RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, HODOWANA W NIEMCZECH, W MERFELDER BRUCH; JEDYNA W NIEMCZECH POPULACJA PRAWDZIWIE PRYMITYWNYCH KONI, WYWODZĄCA SIĘ OD DZIKICH PRZODKÓW I UTRZYMYWANA W CAŁKOWICIE NATURALNYCH WARUNKACH WYCHOWU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONIK DULMEŃSKI to:

rasa konia z grupy kuców, hodowana w Niemczech, w Merfelder Bruch; jedyna w Niemczech populacja prawdziwie prymitywnych koni, wywodząca się od dzikich przodków i utrzymywana w całkowicie naturalnych warunkach wychowu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, HODOWANA W NIEMCZECH, W MERFELDER BRUCH; JEDYNA W NIEMCZECH POPULACJA PRAWDZIWIE PRYMITYWNYCH KONI, WYWODZĄCA SIĘ OD DZIKICH PRZODKÓW I UTRZYMYWANA W CAŁKOWICIE NATURALNYCH WARUNKACH WYCHOWU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.583

MAŁŻORACZEK, PUB, TOPIELISKO, PODZIAŁKA, ZAPŁON, ZNAMIENITOŚĆ, KONTRAST NASTĘPCZY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, KONIK, LOKACJA, REDA, INCYDENTALNOŚĆ, WOREK, ODNÓŻA, RAK, KAWA ROZPUSZCZALNA, INTERWIZJA, NOWOWIERCA, ODPORNOŚĆ, RADON, PŁONNIKI, BRUZDKOWANIE, MINUSY, PLATYCERATOPS, KATAKAUSTYKA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, JUKAGIRKA, OSTRONOS WORKOWATY, KORPUS, FIKNIĘCIE KOZŁA, FLISAK, REAGINA, CZUWANIE MODLITEWNE, KANONISTYKA, FISHARMONIA, FONDUE SEROWE, ANGIELSKA FLEGMA, SZKOŁA PODSTAWOWA, PŁYWACTWO, CYGANKA, GENETYKA KLINICZNA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PATOLOG, ANIMATOR, CIEMNOTA, ONTARIO, MUGOL, APEL, OPRYSZCZKA POSPOLITA, KOZA KASZMIRSKA, OBSERWATORKA, PUDER BRĄZUJĄCY, JĘZYK WEHIKULARNY, TYFTYK, JĘZYK ŁACIŃSKI, STRZELNICA SPORTOWA, SSAK OWADOŻERNY, TALERZE, ANKSJOGENIK, BROŃ TERMOJĄDROWA, SEN, GOSPODARKA WODNA, KWALIFIKACJA PRAWNA, PTAK, MAGIERA, JĘZYK PALIJSKI, NALEPA, LOSOWANIE PROSTE, NAROWISTOŚĆ, TERMOMETR CIECZOWY, SUTASZ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, SZKLIWO, PROSTAGLANDYNA, MIKROSKOP SKANINGOWY, PANTOMIMA, TREPANGOWCE, ODPŁYW, KOŃ TROJAŃSKI, KNEDLE, ŻONGLERKA, ASTRONOM, ZAPRAWA, PUNKT DYMIENIA, NERWICA NIEDZIELNA, BOCZNIAK, KUC POTTOK, KUMOTERSTWO, SKALA STAROGRECKA, ZEA, CHROMOWIEC, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, KOMUNIA ŚWIĘTA, PAROKSYZM, ZĄBEK, HEBRAJSKI, TYFLOPEDAGOGIKA, TELESKOP, NALEGANIE, BAT, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, NADREPREZENTACJA, MALUCZKOŚĆ, PELYKOZAURY, WETKA, POZBYWANIE SIĘ, SPÓŁKA CICHA, WIEDŹMA, EKSPEKTORACJA, LINIA, DZIELNICOWY, JĘZYKI DARDYJSKIE, BRAHMAN, DUJKER, PRZYGARŚĆ, DOMEK NA DRZEWIE, SAMOCHODZIARZ, ROZTWÓR NASYCONY, CZYNELE, ZOONOZA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, ZGODA, ODJAZD, LITOWIEC, HARMONIA, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, SKALAR, LEZGINKA, STREFA TROFOLITYCZNA, PIRUETKA, PÓŁNOC, ELIMINACJE, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, ELEMENT TOCZNY, KWIAT SIARCZANY, OBJĘTOŚĆ, ZGRAJA, STYLISTYKA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, KNABSTRUP, GRUCZOŁ ŁZOWY, OLIGOFAG, MATERIAŁ WYBUCHOWY, GALOP, PUNKT OKOSTNOWY, METAMERIA, STACJA ZAKŁADOWA, OWOC MORZA, PRAWO PIĘŚCI, GEOFIT KORZENIOWY, BURSZTYNNIK, NOC, ROKIETOWATE, POCIĄG OSOBOWY, PLOTER GRAWERUJĄCY, ZBIORNIK, GRUBA LINIA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, GREIZ, ŻABA SZTYLETOWATA, KUZYN, PROMINENCJA, MSZAKI, PRZYGOTOWALNIA, TAMBOURIN, GAZ WULKANICZNY, TEST, OTĘPIENIE, HIPERMETROPIA, REAL, KIELON, WETERYNARZ, GARGOJLEOZAUR, CZYSTA FORMA, STRZEMIĘ, ŻUK, SKURCZ, PROPAGACJA, KWAS NALIDYKSOWY, HALA TARGOWA, EPIZOOTIOLOGIA, OKRASA, DZBANECZNIK, ŻAREŁKO, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ANGIELCZYK, WARAN GRAYA, TERAPIA GESTALT, WAREG, KOŃ BRABANCKI, LINIA KOLEJOWA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, INWENTARZ ŻYWY, TAKSON, KWAS WALERIANOWY, PRAWOZNAWCA, TRAPER, TORBAN, DYNAMIKA, REMUDA, OGNISKO, KRÓTKI RÓG, SZUMOWINA, PORNOGRAFIA TWARDA, JAZGOT, PROTEKCJONIZM, SYNERGETYKA, SENAT, SCHRONISKO, FILOZOFIA NAUKI, BIOLOGIA, KOSMOS, CHMURA WARSTWOWA DESZCZOWA, GREKA, FIZYKA TEORETYCZNA, GOSPODARKA MIESZANA, ZABÓR, KREPA, OŚRODEK AKADEMICKI, NOWOGWINEJKA, KOMISUROTOMIA, PROBLEMISTYKA, KOZA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, PARK PRZEMYSŁOWY, LIŚĆ ŁODYGOWY, PERYSELENIUM, KRAINA MITOLOGICZNA, NET, NAWÓJ, BOCIAN, LEGENDA, FINEZYJNOŚĆ, PRZERWANIE, SNYCERZ, UPRZĄŻ, ASIEJEW, JAJKO W KOSZULCE, SZCZEPONOGI, JUDAISTA, CECHA POŚREDNIA, KOŃ KARABACHSKI, DESMIDIE, ZACHÓD, LANE CIASTO, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PŁYN CHŁODNICZY, NACECHOWANIE, OBIEKT MOSTOWY, PRZEPOWIADACZ, DEKLINACJA NIJAKA, ODPYLNIA, DRYBLAS, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ZŁOTY RYŻ, BOSSA NOVA, KWILMEZAUR, PIASKOWNICA, FILOLOGIA ANGIELSKA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, ARAMEJSKI, DYLATACJA CZASU, HORYZONT CZĄSTEK, ANGLOARAB, UŻĄDLENIE, SKALENOEDR, OKSFORD, BOREOPTERUS, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, KAMIEŃ OZDOBNY, PRZYTUŁEK, ZAUWAŻALNOŚĆ, MAŁPA WĄSKONOSA, SIATKA, LAMINAT, METAMERIA, ŚWINIA ZWISŁOUCHA, OBLECH, INTENCJONALIZM, LABIRYNTOWIEC, PRZETARG OGRANICZONY, ZIELENICE WŁAŚCIWE, FRAGILARIOWATE, UPADEK, APIKOMPLEKS, BÓBR KANADYJSKI, DELAWIRDYNA, AGREGAT POMPOWY, RUCH, TAMBOREK, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, WYGIB, JUTERBOG, RAMFORYNCHUSY, IZOPRENALINA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, ?TELEBINGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, HODOWANA W NIEMCZECH, W MERFELDER BRUCH; JEDYNA W NIEMCZECH POPULACJA PRAWDZIWIE PRYMITYWNYCH KONI, WYWODZĄCA SIĘ OD DZIKICH PRZODKÓW I UTRZYMYWANA W CAŁKOWICIE NATURALNYCH WARUNKACH WYCHOWU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, HODOWANA W NIEMCZECH, W MERFELDER BRUCH; JEDYNA W NIEMCZECH POPULACJA PRAWDZIWIE PRYMITYWNYCH KONI, WYWODZĄCA SIĘ OD DZIKICH PRZODKÓW I UTRZYMYWANA W CAŁKOWICIE NATURALNYCH WARUNKACH WYCHOWU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONIK DULMEŃSKI rasa konia z grupy kuców, hodowana w Niemczech, w Merfelder Bruch; jedyna w Niemczech populacja prawdziwie prymitywnych koni, wywodząca się od dzikich przodków i utrzymywana w całkowicie naturalnych warunkach wychowu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONIK DULMEŃSKI
rasa konia z grupy kuców, hodowana w Niemczech, w Merfelder Bruch; jedyna w Niemczech populacja prawdziwie prymitywnych koni, wywodząca się od dzikich przodków i utrzymywana w całkowicie naturalnych warunkach wychowu (na 14 lit.).

Oprócz RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, HODOWANA W NIEMCZECH, W MERFELDER BRUCH; JEDYNA W NIEMCZECH POPULACJA PRAWDZIWIE PRYMITYWNYCH KONI, WYWODZĄCA SIĘ OD DZIKICH PRZODKÓW I UTRZYMYWANA W CAŁKOWICIE NATURALNYCH WARUNKACH WYCHOWU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, HODOWANA W NIEMCZECH, W MERFELDER BRUCH; JEDYNA W NIEMCZECH POPULACJA PRAWDZIWIE PRYMITYWNYCH KONI, WYWODZĄCA SIĘ OD DZIKICH PRZODKÓW I UTRZYMYWANA W CAŁKOWICIE NATURALNYCH WARUNKACH WYCHOWU. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x