PRACOWNICA KRAWIECKA ZAJMUJĄCA SIĘ KROJENIEM MATERIAŁU I SKÓR NA UBRANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROJCZYNI to:

pracownica krawiecka zajmująca się krojeniem materiału i skór na ubrania (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACOWNICA KRAWIECKA ZAJMUJĄCA SIĘ KROJENIEM MATERIAŁU I SKÓR NA UBRANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.689

ASTROBOTANIKA, BRÓG, ZŁÓG WAPNIOWY, AMINOKWAS BIOGENNY, ZANIK MIĘŚNI, GARIBALDKA, REALISTYCZNOŚĆ, EKONOMIA POLITYCZNA, ZŁUDZENIE, BARCZATKA ŚLIWIENICA, PRZYTOMNOŚĆ, MENISK, BON VIVANT, ZŁOŻENIE URZĘDU, ZWIERANIE SZYKÓW, PARK PRZEMYSŁOWY, CHRONOMETR, ACYDURIA MEWALONIANOWA, MADZIARSKI, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KIKUTNICE, LOJALIZM, NERKA RUCHOMA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, PRZEWALENIE SIĘ, PEGAZ, DZIADZIENIE, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ERA MEZOZOICZNA, APOSELENIUM, ORGANIZM MODELOWY, TRZEJ KRÓLOWIE, ZANZA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, SKAŁA GŁĘBINOWA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, INDYWIDUALNOŚĆ, WKŁAD, LONGER, SKALENOEDR, ZRZĄDZENIE, SZMATA, ŻALUZJA PIONOWA, ADRESAT NARRACYJNY, LABORANT, ROZDANIE, CHŁOPEK ROZTROPEK, ŁUPEK, FRYZ ARKADOWY, BRUSTASZA, DYSLEKSJA, ANTYNATURALIZM, MORA, ASPIRATA, KOSA KUŚNIERSKA, SEKRETARZ, ANTOWIE, LITOSFERA KONTYNENTALNA, SUPERNOWA TYPU II, MAŁPY WĄSKONOSE, PUNKT PODSŁONECZNY, STÓŁ GIMNASTYCZNY, LIŚĆ ŁODYGOWY, PĘTAK, POWIEŚĆ Z TEZĄ, WYGŁAD LODOWCOWY, KRASNOLUDZKI, ENERGETYKA ODNAWIALNA, INSTRUMENTALISTYKA, BYSTROŚĆ, KRÓLIK, AFRYKANISTYKA, SETNIK, SYZYGIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, HYDROFIL, GORĄCZKA ZŁOTA, ZMAGANIA, CERAMIKA SZNUROWA, CHRONOLOGIA, WAPIENNIK, SŁOIK, BAŃKA SPEKULACYJNA, KUKICHA, STYLISTA, SIŁOWNIA JĄDROWA, JEŻ MORSKI, STRZAŁA KUPIDYNA, BEZPARDONOWOŚĆ, SZRANKI, MINERALOGIA GENETYCZNA, OSTROŻNOŚĆ, ZMIERACZEK PLAŻOWY, MIODOJAD, TRÓJKĄT, DIAPSYDY, KANDYZ, WARTOŚCIOWOŚĆ, MCV, PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY, ZIARNICA ZŁOŚLIWA, WALEC, MRÓWKA PNIOWA, KRAJOBRAZ, BEHAWIORYZM, WYCHOWANKA, CHIŃSKI, KOLCZATKA, GNIAZDO, CHOROBA CAFFEYA, WODA-WODA, KALCYFIKACJA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, TABLICA CAYLEYA, NADCIEKŁOŚĆ, POŚCIELÓWA, ASTROSPEKTROSKOPIA, LORA, LISZAJ CZERWONY, BALONET, AKCELERATOR KOŁOWY, ANATOMIA, KURS, CHRONOGRAF, NAUKOWIEC, KAZAMATA, PÓŁNOC, PERKOZ DWUCZUBY, RAK, SZEJK, ZDRADA, KOMÓRKA MATECZNA, CZYSTE RĘCE, KLERYK, TEKST, ROZMOWY W MAGDALENCE, ODRUCH RZEPKOWY, ARTYSTKA, GOLFIK, KRYSZTAŁEK, LATAWICA, SKORUPA, FALOCHRON, CZEKOLADZIARNIA, BELWEDER, RAMFORYNCHOWCE, TANK, GRAMATYK, GŁOGOWIEC, WYWÓZKA, SZAMEROWANIE, PREMIA GÓRSKA, KOROWÓD, ARYTMETYKA MODULARNA, NEONTOLOGIA, LIGNINA, FILOLOGIA WŁOSKA, WPŁYWOWOŚĆ, FARBOWANIE SIĘ, BOJOWOŚĆ, MATURA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BĄK, TARŁO, KRYSTALIZACJA, PROPLASTYD, JADŁOSPIS, KARTOWNIK, STANCA, DZWONY, JĘZYK TAMILSKI, WĘZEŁ KOLEJOWY, SŁUP, POKARM, MUFKA, LUNETA, BASZTAN, JASKINIOWIEC, JATKA, WIDZOWNIA, WYGRZMOCENIE SIĘ, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, UDERZAK, PISMO TECHNICZNE, TRANSSEKSUALISTKA, ROPUCHA PANTEROWATA, MUCHA, ROŻEK, BANK, ABANDON, KREDYT ZAUFANIA, MORDOKLEJKA, PERKOZ GRUBODZIOBY, TROSKA, SYNDROM, POJEMNIK, WYRZEKANIE, KŁĄB, PARASZA, GARDEROBA, STACJA ZAKŁADOWA, AGNOZJA CZUCIOWA, BOMBA KOBALTOWA, METEOR, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, CISOWCE, AFRYKAŃSKI, SZEW, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, KNAGA, ŁYDKA, PONTICELLO, SOPRAN KOLORATUROWY, STRUNOWIEC, NYLON, LEWICOWOŚĆ, PATRIARCHAT, RAKI, ARARAT, MODLITEWNIA, TASZYZM, EPIC TRANCE, WETERYNARZ, NOC, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, DOMINACJA PEŁNA, USTNOŚĆ, GŁADZAK, WYPITEK, KOLANO, PERŁA URIAŃSKA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SPRAWNOŚĆ, MARSZAND, IMPULSYWNOŚĆ, POTENCJAŁ ZETA, MURSZ, DIALEKT, OFIAKODONTY, KONWENCJONALIZM, KOŁO, SUPERKLIENT, STAROUKRAIŃSKI, OBRONA SŁOWIAŃSKA, FECJAŁ, HIPIATRIA, OBSERWATOR, LYCRA, ARABSKI, SŁUŻBA KOŚCIELNA, AGONIA, FATYGANT, AGNOSTYCYZM, OKRĘT FLAGOWY, CZIROKEZ, RUSYCYSTYKA, TASIEMIEC, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, FLETY, BAT, ZAUROZUCH, TEGOROCZNOŚĆ, NASIENNICTWO, MORALNOŚĆ, APRIORYZM, HAŁASOWNIK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ŻAKINADA, EKSPERIENCJA, KOBIECOŚĆ, FILET, NEUTRALNOŚĆ, PRINCESSA, JURYSLINGWISTYKA, KOŁECZEK GOLFOWY, PAS, BOSTON, BĄBELEK, KROK ŁYŻWOWY, MYDLARZ, TEMPERATURA ZAPALENIA, MUZYKA KONKRETNA, KRONIKARZ, SZWEDZKI, PUGILARES, WYLĄG, PRZEDGÓRZE, SUMA ZEROWA, GŁÓD, INFORMATYKA, PSZENICA DURUM, OKUCIE, ZAPŁODNIENIE, KURIER TATRZAŃSKI, STOŻEK WULKANICZNY, PRAWO MOORE'A, EKSPEDYTORKA, ?FILOLOGIA KLASYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACOWNICA KRAWIECKA ZAJMUJĄCA SIĘ KROJENIEM MATERIAŁU I SKÓR NA UBRANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACOWNICA KRAWIECKA ZAJMUJĄCA SIĘ KROJENIEM MATERIAŁU I SKÓR NA UBRANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROJCZYNI pracownica krawiecka zajmująca się krojeniem materiału i skór na ubrania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROJCZYNI
pracownica krawiecka zajmująca się krojeniem materiału i skór na ubrania (na 9 lit.).

Oprócz PRACOWNICA KRAWIECKA ZAJMUJĄCA SIĘ KROJENIEM MATERIAŁU I SKÓR NA UBRANIA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - PRACOWNICA KRAWIECKA ZAJMUJĄCA SIĘ KROJENIEM MATERIAŁU I SKÓR NA UBRANIA. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast