RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECIWCIAŁO to:

rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.514

MÓWNOŚĆ, KILBLOKI, BERŻERA, TELEMECHANIKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, BULLA, RYNEK REGIONALNY, PĘTLA, GONADOTROPINA, BRONTOZAUR, ZMROK, CYKANIE, POZIOM MORZA, SĘKACZ, NAUKA ŚCISŁA, WAHACZ, DYSPOZYTYWNOŚĆ, STRZAŁKA, ETOLA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, MAKAK JAPOŃSKI, KOŁATANINA, KRZEŚLISKO, OPERA, KOKOS, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, ZMIENNA ZWIĄZANA, CERES, MONOFAGI, RYSUNEK, PIGWA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, POZER, JUWENALIA, INDUKCYJNOŚĆ, JĘZYK ETIOSEMICKI, NIENASYCENIEC, PENTIMENTO, KOŁO, MEDIANA, DIEREZA, ANTYCYPACJA, OSTRYGA, OPOZYCJA, AMPEROGODZINA, NABÓJ BOJOWY, FRYS, PET, TREN, STÓŁ, TAMARYNY, KOPIAŁ, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, PRZYGOTOWALNIA, KARTEL, WIGURA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, NAUKA PRZYRODNICZA, EPIGENEZA, RAY-BANY, BIEG ALPEJSKI, KAPISZON, ŻAKINADA, INTERGLACJAŁ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, OKRĄGŁOŚĆ, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, SZKIEŁKO ZEGAROWE, DONŻON, CETNO, PEONIA, HARMONIJKA, ŚMIEĆ, OPARY, OPAT KOMENDATORYJNY, MOSTEK, KLOCEK, KULON, RAK PRĘGOWATY, MINERAŁ AUTOGENICZNY, BRODACZ MONACHIJSKI, SŁUPEK, KROKIET, TEST ŁOSIA, TERMOMETR OWULACYJNY, WARZELNIA, WIRUSY DSDNA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, KLEJÓWKA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, DIALEKT, WOLEMIA SZLACHETNA, CYTOSTATYK, PRÓCHNICZEK, ANAGNORYZM, ŚWIST KRTANIOWY, BOM, KLINGOŃSKI, ZAKRĘT, METRIAKANTOZAUR, OLEJARZ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, DOKUMENTALIZM, WIEDENKI, WOAL, PINGWINY, OKRĘT FLAGOWY, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, ZATRUCIE SIĘ, WAŻNIAK, PIEPRZ BIAŁY, ŚLISKOŚĆ, WIMANA, FOTOALBUM, ALETOPELTA, POMIOTŁO, MATKA, MASKULINIZM, PANASONIC, HISTORYZM MASKI, GALOTY, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, MANGO, SUWAK, DOZNANIE, JĘZYKOZNAWCA, JAJOWNIK, GNIAZDKO, FETYSZYZM, KIOGA, PŁACA MINIMALNA, MEDEOLA, SOFISTA, GROOMING, KOMPANIA, JĘZYK FALISKI, TEMPO, CICHODAJKA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, ORKIESTRION, NAPĘD RAKIETOWY, TERAPIA BEHAWIORALNA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, BILARD ARTYSTYCZNY, CIOS PONIŻEJ PASA, RYBY DRAPIEŻNE, MINA, ZŁÓG, NAZWA ABSTRAKCYJNA, AKCENT OSTRY, SKÓRNIK, LAFIRYNDA, ZAMSZ, FRANCUSKI, TELECENTRUM, KAGANIEC, NEKENRAPTOR, POTPOURRI, DRABIK, MARSZ ŚMIERCI, MAKI, BOTULIZM DZIECIĘCY, WOLA, KOSZTORYS NAKŁADCZY, JAKUBKA, LUNETA, ŚRYŻ, WESELNIK, KOZA PIERWOTNA, MUCHOMOR BULWIASTY, RÓG, MARIO, BUKIECIARZ, PRZEDMIOT, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, PUNKT KATECHETYCZNY, CYGAŃSKIE DZIECKO, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, BONGOSY, DŻEZ, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, BAZYLEK, KOSMOGONIA, APARAT WOLCOTTA, REMIX, ASZKENAZYJCZYK, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, OBSZAR CELNY, CELULOZOWNIA, LICHWA, KWIAT SIARCZANY, ROZWIELITKA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, LIST OTWARTY, GEODEZJA LEŚNA, EGZOTYK, GINEKOLOGIA, POMPA, BŁONA MIGAWKOWA, BRACHIOZAUR, SUCHA IGŁA, CHOROBA HISA-WERNERA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, POLĘDWICA SOPOCKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, OKRES LITERACKI, PETRYFIKACJA, APEL, OBORA DWORSKA, CHWYTNIK, OWSICA, ROCK AND ROLL, KISIEL, DOCHÓD NOMINALNY, MIKANIT, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, KOMPLEKS GLEBOWY, TEORIA KOLEJEK, DOLAR FIDŻI, BIAŁY MARSZ, CZOŁO, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, JUSZNICA, TYRYSTOR, ZSYP, AMFIBIA, POWÓD, ODPRYSK, PRZEGLĄDARKA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, JAJKO SADZONE, KLIPA, CANON, KAMICA MOCZOWA, GOTYK BRABANCKI, IZBA POSELSKA, TEŚCIK, TWIERDZENIE ZERMELO, ZAKŁADZINY, IMPERIUM GHISCARI, CZOŁÓWKA, WYTWÓRCZOŚĆ, BAZYLEUS, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, MIECZ DWURĘCZNY, KONCERT, WŁOSEK, TAMARINY, FATALISTA, CYLINDER, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, FIGURA ZASZCZYTNA, KAMBUZ, BRUSCHETTA, MYSZ DOMOWA, KLASTER GENÓW, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, SATYRYCZNOŚĆ, TAJEMNICA BANKOWA, OCHRONA INDYWIDUALNA, MASZYNA INDUKCYJNA, STANICA, USZKO, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, UMOWA KONTRAKTACJI, HAJS, BARYŁKARZ, PŁOMIEŃ, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, OPRAWKA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, OKRUTNIK, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, ZWARCIE SZYKÓW, FILEMON SZARY, TRASA ŚREDNICOWA, ASESOR KOLEGIALNY, AFRODYZJE, IRONSIDES, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, PODSKAKIWACZ, OZIMINA, DELTA SCUTI, SZAFOT, METAMORFIZM PROGRESYWNY, WYPRYSK POTNICOWY, PIECHOTA ŁANOWA, BOXER, ODSKOK, POWIERNICTWO, VERTIKAL, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, NIENIEC, MYMURAPELTA, INKRETYNA, ?SALEP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECIWCIAŁO rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECIWCIAŁO
rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x