GWARA MIEJSKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŻYWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW LONDYNU, WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIŻSZYCH WARSTW SPOŁECZNYCH (KLASY ROBOTNICZEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COCKNEY to:

gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: COCKNEY

COCKNEY to:

osoba pochodząca ze wschodniego Londynu, posługująca się gwarą miejską nazywaną cockney (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GWARA MIEJSKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŻYWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW LONDYNU, WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIŻSZYCH WARSTW SPOŁECZNYCH (KLASY ROBOTNICZEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.577

KAMIEŃ, KWIZ, BIMBROWNIA, AWANGARDA, SZPRYCKA, PARAZYTOZA, ŚLUZ SZYJKOWY, TRAKEN, JĘZYK NAWAHO, WARZYWNIAK, MĄCZKA KOSTNA, WŚCIEKŁY PIES, FIGURA DZIOBOWA, POSTĘPOWANIE, DALEKOWIDZTWO, KONSERWACJA ZABYTKÓW, STOLICA, KLASA, STRUNA GŁOSOWA, TELEGRAM, POTAJNIK, BAGPIPE, WYDZIELINA ORGANIZMU, GERMANISTYKA, CHARLESTON, KLAKA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, SUBTERRANEOTERAPIA, PRZYĆMIENIE, WKŁADKA, ROZCHWIEJ, CIAŁO ACETONOWE, ROK ZWROTNIKOWY, TEKST, ŚPIEW, ODLEWNIA, ZAZDROŚĆ, DYPTYCH, NEUROHORMON, SORABISTYKA, ŻYWOTOPIS, EB, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, AUSTRIACKI, BIBLISTYKA, STACJA NASŁUCHOWA, WIZJA, STOSUNEK UMOWNY, INTERLINGWISTYKA, TYP, MORENA, DIALIZA OTRZEWNOWA, BIAŁA DIETA, ZAGRANIE, OKRES PRZEDRZYMSKI, KARAZJA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, KAZUS, POPRAWKA, PIĘKNODUCH, LIGROINA, SUWNICA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, BOM, LASECZKA, PIASKOWY DZIADEK, SAMOWYLECZENIE, CHOROLOG, CIS, ZASPA, STYL KOLONIALNY, ŁASICA, ŻMUDZKI, WKRĘTKA, ILUWIUM, INŻYNIERIA CHEMICZNA, SONAR, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SKRAJNA PRAWICA, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, CETNO, NÓŻKA, PLUJ-ZUPKA, UPADŁOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, ZADUPIE, KURZA STOPKA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, KONWERGENCJA, PARSĘTA, TRAPER, PUSTYNNICA KATOLICKA, OFIAKOMORFY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, DOŚWIADCZENIE, CZTEROPOLÓWKA, IPIN, MACA, TĘTNICA NERKOWA, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, PALEOZOOLOGIA, BEZTORBIKI, PRZESTAWNIA, SYSTEM KONSORCYJNY, PRZYPRAWY KORZENNE, TRĄBKA POCZTOWA, HYGROPSAMMON, KONTEMPLATOR, STRONNOŚĆ, WIETRZENIE INSOLACYJNE, GHISCARSKI, JĘZYK WIETNAMSKI, EKRANOPLAN, WARSTWA KULISTA, MARSZ, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, POSTĘP TECHNICZNY, KIBLA, CELTYJKA, MOLESKIN, LODOWICA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, LABORANT, RADZIECKOŚĆ, ŚLICZNOŚĆ, FALA ODBITA, WALIDACJA, TRUFLA, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, SZLACHTA CHORĄGWIANA, WYWIAD SKARBOWY, CHOROBA CAROLEGO, HANDEL ZAMIENNY, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, MORFOTROPIA, WŁÓKA, KAPROZUCH, SELENOGRAFIA, ENTROPIA WARUNKOWA, LORA, POPYT ELASTYCZNY, WIECZNA ZMARZLINA, PANI, ZALICZENIE POCZTOWE, NAROST, POPIELICA, RACHUNKI, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, TYFUS PLAMISTY, DEOKSYNUKLEOTYD, BIDET, MATERIA, REWIA MODY, MERYNOS, LB, ŚLIZG, SKRĘCANIE, REGUŁA, CYKL POETYCKI, KUBRAK, SARKOFAG, DOMINACJA CAŁKOWITA, ELEMENT TOCZNY, MYDLARZ, GAZ ELEKTRONOWY, BURZA PIASKOWA, PAPROTNICA GÓRSKA, STOSUNEK SPOŁECZNY, ZGNIŁY KOMPROMIS, DRAMAT WOJENNY, DENDROMETRIA, LAND ROVER, ELEKTORAT, KANDYDEMIA, CZWARTY ŚWIAT, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, PIES NA BABY, OLIGOMER, MACZANKA KRAKOWSKA, REKWIZYCJA, BAR SAŁATKOWY, POŻYTEK, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, KALIMBA, BARWNIK NATURALNY, BAGNET, NAWALENIE SIĘ, TROSKA, KATSUDON, MEKSYKANKA, KLEKOT, ASTROBOTANIKA, EKONOMIA KLASYCZNA, CHLEB CHRUPKI, JĘZYK ETIOSEMICKI, PIUSKA, PUPIL, GAR, PORZĄDEK JOŃSKI, BAŁACH, ZUBOŻENIE, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, BIAŁA KSIĘGA, METALMANIA, FIZYKA STATYSTYCZNA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, KRETOWINA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, EUROWALUTA, PRZYTUŁEK, FAWORYT, SZABLA, NARYS KWIATOWY, MALAJALAM, MASTOLOGIA, LOJALIZM, OTĘPIENIE, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PASIECZYSKO, MALAJ, MIŁOŚĆ, ZANOKCICA CIEMNA, AMINOKWAS BIOGENNY, OPŁOMKA, WIEK DOJRZAŁY, ZGUBA, STAN CZYNNY, ODKRYTY ATAK, LITERATURA POPULARNA, OPPERT, POSTRACH, STOSUNEK PRZERYWANY, KADETT, WYDATKI BIEŻĄCE, PAMIĘĆ BUFOROWA, STOS PACIERZOWY, TYP TURAŃSKI, PRZYGODA, TECHNIKA KLASYCZNA, JEDYNY PIERŚCIEŃ, EPIMER, FACH, SIERMIĘGA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KULMINACJA, KWIATEK, GATUNEK INWAZYJNY, ARANŻACJA, SNOBISTYCZNOŚĆ, SZCZEP, ARSENAL, PREPARAT, CZARNI JEŹDŹCY, SEMANTYKA FORMALNA, ARTEFAKT, CZASOWNIK POSIŁKOWY, WĘZEŁ, WSTECZNOŚĆ, SURFAKTANT, INDEKS, OBELGA, KOŃ TROJAŃSKI, ODDANIE, WYRAZ POSPOLITY, KRZYŻYK, JĘZYK AJNOSKI, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, RANA WYLOTOWA, TRAFIENIE, DZIENNIKARZ, SEPARACJONIZM, PLAFON, KUBECZEK, AMERYKA, PĘCINA, ZAKRĘCANIE, HERMAFRODYTYZM, BRUNO, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, SILNIK SYNCHRONICZNY, BUKSZTEL, KOCHAŚ, REAKTOR PRĘDKI, POWRÓT, SAMBA, BLOK SOCJALISTYCZNY, WÓDKA GATUNKOWA, DUALNOŚĆ, HELIOSFERA, WIZA IMIGRACYJNA, MOC, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, ULTRABOOK, ZBIÓR, SPRAY, POŁAĆ DACHOWA, ?KANAPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GWARA MIEJSKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŻYWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW LONDYNU, WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIŻSZYCH WARSTW SPOŁECZNYCH (KLASY ROBOTNICZEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GWARA MIEJSKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŻYWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW LONDYNU, WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIŻSZYCH WARSTW SPOŁECZNYCH (KLASY ROBOTNICZEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COCKNEY gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COCKNEY
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) (na 7 lit.).

Oprócz GWARA MIEJSKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŻYWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW LONDYNU, WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIŻSZYCH WARSTW SPOŁECZNYCH (KLASY ROBOTNICZEJ) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - GWARA MIEJSKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŻYWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW LONDYNU, WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIŻSZYCH WARSTW SPOŁECZNYCH (KLASY ROBOTNICZEJ). Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x