KOBIETA PRACUJĄCA WE WŁASNYM DOMU LUB WARSZTACIE NA CZYJEŚ ZLECENIE, NIEJEDNOKROTNIE WYKONUJE PRACĘ ZA POMOCĄ DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ SPRZĘTÓW I MATERIAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHAŁUPNICA to:

kobieta pracująca we własnym domu lub warsztacie na czyjeś zlecenie, niejednokrotnie wykonuje pracę za pomocą dostarczonych przez zleceniodawcę sprzętów i materiałów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHAŁUPNICA

CHAŁUPNICA to:

kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA PRACUJĄCA WE WŁASNYM DOMU LUB WARSZTACIE NA CZYJEŚ ZLECENIE, NIEJEDNOKROTNIE WYKONUJE PRACĘ ZA POMOCĄ DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ SPRZĘTÓW I MATERIAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.196

ŚLIZGAWICA, SZEW, DUROMETR, ANOMALIA TERMICZNA, PIEC GRZEWCZY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, PLAKIETA, KANAPKA, POKŁAD, HARMONIKA SZKLANA, CENTRUM, HERETYK, KOSKINOMANCJA, ANKUS, BAZA ORBITALNA, CIEK, OGNISKO, STÓŁ, FUTERKO, RAMA, PROCHOWNIA, ABSYDA, KOMENTARZYK, SZWAGROSTWO, PIGULARZ, LITWAK, KURDYJKA, DERESZOWATA, LODOWIEC ALPEJSKI, PODATEK NALEŻNY, RAMA, CZABAN, DIPLOPIA, SAKWA, OMYK, CANON, ŻURNALISTA, ORSZADA, CZARTER, LEKARZ, HASHTAG, KIPA, DRĄGAL, UBRANIE OCHRONNE, MEDYCYNA REGENERACYJNA, WZÓR, CZĘBOREK, DWUWIERSZ, LIZ, NUROGĘŚ, SANDALIN, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, PROCES GEOLOGICZNY, PRZEPAD, SKAŁA ILASTA, LWICA, KAPONIERA, FANPAGE, KRĄG, BOGOMILIZM, TRIO, REZULTAT, GAJA, WYRAZ POCHODNY, MACIERZ, LEPSZA POŁOWA, PRZEBITKA, LOKATOR, BLIN, ANONEK, SMURF, DYWIZJON RAKIETOWY, DYSZKANCIK, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, RACJONAŁ, EPISKOPAT, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, EUROWIZJA, STRZAŁKA, RENER, WÓR, ŁASKAWCA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, NAKŁO, STREAMER, RUBEL BIAŁORUSKI, PRZECIWIEŃSTWO, BATERIA, PALISADA, OSIEDLE, KOS, GMERK, TURECKI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ŁUK SKRZELOWY, BRAMKA, JUMPER, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, KELT, PROMIENIOWANIE ALFA, GEOMELOFAGIA, SALA, MODERATOR, POSTOŁY, PRZESIEDZENIE, RELIKT, SKUPIA, TERMOREGULATOR, WIĄZ, ROLLS-ROYCE, ECHOLOKACJA, POCHODNIK, BENTO, MIGRACJA, JEDNOŚĆ, DARŃ, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, WIROSZYBOWIEC, KOPROSTANOL, PEDERASTKA, AGNOSTYCYZM, BEZCZUCIE, LINIA BRZEGOWA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, ZBOWID, GRAETZ, AUGUR, MONITOR, MAKRAMA, SIWAK, ELIPSA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, DEZINTEGRACJA MROZOWA, MOC ZNAMIONOWA, BUTERSZNYT, DEZERTERKA, POLITYKA DYSKONTOWA, SAKRAMENT, ARSENAŁ, PRZĘSŁO, DYSKRETKA, EKSPLOATATOR, USŁUGA OBCA, GRIVET, MASA SPOCZYNKOWA, SODOMA, BIRIANI, PODZIEMIE, BABKA, PROGRAM UŻYTKOWY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, MOC, LOBELIA, PIECZONKA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, NADAWCA PUBLICZNY, GALIA, MECENASKA, ZROŚLAK, FLASZKA, SPAWĘKI, WYCHÓD, KONKURENCJA, PRZĘDZA, CZUB, DEFLEKTOR, SZYKANA, ŁANIA, ALBUM, ARSENIAN(III), ACETYLENEK MIEDZI, KORSARZ, LAMA, KONFISKACJA, KOMBAJN, KORYTARZ, BRIK, ARONIÓWKA, PLATFORMÓWKA, MEREŻKA, ENTEROKOK, EINSTEIN, ANTRYKOT, ŁĄCZNICA, DOPING, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, WŻER, DERMOKOSMETYK, NOWICJUSZKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ZDRAJCZYNI, DOROBKOWICZ, GŁADŹ, SZARY RYNEK, DOMINIKANKI, KRYZA, TABLICA, AHISTORYZM, BLASK, STAROŚCIŃSKI, PRZECHÓW, OCULUS, FORMACJA DEFENSYWNA, NIEPEWNOŚĆ, BRUDAS, LEMONIADA, ASYSTENTKA, WSPÓŁPRACOWNIK, LABORATORIUM, PRACA ORGANICZNA, FAUL, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, JERSEY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KARL, DZIÓB, OBROŃCZYNI, ZWOLNIENIE, BOLOMETR, SEN, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, GÓRALSKI, CHOROBA BRUGADÓW, KRAJ, SKRÓT, WODA, KASA, RUSKOŚĆ, KOMENDA, ARAK, SZUM, HISZPAŃSKI LODZIK, ZNACZENIE, KRÓWKA, ŚWIDEREK, ALLELOPATIA, ALERAMO, SKRZYDEŁKO, KATEGORIALNOŚĆ, BOGUMIŁ, KOKORYCZKA, KOLCZAK, WARZYWNIK, AROMAT, ŻYŁKA, FANATYCZKA, KOMISJA, KISZKA ZIEMNIACZANA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, METYLOTROFIA, EGZOCENTRYZM, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, KANAŁ JONOWY, TOUAREG, CZEŁKOWSKA, KOŁTRYNA, PLURALIZM, MELANIZM, POKRYCIE, WSPÓŁUCZEŃ, CEDZIDŁO, PŁOZA, WCIĄGARKA, DYWERSJA, OPONA, ŚRODOWISKO, DEMOBILIZACJA, WRAK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, BBS, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, PANNEAU, KURS, RUGBY, NASZELNIK, WIANO, SZKLANY SUFIT, CIĘGNO NAPĘDOWE, AKROBACJA LOTNICZA, INWESTYCJA PORTFELOWA, PASTERZ, FREGATA, CEL, INTERVIEW, WIOŚLAK, KLEJÓWKA, MOMENT, PASZTECIK, FITOEKDYSON, NALEWAK, NOKAUT TECHNICZNY, ASEKURANTKA, ANALOG, DYPTYK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, SWĘDZENIE, LAMA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, SZLAUF, ?TAROCISTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.196 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA PRACUJĄCA WE WŁASNYM DOMU LUB WARSZTACIE NA CZYJEŚ ZLECENIE, NIEJEDNOKROTNIE WYKONUJE PRACĘ ZA POMOCĄ DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ SPRZĘTÓW I MATERIAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA PRACUJĄCA WE WŁASNYM DOMU LUB WARSZTACIE NA CZYJEŚ ZLECENIE, NIEJEDNOKROTNIE WYKONUJE PRACĘ ZA POMOCĄ DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ SPRZĘTÓW I MATERIAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHAŁUPNICA kobieta pracująca we własnym domu lub warsztacie na czyjeś zlecenie, niejednokrotnie wykonuje pracę za pomocą dostarczonych przez zleceniodawcę sprzętów i materiałów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHAŁUPNICA
kobieta pracująca we własnym domu lub warsztacie na czyjeś zlecenie, niejednokrotnie wykonuje pracę za pomocą dostarczonych przez zleceniodawcę sprzętów i materiałów (na 10 lit.).

Oprócz KOBIETA PRACUJĄCA WE WŁASNYM DOMU LUB WARSZTACIE NA CZYJEŚ ZLECENIE, NIEJEDNOKROTNIE WYKONUJE PRACĘ ZA POMOCĄ DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ SPRZĘTÓW I MATERIAŁÓW sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KOBIETA PRACUJĄCA WE WŁASNYM DOMU LUB WARSZTACIE NA CZYJEŚ ZLECENIE, NIEJEDNOKROTNIE WYKONUJE PRACĘ ZA POMOCĄ DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ SPRZĘTÓW I MATERIAŁÓW. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x