TŁOKOWY SILNIK SPALINOWY, W KTÓRYM PEŁNY OBIEG ODBYWA SIĘ W CZASIE CZTERECH KOLEJNYCH SUWÓW TŁOKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK CZTEROSUWOWY to:

tłokowy silnik spalinowy, w którym pełny obieg odbywa się w czasie czterech kolejnych suwów tłoka (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SILNIK CZTEROSUWOWY

SILNIK CZTEROSUWOWY to:

silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TŁOKOWY SILNIK SPALINOWY, W KTÓRYM PEŁNY OBIEG ODBYWA SIĘ W CZASIE CZTERECH KOLEJNYCH SUWÓW TŁOKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.373

LORETANKA, POWAGA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, NADBUDOWA, WYŚCIG, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, BOROWODOREK, ŚPIWÓR MUMIA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, OZONOSFERA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, TOALETA, WIBROAKUSTYK, RYNEK KONKURENCYJNY, TYTUŁ WYKONAWCZY, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, DYDAKTYKA OGÓLNA, RESPONDENT, SZKOŁA, DZIAD, NARZĄD ROZRODCZY, DOM STUDENCKI, ANKIETOWANA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, MŁODZIEŻÓWKA, SZTURWAŁ, KARAFKA, TWARDY KARK, SZAFOT, WANNA, HAŁAŚNIK, WŁAZ, ELEMENT GRZEJNY, DZIAŁ PERSONALNY, HISTORYK, ZATAR, SAMOZAPALENIE, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, ŻĄDŁÓWKI, POPISOWOŚĆ, PORZĄDEK DORYCKI, CZEPLIWOŚĆ, INTERAKTYWNOŚĆ, CUDOWNY OWOC, CYNOBER, CZYNNIK ONKOGENNY, WORECZEK, MATECZNIK, KLINIKA ABORCYJNA, EGZOTYK, HIBERNACJA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, CYGANOLOGIA, PRZYGARŚĆ, RZECZY OSTATNIE, SŁUŻBA DYŻURNA, PRZEGUBOWIEC, WARAN GŁUCHY, SFERA, ŚWIATŁO ZIELONE, IRRADIACJA, CZAROWNICA, OBRONA SYCYLIJSKA, LAMPA ELEKTRONOWA, ETOLOGIA, WIKARYZM, MATERIALNIA, KORYNCKA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, CENA SKUPU, SCYT, MUNSZTUK, POJAZD LĄDOWY, TŁUSZCZAK, PRZEKLEŃSTWO, WULWODYNIA, BROWAR, WYKONANIE, KOŁOMYJEC, TEORIA ESTYMACJI, CENTRUM KONFERENCYJNE, CZĄSTKA ALFA, LOTOS, OBŁĘD UDZIELONY, MATERIA, INWERSJA, KWINTET FORTEPIANOWY, OŁTARZYK, OMACNICA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, CELULOZOWNIA, INŻYNIERIA TKANKOWA, POMPA WYPOROWA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ZIEMIA ŚWIĘTA, ANGLISTYKA, DYPTYK, BARONIĄTKO, MIĘKISZ POWIETRZNY, POLIANDRIA, KROK PÓŁROZKROCZNY, WSPARCIE, STOŁP, PIRACTWO INTELEKTUALNE, DNI STUDENTA, ŻAKIET, FIZYKA PLAZMY, HEKSAPTYK, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, DWUDZIESTKA, PRZEŻYCIE, MORA, SPUSZCZENIE, KRĄŻENIE DUŻE, MATRYCA LOGICZNA, AUTOGIEŁDA, NIMFA, MEDYCYNA SĄDOWA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PATELNIA, GABINET LUSTER, LORA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, NERWIAK PŁODOWY, PĘTLA HENLEGO, ELIMINACJE, MARABUT, MAMUT CESARSKI, DEBIUT ZAMKNIĘTY, WIATRACZEK, SKRAJNA PRAWICA, LAMUS, KASJER, MARKETINGOWIEC, SKRZYDLATE SŁOWO, TRZĘSIENIE ZIEMI, SEMITOLOG, BAR MICWA, WYROK, PENTAPTYK, WAŁKOŃ, BAJKOWOŚĆ, RZUT KAMIENIEM, MODULARNOŚĆ, PAROKSYZM, ZATRZYMANIE SIĘ, KALEJDOSKOP, BOMBA ATOMOWA, GATUNEK ZBIOROWY, APPELLATIVUM, PŁETWA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, WIZAŻYSTKA, BOOT, FUZJA WERTYKALNA, HACKAMORE, ZAPASY, STRZELNICA SPORTOWA, DOŁEK, TRZMIELOJAD, NAZWA SYSTEMATYCZNA, SZPARNICOWATE, PAŃSTWO WYZNANIOWE, PAŁASZ, SKARBNIK, MECH JAWAJSKI, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, TERRANIE, PAREJAZAURY, ORBITA, ZIMA, METODA SCENARIUSZOWA, LINIA KOLEJOWA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, AKWAWITA, NAUKA PRZYRODNICZA, TEBY, OPTYKA GEOMETRYCZNA, KASZANKA, ASFALT, BAJKA, SALA, SPADOCHRON, WYZIEW, CHRABĄSZCZ, GONIOMETRIA, OBIEG, AKTYNOWIEC, MISIOLUB, NIEKONSEKWENCJA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, REALIZM NAIWNY, CUG, BŁONA PŁAWNA, CIĘTOŚĆ, EOPTERANODON, ATOTYDA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, MADŻONG, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, OKRES ZASIŁKOWY, EKONOMIA NORMATYWNA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, CZEK IMIENNY, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, ANARCHIA, ARABESKA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, JUDASZ, SAMOROZPAD, KATAKAUSTYKA, ODGŁOS, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PARABOLICZNOŚĆ, CHEMIA FIZYCZNA, ŻERDNIK, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, TEREN ZIELENI, KOŚCIÓŁ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, HURTNICA ZWYCZAJNA, PIANKA, PĘCHERZYK PŁUCNY, PRZODEK, LOG, INWESTYCJA, NISZCZUKA KROKODYLA, DEFINIOWALNOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, RYBOJASZCZURY, AKREDYTOWANIE SIĘ, RYZYKO KREDYTOWE, ODCIEŃ, SYLABA ZAMKNIĘTA, KRACH, SOPEL, SILNIK MARSZOWY, TARTAN, GNIAZDO ZAWOROWE, KNOCKDOWN KARATE, MOTOR, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PTASZNIK GIGANT, KAWIARENKA INTERNETOWA, ASPIRANT, ŻUŻEL, DŹWIGARKA, KAPA, MAJDANIARZ, ODLEWARKA, WIRTUOZERIA, RUSEK, ETOLOGIA, RUPIA INDYJSKA, PRZELEW, STOSUNEK, SKRYTKA DEPOZYTOWA, GORETEKS, NUMER, RYNEK KONTESTOWALNY, MARSZ, MAORI, POŁOŻENIE, CYNKOGRAFIA, MAIL, ARENGA, DZIKI ZACHÓD, SOBÓR, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, MEDYCYNA PERSONALNA, HIGIENISTKA, WAPIEŃ MUSZLOWY, GASTRONOMIK, KYZYŁ, WZORZEC RUCHOWY, WYSYP, BARCZATKA BORÓWCZANKA, MEDYCYNA, SUWNICA BRAMOWA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KRAWIECTWO, ZAĆMA POURAZOWA, CYKL POETYCKI, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KOKTAJL, JEDWABNIK, FEERIA, VERAIKON, STRZELEC POKŁADOWY, GRUPA KETONOWA, HARTOWNOŚĆ, FARSZ, RELACJA PEŁNA, NOZDRZE TYLNE, ZEA, LITOGRAFIA, AMBULATORIUM, ?MINERAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.373 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TŁOKOWY SILNIK SPALINOWY, W KTÓRYM PEŁNY OBIEG ODBYWA SIĘ W CZASIE CZTERECH KOLEJNYCH SUWÓW TŁOKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TŁOKOWY SILNIK SPALINOWY, W KTÓRYM PEŁNY OBIEG ODBYWA SIĘ W CZASIE CZTERECH KOLEJNYCH SUWÓW TŁOKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SILNIK CZTEROSUWOWY tłokowy silnik spalinowy, w którym pełny obieg odbywa się w czasie czterech kolejnych suwów tłoka (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK CZTEROSUWOWY
tłokowy silnik spalinowy, w którym pełny obieg odbywa się w czasie czterech kolejnych suwów tłoka (na 18 lit.).

Oprócz TŁOKOWY SILNIK SPALINOWY, W KTÓRYM PEŁNY OBIEG ODBYWA SIĘ W CZASIE CZTERECH KOLEJNYCH SUWÓW TŁOKA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - TŁOKOWY SILNIK SPALINOWY, W KTÓRYM PEŁNY OBIEG ODBYWA SIĘ W CZASIE CZTERECH KOLEJNYCH SUWÓW TŁOKA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast