NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPKA to:

następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPKA

STOPKA to:

mała szklanka do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

informacja o składzie redakcji gazety, adresie, telefonach, adresie e-mail itp., mówi się tak też na kolofon w książkach (na 6 lit.)STOPKA to:

jedna z trzech części fletu poprzecznego, na której znajdują się klapki odpowiedzialne za najniższe dźwięki fletu (na 6 lit.)STOPKA to:

krótka skarpetka, która przykrywa jedynie stopę (na 6 lit.)STOPKA to:

zdrobniale: stopa (na 6 lit.)STOPKA to:

okucie kolby karabinu lub fuzji (na 6 lit.)STOPKA to:

bezpiecznik elektryczny (na 6 lit.)STOPKA to:

zawartość stopki, małej szklanki do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 6 lit.)STOPKA to:

część bańki lampy elektronowej, która podtrzymuje elektrody (na 6 lit.)STOPKA to:

dolna, szersza część szyny przytwierdzana do podkładki (na 6 lit.)STOPKA to:

zakończenie dolnego członu statywu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.273

ALBULOKSZTAŁTNE, NORMANDZKI, KOMA, CYGARNICA, SZPECIELOWATE, PRÓG PODATKOWY, PIZOID, MORS, WSPÓLNY CZYNNIK, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, BEZDNIA, KORPUS, PŁYTKI TALERZ, ŻAKIECIK, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, CHARLES, ŁOPATKA, TUBA, TUŁACTWO, GOSPODYNI DOMOWA, WELON, ODDZIAŁ, DRIP, POKUSA, POWTÓRZENIE, ANTENA DIPOLOWA, TEFILIM, MONTAŻYSTA, STOPIEŃ TURBINY, UKŁAD ADAPTACYJNY, ZWIERCIADŁO, MATMA, KOCIE OKO, ZASIŁEK CHOROBOWY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, GRZAŁKA, SIŁA PŁYWOWA, OBJĘTOŚĆ, PRZEPITA, SPÓŹNIALSTWO, SZURPKOWCE, RADIACJA, LENIWIEC PSTRY, OSOBA PODEJRZANA, TELEWIZJA, GRA KARCIANA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, RICE, WĄŻ, WZDĘCIE, NIESTOSOWNOŚĆ, FERMENTACJA MLEKOWA, PĘCHERZYK, OBSZCZYMUREK, ESSEŃCZYCY, NAGŁOWIE, PANNA NA WYDANIU, PARAGENEZA, EURO TRANCE, BRAMOWNICA, ROZRZUTNIK, CRACKER, NACISK, ZABAWA, MONTAŻ, WŁADCZOŚĆ, PANTOFLE, FOTOWOLTAIKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POŚWIĘCENIE, DROGI MOCZOWE, POLITYKA ZDROWOTNA, STARY WRÓBEL, OSTOJA, ŁĘK, KSYLOFON, KRATA, SITCOM, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, MOTYW, KORKOWIEC, AUTOSANIE, TARŁO, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SZWEDY, MIĘTA, IZOTROPOWOŚĆ, FLUORESCENCJA, HISTORYK, INTROJEKCJA, NIETOLERANCJA, FAKTOLOGIA, OBIBOK, ZMIENNOKSZTAŁTNY, GÓRALEK ZAROŚLOWY, PSYCHOHIGIENA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, BIEG PŁASKI, BULWA, ŻEBRO, ALERGOLOGIA, GAŁĘZATKA KULISTA, POCZUCIE HUMORU, OKLUZJA, KOŃ PLEWEŃSKI, BIODROWA, BEZDOTYKOWIEC, DENDRODOA, SUSZARKA, WERSOLOGIA, PRZEPIĘCIE, APLEGIER, MUMIA, SAMOWOLKA, REAKTOR JĄDROWY, GNIOTOWNIK, ANALIZA FUNDAMENTALNA, CEL, POWOLNOŚĆ, GŁUPIĄTKO, KONSERWARNIA, NYLON, PORĘCZE, GOLEN, FOTOKSIĄŻKA, ŻOŁDAK, TRÓJKĄT, KOŃ TROJAŃSKI, KONFERENCJA, BOMBRAMREJA, TARCZA, ZWORKA, DZIELNICA, ZWÓD, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, GRUPA ACETYLOWA, KRYPTOREKLAMA, WYCIĄGARKA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, IRAŃSKI, KLAWISZ, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, NOGA, HUN, BIOCZUJNIK, JAKLA, USIŁOWANIE, TRYMER, URZĄDZENIE MECHANICZNE, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, BATERIA, SANIE, WRĘGA, CEROWNIA, MANIKIURZYSTKA, TURBOSŁOWIANIN, ARIANIE, DWUSETKA, KACZKA HEŁMIASTA, CHOROBA ZAKAŹNA, PODGLĄD, ZAPITKA, ZWAPNIENIE, PRZEPOWIADACZ, FISZBINOWIEC, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, CMENTARZ GRZEBALNY, RADAR GEOLOGICZNY, PIESZCZOCH, REGLAN, WÓZEK, BAK, RADIOBIOLOG, DRUT, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, KOŁOWRÓT, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, POKER DOBIERANY, PRAWIDŁO, JĘZYK POZYCYJNY, POMPA ŁYDKOWA, ESPERANTYSTA, KAPITALISTA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, OFFSET, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, BIAŁA DAMA, STARA MALEŃKA, GRAFICZKA, KSIĄŻĄTKO, DYBUK, PERYKARP, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, OCHRONA UZDROWISKOWA, DOBRO PUBLICZNE, CIAŁKO SZKLISTE, SZEWCZYNA, ARENA, MIELINA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PRZYCZYNKARZ, PARNIK, PALATOGRAM, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, FOTOGRAFISTA, CZYRACZNOŚĆ, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, STRUMIEŃ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ORGANISTA, CHYTROŚĆ, LB, NAUKOWIEC, DORADA, ODSTRZAŁ, SZKLISTOŚĆ, KORONA, PARTIA KATALOŃSKA, DOLMAN, ZIEMIA ŚWIĘTA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, RYZYKO INWESTYCYJNE, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, SŁOWO POSIŁKOWE, KIEŁZNO, NACIĄG, ŚWIT KALENDARZOWY, NALEWAK, TOLERASTIA, HIPOSTAZA, PALEC, KLUCZ, MAJOWY PRACOWNIK, MODEL REDUKCYJNY, BOROWODOREK, REMONT BIEŻĄCY, WEDYZM, JELEŃ MILU, JASTRZĘBNIK, BUTERSZNIT, BIAŁY WIERSZ, ZMAGANIA, RYCERZ, MAJÓWKA, MASKA, NIEGOŚCINNOŚĆ, KAPLICA CHRZCIELNA, WĘZEŁ, DRIVER, POSTĘPOWANIE CYWILNE, TREN, ŁĄCZNIK DROGOWY, SCHAB, KROWA, GŁĘBINA, KASZA PERŁOWA, PADOK, LAWETA, SZEREG NEPTUNOWY, KADZIDEŁKO, USTAWKA, KRATA, BLOK, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, CYFRONIK, BRODACZ MONACHIJSKI, PATRON, SURF, STONKA, RUCH BEZWIZOWY, GERIATRIA, LIQUID, TACKA, BEDŁKA FIOLETOWA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, BLISKOŚĆ, KANAŁ HAVERSA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, PIĘKNO, DZBANEK DO ŚMIETANY, ŁUK, BRANIE WZORU, JĘZYK, LITAURY, CHŁOPEK-ROZTROPEK, MIAZMAT, FOTOGRAFIKA, TRACKBALL, PESZT, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, ?WYPRAWIACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPKA następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPKA
następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.).

Oprócz NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - NASTĘP - CZĘŚĆ URZĄDZENIA MECHANICZNEGO (TOKARNI, MIECHA, KOŁOWROTKA), KTÓRĄ NACISKA SIĘ STOPĄ, DZIĘKI CZEMU MASZYNA ZOSTAJE WPRAWIONA W RUCH. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x