LĄDOWANIE SAMOLOTU, W KTÓRYM USZCZERBEK ODNOSZĄ PASAŻEROWIE LUB MASZYNA ULEGA AWARII, BĄDŹ TEŻ CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWARDE LĄDOWANIE to:

lądowanie samolotu, w którym uszczerbek odnoszą pasażerowie lub maszyna ulega awarii, bądź też całkowitemu zniszczeniu (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TWARDE LĄDOWANIE

TWARDE LĄDOWANIE to:

koniec jakieś sprawy niekorzystny dla kogoś, przynoszący przykre konsekwencje (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LĄDOWANIE SAMOLOTU, W KTÓRYM USZCZERBEK ODNOSZĄ PASAŻEROWIE LUB MASZYNA ULEGA AWARII, BĄDŹ TEŻ CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.194

MLEKO W PROSZKU, PRAKTYCZNOŚĆ, TOST FRANCUSKI, BALUT, ODNALAZCA, PASEK, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, INTERWENCJA HUMANITARNA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, PODATEK GRUNTOWY, FILTR BESSELA, JON KARBONIOWY, PLACUSZEK, DOSTĘP, TARATAJKA, GŁOS, FETYSZYZM, TRZECI, GĘŚ, TRAP, NAWA GŁÓWNA, SAMOPAŁ, FASA, WARTA, INTELIGENCJA WERBALNA, BECZKA BEZ DNA, SZERYF, GRZANKI, POZYCJA TESTOWA, SLOTY, TONGA, KOKTAJL, KALIBER, TABU MILCZENIA, AFRYKAŃSKI, KURZAJKA, SPEKTAKL BALETOWY, LEGITYMACJA PROCESOWA, MEDIALNOŚĆ, SZKARADA, ELEKTROLUMINESCENCJA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, NIEZBĘDNOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, ISTOTA FANTASTYCZNA, GOTOWIEC, WALOŃSKI, ZAWIKŁANIE, BARWNIK, EKSPLOATACJA, ŚWIATŁO CZERWONE, BUŁKA, MAMAŁYGA, POŁYSK, PASIECZYSKO, ŁĄCZNICA, OLIWKOWATE, ZAWIKŁANIE, RÓW PRZECIWPANCERNY, KORA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, GAMA, HALO, SZLIFIERKA KĄTOWA, GERMAŃSKOŚĆ, NIELEGAL, FILTR, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, WYPOWIEDZENIE, ZAWIŁOŚĆ, KARDIGAN, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, BEZSZELESTNOŚĆ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, DIASYSTEM, ASYGNACJA, KUMA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ZŁOCIENICE, OWALNICA, ZATOKA, ZACIERKA, KRENAL, OBIEG, CYGANKA, CERES, OSTATECZNOŚĆ, SOSJERKA, LIPOLIZA, DWORAK, HOLOGRAM, NUROGĘŚ, KOZŁEK LEKARSKI, PANORA, MASZYNA TŁOKOWA, PODKASTING, KATAFRAKTA, BIAŁA NIEDZIELA, CHOCHOŁ, PRASA, CZERNINA, ŚCINACZ ZIELONEK, AMFITEATR, MYSZ, GRA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, BANIA, ROGALIK, ŹRÓDŁO TERMALNE, HAWAJSKI, PARAFARMACEUTYK, OSTATNIE NAMASZCZENIE, RESET, ORLĘ, TEKSASY, ZBROJENIE, KONGA, KOLOKACJA, WIĆ, WĘGLÓWKA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, PASTORALE, GODZINA, DYPTYK, PODGATUNEK, POSTERUNEK, PODKŁADKA, ODMA OPŁUCNOWA, WSZYSTKOŻERCA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ARMATOR, WIBRACJA LABILNA, PŁYWAK, TROPIK, MEDALION, SZPILKA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, NAPĘD JONOWY, KOKTAJL MOŁOTOWA, URZĄDZENIE RADIOWE, GŁOWOCIS, ARCYDZIEŁO, KOREK, DELEGACJA, WNĘTER, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, PENTAPTYK, VAT, TEATR, OBOZOWISKO, PLAKAT, DRAPACZ, SŁOWNIK, CZERWONE ŚWIATŁO, FASOLKA MUNG, PIÓRO, MECENASKA, SER, KOMISJA SKRUTACYJNA, TEST PASKOWY, UMIEJSCOWIENIE, UPRAWNIENIE WŁADCZE, BURZA PIASKOWA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, CHARAKTER, TEŚCIK, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, OSIEDLINY, WYDŁUŻALNIK, KONFIRMACJA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, WYPALENISKO, ZGĘSTEK, REOGRAF, PIŁKARZ, SŁUPEK, ZAWISAK, NALEWKA, POWIEŚĆ RZEKA, LEJ KRASOWY, ANTECEDENCJA, WYPADEK, GRENADYNA, KURS, STACJA, LICZEBNIK, BRZYDAL, PAS DROGI GRANICZNEJ, DZIAŁANIE, CIĘGNO NAPĘDOWE, SINGIEL, OBSADA, SALTARELLO, RÓJ, JACK, UDERZENIE, GAZ SPALINOWY, PIDGIN, MOST POWIETRZNY, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PENSJA, BIEDACZKA, ZESPÓŁ, SKWARKI, DIAGNOSTYKA, UBRANIE OCHRONNE, SYMPOZJON, CHOINKA, PLAZMA, ALGORYTM ITERACYJNY, JĘZYK GURAGE, TEATRZYK, GETTO TRANZYTOWE, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, SKRZYPOWE, MRAŹNICA, MULTIPLEKS, ZNAKI, FAWORYT, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PRZYSPOSOBIENIE, SKŁAD CELNY, DRIBLING, KRZYŻ MALTAŃSKI, GRAF EULEROWSKI, SPŁYW, PIECZARKOWA, CHOROBA WRZODOWA, KASKADER, GASTRO, ZNAK, FLUID, LIRA, PLUTON, RADIANT, SUMATOR, DOBRO KOMPLEMENTARNE, GRAJCAR, OBSTRUKCJA, ŚCIEKI KOMUNALNE, CHOROBA OGUCHIEGO, LARWA, TURZYCA, WINO ZIOŁOWE, MANKIETY, PRZESŁANIE, KASZA MANNA, PRALKA, ROZTWÓR WZORCOWY, DEPUTAT WĘGLOWY, BIEŻNIA, FETA, ARESZT, RETABULUM, PRAŻUCHA, PRZEJRZYSTKA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, SAMIEC, GADZINA, ZNAK, PRZYKRYCIE, ZŁOTA KLATKA, NADLOTKA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, WOŁOSKI, TROL, BAK, UPUST, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, REFLEKS, WAMPIREK, KLASZTOR, PRZELICZNIK, JEDNOPŁAT, PRZEWODNIK, CZÓŁNO, REKWIZYT MUZYCZNY, ŁBISKO, SZPONA, SMOK, KOMONICA, PIONIER, KONTO DEPOZYTOWE, PRZENOSKA, ROZBÓJNICTWO, PODSTAWA, TRAWA MORSKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, MANEŻ, POZIOM, BORZEŚLAD ZWISŁY, ARANŻER, ODSTAWKA, SKRZYNKA POCZTOWA, GRÓB, TRAŁ, KRYSZTAŁEK, AWANS, ?SEKRETARZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LĄDOWANIE SAMOLOTU, W KTÓRYM USZCZERBEK ODNOSZĄ PASAŻEROWIE LUB MASZYNA ULEGA AWARII, BĄDŹ TEŻ CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LĄDOWANIE SAMOLOTU, W KTÓRYM USZCZERBEK ODNOSZĄ PASAŻEROWIE LUB MASZYNA ULEGA AWARII, BĄDŹ TEŻ CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWARDE LĄDOWANIE lądowanie samolotu, w którym uszczerbek odnoszą pasażerowie lub maszyna ulega awarii, bądź też całkowitemu zniszczeniu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWARDE LĄDOWANIE
lądowanie samolotu, w którym uszczerbek odnoszą pasażerowie lub maszyna ulega awarii, bądź też całkowitemu zniszczeniu (na 15 lit.).

Oprócz LĄDOWANIE SAMOLOTU, W KTÓRYM USZCZERBEK ODNOSZĄ PASAŻEROWIE LUB MASZYNA ULEGA AWARII, BĄDŹ TEŻ CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - LĄDOWANIE SAMOLOTU, W KTÓRYM USZCZERBEK ODNOSZĄ PASAŻEROWIE LUB MASZYNA ULEGA AWARII, BĄDŹ TEŻ CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x