U NIEMUZUŁMAŃSKIEJ LUDNOŚCI BAŁKANÓW, NP. BUŁGARÓW CZY SERBÓW - ROZBÓJNIK, ŁUPIEŻCA W RODZAJU OPRYSZKA, HAJDAMAKA LUB GRECKIEGO KLEFTA, KTÓRY Z POWODU PANUJĄCYCH TAM STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH UZNAWANY JEST BARDZIEJ ZA BOHATERA I MŚCICIELA LUDU NIŻ ZŁOCZYŃCĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAJDUK to:

u niemuzułmańskiej ludności Bałkanów, np. Bułgarów czy Serbów - rozbójnik, łupieżca w rodzaju opryszka, hajdamaka lub greckiego klefta, który z powodu panujących tam stosunków społecznych uznawany jest bardziej za bohatera i mściciela ludu niż złoczyńcę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HAJDUK

HAJDUK to:

żołnierz dawnego wojska polskiego, z piechoty zorganizowanej przez Batorego na sposób węgierski (na 6 lit.)HAJDUK to:

służący w węgierskim stroju (na 6 lit.)HAJDUK to:

węgierski taniec ludowy, utrzymany w żywym tempie o parzystym metrum (2/4); tempo często ulega różnym zmianom, muzycy zazwyczaj dostosowują się do tancerza (na 6 lit.)HAJDUK to:

melodia do tańczenia hajduka (na 6 lit.)HAJDUK to:

młody mężczyzna zatrudniany na Huculszczyźnie do ochrony dworu przed rozbójnikami (na 6 lit.)HAJDUK to:

żołnierz formacji zwanej piechotą węgierską (XVI/XVII) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "U NIEMUZUŁMAŃSKIEJ LUDNOŚCI BAŁKANÓW, NP. BUŁGARÓW CZY SERBÓW - ROZBÓJNIK, ŁUPIEŻCA W RODZAJU OPRYSZKA, HAJDAMAKA LUB GRECKIEGO KLEFTA, KTÓRY Z POWODU PANUJĄCYCH TAM STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH UZNAWANY JEST BARDZIEJ ZA BOHATERA I MŚCICIELA LUDU NIŻ ZŁOCZYŃCĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.015

POMPA OBJĘTOŚCIOWA, AEROZOL, BOMBA BURZĄCA, ZNANOŚĆ, AMBASADOR, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, DWUNASTY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, DANIO, BOMBA TERMOJĄDROWA, KASZANKA, CHOROBOWE, DAWKA, RZEZAK, KRÓTKONOS BRĄZOWY, FERMA, KILOBAJT, FLAMBIROWANIE, BROKAT, SPÓŁKA, WYCHOWAWCZYNI, ENTEROKOK, PLAFON, HEDONIZM, RYM PARZYSTY, ANTYFAN, UŁAMEK DZIESIĘTNY, GODŁO MAPY, MIÓD SZTUCZNY, ODNALAZCA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, WERMUT, SZKŁA, ZNAK, UNISTOR, TAM, ANARCHIA, TIRET, ZŁOTA RENETA, MNISZEK, JEDWAB OCTANOWY, PONTYJSKI, GWAJAKOWIEC, GNOJOWISKO, KRZEWICIEL, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, POMYSŁOWOŚĆ, HALE, SKOCZEK PUSTYNNY, CZWOROLIST, GÓWNOJAD, MARŻA HANDLOWA, URODNOŚĆ, WARSTWA, RZUT STEREOGRAFICZNY, ZAIMEK PYTAJNY, NIEPOPULARNOŚĆ, MOWA EGOCENTRYCZNA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, DESKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, CUDOTWÓRCZYNI, PODJAZD, AZTREONAM, TRYMER, DEBLISTA, RODZAJNIK OKREŚLONY, PRZYCZYNEK, ZWROTNOŚĆ, PRZEWIERT, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, GRZECH, WULKAN TUFOWY, CZYŚCIOCHA, FIZJOLOGIA, TRANSFER BUDŻETOWY, ORGIA, PROCES ODWRACALNY, TABUIZACJA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, AKATOLIK, ANTYUTLENIACZ, OMAR, SŁONECZNIK, PANDRAK, SZYBKOWAR, MALINÓWKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, NADAKTYWNOŚĆ, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, MIEJSCE, GAZ SYNTEZOWY, FILTR WĘGLOWY, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ŚMIECIOWISKO, MUZYKANT, MOPEK, SEKS, SAKWA, NEFROSTOMIA, BRODAWKA STÓP, ALMANACH, PRZYWILEJ EMERYTALNY, BINOKLE, KONCERT, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, OKO, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, OSNUWIK ZAROŚLOWY, KIESZEŃ, AALEN, JĘZYK URZĘDOWY, RATING KREDYTOWY, FLOTA, CACHE, NIETOPERZ, MIKSER, ŁÓDŹ LATAJĄCA, USZAK, KRAWAT, ANTRYKOT, OSOBA TRZECIA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, WIĆ, LEBERWURST, BAREŻ, RAMOTKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, ALARM WIBRACYJNY, PODSIEĆ, KRYTERIUM CAŁKOWE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, MOSTEK, PANNUS, SROMOTA, BEDŁKA MUCHOMOR, IRAK, NADAWCA, POWÓZ, WROTKARSTWO HOKEJOWE, GOTYK, PROMIEŃ, CHEMIK, KONDOMINIUM, TUBA, OZONEK, TOINA, WREDOTA, SCHRONISKO, KURATORSTWO, POKOJOWOŚĆ, PĘPAWA DWULETNIA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, OCIOS, KLIKALNOŚĆ, BERYL, KIJ, RURA, KAWA MIELONA, DEFENSOR, LAJKRA, WYPADEK JĄDROWY, KOBIECISKO, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PRZESTARZAŁOŚĆ, KOZIBRÓD, IZOMER, AUREOLA, ZUS, SŁUPEK, GOŁOGŁOWY, BLOCZEK, WZGLĄD, SUWEREN, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, ZAWIŁOŚĆ, MARSREJA, PELAGIAL, INTUICYJNOŚĆ, ŁĄCZNIK, URUBU CZARNY, CENTRALNOŚĆ, SZATA GRAFICZNA, HASŁO, SKOK, CZTEROWIERSZ, JĘZYKI TURAŃSKIE, BAGIETA, IDIOFON, CIOS, MINÓG JAPOŃSKI, HASHTAG, SHOPPING, OLEANDER, MONITORING, WIĘZADŁO OBŁE, AURA, ORGANIZATOR, PRACA INTERWENCYJNA, SZKRAB, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KORONA DROGI, STENWANTA, DOMINANTA, DOZOROWIEC POGRANICZA, MORENA ABLACYJNA, FALAFEL, BINARYZM, DWORNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, KĄŚLIWOŚĆ, ROSYJSKOŚĆ, NĘDZA, HEMOCYT, GORZKOŚĆ, KOŚĆ MIEDNICZNA, GRIEKOW, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, CUDZOŚĆ, STAN CYWILNY, TAKSON MONOFILETYCZNY, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, BALLADYSTA, INSTALKA, ZANOKCICA CIEMNA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, MUZYKA TŁA, SENSUALIZM, FUNKCJONALIZM, GRA HAZARDOWA, SYLFON, ARABICA, NIEUSTANNOŚĆ, ELEMENT, PUNKT WĘZŁOWY, TRYB, UBYTEK, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, VIP, BŁYSK, PERSJARNIA, PODUSZKA, ZWODNICZOŚĆ, CZTERDZIESTOPAROLATEK, NAZWA ABSTRAKCYJNA, METABAZA, TRANSMITER, LĘK DEZINTEGRACYJNY, RADYKALNOŚĆ, OSĘKA, POLIMORFIZM, MAŁY EKRAN, DAEWOO, WĄSONÓG, WYGŁAD TEKTONICZNY, GOLEM, WSZECHWŁADNOŚĆ, TKANIEC, AS SERWISOWY, GŁOWNIA, SOLANKA, CHAŁTURNIK, TYMOTKA, ŁOSIE ROGI, ANTYLOPA CZTEROROGA, ZIARENKOWIEC, OBRAZ, LEJ POLARNY, CZYN, BABIOGÓRZEC, POLE BITOWE, NACZYNIOWE, ABOLICJONISTA, GUMA, KOŁOWROTEK, STACJE ZLEWNE, TOPIK, OKTET, TARCIE, WYDATKI, KŁAK, KONWENANS, KWAS GIBERELINOWY, WULGARYZM, KRAKOWIACZEK, STAN PSYCHICZNY, TUM, CZŁON OKREŚLAJĄCY, MINÓG MORSKI, KLOCEK, KORDIAŁ, ZAJĄKNIĘCIE, DORTMUNDER, ŻABIRU AMERYKAŃSKI, DOLNONIEMIECKI, KLASYFIKACJA, ?ROZWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.015 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

U NIEMUZUŁMAŃSKIEJ LUDNOŚCI BAŁKANÓW, NP. BUŁGARÓW CZY SERBÓW - ROZBÓJNIK, ŁUPIEŻCA W RODZAJU OPRYSZKA, HAJDAMAKA LUB GRECKIEGO KLEFTA, KTÓRY Z POWODU PANUJĄCYCH TAM STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH UZNAWANY JEST BARDZIEJ ZA BOHATERA I MŚCICIELA LUDU NIŻ ZŁOCZYŃCĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: U NIEMUZUŁMAŃSKIEJ LUDNOŚCI BAŁKANÓW, NP. BUŁGARÓW CZY SERBÓW - ROZBÓJNIK, ŁUPIEŻCA W RODZAJU OPRYSZKA, HAJDAMAKA LUB GRECKIEGO KLEFTA, KTÓRY Z POWODU PANUJĄCYCH TAM STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH UZNAWANY JEST BARDZIEJ ZA BOHATERA I MŚCICIELA LUDU NIŻ ZŁOCZYŃCĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAJDUK u niemuzułmańskiej ludności Bałkanów, np. Bułgarów czy Serbów - rozbójnik, łupieżca w rodzaju opryszka, hajdamaka lub greckiego klefta, który z powodu panujących tam stosunków społecznych uznawany jest bardziej za bohatera i mściciela ludu niż złoczyńcę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAJDUK
u niemuzułmańskiej ludności Bałkanów, np. Bułgarów czy Serbów - rozbójnik, łupieżca w rodzaju opryszka, hajdamaka lub greckiego klefta, który z powodu panujących tam stosunków społecznych uznawany jest bardziej za bohatera i mściciela ludu niż złoczyńcę (na 6 lit.).

Oprócz U NIEMUZUŁMAŃSKIEJ LUDNOŚCI BAŁKANÓW, NP. BUŁGARÓW CZY SERBÓW - ROZBÓJNIK, ŁUPIEŻCA W RODZAJU OPRYSZKA, HAJDAMAKA LUB GRECKIEGO KLEFTA, KTÓRY Z POWODU PANUJĄCYCH TAM STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH UZNAWANY JEST BARDZIEJ ZA BOHATERA I MŚCICIELA LUDU NIŻ ZŁOCZYŃCĘ sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - U NIEMUZUŁMAŃSKIEJ LUDNOŚCI BAŁKANÓW, NP. BUŁGARÓW CZY SERBÓW - ROZBÓJNIK, ŁUPIEŻCA W RODZAJU OPRYSZKA, HAJDAMAKA LUB GRECKIEGO KLEFTA, KTÓRY Z POWODU PANUJĄCYCH TAM STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH UZNAWANY JEST BARDZIEJ ZA BOHATERA I MŚCICIELA LUDU NIŻ ZŁOCZYŃCĘ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x