PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO POBIERANIA I WYŚWIETLANIA STRON INTERNETOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SERWERY WWW, A TAKŻE ODTWARZANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH, CZĘSTO PRZY UŻYCIU DODATKOWYCH ROZSZERZEŃ, ZWANYCH WTYCZKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEGLĄDARKA to:

program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEGLĄDARKA

PRZEGLĄDARKA to:

urządzenie optyczne, które służy do oglądania przezroczy (na 12 lit.)PRZEGLĄDARKA to:

projektor, służący do przeglądania taśmy filmowej; używany podczas montażu filmu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO POBIERANIA I WYŚWIETLANIA STRON INTERNETOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SERWERY WWW, A TAKŻE ODTWARZANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH, CZĘSTO PRZY UŻYCIU DODATKOWYCH ROZSZERZEŃ, ZWANYCH WTYCZKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.421

INTROSPEKCJONIZM, ZABUDOWA MIEJSKA, GRZYBICA CZARNA, MIERNIK, PRODUKT BANKOWY, SZCZERBA, ADRES BAZOWY, SKOJEC, KREDKA WOSKOWA, ZOONOZA, ETYL, DŁUGOSZ, OBRĄCZKA, SARATI, WIZYTOWNIK, HELLENKA, INKRETYNA, KACZKA CHIŃSKA, FAVELA, TONSURA, D, MAKROPOLECENIE, ZAKŁADNIK, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, LUJ, KONFIGURACJA, MAREMMANO, CYTOMEGALIA, ENKLAWA, DANONEK, PLOTER SOLWENTOWY, TRUNEK, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, BĄK, MŁOT, GRUSZE EUROPEJSKIE, CZARNY DIAMENT, SKRZYNIA BIEGÓW, REGULARYZACJA TICHONOWA, AUDIOTEKST, CYFROWANIE, CEWKA RUHMKORFFA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, GRUPA ADDYTYWNA, BALONKLIWER, PRZYŁBICA, PAS DROGOWY, TUNELOWANIE, PROGRAMISTA KOMPUTEROWY, UKŁAD ODNIESIENIA, ZMOWA MILCZENIA, CHARYZMAT, OŁTARZYK, JEEP, PROMIENIOWANIE, UNIWERSYTECKOŚĆ, KURAŚ, MIĘŚNIAK, OFICJUM, OSIEMDZIESIĄTKA, KRÓTKI WZROK, DOMANIEW, DOPING, OKULTACJA, ŚLIMACZEK, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, INFLACJA BUDŻETOWA, BROSZA, POTI, PRZEWÓD SĄDOWY, IMPLIKACJA LOGICZNA, POPITA, CIŚNIENIE ŻYLNE, SAKRAMENT, COCKNEY, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, BOSY ANTEK, KAPITULACJA, IMITATOR, STUDNIA, RAMIENICA KRUCHA, SPEAKER, ŚWIECA, PEDET, GEN DOMINUJĄCY, TABLICZKA MNOŻENIA, KOKCYDIOZA, KRYKIET, IMACZ, PRÓG PODATKOWY, KABANOS, BILANS BRAMKOWY, MIEJSCE KULTU, BUSTER, DERELIKCJA, MOST POWIETRZNY, ZACISK, NEOGOTYK, AROGANCKOŚĆ, CINKCIARZ, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, MUSZLOWCE, KARPLE, ALTOSTRATUS, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, OPŁATEK, CHLAJNA, PĘTLA, ALFABET MUZYCZNY, WJAZD, ZAMEK, EMOTIKONKA, FILTRACJA, ZABAWOWICZ, RAPTULARZ, ĆWIARTKA, SHOGUN, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, POPARZENIE, ROLLS-ROYCE, MENNONITYZM, DIAKONAT, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, PUNKT ROSY, STONÓG MYSZATY, BRAHMS, ŻYWY TOWAR, WESEL, ABLACJA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, KUC NEW FOREST, SFERA BIOTYCZNA, LONŻA, STRZAŁKA, TELEGRAFIA, SERWETECZKA, BOLA, TETRIS, SYNTETYK, BRZECZKA PIWNA, WĘGORZ JAPOŃSKI, REGUŁA MINIMAKSU, POSAG, FLAŻOLET, DZIEŁO POŚREDNIE, CZARNY LUD, DOLNOSAKSOŃSKI, SEKRECJA, IZBORSK, DRABINKA POŻAROWA, STARÓWKA, TKACZ, KASTYLIJSKI, INDUKTYWNOŚĆ, SERWETKA, KLOSZ, NAPIĘCIE, DOLAR NOWOZELANDZKI, INTERWIZJA, KRĄŻENIE OBOCZNE, MEDYCYNA NUKLEARNA, PODKŁADKA, UKRAIŃSKOŚĆ, JEZDNY, CMOK, MODEL, KOMUNIKACJA, BOURRE, SZOS, TRADER, SREBRNY