MASZYNA DO ZLEPIANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLEJARKA to:

maszyna do zlepiania (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO ZLEPIANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 210

CENTRUM OBRÓBKOWE, GNIOTOWNIK, SILNIK PNEUMATYCZNY, OWIJARKA, KLEPAK, WIALNIA, STOPKA, MAGLOWNICA, KOMBAJN, KOLORÓWKA, KUTER, MASZYNA ELEKTRYCZNA, AUTOMAT LOSOWY, KOPARKA, NASTĘP, RICE, BROŃ, MASZYNA CIEPLNA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, KOLATOR, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, PIKÓWKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, STOKER, SZMELC, ROZRZUTNIK, KOMP, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA CIEPLNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA ŻNIWNA, KOMBAJN ROLNICZY, CYBORG, WILK, COUPER, ŁAMARKA, SILNIK, MASZYNA MATEMATYCZNA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, CIĄGNIK LEŚNY, CEGLARKA, LINOTYP, PAKULARKA, PODBIERACZ, PEDAŁÓWKA, MASZYNA FORMIERSKA, MASZYNA DO SZYCIA, CZESALNIA, MOTARKA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, HOLENDER, ŻNIWIARKA, KUTER, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KROSNO, MASZYNA DROGOWA, MIESZACZ, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA UCZĄCA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, ROLBA, KOPARKOŁADOWARKA, KOWARKA, MASZYNA DO PISANIA, MŁYN, KOLATOR, KLEJARKA, MASZYNA INDUKCYJNA, PRALKA, GIĘTARKA, CZYSZCZARNIA, MŁOT, KOMBAJN ŚCIANOWY, EKSKAWATOR, MLEWNIK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, DEKORTYKATOR, WYCISKARKA, POMPA CIEPŁA, MASZYNA TURINGA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, FORMIERKA, ZACIERACZKA, MLEWNIK WALCOWY, MAGIEL, ŚCIERAK, DZIEWIARKA, PRASA, ODLEWARKA, ROBOT, PILARKA, KOSIARKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, WYCIĄGARKA, SELSYN, ŁAMACZ, JEDNORĘKI BANDYTA, ZWIJARKA, KOPACZKA, PRZESIEWACZ, MASZYNA SAMOWZBUDNA, KUSKUTA, MŁYNEK, KLIN, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA SZWALNICZA, KOMBAJN, DACHÓWCZARKA, PODBIERACZ POKOSÓW, PRASA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, KOMBAJN GÓRNICZY, MASZYNA TŁOKOWA, RAFA, MASZYNA OBLEWNICZA, PRASA, MASZYNA TŁOKOWA, ODGAŁĘZIACZ, WALEC, ŻAKARD, MASZYNA LICZĄCA, CIĄGARKA, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNKA STEROWA, FREZARKA KOPIARKA, TRENER, PRZELICZNIK, KOWARKA, ODLEWARKA, MASZYNA ROTACYJNA, MASZYNA WYPOROWA, OVERLOCK, TRYJER, KROSNO, PILARKA RAMOWA, ROZKŁADARKA, MŁOTKOWNICA, PRZENOŚNIK CIECZY, BARWIARKA ZWROTNA, INTERCEPTOR, WALEC, MASZYNA INFORMACYJNA, ŚRUTOWNIK, MASZYNA ROLNICZA, OFFSET, TWARDE LĄDOWANIE, WAŁ, MASZYNA KOMUTATOROWA, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MASZYNA WYCIĄGOWA, ŁUPACZKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, ŁADOWARKA, WYDMUCHIWACZ, MIĘDLARKA, MASZYNA OSADOWA, POMPA OBIEGOWA, AGREGACJA, SORTER, MASZYNA PROSTA, MIĘDLARKA, SPRAWDZARKA, SELSYN, TOKARKA, PERLAK, RÓWNIA, AUTOMAT, PODBIJARKA TOROWA, SUMATOR, WILK, ARYTMOMETR, KOMBAJN, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA DYDAKTYCZNA, CZYSZCZALNIA, MASZYNA, ŁAMARKA, MASZYNA, MASZYNA, MASZYNA ANALOGOWA, KORONKARKA, PRZĘDZARKA, KAFAR, ZLEPNOŚĆ, OWERLOK, NOŚNIK, KAPAR, KOŁOWRÓT, ŚCINACZ ZIELONEK, MLEWNIK, DMUCHAWA, AUTONOM, MIESZACZ, ZSZYWARKA, SNOWARKA, KOPARKA, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA WIRNIKOWA, FREZARKA GLEBOWA, WÓZ ASENIZACYJNY, MASZYNA ENERGETYCZNA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, ?OPYLACZ.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO ZLEPIANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO ZLEPIANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLEJARKA maszyna do zlepiania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLEJARKA
maszyna do zlepiania (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA DO ZLEPIANIA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO ZLEPIANIA. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x