MIKROFON SŁUŻĄCY DO ODBIERANIA DŹWIĘKÓW ROZCHODZĄCYCH SIĘ W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH; PODSTAWOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY SONARÓW PASYWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYDROFON to:

mikrofon służący do odbierania dźwięków rozchodzących się w wodzie lub innych cieczach; podstawowy element konstrukcyjny sonarów pasywnych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HYDROFON

HYDROFON to:

podwodny głośnik; przyrząd do odbierania podwodnych fal akustycznych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIKROFON SŁUŻĄCY DO ODBIERANIA DŹWIĘKÓW ROZCHODZĄCYCH SIĘ W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH; PODSTAWOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY SONARÓW PASYWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.546

CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ELKI, KONTAKT, SAGAN, PRZEJRZYSTKA, KASA ZAPOMOGOWA, PRZEKŁADNIA, MASKA WSTYDU, STOWARZYSZENIE, PADOK, STAL, KUMOTER, PRZĘSŁO, TRANSMUTACJA, MAŚLANKA, GABION, STRZELEC, AWIACJA, FURGON, BECZKA PROCHU, ACENA BUCHANANA, TARCZKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, GRANATNIK, BULIONER, ŻYRYTWA, RZEMIEŚLNIK, WĘDZIDŁO, PIORUN KULISTY, ŁUP, PUŁAPKA KREDYTOWA, STACJA, SZOWINISTA, KONFISKATA, SREBRNA PAPROĆ, PANEK, POSTING, WZÓR CIOŁKOWSKIEGO, SZRAF, MUCHA MOKRA, ULEP, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, MACIEJ, KWADRATURA, KLEKOTKA, ODWSZAWIANIE, SKALA PORÓWNAWCZA, GORGONZOLA, SSAK ŻYWORODNY, OBRAZEK, BIRET, POPRAWKA, BALANS, ZOOLOGIK, LINOWIEC, CZAS FABULARNY, STOWARZYSZONY, PIGMALIONIZM, KONFORMER, BRODAWKOWIEC CZYSTY, POSADZKA, SZYSZAK HUSARSKI, KLASTER PRZEMYSŁOWY, KLĘSKA URODZAJU, KADŁUB, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, STEROWNIK, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, MISKA, WĘDRÓWKA, SERWER WIDEO, KASZYCA, WIELORAK, SKRZYNIA, STERYLNOŚĆ, ZDZIADZIENIE, STRZAŁOWY, SZAMA, PANCERZ, OPERACJA, AUTKO, CZERPAK, GODŁO PROMOCYJNE, WYNAGRODZENIE, HOMOGENIZATOR, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, GENETYKA MOLEKULARNA, KAPLICA CHRZCIELNA, KARKAS, WYRAZ OBCY, INTERLUDIUM, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, BELKA, CHŁODNIK, KASKADA, UZWOJENIE WTÓRNE, SIŁY POWIETRZNE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ANTENA, LODOWICA, ZBOCZENIEC, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KOD IDENTYFIKACYJNY, WYCISKANIE, MAPA WYOBRAŻENIOWA, DZIEŃ POLARNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PRZEKŁADNIA, KREM, ZAWODNIK, KRATKA, WODA AMONIAKALNA, MAKIJAŻYSTKA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, OSŁONKA, IGRASZKA SŁOWNA, ROWEREK BIEGOWY, KOMISANT, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, CIEMNOTA, BETONOSKOP, JAMRAJ, ŁACINA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, SKAŁA, NAUKI GEOLOGICZNE, WYPALANKA, SYSTEM ZNAKOWY, WENTYLACJA MECHANICZNA, PEONIA, WIZA, ŁAMANY DACH POLSKI, PRZESŁUCHANIE, ŻYCIAN, PŁYN ETYLOWY, KOD ROZWINIĘTY, OKRUSZEK, KAPOK, JEŻYNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, GAR, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, BOCIANIEC, AGREGATOR TREŚCI, BOŚNIA, SZPRYCKA, ALBARELLO, JĘZYKI URALSKIE, KĘPA, KARBIDÓWKA, PODATEK IMPORTOWY, KROTON, SATYNA, POLIMER WINYLOWY, OBSUWISKO, SAMOURZECZYWISTNIENIE, TOPENANTA, MODEL POINCARÉGO, BONANZA, ALFABET ŁACIŃSKI, POKŁOSIE, MAJKA, CZARCIA MIOTŁA, LAS OCHRONNY, KOLBA, SIŁA PRZEBICIA, JĘZYK GURAGE, IMPLANTACJA, ODKAŻACZ, ODROŚL, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, CHOCHLA, FAKTORYZACJA, NAMOLNOŚĆ, KABEL, OZONEK, REEDUKACJA, ŻABA DARWINA, STYL DORYCKI, TINTA, OTWIERANIE SERCA, ADWOKAT DIABŁA, PLUTON, APRETURA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ŁAGIEW, PAKOWACZ, IZOMER, BŁYSTKA OBROTOWA, FRAZA, SPOWINOWACONY, OBIERACZKA, RESTART, EFEKT RYGLA, BIKRON, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, GWIAZDKA, IRONIA ROMANTYCZNA, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, KONWOLUCJA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ALMANACH, SYNONIMIKA, KWASZONKA, LOT KOSZĄCY, KAFAR, KRZYWA, KONGA, SKARB, PLAMKA FORDYCE'A, GASTROLOG, WSPÓŁRZĄDCA, AMPUŁKA, ASTROLOG, AROMAT, ROBUSTA, PIEPRZYK, NIMFA, BAZOFIL, PRZEZIERNIK, RÓW TEKTONICZNY, KONDENSACJA, TOROS, KREOL, ZAPŁOTKI, KANAŁ IRYGACYJNY, SIŁA NOŚNA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, DYSZA, RYNNA, NASKÓREK, PUNKT MOTORYCZNY, STOPA, TELEFONIA, ABOLICJONISTKA, BAJKOWOŚĆ, BIOGERONTOLOGIA, POŁAĆ, DERYWAT SYNCHRONICZNY, WIWAT, CHRABĄSZCZ, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, HARMONIJKA, ŁAWKOWIEC, KURACJA, PUCHLINA WODNA, KONTRETYKIETA, PAŁANKA MIODOJAD, ZBIOROWISKO, JOGURCIK, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, POPRAWNOŚĆ, NOSOROŻEC, HEBRAJSKI, SER PARMEŃSKI, SIODLARSTWO, APRETURA, KRÓTKI WZROK, DZWONY RUROWE, TERMA, NEUROCHEMIA, IPSYLON, LEP, RACICA, ZAPIS, JABŁKO, RENÓWKA, KONKLAWE, LITOSFERA OCEANICZNA, SŁOŃ, MLON, GŁOWNIA, POROST, KSIĄŻKA DOTYKOWA, SITCOM, IKONA, NEOGOTYK, SZTUKA KONCEPTUALNA, OŚ PORTALOWA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, STOŻAR, HIPNOTYK, GWIAZDOR, MORDENT, FUZJA JĄDROWA, DIALOGICZNOŚĆ, DOBRE IMIĘ, DUSZA, ACENA ARGENTYŃSKA, MOTAK, MÓŻDŻEK, DEPTAK, SAMOCHÓD GAŚNICZY, NASZYWKA, STATEK KOSMICZNY, KLESZCZE MIĘKKIE, BALANS, ŻURAW, KOMEDIANT, ?KACZNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIKROFON SŁUŻĄCY DO ODBIERANIA DŹWIĘKÓW ROZCHODZĄCYCH SIĘ W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH; PODSTAWOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY SONARÓW PASYWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIKROFON SŁUŻĄCY DO ODBIERANIA DŹWIĘKÓW ROZCHODZĄCYCH SIĘ W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH; PODSTAWOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY SONARÓW PASYWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYDROFON mikrofon służący do odbierania dźwięków rozchodzących się w wodzie lub innych cieczach; podstawowy element konstrukcyjny sonarów pasywnych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYDROFON
mikrofon służący do odbierania dźwięków rozchodzących się w wodzie lub innych cieczach; podstawowy element konstrukcyjny sonarów pasywnych (na 8 lit.).

Oprócz MIKROFON SŁUŻĄCY DO ODBIERANIA DŹWIĘKÓW ROZCHODZĄCYCH SIĘ W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH; PODSTAWOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY SONARÓW PASYWNYCH sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - MIKROFON SŁUŻĄCY DO ODBIERANIA DŹWIĘKÓW ROZCHODZĄCYCH SIĘ W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH; PODSTAWOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY SONARÓW PASYWNYCH. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x