JEST TO CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA MA NA CELU USPRAWNIENIE WYMIANY CIEPŁA PRZEZ ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI, NA KTÓREJ TA WYMIANA SIĘ ODBYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻEBRO to:

jest to część urządzenia, która ma na celu usprawnienie wymiany ciepła przez zwiększenie powierzchni, na której ta wymiana się odbywa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻEBRO

ŻEBRO to:

element układu kostnego (na 5 lit.)ŻEBRO to:

w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia; miejsce o zwiększonej nośności (na 5 lit.)ŻEBRO to:

wypukła forma ukształtowania terenu; jest to wypukłość zbocza lub ściany stosunkowo wąska, skalista i stroma, o długości do kilkuset metrów, a w Himalajach nawet do kilku kilometrów (na 5 lit.)ŻEBRO to:

biegnąca centralnie wiązka grubościennych komórek w listkach niektórych mchów (na 5 lit.)ŻEBRO to:

podłużna wypukłość pędu pełniąca zwykle funkcję mechaniczną (na 5 lit.)ŻEBRO to:

wręga - część szkieletu kadłuba statku (na 5 lit.)ŻEBRO to:

część skrzydła niektórych samolotów lub szybowców (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA MA NA CELU USPRAWNIENIE WYMIANY CIEPŁA PRZEZ ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI, NA KTÓREJ TA WYMIANA SIĘ ODBYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.071

HOLOCEN, PIGWA POSPOLITA, PARCIANKA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, DOLAR ETIOPSKI, SKRZYNKA LĘGOWA, POZYCJA TRENDELENBURGA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, SKLEJACZ, POMPA STRUMIENIOWA, ŚLEDZICIEL, HETEROSPORIA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, KLIKOWOŚĆ, HYDROCHEMIA, GNIAZDO, WERSET, ŻYRYTWA, TRANSKRYPCJA, SĄCZEK, RÓŻOWA LANDRYNKA, POPYCHŁO, BUDDYZM TYBETAŃSKI, MANEWROWY, LEGITYMISTA, PAŁASZ, CUKRZYCA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, KORMOFITY, FISZA, NER, CZŁON SKŁADNIOWY, DANA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, RZECZ RUCHOMA, GODZINA WYCHOWAWCZA, GIMNASTYKA, CHODNICZEK, PRUSKI DRYL, KOŃ ARDEŃSKI, KOMA, RAFLA, PLOTER GRAWERUJĄCY, GORYCZAK, NIESTRAWNOŚĆ, KNOCKDOWN KARATE, KARMIDEŁKO, NIEZBĘDNOŚĆ, MIEDZIOWIEC, ORBITAL, ZACIESZ, GŁĘBINA, KĄT, HOKEJ, IZOZYM, LOKAJSTWO, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, PRZECIWWSKAZANIE, DYFUZJA, IROKEZ, ENTEROTOKSYNA, SZPITAL ZAKAŹNY, ŚMIECIARZ, POZYTRON, GŁOWICA FREZOWA, DRUGI PLAN, HIPOPOTAM, BAZYLIKA, MAZUREK, CHOLEWKA, OSOBA, TRAWERS, KOŹLAK, MIGDAŁ, KACERSTWO, TEOLOGIA BIBLIJNA, SMOLUCH, HIPSTER, EKSTRALIGA, USZYSKO, POWIATÓWKA, NIEOSTROŚĆ, KIJ BEJSBOLOWY, PAPROCIE, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, MASOŃSKOŚĆ, CYNKOTYPIA, AS WYWIADU, ARAUKARIA WYNIOSŁA, FINAŁ, KOPARKA KROCZĄCA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, OGRÓDEK PIWNY, THRILLER, BLACKJACK, TELEFONIA KOMÓRKOWA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, KRÓLIK, ŚWIECZKA, TOCZENIE, CZARA, DISACHARYD, SETNIK, APLEGIER, ZIELONA GRANICA, TBV, MEMBRANOFON, PROCES KANONIZACYJNY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, MUR, OSZCZĘDNOŚĆ, CHOPINISTKA, SZKOŁA, ZJAWISKO FARADAYA, CZARNE KINO, SKRZYNIA, SOŚNIAK, PRZEPRÓCHA, ŚWIĘTOKUPCA, PRZECIĄGANIE LINY, SAMOGŁOSKA, MEDYCYNA SPORTOWA, KOZOJEBCA, OBRABIALNOŚĆ, CHLEBAK, TRZMIELOJAD, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PROFILOWANIE, KONDYGNACJA, MRÓWNIKOWATE, ZAWIEW, MNOŻNIK, PRZESTĘPCA, PŁOMYCZEK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, INERCJALNOŚĆ, WISŁA, CZAS, CIENNIK, LOSOWOŚĆ, NIENORMATYWNOŚĆ, BEARS, TONUS, MUTUALIZM, KRĘG SZCZYTOWY, BILET POWROTNY, POSZUKIWANA, MAJDANIARZ, POWTÓRZENIE, KRATKA VICHY, KWALIFIKACJA PRAWNA, RENTA SZKOLENIOWA, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, ŚWIADOMOŚĆ, EUROFUNDUSZE, LAING, NIECZUŁOŚĆ, ROPUCHA WODNA, SENSYBILIZATOR, PROTEROZUCHIDY, WZORNIK, ZEWNĘTRZE, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, PŁYTA, CENTRALA TELEFONICZNA, PROSTA, GLOBULINA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, RABV, ZBIÓR, TŁUSZCZYK, KNAJPA, FAETON, UCZEŃ, ŚWIETLICA, KOPARKA POPRZECZNA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, DUJKER ABBOTTA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, WOŁEK, NIEZMIENNIK, ASIEJEW, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, SYMPATYCZNOŚĆ, ODKRYWCA, WANIENECZKA, GONIOMETRIA, GROSZKI, PONTYFIKAT, REKOMPILACJA, RODZAJ NIJAKI, PIASTA, ZABAWOWICZ, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KONWENCJA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, PRZEWRÓT PAŁACOWY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, OPERA, ŁYŻECZKOWANIE, ZAKON ŻEBRZĄCY, PUDEŁKO, UBOŻENIE, ZMIENNOKSZTAŁTNY, PRZEKŁADACZ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, GRA WSTĘPNA, NAPAD, E-MAIL, TWIERDZENIE ENGELA, FILOLOGIA NIEMIECKA, MUNDSZTUK, LITERATURA POPULARNA, PUSZCZYK, IRREDENTA, PSZCZOŁA INDYJSKA, SÓL KWAŚNA, NONA, LIROGON ALBERTA, NARAMIENNICA, WSKAŹNIK SIMPSONA, CZARNY JEŹDZIEC, MECHANIKA KWANTOWA, CAL KWADRATOWY, CIENNIK, NIEGODZIWOŚĆ, SŁOIK, TYBINKA MAŁA, JĘZYK ALBAŃSKI, JĘZYKI URALSKIE, LIPOLIZA, AMATOR, TROJAN, CESARZ, KAWIARKA, KLAPA, FILOLOGIA ORIENTALNA, FILOLOGIA CHORWACKA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, EPOKA, PATATAJKA, WYPALANKA, BIOGEN, SMERF, CZUŁEK, MIKROPRZEŁĄCZNIK, DEZASEMBLER, APERCEPCJA, KWARC MLECZNY, GAWORZENIE, LEKTORIUM, KREDKA OŁÓWKOWA, DYFTERYT, WISKACZA, WINA, KOSZT FINANSOWY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ZAWIKŁANIE SIĘ, KRZEW OWOCOWY, JAPONICA, MIASTO STAROŻYTNE, POCZUCIE HUMORU, ANTENA, SKRZYNECZKA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, PROSPEKT, SUBSTANCJA OBCA, PROSIAK, MUFLA, FILM NOIR, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, BIOPOLIMER, GRUCZOŁ SUTKOWY, LEGENDA, WIRTUOZ, WYWROTNOŚĆ, CHOCHLA, LITERATURA FAKTU, KSIĘGOWA, RZECZ WNIESIONA, BADACZ, DRAMAT MODERNISTYCZNY, ZWID, FRAZA, ŻUPAN, OBRONA SŁOWIAŃSKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, GRUBOSKÓRNOŚĆ, OBSŁUGA, DURNOŚĆ, GRAND VITARA, AWERROIZM, OCHMISTRZYNI, SAMODZIERŻCA, NAUKI O ZIEMI, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, ?COPYPASTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.071 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST TO CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA MA NA CELU USPRAWNIENIE WYMIANY CIEPŁA PRZEZ ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI, NA KTÓREJ TA WYMIANA SIĘ ODBYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST TO CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA MA NA CELU USPRAWNIENIE WYMIANY CIEPŁA PRZEZ ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI, NA KTÓREJ TA WYMIANA SIĘ ODBYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻEBRO jest to część urządzenia, która ma na celu usprawnienie wymiany ciepła przez zwiększenie powierzchni, na której ta wymiana się odbywa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻEBRO
jest to część urządzenia, która ma na celu usprawnienie wymiany ciepła przez zwiększenie powierzchni, na której ta wymiana się odbywa (na 5 lit.).

Oprócz JEST TO CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA MA NA CELU USPRAWNIENIE WYMIANY CIEPŁA PRZEZ ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI, NA KTÓREJ TA WYMIANA SIĘ ODBYWA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - JEST TO CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA MA NA CELU USPRAWNIENIE WYMIANY CIEPŁA PRZEZ ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI, NA KTÓREJ TA WYMIANA SIĘ ODBYWA. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x