDATEK RZECZOWY, KLUCZ SKRZYPCOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, REFLUKS, TARCZKA, OŚCIEŻE, SZLAFROK, HISZPAN, AUTOSANIE, ZWÓJ RDZENIOWY, WEGETARIANIN, KURZA STOPKA, METAMERIA, JĘZYK DAHALIK, MASZT, OTWOREK, SKARBNIK, SZWADRON ŚMIERCI, TURMA, CHARLES, MIERNIKOWCOWATE, PAZUR, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, STOPNIOWALNOŚĆ, KLINOPIROKSEN, KAMIKADZE, CZARNY LUD, TANK, WODY INGLACJALNE, ASOCJALNOŚĆ, ENHARMONIA, PODPALENIE, INFLACJA UKRYTA, ŁYKACZ, PRÓŻNOWANIE, TACZKA, DROGI ODDECHOWE, OFICYNA DRUKARSKA, URAN, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, RADZIECKOŚĆ, RUSEK, AHISTORYCYZM, ALPAKA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, AZOLLA PAPROTKOWA, NIEWOLA EGIPSKA, ZAKŁAD WZAJEMNY, MONTAŻ, NÓŻKA, HIPERFOKALNA, KAMPUS, ŻYWA MOWA, PŁASKORYT, LAWA PODUSZKOWA, GASTROLOG, SILNIK BLIŹNIACZY, OCZKO W GŁOWIE, LOGGIA, ŚCIANA, ALIENISTA, FERMAN, ISTOTA ŻYWA, SŁONINA, WIOSKA, DŁUGI WEEKEND, PRZYMUS ADWOKACKI, ŁOSKOT, SAMICA, STYL KOLONIALNY, SZKATUŁA, ARTEFAKT, NIERUCHAWOŚĆ, SUKA, KONTYNGENT, ŚLISKOŚĆ, RYT, ADAM SŁODOWY, SUKCESIK, SEKTA, METAFRAZA, OFTALMOLOG, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SŁUPEK STARTOWY, LINIA DEMARKACYJNA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, KRUSZYNA, PODSYP, SAMOOCZYSZCZANIE, DZIARSKOŚĆ, TFILIN, OSIEMDZIESIĄTKA, CEFALASPIDY, ZASTÓJ ŻYLNY, STEWA, NATYWIZM, BARKAN, PSEUDOMORFIZM, INDEKSACJA, ANTYUTLENIACZ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, FIŻON, ZAKRĘCANIE, NATRĘCTWO, BŁYSTKA OBROTOWA, CIASTO MAKARONIKOWE, NĘCISKO, MARŻA HANDLOWA, ANTARKTYKA, PAUTSCH, ŁADOWNICA, OCENA, AMON, POWIEŚĆ SF, SZASZŁYK, POMNICZEK, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, UWŁOSIENIE, ADSORBAT, ŁUK SKRZELOWY, MEKSYKANKA, WIĘZADŁO, SPARRINGPARTNER, PLAMIEC AGREŚCIAK, DENUNCJANT, ZGNICIE, NAPŁYW, FLUWIOGLACJAŁ, LISZAJ PŁASKI, KONGREGACJA, BULLA, PODŁOŻE GRUNTOWE, TRAFIENIE, BABA-CHŁOP, DOBROSĄSIEDZTWO, SUCHY TYNK, DRUKARKA ROZETKOWA, TURANOWIE, EN GRISAILLE, NAUKA PRZYRODNICZA, FAŁSZERZ, PLANKTON, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ELEKTRON WALENCYJNY, ŁAŃCUCH, ZGIEŁK, DREDNOT, PUNKT, PŁOZA, JEZIORO POLODOWCOWE, CIOS, ODZYSK, KWAS KAMFOROWY, LOTNE PIASKI, DOMINIUM, LARP, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, INWALIDA WOJENNY, ARYSTARCH, ŁUP, KOMFORT CIEPLNY, METALURGIA PROSZKÓW, CHONDRYTY, TANKINI, MARSREJA, OBSUWISKO, AMALGAMACJA, PATRIARCHAT, OBRÓT PIENIĘŻNY, RADA GABINETOWA, OPERATOR, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, CHOROBA OLLIERA, KALWARIA, WSPARCIE, STOS PACIERZOWY, GERMANISTYKA, RADYKALNA PRAWICA, GĘBA, WYŻYNY, PISUM, NADPROŻE, ANGOBA, EGRETA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, ?DROGA KROPELKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.857 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AUTOROTACYJNA FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, ODBYWAJĄCA SIĘ NA POZAKRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA PO LINII ŚRUBOWEJ O MAŁYM PROMIENIU, PRZY CZĘŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEJ UTRACIE STEROWNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AUTOROTACYJNA FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, ODBYWAJĄCA SIĘ NA POZAKRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA PO LINII ŚRUBOWEJ O MAŁYM PROMIENIU, PRZY CZĘŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEJ UTRACIE STEROWNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORKOCIĄG autorotacyjna figura akrobacji lotniczej, odbywająca się na pozakrytycznych kątach natarcia po linii śrubowej o małym promieniu, przy częściowej lub całkowitej utracie sterowności (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORKOCIĄG
autorotacyjna figura akrobacji lotniczej, odbywająca się na pozakrytycznych kątach natarcia po linii śrubowej o małym promieniu, przy częściowej lub całkowitej utracie sterowności (na 9 lit.).

Oprócz AUTOROTACYJNA FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, ODBYWAJĄCA SIĘ NA POZAKRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA PO LINII ŚRUBOWEJ O MAŁYM PROMIENIU, PRZY CZĘŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEJ UTRACIE STEROWNOŚCI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - AUTOROTACYJNA FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, ODBYWAJĄCA SIĘ NA POZAKRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA PO LINII ŚRUBOWEJ O MAŁYM PROMIENIU, PRZY CZĘŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEJ UTRACIE STEROWNOŚCI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x