EKRAN, NARNIA, USŁUGA INTERNETOWA, WALKA ODWROTOWA, ZAPRZĄG, TURBAN, ŻWIROWIEC, MARŻA ODSETKOWA, NAKRYWKA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, JASZCZURNIK, FATALIZM, HUMORESKA, BANDOLIER, DWA OGNIE, MONITOR, MASCARA, CHLEB KLASZTORNY, NACISKANIE, PŁACZKA, TRZECIACZKA, GRUCHOT, RABA, ZROŚLAK, RUCH LUDOWY, KOTURN, KARTACZ, KOŁATKA, ALEGORIA, KŁOBUK, ATAWIZM, SZKODNIK, PODRYWKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KECALKOATL, KAPROZUCH, REMIS, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, KOLORATURA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, JĄDRO, NARD, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PARAGONIK, PRZYCISK, LUSITANO, STARONORDYCKI, SYMETRALNA, SZTURMAK, KOMPENSACJA, REKWIZYCJA, DRAJREP, EFEKT SNOBA, PIUSKA, SUKCESJA, OKRZOS, PRZĘSŁO, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PIRÓG, ROZTOCZNICA NAGA, WEŁNA KAMIENNA, OPŁATA PROLONGACYJNA, CIELĘ, BIAŁY MARSZ, OPARZENIE, KLUCZ, KOSZYK, KROK PÓŁROZKROCZNY, MIKOLOGIA, DAKAR, GALERNIK, MONASTER, CANON, SZLAK BOJOWY, FILCAK, REALNY SOCJALIZM, LAKTOOWOWEGETARIANIN, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KRATKA ŚCIEKOWA, TŁUMACZ, PRZYSTAŃ MORSKA, HIW, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PĘTO, KOSIARKA ROTACYJNA, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, CHOROBA DUCHA, SZKŁO MĄCONE, KRIS, CHOROBA GRZYBOWA, WAŁECZEK, CHEMIZACJA ROLNICTWA, DRUGI, SUTASZ, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, BULINA, DAEWOO, MIÓD SPADZIOWY, ŚMIECH, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, PROPAGANDA, OBRAZ, SYMBOL NIEOZNACZONY, FANTAZJA, NIT, STARY MALUTKI, SYRENA, DOBRE RZĄDZENIE, IRREDENTA, KĄT GODZINNY, MASZYNA INDUKCYJNA, GLORIETTA, INDEKS, DOBRO FINALNE, STRUDEL, LINIA ŚNIEGU, E-MAIL, WROTA, PIEC HUTNICZY, RELACJA ODWROTNA, NASYCANIE, OSĘK, TICO, POSTRACH, ZNAJDEK, PODATNOŚĆ, PASTORAŁKA, ?CHALKOLIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.421 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO POBIERANIA I WYŚWIETLANIA STRON INTERNETOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SERWERY WWW, A TAKŻE ODTWARZANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH, CZĘSTO PRZY UŻYCIU DODATKOWYCH ROZSZERZEŃ, ZWANYCH WTYCZKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO POBIERANIA I WYŚWIETLANIA STRON INTERNETOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SERWERY WWW, A TAKŻE ODTWARZANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH, CZĘSTO PRZY UŻYCIU DODATKOWYCH ROZSZERZEŃ, ZWANYCH WTYCZKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEGLĄDARKA program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEGLĄDARKA
program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami (na 12 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO POBIERANIA I WYŚWIETLANIA STRON INTERNETOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SERWERY WWW, A TAKŻE ODTWARZANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH, CZĘSTO PRZY UŻYCIU DODATKOWYCH ROZSZERZEŃ, ZWANYCH WTYCZKAMI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO POBIERANIA I WYŚWIETLANIA STRON INTERNETOWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SERWERY WWW, A TAKŻE ODTWARZANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH, CZĘSTO PRZY UŻYCIU DODATKOWYCH ROZSZERZEŃ, ZWANYCH WTYCZKAMI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x