MASZYNA DO ROZDRABNIANA MATERIAŁÓW NA CZĄSTKI, PONIŻEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁYN to:

maszyna do rozdrabniana materiałów na cząstki, poniżej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁYN

MŁYN to:

sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp (na 4 lit.)MŁYN to:

diabelski - w lunaparku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO ROZDRABNIANA MATERIAŁÓW NA CZĄSTKI, PONIŻEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 577

PILARKA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, TREGGINSY, STRYCHULEC, DROBNOZIARNISTOŚĆ, INFOBOX, STOŻEK WULKANICZNY, NIEDOCUKRZENIE KRWI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, BIBLIOTEKA NAUKOWA, GÓRA PODWODNA, WIERTARKA, HISTON, MISKA OLEJOWA, WOZIDŁO, PACHCIARKA, DMUCHAWA, KOSIARKA, MASZYNA WIRNIKOWA, CEMENT, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ZAPAS MATERIAŁOWY, MIĘDLARKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, TAŚMA FILMOWA, GLEBA AUTOGENICZNA, KORONA SŁONECZNA, OVERLOCK, MASZYNA TŁOKOWA, TOŃ WODNA, STRUNA, ROBOT, PIKÓWKA, SUTERYNA, CYBORG, MASZYNA MATEMATYCZNA, KORONKARKA, KOWARKA, KLIN, PROSZEK DO PRANIA, MAŁOWODZIE, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, ODBOJNIK, KOSZT BEZPOŚREDNI, SKAŁA ILASTA, PODOLSK, SELSYN, OBRÓBKA TERMICZNA, MASZYNA CIEPLNA, ROZJAŚNIACZ, ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, DMUCHAWA, WYCISKARKA, BŁONA ŚWIATŁOCZUŁA, DEKONTAMINACJA, KOPARKOŁADOWARKA, ARCHIWIZACJA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, PIŁA, WILK, KAPAR, FONOTEKA, FERRIMAGNETYK, SUMATOR, GOLEŃ, PIŁA DIAMENTOWA, MROZIK, POSZYCIE, FERRIMAGNETYZM, MIKROMIERZ, KURCZLIWOŚĆ, ODDYCHANIE, NOŻYCE, WKLĘSŁODRUK, FARTUCH, MASZYNA UCZĄCA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, BROŃ STRZELECKA, MEDIANA, MŁOTKOWNICA, SPRAWDZARKA, OPAR, WESOŁE MIASTECZKO, OBLICÓWKA, KLATKA, TRATWA, KOMBAJN GÓRNICZY, PAŁECZKA, IMPLANTACJA JONÓW, SILNIK DOLNOZAWOROWY, CIOS PONIŻEJ PASA, KOMBAJN, SILOS, ZEROWNIK, MASZYNA INFORMACYJNA, AZBEST, HEKSAEDRYT, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, PROCHOWNIA, GIPS, WAGA PÓŁCIĘŻKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ULTRAFILTRACJA, NOŚNIK, SKURCZLIWOŚĆ, PRASA, ŁADOWARKA, OPYLACZ, MASZYNA DYDAKTYCZNA, APTECZKA, NOC ASTRONOMICZNA, WIOSŁO, MASZYNA ROLNICZA, JUBILER, CZEPLIWOŚĆ, PRZEZIERNOŚĆ, GLEJTA, RÓWNIA, WYDMUCHIWACZ, WÓZ ASENIZACYJNY, WIETRZENIE FIZYCZNE, SOPEL, BARWIARKA ZWROTNA, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, MASZYNA DO SZYCIA, BUSZEL ANGIELSKI, ASYMILACJA, MASZYNA OBLEWNICZA, MIESZACZ, SAMOZAPALENIE SIĘ, EKSTRUZJA, CHWYTNIK, MASZYNA, PRASA, MASZYNA ROBOCZA, ELEWATOR, CENA ZAMKNIĘCIA, ZSZYWARKA, PLAŻÓWKA, PANNUS, OWERLOK, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, AKCELERATOR LINIOWY, KAWERNA, TRANSPORTER, USTA, KLEJARKA, MROŹNIA, PIŁA, MASZYNA INDUKCYJNA, MIĘDLARKA, STRUNA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, MANOMETR PRÓŻNIOWY, KOSZT ZAKUPU, BUBEL, KOMBAJN, KOPARKA