PAWIE, PERSKIE LUB W PIERŚCIONKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCZKO to:

pawie, perskie lub w pierścionku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OCZKO

OCZKO to:

małe oko, oko małego dziecka (na 5 lit.)OCZKO to:

metalowe kółeczko, łączące różne elementy, przez które można coś przewlec (na 5 lit.)OCZKO to:

kamień szlachetny wprawiony w biżuterię, zwłaszcza z pierścionek lub kolczyk (na 5 lit.)OCZKO to:

ktoś, kto jest przez kogoś innego szczególnie lubiany, kochany, ceniony (na 5 lit.)OCZKO to:

naturalny lub sztuczny mały zbiornik wodny, odgrywający w środowisku naturalnym i w agrocenozach ważną rolę ekotonu, w ogrodach pełniący głównie funkcję ozdobną (na 5 lit.)OCZKO to:

prosta gra karciana, polegająca na dobieraniu kolejnych kart dotąd, aby osiągnąć wartość liczbową posiadanych kart jak najbliższą (ale nie większą niż) 21 (na 5 lit.)OCZKO to:

kropla tłuszczu na powierzchni innego płynu (na 5 lit.)OCZKO to:

układ kart w grze o tej samej nazwie, dający w sumie 21 punktów (na 5 lit.)OCZKO to:

kropka na kostce liczona jako punkt (na 5 lit.)OCZKO to:

przy szczepieniu roślin: pączek rośliny szlachetnej zaszczepiony na podkładzie (na 5 lit.)OCZKO to:

pętelka z włóczki itp., najmniejszy element w splocie dzianiny (na 5 lit.)OCZKO to:

kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki (na 5 lit.)OCZKO to:

pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów, przyoczko (na 5 lit.)OCZKO to:

miejsce na powierzchni bulwy ziemniaka, z którego wyrasta kiełek (na 5 lit.)OCZKO to:

coś, co jest dla kogoś wyjątkowo istotne, o co się dba, pielęgnuje się to (na 5 lit.)OCZKO to:

niedosłowna wypowiedź lub podobny komunikat (na 5 lit.)OCZKO to:

jeden z twórców medycyny polskiej (1537-1599); lekarz S. Batorego, Zygmunta III Wazy (na 5 lit.)OCZKO to:

otwór sita lub siatki (na 5 lit.)OCZKO to:

wodne - w ogrodzie (na 5 lit.)OCZKO to:

'leci' w pończochach (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAWIE, PERSKIE LUB W PIERŚCIONKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.204

BABKA, APOKATASTAZA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ĆWICZENIE, PRZYPADŁOŚĆ, ZŁOTOROST, CZĘBOREK, TORT, USZAK, WOLTAŻ, DYSALTERACJA, GAJA, PINGWINARIUM, LATARNIA UMARŁYCH, ARKABALISTA, LENIWOŚĆ, SKALA, ŁUG, KUCHENKA, KONEWKA, DEVELOPER, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, CELOZJA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, PASEK, NAROŻNIK, SOFCIK, RECEPTARIUSZ, PRACE KONSERWACYJNE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, MOGISYGMATYZM, NIEDOTYKALNOŚĆ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ŻYTO, ROBOTY PRZYMUSOWE, SSAK MORSKI, REJESTR, HRABINI, UGNIATARKA, ESPRINGOLA, PLUTON, WYDERKA, HARACZ, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, WSPOMINKI, OTWÓR, DYKTATURA, LIGATURA, ACID WESTERN, PALATOGRAM, MURRINA, DRABINA, HURMA, OPĘTANY, DEKANTER, LINIA SPEKTRALNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KOMUNIKATOR, NAZWA KODOWA, FALA, ZABIEG FIZYKALNY, KUNA, HOL, OCULUS, ŁUPEK PARAFINOWY, FUSY, SZÓSTKA, WŁODARZ, TORPEDA, GAPA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, KLAUZULA, WIEŻA KONTROLNA, STAN, KIJ, RAMA, NIDERLANDZKI, ŁAMANY DACH POLSKI, ŁEBEK, SKAŁA, ZNAK, PIŁA CZOPOWA, BACKGROUND, RENATA, RAWA, RUCH, PONCZÓWKA, SANDAŁY, LĄDZIENIE, SZKLANKA, STRACH BIERNY, ASCEZA, CHOINKOWOŚĆ, NOSICIEL, OPAŁ, BEFSZTYK, SPEAKER, ZIMÓWKA, ORBITA BIEGUNOWA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, WOLE OKO, LIŚCIONOGI, OKRES PÓŁTRWANIA, AMPUŁA, WYDZIELINA, PIĘTA ACHILLESOWA, SUSZ, MUFA, DROMOS, MOLINO, DZIEWUSZKA, PŁOTEK, KITAJ, ROZGAŁĘZIACZ, FROTKA, PASTA, ODCIEK, SZPERACZ, OBWÓD REZONANSOWY, KRATER, HEROD-BABA, AHISTORYZM, ALPAGA, FRONTYSPIS, FIŃSKI, PANSEKSUALIZM, PIEKARNIK, CYBORIUM, ALIENACJA RODZICIELSKA, SAMOWOLA, BUTLA, HOMESPUN, SKALEŃ AWENTURYNOWY, IZOMER GEOMETRYCZNY, ENDOCENTRYZM, KSIĘŻULKO, PSYCHOLOGIA, PROTEST SONG, JĘZYK URZĘDOWY, FALA, REFERENDUM LOKALNE, PRAWORZĄDNOŚĆ, GÓRA LODOWA, SOLE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, STOŻEK NAPŁYWOWY, CIERŃ, FUGA, ZADANIE, AVIZO, ŁUPEK HUMUSOWY, EMBARGO, ABSZTYFIKANT, EKLER, PULPIT, SINICA, STRAŻ, DŁUGODZIÓB, LEPSZA POŁOWA, ŚWIATŁO, ARGENTYŃSKOŚĆ, DESKA KLOZETOWA, NIEDYSPONOWANIE, GRUBOŚĆ, ANODA, KOLCZAKOWATE, OŚCIEŻE, WIDEOMANIAK, ASFALT, FRAZA, SZMATA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, FROTKA, FIGA, MASŁO, DESER, SŁUŻALCZOŚĆ, SARONG, STOŻEK PRZYBYSZOWY, BAJADERKA, USTNIK, ANASTOMOZA, BURKA, PATOGENNOŚĆ, SYMBOL, SPARRINGPARTNER, KLIMAKS, EUTEKTYK, LOT CZARTEROWY, AKOMODACJA, SIŁY POKOJOWE, DWURURKA, DRYBLAS, RYFT, RURKA INTUBACYJNA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PLAMISTOŚĆ, SZNAPS, SKIPASS, STACJA, ASSAPAN, WYDRA, ŹRÓDŁO POLA, CIAŁO, BRĄZ, ORGANIZM WYŻSZY, MARTA, SUROWICA, SER TOPIONY, RZECZY OSTATECZNE, RÓWNONOGI, NALEWKA, WŁÓKNO SZTUCZNE, MRÓWKA, PIĄTA WODA PO KISIELU, POWTÓRZENIE, KSYLOFON, MASZTÓWKA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, PIERWSZEŃSTWO, CHOROBA BRUGADÓW, BUTELKA ZAPALAJĄCA, KONTAKCIK, NAGANNOŚĆ, LIPA, NERWICA SPOŁECZNA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, UTAGAWA, UŻYTEK LEŚNY, KIEROWNIK BUDOWY, MIKSER, JĘZYK, ANIOŁ STRÓŻ, MASA, POTWÓR, PRÓBKA, POMOC DROGOWA, PRYMAT, POSTERUNEK, LEJTNANT, HANDEL NARĘCZNY, ZAWŁOKI, ETERIA, ANTYSOWIETYZM, RAJDER, INTERGLACJAŁ, TAMBUR, KAMIENIARZ, MESZEK, PARAFRAZA, PRZEWIDYWANIE, KOKTAJL KRABOWY, ROMANS, NIEDOROZWÓJ, LENIWKA, IRC, CZWARTY, OBRÓŻKA, WINO, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KOLUMBARIUM, DIVA, KREWNIAK, BATALIA, SADŹ, PILOT, RÓŻA BAZALTOWA, ZNAK PRZESTANKOWY, KIJ, KULT LUNARNY, PARYTET, NARKOTYK, KREACJA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, CZASOWNIK WIELOKROTNY, OBSZAR WODNY, KĄT PEŁNY, KANCONA, PIERWOTEK, KONTROLER, PUDER, POŚWIST, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, LICENCJA PRAWNICZA, KANAŁY, KINKAN, ADIDAS, DOBRO PRAWNE, TWIERDZENIE RAMSEYA, CHEKKER, STRASZYK, BASEN, PIRACTWO, OBRONA, BEJCA, RYGIEL, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZĄB, WRONIE OKO, ?ŻEBERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAWIE, PERSKIE LUB W PIERŚCIONKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAWIE, PERSKIE LUB W PIERŚCIONKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCZKO pawie, perskie lub w pierścionku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCZKO
pawie, perskie lub w pierścionku (na 5 lit.).

Oprócz PAWIE, PERSKIE LUB W PIERŚCIONKU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PAWIE, PERSKIE LUB W PIERŚCIONKU. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast