NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPKA to:

następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPKA

STOPKA to:

mała szklanka do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

informacja o składzie redakcji gazety, adresie, telefonach, adresie e-mail itp., mówi się tak też na kolofon w książkach (na 6 lit.)STOPKA to:

jedna z trzech części fletu poprzecznego, na której znajdują się klapki odpowiedzialne za najniższe dźwięki fletu (na 6 lit.)STOPKA to:

krótka skarpetka, która przykrywa jedynie stopę (na 6 lit.)STOPKA to:

zdrobniale: stopa (na 6 lit.)STOPKA to:

okucie kolby karabinu lub fuzji (na 6 lit.)STOPKA to:

bezpiecznik elektryczny (na 6 lit.)STOPKA to:

zawartość stopki, małej szklanki do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 6 lit.)STOPKA to:

część bańki lampy elektronowej, która podtrzymuje elektrody (na 6 lit.)STOPKA to:

dolna, szersza część szyny przytwierdzana do podkładki (na 6 lit.)STOPKA to:

zakończenie dolnego członu statywu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.273

AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ARTYSTA, BIEGŁOŚĆ, BARIERA JĄDROWA, OKLUZJA, LUNETA, WALOŃSKI, RUSOFILIZM, CHOCHOŁ, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, LIŚĆ ŁODYGOWY, POLONEZ, JAPOK, GEEK, IRISH DRAUGHT, MINISTERSTWO, FAVELA, SEKCJA, PROTESTANTYZM, KRATA, CHWILÓWKA, ARPEDŻIO, OPUSZKA WĘCHOWA, SŁUCHAWECZKA, OKULAR, SUPERNOWE, RÓJ, WYNIOSŁOŚĆ, OSTRYGOJAD, MŁYNIEC, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, SYNDROM, INFORMATYKA, LIŚĆ ZARODKOWY, ODBYTNICA, BEANIA, WIAROŁOMSTWO, DŁUG WDZIĘCZNOŚCI, BATYMETRIA, PODODDZIAŁ, KATAKAUSTYKA, GONIOMETRIA, KOLCZATKA, TRYBADYZM, OPYLACZ, ALIENACJA, SPRAWNOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, FLAGRUM, JĘZYK NAHUATL, BLOK, KALESONY, KORDON SANITARNY, BIAŁKO, RATA BALONOWA, MIRA, PAN, BONNY, ARESZT, ZWIERCIADŁO, WACHTA, POKOLENIE, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, INWAZJA, KROATYSTYKA, JEDWABNIK, GONIEC, ZANOKCICOWATE, KULMINACJA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, SELSYN, MNIEJSZOŚĆ, OBŻARTUCH, OGNISKO MUZYCZNE, SZLAUF, POLITYKA PIENIĘŻNA, KASA, ODSKOK, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, DIMER, ALLEL DOMINUJĄCY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, PERFUMKI, SĘKACZ, KOPARKA POPRZECZNA, CIENNIK, MUCHA, RZEP, KILOMETR ZEROWY, PIĘKNODUCH, ORZECHÓWKA, FENICKI, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, APARAT SZPARKOWY, OSŁONKA, SZKARŁUPIEŃ, PASTISZ, INFILTRACJA, SZPONDER BRZEŻNY, PLUTON, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, HISZPAŃSKI, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, NONA, SILNIK SKOKOWY, CHODZĄCA DOBROĆ, CECHA RECESYWNA, KOALICYJKA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, REFORMATOR, USTNIK, KATASTROFA KOSMICZNA, ARENGA PIERZASTA, FAZA, ZASYP, ŚWIATEŁKO W TUNELU, SZANIEC, OBSZAR, KOGUT GALIJSKI, DYSTORSJA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, KONTUR MELODYCZNY, SŁUŻALCZOŚĆ, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, KOŃ APPALOOSA, JASZMAK, GRUPA KETONOWA, PIĘTNASTKA, ANKIETOWANA, PRESTIŻ, GRZYB PIASKOWY, CYPRYŚNIK BŁOTNY, INSZA INSZOŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DŻINGEL, BIUSTONOSZ, WZIERNIK, OUROBOROS, PAROKSYZM, KOMEDIA DELL'ARTE, STRUNNIK, KORYTO, GAWOT, ZATOKA, ŁOPATKA, PENETRACJA GENU, WIEŻA KOŚCIELNA, NIKAB, CEGŁA LICÓWKA, DRIVER, BIEG PŁASKI, PANEK, FESTON, OPRYSZCZKA POSPOLITA, RADIOMETRIA, ZAMACH, KOREK, OZIMINA, DZIENNIK OKRĘTOWY, MODELARSTWO LOTNICZE, GWIAZDA, DZIURKA, ZAPALENIE, LIŚĆ ZŁOŻONY, OKRASA, WYPITEK, PARNIK, RYNEK KONTESTOWALNY, WIELOMIESZEK, ŻNIWIARKA, RĘKA SZPONIASTA, KRATOWNICA, ZASILACZ, WOLNOMULARSTWO, TFILIN, DEFERENT, MARKGRAF, RUCH OPORU, PUSTY DŹWIĘK, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, DOLAR FIDŻI, ROBAK, ANALIZATOR, GÓRNICTWO NAFTOWE, OBIJACZKA, WYRZUTNIA, SKRĘT, KOLEC, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, WYWÓZ, PROTOLOGIA, GOSPODARKA TOWAROWA, ILUZJA PIENIĄDZA, NARAMIENNICA, KRUP, ALGEBRA MACIERZY, PÓŁKULA, ŁOWCA TALENTÓW, OAZA SPOKOJU, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KAFAR, KURS, OZDOBNICA WIĘKSZA, OSKARŻENIE, ROZSADNIK, WYLEW, ZAJĄKNIĘCIE, KIEROWNIK MUZYCZNY, KLAUZURA, PEPERONI, ASCETA, LIKWIDATOR SZKÓD, FILANDER PRĘGOWANY, KORONA, POJAZD KOLEJOWY, BIOCZUJNIK, SCHLANIE SIĘ, SKORUPIAKI, HYDROFOB, SIEĆ, ARCHOZAUROMORFY, ŚWIAT DYSKU, OŚWIETLACZ, BLUSZCZ, MALARSTWO FIGURATYNWE, ARGENTYNOZAUR, LIGAWA, ŻAKARD, GIPS, FRYZ ARKADOWY, MORFOGENEZA, KOPALINA SKALNA, DELFIN, FUNKCJA ZDANIOWA, RANDKA W CIEMNO, BLOK, PŁOMIENIE, KURA DOMOWA, PAKARZ, JAMA BĘBENKOWA, OKSFORD, PŁASKONOS, BABA, OBRONA HOLENDERSKA, BIEG, STAŁA SVEDBERGA, SUWEREN, TRIADA, SOCJOPSYCHOLOGIA, CUMMINGS, ETNOLINGWISTYKA, SUCHORYT, SEKCIARSTWO, PODATEK MAJĄTKOWY, OBSERWACJA, DEWALUACJA, JĘZYK EZOPOWY, METRUM, AGRARYZM, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PODGARDLE, PAŁASZ, JASŁO, PARTIA, SUGESTIA, PUNKT, MOWA WIĄZANA, UNIŻANIE SIĘ, SKŁADANKA, PRZEPRÓCHA, TYKA, PODŁOGA, BIURO LUSTRACYJNE, KORNICKI, REAKTYWACJA, WYŁOŻENIE SIĘ, KARAFUŁKA, CZESALNIA, TELLUREK, PODSUFITKA, KATAKUMBY, ABNEGATKA, WIDZOWNIA, TEATR MUZYCZNY, SOGDYJSKI, SEKSUOLOGIA, TABLAZO, GABARYT, KORONA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, KULTYWAR, KLISZA, WAPIENNIK, ROZŁUPKA, WIECZÓR KAWALERSKI, BANIA HERONA, ?RZECZ WNIESIONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPKA następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPKA
następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.).

Oprócz NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast