MASZYNA ELEKTRYCZNA Z KOMUTATOREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA KOMUTATOROWA to:

maszyna elektryczna z komutatorem (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ELEKTRYCZNA Z KOMUTATOREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 260

HOLENDER, KAFAR, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, SZPERACZ, MIKROINSTALACJA, RICE, ŁUPACZKA, AUTOMAT LOSOWY, MŁOTKOWNICA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, KUTER, CYBORG, CZYNNOŚĆ ELEKTRYCZNA, ELEKTRYCZNOŚĆ, PERLAK, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, TRENER, INTERCEPTOR, ZWIJARKA, WIALNIA, SUMATOR, MYLAR, KOMBAJN ROLNICZY, WALEC, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, PRZĘDZARKA, SELSYN, ARYTMOMETR, KROSNO, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KOMP, EKSKAWATOR, MASZYNA TURINGA, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ŚRUTOWNIK, FREZARKA GLEBOWA, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, MASZYNA WIRNIKOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, CZESALNIA, LODÓWKA, SZMELC, CENTRUM OBRÓBKOWE, PRZEWÓD GRZEJNY, TOKARKA, POMPA OBIEGOWA, DŁAWIK, MASZYNKA STEROWA, GIĘTARKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, PILARKA, PAKULARKA, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA ŻNIWNA, PARALIZATOR, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNA DO SZYCIA, ROZKŁADARKA, ODGAŁĘZIACZ, PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA, ŚCIERAK, DZIEWIARKA, TRYMER, ODLEWARKA, CIĄGARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PODUSZKA ELEKTRYCZNA, AUTONOM, OGNIWO STĘŻENIOWE, MASZYNA KUGLERSKA, KLIN, PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA POZORNA, KOLATOR, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA WYPOROWA, NASTĘP, ZACIERACZKA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, WYCIĄGARKA, RAFA, OBWÓD, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, MASZYNA OTWARTA, DMUCHAWA, PRALKA, PODBIJARKA TOROWA, PILARKA RAMOWA, KUSKUTA, PODBIERACZ, MASZYNA DROGOWA, OWIJARKA, ŁAMACZ, MASZYNA ŻAKARDOWA, ŻAKARD, MASZYNA MATEMATYCZNA, MASZYNA SZWALNICZA, ELEKTROTRAKCJA, STOPKA, MAGLOWNICA, BARWIARKA ZWROTNA, KIOSK, MASZYNA PROSTA, KROSNO, SILNIK PNEUMATYCZNY, WILK, OKABLOWANIE, ROZRZUTNIK, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA KOMUTATOROWA, MASZYNA, SNOWARKA, NOŚNIK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, DEKORTYKATOR, REFLEKTOR, WYDMUCHIWACZ, KAPAR, GNIOTOWNIK, ODLEWARKA, CZYSZCZALNIA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, KOMBAJN, AUTOMAT, ELEKTRYKA, MAGIEL, MOC ELEKTRYCZNA, PRZESIEWACZ, MASZYNA ROTACYJNA, ELEKTROFON, LINOTYP, KLEJARKA, SORTER, KOLORÓWKA, MŁYN, ISKRA ELEKTRYCZNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, OWERLOK, ŁADOWARKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, KUTER, MASZYNA OSADOWA, SELSYN, ELEKTRYCZNOŚĆ, KOSIARKA, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, WÓZ ASENIZACYJNY, WAŁ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, KONDUKTANCJA, KOMBAJN ŚCIANOWY, ŻNIWIARKA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, POMPA CIEPŁA, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PRASA, MIESZACZ, TWARDE LĄDOWANIE, KLEPAK, OFFSET, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA, KOPARKA, LAMPKA, WYCISKARKA, PODBIERACZ POKOSÓW, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MASZYNA LICZĄCA, KORONKARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CIĄGNIK LEŚNY, KOLATOR, MŁYNEK, WALEC, MOTARKA, PRZELICZNIK, JACOBI, MASZYNA DYDAKTYCZNA, PRZENOŚNIK CIECZY, ENERGIA ELEKTRYCZNA, OPYLACZ, ŚWIATŁO, MIESZACZ, COUPER, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ŁAMARKA, FREZARKA KOPIARKA, KOWARKA, PEDAŁÓWKA, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA ENERGETYCZNA, ŁAMARKA, SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA, KOMBAJN, KOPACZKA, PRASA, PRASA, MASZYNA ANALOGOWA, KOPARKA, KOWARKA, MIĘDLARKA, KOMBAJN, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MASZYNA, MASZYNA CIEPLNA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, TRYJER, PRZENIKALNOŚĆ ELEKTRYCZNA, ROLBA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MASZYNA ROLNICZA, OVERLOCK, MIĘDLARKA, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, WILK, KOMBAJN ZBOŻOWY, MLEWNIK, KOŁOWRÓT, PIKÓWKA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, SILNIK, ROBOT, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, KOMBAJN GÓRNICZY, MLEWNIK WALCOWY, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, BROŃ, DACHÓWCZARKA, MASZYNA INDUKCYJNA, FORMIERKA, KOPARKOŁADOWARKA, MLEWNIK, ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW, SPRAWDZARKA, GITARA ELEKTRYCZNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ISKRA, STOKER, MŁOT, MASZYNA FORMIERSKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MASZYNA UCZĄCA, CZYSZCZARNIA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNA ROBOCZA, ZSZYWARKA, RÓWNIA, MASZYNA CIEPLNA, CEGLARKA, PODKASZARKA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, ?MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z KOMUTATOREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ELEKTRYCZNA Z KOMUTATOREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA KOMUTATOROWA maszyna elektryczna z komutatorem (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA KOMUTATOROWA
maszyna elektryczna z komutatorem (na 19 lit.).

Oprócz MASZYNA ELEKTRYCZNA Z KOMUTATOREM sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ELEKTRYCZNA Z KOMUTATOREM. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x