CIĘŻAR CZEGOŚ (MATERIALNEGO LUB ABSTRAKCYJNEGO), ODCZUWANY SUBIEKTYWNIE JAKO DUŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIEŃ to:

ciężar czegoś (materialnego lub abstrakcyjnego), odczuwany subiektywnie jako duży (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMIEŃ

KAMIEŃ to:

bryła skalna lub jej niewielki fragment, odłamek (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

płytka do gry w domino, mahjonga itp (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

skupisko minerałów (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

warstwa osadu gromadząca się na ścianach naczyń i kotłów w wyniku termicznego rozkładu wodorowęglanów wapnia i magnezu, zawartych w wodzie, zwłaszcza twardej (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

w medycynie: twór powstający wskutek odkładania się jakiejś substancji (najczęściej mineralnej) w organizmie (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

jednostka podstawowa anglosaskiego układu jednostek miar używana w Wielkiej Brytanii, niegdyś stosowana w Irlandii oraz większości krajów Wspólnoty Narodów (na 6 lit.)KAMIEŃ to:

dawna jednostka masy: kamień mały 10 funtów; kamień duży 32 funty; kamień pruski 5,145 kg (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻAR CZEGOŚ (MATERIALNEGO LUB ABSTRAKCYJNEGO), ODCZUWANY SUBIEKTYWNIE JAKO DUŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.709

OSTENTACYJNOŚĆ, KONCERN, AKTYWISTA, ŻYWY TOWAR, REMONT KAPITALNY, DRUK, ŁAŃCUCH, KRĘGOWIEC, AMBONA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, LITWAK, RUCH, ŁAPACZKA, DWÓJNIK, INTENCJONALIZM, MALARSTWO IKONOWE, PALMA, NIEDOGAREK, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, DEKLARACJA, CZWARTY, ZBROJENIE, DEFICYT, MAKIMONO, PIANA, BUZIA, GRUPA WSPARCIA, SZAROWIPTERYKS, AMORFIK, ODSYP, MATERIALNOŚĆ, MIĘTÓWKA, KRATKI, IDIOMATYZM, SYGNATURKA, NEFROSTOMIA, KANOPA, POCENIE, SZPETNOŚĆ, KLAKA, KLIMAKS, ŻARNIK, KEYBORD, KRATA DYSTRYBUTYWNA, WJAZD, SCHEMAT, ROŚLINA OKRYWOWA, LEN, BENEFICJANT, PEŁZAK ODMIENIEC, ŻÓŁW, BASEN PORTOWY, GLOSA, PIERÓG, AKROPOL, PLAFON, FALANGA, METRYKA, WŁÓCZYKIJ, PRZEPAŚĆ, COSINUS, ALERGIA PYŁKOWA, SYJAMSKI, WSTAWKA, KAULIKARPIA, ATREZJA POCHWY, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, NAGŁOŚNIENIE, VADEMECUM, SZNUR, ALLEGRO, IMIGRACJA, KASZTANEK, EMISJA, KOŹLAK, KRYJÓWKA, DEZETA, KAMPUS, MORAWSKI, IKEBANA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, SATELITA SZPIEGOWSKI, ALGA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KAMIEŃ, TONACJA, CZĄSTECZKA, KOŁNIERZYK, ZDANIE, OLGA, WYSEPKA, RETENCJA, SOSNOWCE, TOWARZYSZ PANCERNY, ŁOWCA GŁÓW, PIĘKNY WIEK, DESKA RATUNKU, BEZBRZEŻE, CZUWANIE, ROKOWANIA ZBIOROWE, ZATOKA, SŁAWA, ŚMIETANKA, WYPALANKA, DEGRADACJA, MYKOHETEROTROF, RYNKA, KIOSK, BASKINKA, MELON, KOŃCÓWKA, KOLEC, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, ZAINTERESOWANY, PIDŻIN, KAPAR, FAKT PRAWNY, TRYBUT, MIR DOMOWY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, TABLICA, TYCZKA, PODBIERACZ POKOSÓW, DIVA, EROZJA, TILAKA, STROIK, PERKOZ WIELKI, WOLNY RODNIK, SZATRA, JEZIORO KOSMICZNE, SERIA, CIĘŻKI SPRZĘT, WAŻNIK, ABLACJA, KARRUKA, SMAK, ZAĆMIENIE, PRZEPIS, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, SELSYN, MORGAN, KAPLERZ, KREMOGEN, KROKODYLEK, BIAŁE MIĘSO, BOOT, ODSUWACZ, PRZETWÓR, SPÓJNIK, ANTENA SATELITARNA, EMPIRYZM, DOMINO, JARZĄB, HEKSACHLOROFEN, UKŁAD, WIĆ, GALERIA, QUADCOPTER, BÓR, SPAD, IMPLIKACJA MATERIALNA, PRZYCHÓWEK, OSPAŁOŚĆ, MINIATURA, BIAŁA KSIĘGA, STREFA ODRUCHOWA, PEWNIK, NAWÓJ, POLICJA, MIĘSO, BISEKSUALISTA, ANALIZA SWOT, BARIERA, HISZPAŃSKIE BUTY, MEBLOWÓZ, TRAKTOREK, POIMEK, RAKI, STRZYKAWKA, PARANOJA PRAWDZIWA, SOLANKA, LEŻA, PAJACYK, CZERWONAK, WIZERUNEK, REGALE, REN, ZACZEPNOŚĆ, SCHULZ, NIECHLUBNOŚĆ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, WKŁAD DEWIZOWY, MURZYSKO, PUCHAR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OPALENIZNA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, FRYS, SYBIR, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, MARGARYNA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KAMIEŃ, BANER, GORĄCZKA PONTIAC, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KOREK, GERYLASI, MANSZETA, OBRUS, MROZEK, KAZAMATA, DZWONNICA, TRAGICZNOŚĆ, ŻYTO, KRÓLOWA RENET, TRAGEDIA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, BALSAM KANADYJSKI, SALWA, MANTYLA, BYSTRZE, WYDMUCHIWACZ, SKAŁA, FIGURA GEOMETRYCZNA, MORENA BOCZNA, STADION, ZAWORA, GAZ SYNTEZOWY, KONSOLA STEROWNICZA, PAZUR, ARABICA, PAŹ, STOPIEŃ, MOZZARELLA, NAKŁAD, BAKAŁ, WIKARY, HIPSYBEMA, ROZSADNIK, KIŚCIEŃ, KORYTARZ, PRZYKŁAD, DZIECIAK, DANE TELEADRESOWE, DEVELOPER, PRZECIER, ARSENIAN(III), FALA, ZABIEGI, ARYBALLOS, SZACHULEC, PATROLOWIEC, KALIKO, TYMOLOL, SKORPION, NIERUCHAWOŚĆ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, TEREN, REORGANIZACJA, PRASOWANIE, OCENA, SEJSMOGRAF, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, BABA-CHŁOP, KWADRUPOL, KOKSIAK, KLERK, TARAS WIDOKOWY, GAZ SPALINOWY, RACJONALNA IGNORANCJA, ESCUDO, DOROSŁOŚĆ, SIEROTA, ATOM, ILLOKUCJA, TERCJA, FLAMBIROWANIE, KUNDMAN, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, DANIO, ESENCJA, CYCEK, KONSEKRACJA, ŁACINNICZKA, PŁYWACZEK, ARAK, FLANELA, CHRYJA, SŁUP, POŚWIĘCENIE, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, GÓRNICTWO, CZELUŚĆ, SZUM, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ?BOLERO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.709 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻAR CZEGOŚ (MATERIALNEGO LUB ABSTRAKCYJNEGO), ODCZUWANY SUBIEKTYWNIE JAKO DUŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻAR CZEGOŚ (MATERIALNEGO LUB ABSTRAKCYJNEGO), ODCZUWANY SUBIEKTYWNIE JAKO DUŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIEŃ ciężar czegoś (materialnego lub abstrakcyjnego), odczuwany subiektywnie jako duży (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIEŃ
ciężar czegoś (materialnego lub abstrakcyjnego), odczuwany subiektywnie jako duży (na 6 lit.).

Oprócz CIĘŻAR CZEGOŚ (MATERIALNEGO LUB ABSTRAKCYJNEGO), ODCZUWANY SUBIEKTYWNIE JAKO DUŻY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - CIĘŻAR CZEGOŚ (MATERIALNEGO LUB ABSTRAKCYJNEGO), ODCZUWANY SUBIEKTYWNIE JAKO DUŻY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x