LEKSEM, KTÓRYM OPISUJE SIĘ OBIEKTY CZY WYDARZENIA Z CZASÓW MINIONYCH, DAWNE; ARCHAIZM UŻYWANY DO MÓWIENIA O DESYGNACIE, KTÓRY NIE JEST AKTUALNIE ZNANY ANI STOSOWANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HISTORYZM to:

leksem, którym opisuje się obiekty czy wydarzenia z czasów minionych, dawne; archaizm używany do mówienia o desygnacie, który nie jest aktualnie znany ani stosowany (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HISTORYZM

HISTORYZM to:

nurt w sztuce, szczególnie w architekturze XIX wieku, którego twórcy naśladowali epoki poprzednie (na 9 lit.)HISTORYZM to:

stanowisko filozoficzne i metodologiczne postulujące poznawanie rzeczywistości oraz ujmowanie zjawisk, zwłaszcza społecznych i kulturowych, w sposób historyczny, czyli ze względu na ich powstanie, rozwój i warunki dziejowe (na 9 lit.)HISTORYZM to:

kierunek w architekturze XIX w polegający na naśladowaniu stylów epok minionych (na 9 lit.)HISTORYZM to:

obraz przedstawiający wnętrze domu mieszkalnego, sceny z życia rodzinnego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKSEM, KTÓRYM OPISUJE SIĘ OBIEKTY CZY WYDARZENIA Z CZASÓW MINIONYCH, DAWNE; ARCHAIZM UŻYWANY DO MÓWIENIA O DESYGNACIE, KTÓRY NIE JEST AKTUALNIE ZNANY ANI STOSOWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.731

STYL KOLONIALNY, SZKOLARSTWO, PAREMIOGRAF, WALNE ZEBRANIE, ROZTRUCHAN, ŚLUB CYWILNY, JEZIORO DYSTROFICZNE, EPISTEMOLOGIZM, TOPIELEC, ASNYK, WYPRYSK POTNICOWY, ŻÓŁW NOROWY, POLISA, KOPALNIA, DZIEŃ JUTRZEJSZY, KOŃ LUZYTAŃSKI, FAKT, BLASZKA, PRZEPOCZWARZENIE, ŁAZĘGA, WYKROCZENIE SKARBOWE, SITAK, TELEKOMUTACJA, ASESOR, REGUŁA RAMSEYA, PIERSIĄTKO, DOSKONAŁOŚĆ, BRODZIK, LIST POLECONY, FIKNIĘCIE KOZŁA, RUSIN, KOŃ APPALOOSA, MIRAŻ, REEDUKATOR, WYRÓB TYTONIOWY, AKROCYJANOZA, ANALIZA TECHNICZNA, SUPERTOSKAN, PIŁA, LIGROINA, CEWA, ROMBOŚCIAN, MELODYKA KANTYLENOWA, ODZYSK, GAJOWIEC ŻÓŁTY, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ADVOCATUS DIABOLI, PULSACJA, ELEKTROLIT, DRYFTER, CENZOR, NADOBNOŚĆ, PRAWO JOULE'A, POKRZYWKA, CHOROBA KUFSA, WYNIOSŁOŚĆ, BARCZATKA ŚLIWIENICA, ZRZĄDZENIE LOSU, ORZECH, ROTATOR, CZARNA KOMEDIA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, KRĄŻENIE WROTNE, LEKTOR, PIONIER, KREWETKA ATLANTYCKA, FELLINI, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KLIMAKTERIUM, WĘGORZOWATE, STRAGANOWIEC, LAUR, NOWOŚĆ, DOMOKRĄŻCA, KWASEK CYTRYNOWY, CHAŁUPY, WODA-WODA, BAJCA, REDUKCJA, PARAPETÓWKA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, ILUWIUM, SPOTKANIE OPŁATKOWE, ŁOPACIARZ, BEZINWAZYJNOŚĆ, PIERWORYS MAPY, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, KOMPLEKS, BARWA OCHRONNA, GENERACJA ROZPROSZONA, DALMATYŃCZYK, ALKOHOLIZM, ŚWIT KALENDARZOWY, RAMIĘ, PŁYTKA, STRZAŁA KUPIDYNA, KONFIDENCJONALNOŚĆ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, DŻINGEL, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, POKAZOWOŚĆ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, TURECKI, PRZERABIACZ, TRÓJKĄT, SMOCZEK, ROCK PROGRESYWNY, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, LEPKOŚĆ CEN, ORNITOLOGIA, BOROWIEC, FLEKTA, LAND, CHOROBA TANGIERSKA, SKOMPROMITOWANY, KOMISARZ, ZBIORNIK, CZUŁOŚĆ, SŁOWO MASZYNOWE, DEGRADACJA, SIŁACZ, CORBETT, BARYCENTRUM, RURALISTYKA, JERZY OWSIAK, PASKUDNIK, FONDUE CZEKOLADOWE, ŚCISŁOWIEC, JĘCZMIEŃ OZIMY, FRAZA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, EFEKT LOTOSU, KONIECZNOŚĆ, CYPRYSIK GROSZKOWY, GARJAINIA, KOMEDIALNIA, CANTUS FIRMUS, MONOMER, WAGA, KROATYSTYKA, INTENDENT, SALON, UMARŁY, PORODÓWKA, KAMBIUM WASKULARNE, NOSACZ, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, KĄT ŻYLNY, DOGRYWKA, GAR, ANTYPAPA, STAROGRECKI, OPERATOR, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, DRABKA, MIAZMAT, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, ANALOGICZNOŚĆ, ZBLIŻENIE, POPŁÓD, ADHEZJA, MŁODZIK STARSZY, MATERIALNOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KAPITAŁ, SUPERNOWA, SŁOWACYSTYKA, ARTROZA, TAMARYND, PARASYMPATYKOLITYK, CUKIER LODOWY, INSTAGRAMER, PEPERONI, NANOMETR, KOMBINACJA ALPEJSKA, SANKCJA, NIEGUSTOWNOŚĆ, MANIFA, LAMPKA WIECZYSTA, MACZANKA KRAKOWSKA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PRZYZWOITOŚĆ, GONIOMETRIA, FUNKCJA TOTALNA, BLOCZEK, HAJS, CHOROBA STRÜMPLLA, SUMA WEKSLOWA, RETROGRADACJA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, RYNEK WSCHODZĄCY, OSZCZĘDNOŚĆ, OKTAEDRYT, ŚWIADKOWIE JEHOWY, DOKSOLOGIA, PAPILOTEK, HAMULEC BĘBNOWY, PLANISFERA, CERKWISKO, KUFF, SKOCZKOWE, TELEFON, ISKRA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, KASTRAT, FILAKTERIA, ZACHOWAWCA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, RUCH, PIKIEL, POWÓD, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, ALOZA NIEBIESKA, MONTAŻYSTKA, PÓŁROZKROK, DROGI MOCZOWE, PŁYN STAWOWY, RONNE, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, SZYSZKA, OPASANIE, KOMERCHA, CHRONOMETR, ŚW. METODY, SZTURWAŁ, KALKA TECHNICZNA, KOOPERATYWA, AMPLITUDA, MISKA, CUDACZNOŚĆ, POGODNOŚĆ, TACZNIK, CIEPŁO, DYFUZOR, WALOŃSKI, SPAD, ROSTBEF, FLĄDRA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, TKANKA TWÓRCZA, MISTRZ PROSTEJ, RYBY DRAPIEŻNE, REUMATYZM, PIASKOWNICA, GRZEBIENIARZ, KOT, JUDASZ, OMIEG KAUKASKI, PŁYTKI TALERZ, POLECANKA, KĄPIEL GAZOWA, SZTUKA ZIEMI, LEGAR, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, METANIT, KRZYŻÓWKA, FAKTOLOGIA, STARY LIS, RĄBEK, ROBOTY PRZYMUSOWE, FORMUŁA 1, TEREN ZIELENI, TRZYNASTKA, ETER KOSMICZNY, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, DRABINIAK, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, ZAPAŁKA, NADAWCA, AKTUALIZM, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, GEMISTA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, KAZUISTA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, PŁYNNOŚĆ, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, GARDA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, GITARA AKUSTYCZNA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ROSZCZENIOWOŚĆ, ERA AFITYCZNA, DOGI, KŁODNICA, POSTULATYWNOŚĆ, STĘPKA PRZECHYŁOWA, PLICHTA, MOSTEK, PATAREN, BISZKOPT, PROZODIA, PORÓD KLESZCZOWY, LOTOKOT, FREZARKA, ?ODCZYN ZAPALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.731 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKSEM, KTÓRYM OPISUJE SIĘ OBIEKTY CZY WYDARZENIA Z CZASÓW MINIONYCH, DAWNE; ARCHAIZM UŻYWANY DO MÓWIENIA O DESYGNACIE, KTÓRY NIE JEST AKTUALNIE ZNANY ANI STOSOWANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEKSEM, KTÓRYM OPISUJE SIĘ OBIEKTY CZY WYDARZENIA Z CZASÓW MINIONYCH, DAWNE; ARCHAIZM UŻYWANY DO MÓWIENIA O DESYGNACIE, KTÓRY NIE JEST AKTUALNIE ZNANY ANI STOSOWANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HISTORYZM leksem, którym opisuje się obiekty czy wydarzenia z czasów minionych, dawne; archaizm używany do mówienia o desygnacie, który nie jest aktualnie znany ani stosowany (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HISTORYZM
leksem, którym opisuje się obiekty czy wydarzenia z czasów minionych, dawne; archaizm używany do mówienia o desygnacie, który nie jest aktualnie znany ani stosowany (na 9 lit.).

Oprócz LEKSEM, KTÓRYM OPISUJE SIĘ OBIEKTY CZY WYDARZENIA Z CZASÓW MINIONYCH, DAWNE; ARCHAIZM UŻYWANY DO MÓWIENIA O DESYGNACIE, KTÓRY NIE JEST AKTUALNIE ZNANY ANI STOSOWANY sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - LEKSEM, KTÓRYM OPISUJE SIĘ OBIEKTY CZY WYDARZENIA Z CZASÓW MINIONYCH, DAWNE; ARCHAIZM UŻYWANY DO MÓWIENIA O DESYGNACIE, KTÓRY NIE JEST AKTUALNIE ZNANY ANI STOSOWANY. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast