MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY ZMIANĘ PRZEŁOŻENIA, A PRZEZ TO SŁUŻĄCY DO EFEKTYWNEGO PRZEKAZYWANIA MOCY WYTWARZANEJ PRZEZ SILNIK DO NAPĘDU MASZYNY ROBOCZEJ LUB POJAZDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYNIA BIEGÓW to:

mechanizm umożliwiający zmianę przełożenia, a przez to służący do efektywnego przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik do napędu maszyny roboczej lub pojazdu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY ZMIANĘ PRZEŁOŻENIA, A PRZEZ TO SŁUŻĄCY DO EFEKTYWNEGO PRZEKAZYWANIA MOCY WYTWARZANEJ PRZEZ SILNIK DO NAPĘDU MASZYNY ROBOCZEJ LUB POJAZDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.460

POLEWA, MANTYLA, BROŃ RADIOLOGICZNA, SILNIK KOREKCYJNY, PELHAM, WIR PIASKOWY, SKUNKS, KELOWEJ, OKNO, SYMPATYKOMIMETYK, PENETRACJA GENU, STANOWISKO, JĘZYK CHORWACKI, MIKROKROPKA, OBSTRUKCJA, KOŃ DOMOWY, SAKRAMENT, ŚWIADCZENIE, WAGON BREKOWY, TURBODOŁADOWANIE, UCIOS, KREACJA, HALO, EKSPRES DZBANKOWY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, STOŻAR, WSPÓŁCZYNNIK MOCY, SZAMANKO, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, WASZA WYSOKOŚĆ, PROCH, DZIURA, OSPAŁOŚĆ, CIEPLARKA, MARŻA ODSETKOWA, CHOROBA RDZY, WYZIEWY, DANINA, SYNOD, WORECZEK ŻÓŁCIOWY, PRZECHYŁKA, GALETA, GERMAŃSKI, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, GLORIETA, UWE, ZMOTORYZOWANY, MODRASZEK ALKON, WIDZENIE BARWNE, BUCZYNA NIŻOWA, GAZ BOJOWY, SŁUŻKA, CZUB, RYWALIZACJA, JEZIORO LODOWCOWE, ZATRZYMANIE, ODPRZĘG, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, SZTUKA, MIESIERKA, BRUDY, UDŹWIG, NIEBIOSA, IDIOMAT, SZEW KOSTNY, KRATER WULKANICZNY, PODRZUT, KARMIDŁO, FREUD, MIECH, PROWINCJA, SZYFON, ROBOTY PRZYMUSOWE, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, KAUTOPIREIOFAGIA, KONTROLER, PIERÓG, PKB PER CAPITA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, TŁUK PIĘŚCIOWY, PTASIE MLECZKO, JĘZYK, LIRA TURECKA, GAZY, ZAWÓR DENNY, KERATYNA, BAZAR, BYK, DRYBLING, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ZGORZEL, TOP, AMARANTOWOŚĆ, JASZMAK, WIERZĄCY, RYNEK NIEFORMALNY, HB, SILNIK CZTEROSUWOWY, ROTMISTRZ, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, PIENIĄŻEK, , GRZEBIEŃ, REPREZENTACJA GRAFU, EKSTRADYCJA, KONTRASYGNATURA, BĘBEN, INTERWENCJA PROCESOWA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, GRZYBNIA, SAMORZĄD, KURANT, PRYMITYW, PAPIERZAK, PŁEĆ, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ROZBÓJNIK MORSKI, ATRYBUCJA, WORCZAKOWATE, ZDARZENIE PRAWNE, MUNICYPIUM, NATRYSK, ZAPLECZE SANITARNE, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, LORIA, BARIOLAGE, BANDOLET, SYRENKA, STAGNACJA LODOWCA, WELIN, EOLE, ROTOR, POWIELACZ ELEKTRONOWY, WIECHA, STOPA DOCHODU, STAN NIETRZEŹWOŚCI, STEROL ROŚLINNY, WYSPA KONTYNENTALNA, SŁOWNIK, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, AUTOPORTRET, RAPTULARZ, SZARY RYNEK, KANAŁ IRYGACYJNY, PAKA, WAGA, PRZEJŚCIE, SILNIK MARSZOWY, PION, TRIADA, LIPA, ŁUNA, KRAJARKA, PACHNOTKA UPRAWNA, ULUBIENIEC, PROMIENNIK, KOKCYDIOZA, INSTYTUCJA PRAWNA, KTOŚ, PEDERASTKA, HIPODROM, STOPA ZWROTU, KAPALIN, KLUCZ TELEGRAFICZNY, AUTOCASCO, DYSZA, ALFABET