COŚ, CO ZAWIERA 40% CZEGOŚ LUB MA 40 JEDNOSTEK MOCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZTERDZIESTKA to:

coś, co zawiera 40% czegoś lub ma 40 jednostek mocy (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZTERDZIESTKA

CZTERDZIESTKA to:

coś, w skład czego wchodzi 40 elementów (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

liczba 40, numer 40 (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

wiek, 40 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się czterdziestolecie (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

czterdziestolatka (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 40 (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

prędkość 40 kilometrów na godzinę (na 13 lit.)CZTERDZIESTKA to:

moneta o wartości 40 groszy, która była w obiegu w zaborze rosyjskim (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO ZAWIERA 40% CZEGOŚ LUB MA 40 JEDNOSTEK MOCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.694

PIĘTA ACHILLESOWA, MIEJSCE ŚWIĘTE, OKOLE, SYMFONIK, WYWROTKA, PRĄTNIKOWCOWE, ATLAS NIEBA, TLENEK, DWUDZIESTY TRZECI, PREJUDYCJALNOŚĆ, SUWNICA BRAMOWA, BAT, CIEŃ, GATUNEK SYNCHRONICZNY, SZUKACZ, SELEKCJONER, KANAŁ LATERALNY, CZYŚCIK, ATMOSFERA, KOROWAJ, HEL, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ODMIENNOŚĆ, OGROMNIASTOŚĆ, WYLĘGARNIA, WARSZTAT STRATEGICZNY, MITENKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, PERŁOWCE, INTENCJONALIZM, PLEBISCYT TERYTORIALNY, WILKOM, WRÓG, OTTER, ŚLAD, FLOTA, WNIKLIWOŚĆ, POCHŁANIACZ, ODTWARZANIE, UKŁAD ODNIESIENIA, DONOŚNOŚĆ, JEZIORO ZASTOISKOWE, JARZYNA, ŁOŻYSKO TOCZNE, WAŁ, OPIEKUŃCZOŚĆ, TANTALIT, WIDŁONÓG, GÓRY PIERŚCIENIOWE, KACZKA, KONSYGNATARIUSZ, TOALETA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, STRZELBA, PRYSZCZARKI, PIERWOCINA, WYGIĘCIE, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, DOMEK DLA LALEK, KRÓCIEC, DEADLINE, OBLIGACJA ZAMIENNA, TOŃ WODNA, PRACOWNIA, PŁATOWIEC, TYFTYK, KIT, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, UPŁYNNIENIE, WARTOŚĆ, KAWAŁEK, SALWA, ALLELUJA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, POWŁOKA, NIENATURALNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, SUKNIA DEJANIRY, MAJKA, BYSTRZE, PION, LICZARKA BANKNOTÓW, DYSKRETKA, ULEP, SKUPYWACZ, POJAZD SPECJALNY, EMPIREUM, JĘZYCZEK U WAGI, POJEDYNKA, ZNAK, SPRAWDZIAN, NIEZAMOŻNOŚĆ, ODPŁYW, KOMPLEKS GLEBOWY, BUZA, BAJADERA, POTNIK, BUNT, POTĘGA, APOLOGETYK, TYTOŃ, ROTOR, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, IPSYLON, WIDZOWNIA, LEGALIZACJA PONOWNA, MORWA, PIERDU-PIERDU, LIPA, KONWOLUCJA, KOMISARZ WOJSKOWY, RĘCZNOŚĆ, GAZOLINA, MYJKA, WYRZECZENIE, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ŁOWIECTWO, PIEPRZ CZERWONY, MAŹNICA, STYL, ATAK, KIERKI, KONFESJA, EGOISTYCZNOŚĆ, WIĄZKA, HOT DOG, TARTINKA, PÓŁKOLONIA, POGODNOŚĆ, ZAKON KLERYCKI, PANTOFELNIK, KARMELEK, CHOROBA ZARAŹLIWA, NERW, CHROPAWOŚĆ, WYSYŁKA, AFERA, MOŻLIWOŚĆ, BURKA, TYP, WYRAZY, ZBIERACZ, PRZYKRYWADŁO, SYSTEM SYMBOLICZNY, UNIWERSALNOŚĆ, TŁUMIK, AGATA, NAPEŁNIACZ, DELIKT KONSTYTUCYJNY, JON KOMPLEKSOWY, PRZEJŚCIÓWKA, ETERIA, ARTERIA, DEFICYT, JAMRAJ, CZAS PRZESZŁY, INŻYNIERIA TKANKOWA, BEZGŁOWOŚĆ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, SŁOWACKI, CEBULAK, STUDNIA ABISYŃSKA, ŁASZT, SOPEL, BERNARD, TRĘDOWNIK, ZBIORNIK, POSTING, PRZEKAŹNIK, CERAMIKA SZNUROWA, ODPRAWA, SŁODKA BUŁKA, FLAKI, OLIWA, ZROŚLAK, BAZYLEUS, PRĄTNIK SREBRZYSTY, OLEJEK ETERYCZNY, MARYNATA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, BOMBA, ŚRODKOWOŚĆ, ATOL, DOROBEK, IMPRESYJNOŚĆ, WYKRAWACZ, ŚLIZGAWICA, LATARNIA, RZECZ NIERUCHOMA, KULT LUNARNY, PIONEK, SAKLA, REWALIDACJA, STALLA, TRYL, OSTRZE TRZONECZKOWATE, JONIZACJA, SUBSTYTUT, AGENCJA RATINGOWA, PLAFON, EPIDEMIOLOG, FRYWOLITKA, ŚCIEŻKA, KISZKA PASZTETOWA, PERFUZJA, BARANEK, GLIPTYKA, GOSPODARKA, DYRYGENTURA, OBJĘTOŚĆ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, POJAZD KOLEJOWY, PĘTO, SYLWETA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KONFORMER, INTERPRETATOR, JAMOCHŁON, CYKL METONA, LEJNOŚĆ, TEMNODONTOZAUR, PANTOGRAF, ZNAKOMITOŚĆ, ŁZAWICA, KUGLARZ, GRATIS, AWERSJA DO RYZYKA, TERMOLOKATOR, ARGUMENT, WYPADEK PRZY PRACY, MIMEZJA, PRZEŚLADOWANIE, BAGNIK ZDROJOWY, LAKSACJA, ZIARNECZKO, ODDZIAŁYWANIE, PLECHA, DEPRECJACJA, KOEGZYSTENCJA, HIPODROM, HANTABA, AKRONIM, CZAPKA WĘGIERSKA, KSIĘSTWO, ISKRA, NAŚLADOWANIE, KONTROLA SKARBOWA, NIEWAŻNOŚĆ, WCIOS, RABAT, KORDYLINA, ORBITA PARKINGOWA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, TANECZNOŚĆ, ZESPÓŁ, KOMPENSACJA, AZOLLA KAROLIŃSKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, REPREZENTACJA, KWASÓWKA, SELSKIN, ATRAKCJA, BANALNOŚĆ, PRZYZNAWALNOŚĆ, PRZECHYŁKA, KLAPA, DEKONCENTRACJA, UNISONO, REALIZM, SEKSTET, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, SENES, BOŚNIACKOŚĆ, GÓRALSKI, PRZEKRÓJ, NOMOTETYZM, DRABKA, OKRES PÓŁTRWANIA, RARYTAS, KOMPILACJA, LIMFOBLAST, NIEBO W GĘBIE, PAPRYKA, SPRZEDAWCA, POŁOŻNICA, CEREMONIA, KRAJ, FALA WZROSTOWA, DWÓJKA, TETRAPOD, LIPODYSTROFIA, SEGMENT, WIELORDZENIOWOŚĆ, SALADA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, NAKŁAD, OSTRA AMUNICJA, REZERWA WALUTOWA, ?PRZĘDZIWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO ZAWIERA 40% CZEGOŚ LUB MA 40 JEDNOSTEK MOCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO ZAWIERA 40% CZEGOŚ LUB MA 40 JEDNOSTEK MOCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZTERDZIESTKA coś, co zawiera 40% czegoś lub ma 40 jednostek mocy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZTERDZIESTKA
coś, co zawiera 40% czegoś lub ma 40 jednostek mocy (na 13 lit.).

Oprócz COŚ, CO ZAWIERA 40% CZEGOŚ LUB MA 40 JEDNOSTEK MOCY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - COŚ, CO ZAWIERA 40% CZEGOŚ LUB MA 40 JEDNOSTEK MOCY. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast