POTOCZNA NAZWA OTWÓRU W DRZWIACH, CZĘSTO WYPOSAŻONEGO W SZKŁA POWIĘKSZAJĄCE, PRZEZ KTÓRY MOŻLIWA JEST OBSERWACJA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JUDASZ to:

potoczna nazwa otwóru w drzwiach, często wyposażonego w szkła powiększające, przez który możliwa jest obserwacja tego, co znajduje się po drugiej stronie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JUDASZ

JUDASZ to:

człowiek, który zdradza swoich, przechodzi na stronę wroga (na 6 lit.)JUDASZ to:

jeden z apostołów, według przekazów Ewangelii synoptycznych wydał Jezusa Chrystusa w ręce Sanhedrynu (na 6 lit.)JUDASZ to:

jeden z dwunastu apostołów, wg nowego testamentu zdradził Chrystusa za 30 srebrników (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTOCZNA NAZWA OTWÓRU W DRZWIACH, CZĘSTO WYPOSAŻONEGO W SZKŁA POWIĘKSZAJĄCE, PRZEZ KTÓRY MOŻLIWA JEST OBSERWACJA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.980

SZEŚĆDZIESIĄTKA, WIGONIA, BAWEŁNA, DOBRO POZYCJONALNE, HABIT, KOTWICA, ARAKAŃCZYK, JĘZYKI MUNDA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, ZLEWKA, STRÓŻA, ANTROPOLOGIA, DENITRYFIKATOR, KOMUNIA, GRYMAŚNIK, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, KLERK, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ŻÓŁTODZIÓB, MANEŻ, PRZYBUDOWA, OGNISKO, SPRAWA, FRANCUSKI, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, NACZYNIOWE, WODA PO KISIELU, OSEŁEDEC, NOWELIZACJA, ŚCINACZ, TRAWA PASTEWNA, MIARKA, BOHEMIA, RELACJA TOTALNA, KOZERA, SNIFFER, WYJEC, RZECZ, WEDGE, DÓŁ, ELITARYSTA, METODA GAUSSA-SEIDLA, CZEKADEŁKO, WAGON BREKOWY, ARBITRALNOŚĆ, OBSUWISKO, DALMATYKA, MIT, LOGOPEDKA, MASKA, KOŁNIERZ, BEARS, MARZEC '68, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PĘPEK ŚWIATA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, CHYBOTLIWOŚĆ, ŚWISTEK, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, FALOCHRON, FREE JAZZ, CAMEMBERT, WSPÓŁPLEMIENNIK, INTERNACJONAŁ, KRĄGLIK, STAROSTA, PRÓG WYBORCZY, SPŁYW, ROPUCHA ZIELONA, LEJ POLARNY, PEPLOS, MAKAK TAJWAŃSKI, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, GRAF PRZEDZIAŁOWY, RADIANT, KARP BEZŁUSKI, REWIA, WYŻSZE NACZELNE, OLEJ RYCYNOWY, SANKCJA, OSTRONÓG, PRZYWÓDZTWO CENOWE, ZASADA, POKER ROZBIERANY, ZMARSZCZKA, SEJSMOGRAM, KOMUNIKACJA, OCET SPIRYTUSOWY, GASTROENTEROLOGIA, WIECZÓR AUTORSKI, RDZEŃ GRAFU, ĆAKRA, CUDOTWÓRCA, WETTER, GOALKEEPER, USŁUGOWOŚĆ, DŁAWIDUDA, AMPEX, SZPIEG GOSPODARCZY, AUTOPORTRET, VAT, CZĘSTOKÓŁ, GRZECH PIERWORODNY, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, UCHO, WANGA BŁĘKITNA, PLEŚŃ, PRZYCZYNA FORMALNA, SKRĘCENIE STAWU, WEKTOR ZACZEPIONY, NAZWA OGÓLNA, PATRYCJAT, UWAGA, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, PRANKO, ANTYNATURALIZM, DIAMAGNETYZM, CHLUBNOŚĆ, JUDASZ, PĘCHERZ, ROZTWÓR NASYCONY, REJA, ANIMALIZM, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, STAŁA MICHAELISA, BALANS, BERGMAN, OSTANIEC DEFLACYJNY, DEFENSYWNOŚĆ, ANORAK, ZBRODNIARZ WOJENNY, ARABSKI, LAKKOLIT, EGZOTARIUM, EUFONIA, HERMETYCZNOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, SOLANKA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, ROZDZIELCA, MCLAREN, SZWABSKI, MORION, OCTAN, WIERNOŚĆ, WĘZINA, PAŃSZCZYŹNIAK, MOL, KLARK, PRZESYP, GNIOTOWE, ARCTG, ŚWIĘTE KOLEGIUM, CNOTA, PODSKÓRNIA, BOMBA, STARY LIS, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, KANCER, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, SKRĘTNICA, TEKA, BIOSFERA, INDYKATOR, KALENDARZ, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, MATERIA, STRATYFIKACJA, HORMON PŁCIOWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, ZIELONA WRÓŻKA, GÓRSKA, WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PRAKTYCZNOŚĆ, PEŁNIA, DROGOMISTRZ, PROCENT SKŁADANY, KRYZA, SZCZYPAWKI, E 336, URZĘDNIK DWORSKI, PODAWACZ, CIĘŻKI TYŁEK, PRĄD TRÓJFAZOWY, LEJEK, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, SZLAUCH, OBSERWACJA, BLUES, MOŁOTOW, TAŚMA, ZAWIĄZEK, HAPLOTYP, TEMAT PODSTAWOWY, KOALA, UNIŻANIE SIĘ, NUDZIARZ, ŻARŁACZ JEDWABISTY, MIKROFON KONTAKTOWY, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, BROŃ KONWENCJONALNA, POSTRACH, LOGOGRAM, POGROBOWIEC, OFFSET, ANALIZA DYSKRYMINACJI, RUSAŁKA, MAŁPY WĄSKONOSE, JAZDA BEZ TRZYMANKI, JEZUITA, KOMETKA, BĘBEN, SCENA PUDEŁKOWA, BODOR, WSZOŁY, RODZINA JĘZYKOWA, BOBÓWKA, SIKWIAKI, KWARTET, GOSPODARKA WODNA, KAPRYŚNICA, HENOCHIAŃSKI, DWÓJKA PODWÓJNA, PRÓG BÓLU, KWIZ, EDUKATOR, SYSTEM ARGENTYŃSKI, HETYTA, KASTA, PAZUROGON RUDOPRĘGI, ODBIJANIE SIĘ, CEDUŁA, CZEPEK, TRIADA, STYL KLASYCZNY, TRANSKRYPCJA, PIERWSZOŚĆ, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, NIEDOPOWIEDZENIE, PLOTER ROLKOWY, STRASZAKI, MATERIALIZM, GŁOWICA FREZOWA, TROCINIARKI, PRAWO HOOKE’A, ŻĄDZA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, MOTOROWIEC, ABORTER, APOLLIŃSKOŚĆ, C.O, EGZONUKLEAZA, PŁAWIK, ANALIZA SEKTOROWA, OENEROWIEC, MELASA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, TAUTOCHRONA, MULTIPLEKS, WYDATKI MAJĄTKOWE, MANEŻ, DAUMONT, ROŻEN, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, KREDYT ZAUFANIA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, NARCYZ, PALLADIANIZM, SEN NA JAWIE, KROK, BŁYSZCZYK, DRUGI, DRONT, ŻEREMIA, ZUCH, GÓWNOZJADZTWO, CZARNA MOWA, CHOROBA HECKA, AWIZO, MĘTNOŚĆ, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, NIEZLICZONOŚĆ, RĘKA BOSKA, ŁOPATA, LACHS, MOWA EGOCENTRYCZNA, CHYLAT, RONDO, STARA, FIGURA KARCIANA, PANEWKA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, SUPERNOWA TYPU II, BAR, ?ŻÓŁW SŁONIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.980 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTOCZNA NAZWA OTWÓRU W DRZWIACH, CZĘSTO WYPOSAŻONEGO W SZKŁA POWIĘKSZAJĄCE, PRZEZ KTÓRY MOŻLIWA JEST OBSERWACJA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTOCZNA NAZWA OTWÓRU W DRZWIACH, CZĘSTO WYPOSAŻONEGO W SZKŁA POWIĘKSZAJĄCE, PRZEZ KTÓRY MOŻLIWA JEST OBSERWACJA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JUDASZ potoczna nazwa otwóru w drzwiach, często wyposażonego w szkła powiększające, przez który możliwa jest obserwacja tego, co znajduje się po drugiej stronie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JUDASZ
potoczna nazwa otwóru w drzwiach, często wyposażonego w szkła powiększające, przez który możliwa jest obserwacja tego, co znajduje się po drugiej stronie (na 6 lit.).

Oprócz POTOCZNA NAZWA OTWÓRU W DRZWIACH, CZĘSTO WYPOSAŻONEGO W SZKŁA POWIĘKSZAJĄCE, PRZEZ KTÓRY MOŻLIWA JEST OBSERWACJA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - POTOCZNA NAZWA OTWÓRU W DRZWIACH, CZĘSTO WYPOSAŻONEGO W SZKŁA POWIĘKSZAJĄCE, PRZEZ KTÓRY MOŻLIWA JEST OBSERWACJA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x