PODPOZIOMOWA, KOSÓWKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, TARNIK, RAFA, KAFAR, REOLOGIA, MŁOTEK, MASZYNKA STEROWA, CHWYTAK, ANALIZA TECHNICZNA, MASZYNA SZWALNICZA, MŁOT, KUTER, MEGALOBLAST, WIĄZANIE, PIĘTRO REGLOWE, GIĘTARKA, CZESALNIA, MASZYNA KOMUTATOROWA, STOPKA, BU, BRODA, KOPACZKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, KOPARKA, DESKA ROZDZIELCZA, BAWEŁNA STRZELNICZA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, PROCHOWNIA, KRYPTODEPRESJA, STOKER, CHLORAN(VII), SKLEROGRAF, CZYSZCZALNIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, KWASICA, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, CZEPNOŚĆ, KLEPAK, KUBEŁ, MASZYNA CYBERNETYCZNA, ŚCIERAK, BUSZEL, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, UKŁAD LOMBARDZKI, ROBOTY ZIEMNE, SONOMETR, BECHTER MOSKIEWSKI, LOT NURKOWY, JAKLA, SZTUCZNE OGNIE, PELAGIAL, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, SEJSMIKA, MŁYN PAPIERNICZY, KAUCZUK, FILM, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PRZECINARKA, MEZON ETA, DIABELSKI MŁYN, JAJA PRAWICZKÓW, SKLEROMATER, BRÓDKA, KUWETA, WYPALARKA, OBRÓBKA CIEPLNA, PROFUNDAL, OCZODOŁY, PODBIERACZ, NACZYNIE, KUSKUTA, OWIJARKA, NAROST, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, POZYCJA TRENDELENBURGA, SZYKANA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, BARYKADA, PAPIER ŚCIERNY, ODZYSK, WILK, WIETRZENIE MECHANICZNE, SOSNA GÓRSKA, OGRANICZENIE WIEKOWE, PIEC GRZEWCZY, SZMACIANOŚĆ, KOSZT OPERACYJNY, ZAPACH, WODA HIPEROSMOTYCZNA, GIĘCIE, ZMIERZCH CYWILNY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, SELSYN, POKŁAD DOLNY, STREAMER, CENTRUM OBRÓBKOWE, ANALITYKA MEDYCZNA, ABISAL, AKROLIT, MEDGIDIA, SORTER, JUBILER, KRÓTKI DYSTANS, KUTER, BUDA, MECHANIKA GRUNTU, MROZEK, MEDIATEKA, PODBIJARKA TOROWA, STRUNA KOSMICZNA, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, DERKA, JEDNORĘKI BANDYTA, MLEWNIK WALCOWY, AUTONOM, BUSZEL AMERYKAŃSKI, MASZYNA ŻNIWNA, GRIVET, PILARKA, PARCHIM, CENA MINIMALNA, GRUCZOŁ COWPERA, MASZYNA DROGOWA, PILARKA RAMOWA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, IZOTROPOWOŚĆ, MASA FORMIERSKA, PODBRÓDEK, BOZON CECHOWANIA, BIOGAZOWNIA, INTERCEPTOR, WANNA, CYRKIEL ZEROWY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KOLATOR, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ?ELEWATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO ROZDRABNIANA MATERIAŁÓW NA CZĄSTKI, PONIŻEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO ROZDRABNIANA MATERIAŁÓW NA CZĄSTKI, PONIŻEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁYN maszyna do rozdrabniana materiałów na cząstki, poniżej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁYN
maszyna do rozdrabniana materiałów na cząstki, poniżej (na 4 lit.).

Oprócz MASZYNA DO ROZDRABNIANA MATERIAŁÓW NA CZĄSTKI, PONIŻEJ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO ROZDRABNIANA MATERIAŁÓW NA CZĄSTKI, PONIŻEJ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x