FIKCYJNY, SONDA, FIRMA-WYDMUSZKA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PREDYKCJA, RYK, DZIAŁ, REZERWA, GALERIA, PREPROCESOR, ZGRUPOWANIE, PALINGENEZA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, SOMATOTOPAGNOZJA, ZAĆMIENIE, APOSTAZJA, PROWINCJA, ZĄB, KOZACZKA, TANIEC, CERES, CZAS, WSYP, KSIĘGA LITURGICZNA, KOD OGRANICZONY, POWAŁA, MELANIZM, GRANULACJA, SUBSKRYBENTKA, PASKUDA, PRAWO WEWNĘTRZNE, CZAS PRZESZŁY, PRZESMYK, KĄDZIOŁEK, SAKS, ZAZNAJOMIENIE, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, CIOS, MONOPARTYJNOŚĆ, MLEKO, PODZIELNIK, KRUPNIK, NAGIEL, PROCES ODWRACALNY, PAPAD, NADZÓR OCHRONNY, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KROSOWNICA WIZYJNA, CAR, WILCZY DÓŁ, GIMBAZA, DEPTAK, WIADRO, FUTRYNA, TRANSGEN, ZŁOŻE GNIAZDOWE, ŻAKARD, NAKIEROWANIE SIĘ, STYGMAT, PORĘBA, FAKTOR, ŻÓŁW SĘPI, ŻÓŁW MALOWANY, ŻONA LOTA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, KOMPANIA, ISTOTA, BATORÓWKA, ZDERZAK, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, NIEŁUPKA, FRONTYSPIS, BRAMKA SAMOBÓJCZA, WŻER, HALA, JĘZYKI TURAŃSKIE, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, SREBRZENIE, ODCHYŁ, LIMNIGRAF, EUROWALUTA, SYLWETA, RESTRYKCJA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, KWIATECZEK, OBRAZ, ETYKIETKA, KILOMETRAŻ, TAPETA, TRIANGULACJA, TWIERDZENIE STOKESA, SPŁYWNIK, KONTYNGENT, NIC, POCHODNIK, POROST, EPOKA, OBAWA, PRAWO MENDLA, ASTATYZM, WYRAZ BLISKOZNACZNY, BRODAWKA STÓP, DĘTKA, ZMYWACZ, ELEWATOR ZBOŻOWY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PROCES TECHNOLOGICZNY, RAMA, ŚMIERDZIUCH, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, LIPODYSTROFIA, ORNAT, SZACHY, ARCYDZIEŁO, ARGENTYŃSKOŚĆ, WIDELCZYK, PIKIELHAUBA, OLEJEK HASZYSZOWY, ZBIORKOM, KOSMATOŚĆ, DZWONY RUROWE, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, BAKTERIA ŚLUZOWA, WIOŚLARKI, RACA, EFUZJA, SKAFANDER, SZALONA GŁOWA, ZADYSZKA, SFERA ARMILARNA, ?KUDŁACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY ZMIANĘ PRZEŁOŻENIA, A PRZEZ TO SŁUŻĄCY DO EFEKTYWNEGO PRZEKAZYWANIA MOCY WYTWARZANEJ PRZEZ SILNIK DO NAPĘDU MASZYNY ROBOCZEJ LUB POJAZDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY ZMIANĘ PRZEŁOŻENIA, A PRZEZ TO SŁUŻĄCY DO EFEKTYWNEGO PRZEKAZYWANIA MOCY WYTWARZANEJ PRZEZ SILNIK DO NAPĘDU MASZYNY ROBOCZEJ LUB POJAZDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYNIA BIEGÓW mechanizm umożliwiający zmianę przełożenia, a przez to służący do efektywnego przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik do napędu maszyny roboczej lub pojazdu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYNIA BIEGÓW
mechanizm umożliwiający zmianę przełożenia, a przez to służący do efektywnego przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik do napędu maszyny roboczej lub pojazdu (na 14 lit.).

Oprócz MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY ZMIANĘ PRZEŁOŻENIA, A PRZEZ TO SŁUŻĄCY DO EFEKTYWNEGO PRZEKAZYWANIA MOCY WYTWARZANEJ PRZEZ SILNIK DO NAPĘDU MASZYNY ROBOCZEJ LUB POJAZDU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY ZMIANĘ PRZEŁOŻENIA, A PRZEZ TO SŁUŻĄCY DO EFEKTYWNEGO PRZEKAZYWANIA MOCY WYTWARZANEJ PRZEZ SILNIK DO NAPĘDU MASZYNY ROBOCZEJ LUB POJAZDU. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast