PRZESTRZEŃ (MIERZONA W METRACH SZEŚCIENNYCH I WADZE ŁADOWNOŚCI) W STATKU POWIETRZNYM LUB WODNYM, W KTÓRYM MOŻNA UMIEŚCIĆ ŁADUNEK, W TYM LUDZI (NP. ŻOŁNIERZY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA to:

przestrzeń (mierzona w metrach sześciennych i wadze ładowności) w statku powietrznym lub wodnym, w którym można umieścić ładunek, w tym ludzi (np. żołnierzy) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTRZEŃ (MIERZONA W METRACH SZEŚCIENNYCH I WADZE ŁADOWNOŚCI) W STATKU POWIETRZNYM LUB WODNYM, W KTÓRYM MOŻNA UMIEŚCIĆ ŁADUNEK, W TYM LUDZI (NP. ŻOŁNIERZY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.412

BD, IMPLIKACJA MATERIALNA, TYTUŁ PRASOWY, PRZĘSŁO, CZOŁOWNICA, AZOLLA DROBNA, WYŁAM, TYMPANON, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, AKT, JUTLAND, WKŁAD, KŁĄB PSZCZELI, PIGMALIONIZM, MORDOKLEJKA, ŚMIECIARZ, MANIOK, POCISK ARTYLERYJSKI, NEGATYW, PEJORATYW, STRZAŁECZKA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, SUTANELA, LAKTON, MIESZEK, BEZGRZESZNOŚĆ, CHORWACKOŚĆ, ZEGAR WIEŻOWY, KOŁNIERZ, WYLOT, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BIELMO, OCZAROWIEC, ZRAZÓWKA, DECYGRAM, PROFITENT, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, TERROR, WIELOŚCIAN FOREMNY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, DZIERŻAWCZOŚĆ, KARIN, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, EPOKA INDUSTRIALNA, PŁYTA STOLARSKA, BIOMETRYKA, LEŻA, LINON, CZTERNASTOLECIE, PUNK, KANCONETTA, UDAWACZKA, INNA PARA KALOSZY, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, TRANSMITER, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, ADWENTYSTA, CZARNA KARTKA, MYJNIA SAMOCHODOWA, GRZYB, DOSTAWA, NIERÓWNOŚĆ, WSPÓLNOTA, ŁOTEWSKI, MODEL, MŁOT, KWARTA, LOKATA, WARZYWNIK, MIEJSCE, STREFA NUMERACYJNA, BULAJ, RETENCJA, ANTONOMAZJA, WYNACZYNIENIE, TROPIK, BAZA ZAOPATRZENIOWA, BROŃ JĄDROWA, ZWAŁ, PIANOGAZOSTYLIKAT, KUK, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, BROŻEK, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, DRZEWOSTAN NASIENNY, CZOŁDAR, FURGONETKA PANCERNA, WYBRANEK, DARŃ, EMISJA WTÓRNA, CZYTELNIA, KLAPECZKA, AKCENT OSTRY, KAMIEŃ OBRAZY, DEDYKACJA, ALPAKA, CZUWANIE, NOWELIZACJA, ARSENEK, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, RUSEK, RÓW IRYGACYJNY, MEFLOCHINA, SYNTETYZATOR, SKAŻENIE CHEMICZNE, PLOTER PŁASKI, SSAK MORSKI, CYKL ASTRONOMICZNY, WODNIAK, BANDYCTWO, ARTUR, CHIEF, KOSZÓWKI, PANTEON, TRAUMATYCZNOŚĆ, BIOMETRIA, OBEDIENCJA, FIGURA, KSIĘŻULEK, PODSTAWKA, PŁYWACZ, OBIEKT, OLEJ, WOTUM, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, INŻYNIERIA LĄDOWA, PALMETA, WYCHÓD, HALOGENOALKAN, NASTAWA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, RZĘSISTEK, WOJNA, MAKROPOLECENIE, MIĘDZYPOKŁADZIE, ZNAK, CENA PROGOWA, KASZT, PRZYGOTOWANIE, OPERA, OKUPACJA, N-GRAM, KOREAŃSKI, ZIELONE PŁUCA, ROZPADLISKO, WAWRZYN, GAJA, BUT, POKLAT, POSTOŁY, ARENA, BURT, IZOMER KONFIGURACYJNY, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, AUTOMAT, RZUT WOLNY, ETERYCZNOŚĆ, DZIECKO EPOKI, ŚWIADECTWO, REPUTACJA, SZCZERBA, GRA RÓŻNICZKOWA, ŁACIŃSKOŚĆ, MURZYSKO, CZASZA, CROSS, MORENA CZOŁOWA, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, TALIB, CLERK, POTNIK, DOGODZENIE SOBIE, ODBIJANY, ŻAŁOBA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, SEKS ORALNY, ADAGIO, SPÓD, ETEZJA, SYPIALKA, KOCZKODAN, EDYKUŁ, MOBILE, ZRAZ, KASIARZ, HANDEL NARĘCZNY, WIOŚLAK, PRZEBÓJ, TERMOMETR CIECZOWY, OBELGA, PRZEMOC, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, POWÓDZTWO WZAJEMNE, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, POWSZELATKOWATE, KRZYŻAKOWATE, MAPA MENTALNA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, MOSHING, KLAWIATURA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, KONTUR MELODYCZNY, CHORÓBKA, PATRON, WOLNY ZAWÓD, STYLISTKA, KIEŁBA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, BUKWICA, BANDERA, LAWATARZ, KORYTARZ POWIETRZNY, WOLE OKO, RÓW MELIORACYJNY, REEDUKATOR, SIEĆ, BEZBRONNOŚĆ, BLISKOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, NAROST, BRAMKA, STAN ALARMOWY, DWUNASTKA, JĘZYK POZYCYJNY, PACYFIKAŁ, DZIESIĄTY, SZKOŁA, KOŁYSANIE, ŚLIWA, CZUJNIK INDUKCYJNY, SZKARADA, RÓWNINA SANDROWA, STAN WOLNY, OLIMPIADA, STANOWISKO, BODOR, DRUK AKCYDENSOWY, KALETA, UGRUPOWANIE, GLORIA, HORDA, PODCENTRALA, KARTA, HAMBURGER, WIZA, KOSZ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, LICZEBNIK ZBIOROWY, OSTROWIANIN, DEPTAK, SEMAFOR, WYPRAWKA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SUBSTANTYWNOŚĆ, SIODŁO DAMSKIE, MUZA, CHORALISTA, CZAS URZĘDOWY, FELER, ALFABET SYLABICZNY, CZYTANIE WYBIÓRCZE, FETYSZYZM, AFRYKAŃSKI, KURACJA SZOKOWA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, MONARCHIA, WYPADEK JĄDROWY, UDAWACZ, OLGA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, SMILEY, WODNIAK, DUŃSKOŚĆ, ZIARNIAK, PALIA, LUDWIK, TLENOWNIA, MURARKA OGRODOWA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, CYKL PALIWOWY, ROLETKA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, PĄK, GATUNEK PARASOLOWY, OLEJ Z OLIWEK, SEPTET, DEWOLUCJA, OREGANO, ŻABKI, NIĆ, TERAPIA REINKARNACYJNA, STÓŁ MONTAŻOWY, KRUCHAWECZKA, MAGNESIK, HYDROBIOLOGIA, ?ZACIESZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTRZEŃ (MIERZONA W METRACH SZEŚCIENNYCH I WADZE ŁADOWNOŚCI) W STATKU POWIETRZNYM LUB WODNYM, W KTÓRYM MOŻNA UMIEŚCIĆ ŁADUNEK, W TYM LUDZI (NP. ŻOŁNIERZY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTRZEŃ (MIERZONA W METRACH SZEŚCIENNYCH I WADZE ŁADOWNOŚCI) W STATKU POWIETRZNYM LUB WODNYM, W KTÓRYM MOŻNA UMIEŚCIĆ ŁADUNEK, W TYM LUDZI (NP. ŻOŁNIERZY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA przestrzeń (mierzona w metrach sześciennych i wadze ładowności) w statku powietrznym lub wodnym, w którym można umieścić ładunek, w tym ludzi (np. żołnierzy) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA
przestrzeń (mierzona w metrach sześciennych i wadze ładowności) w statku powietrznym lub wodnym, w którym można umieścić ładunek, w tym ludzi (np. żołnierzy) (na 19 lit.).

Oprócz PRZESTRZEŃ (MIERZONA W METRACH SZEŚCIENNYCH I WADZE ŁADOWNOŚCI) W STATKU POWIETRZNYM LUB WODNYM, W KTÓRYM MOŻNA UMIEŚCIĆ ŁADUNEK, W TYM LUDZI (NP. ŻOŁNIERZY) sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - PRZESTRZEŃ (MIERZONA W METRACH SZEŚCIENNYCH I WADZE ŁADOWNOŚCI) W STATKU POWIETRZNYM LUB WODNYM, W KTÓRYM MOŻNA UMIEŚCIĆ ŁADUNEK, W TYM LUDZI (NP. ŻOŁNIERZY). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast