WYMARŁY JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW AFROAZJATYCKICH UŻYWANY PRZEZ STAROŻYTNYCH EGIPCJAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EGIPSKI to:

wymarły język z grupy języków afroazjatyckich używany przez starożytnych Egipcjan (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMARŁY JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW AFROAZJATYCKICH UŻYWANY PRZEZ STAROŻYTNYCH EGIPCJAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.411

CHINA, DRUMLA, POŚWIST, PIEC DONICOWY, POSPÓLNOŚĆ, AUTOPORTRET, SYSTEM JĘZYKOWY, KUC WALIJSKI, DRONT, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, IGIEŁKA, LOTKI, REGNOZAUR, BOROWODOREK, CZARODZIEJSKI KRĄG, WĘGIEL KOKSOWY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SZCZELINA SKRZELOWA, GEN DOMINUJĄCY, AREOPAG, SUPERPRZEBÓJ, PUPILEK, ZDROWY, PISMO NUTOWE, GMACHÓWKA, ŻUR, AIREDALE TERRIER, SKUFIA, WIATRY, SYTUACJA DECYZYJNA, SETER SZKOCKI, KANAŁ PACHWINOWY, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, DESOCJALIZACJA, IGUANODON, JUFER, HEGEMONICZNOŚĆ, SZKLIWO, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, STAŁA CZASOWA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, KLUCZ, SZABELTAS, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, BARWICA DREWNA, ŁÓW, ETHSHAR, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, CHORDOFON, GATUNEK ZBIOROWY, WCZASY PRACOWNICZE, DOLNONIEMIECKI, KECZUA, AUTOSKLEP, DYNAMIT, GHUL, PROWANSALSKI, PRODUKCJA, PARADOKS GRAWITACYJNY, KRĘTKOWICA, PERYSKOP ODWRACALNY, HELMIOTOLOGIA, PATRON, POCISK NIEPENETRACYJNY, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, SROKOSZ, POSTĘP NAUKOWY, MAKRON, SERYCYNA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, WESTERN, ANION, RAJSTOPY, NASTAWNICA, DNA, KATEGORIA SPOŁECZNA, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, ŻELE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MATERIA AUTOCHTONICZNA, ELBAIT, TEORIA DOMINA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, TELEZAKUPY, WYSZUKIWARKA, CZWORONÓG, POPIELNIK, CHLOREK POTASU, POWIERNICTWO, OZÓR, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, MAPA WYOBRAŻENIOWA, ZAPASY, ELFICKI, PÓŁGOLF, SZTUCZNE OGNIE, DZICZ, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, BRUDNA BOMBA, KRZYŻ POKUTNY, WIDMO ABSORPCYJNE, DUJKER ABBOTTA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, TRENING, OFELIA, IMAMIZM, KOŃ LUZYTAŃSKI, KOŃ KLADRUBSKI, SER PODPUSZCZKOWY, JĘZYKI TURAŃSKIE, POCISK NIEPENETRUJĄCY, OBYWATEL, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, TARTANA, INSTRUMENT, TERAPIA POZNAWCZA, TOOLBAR, DOSTYCZNA, VECTRA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ĆWIERK, STAWKA KAPITACYJNA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, JAPOŃSKI, PISMO OGAMICZNE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PODGRUPA NORMALNA, ANDROGYNIA, OKSYTETRACYKLINA, GLYPTODONTOPELTA, NITROESTER, EROZJA WODNA, OKSYTAŃSKI, METYL, SZPARA POWIEKOWA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, ODPŁYW, LINIA ŚRUBOWA, KWATERUNEK, HAWAJSKI, TYP WIDMOWY, TARADAJKA, BIEG ZJAZDOWY, KONCERT, PSYCHOFARMAKOLOGIA, FOREMKA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KSYLOFAGIA, TAMASZEK, MIKOZA, RODZAJNIK, FIKCJONALIZM, ABREWIATURA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, KWIT DEPOZYTOWY, PARAFIA, BURNUS, KWEZYTOZAUR, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, CILIOPATIA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SPLOT SZYJNY, APASZKA, TRÓJKĄT, SEJNER, TATARKA, TELETURNIEJ, JUDASZOWE SREBRNIKI, MIASTO STAROŻYTNE, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ABLEGAT, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, GRUPOWICZKA, POŁUDNICOWATE, GALLIMIM, ZGNIŁOŚĆ, PAPIER CZERPANY, PRZESIĄK, ROBOTA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, MISJA STABILIZACYJNA, BRAMKA HONOROWA, KOSZ, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, KURS SZTYWNY, GALEN, SPEAKER, HISZPANKA, OWADOPYLNOŚĆ, PTAK, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, KLUCZ, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, BAJA, KOŃ OLDENBURSKI, EWOLUCJA KASKADERSKA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, PRZODUJĄCY USTRÓJ, GŁAZ NARZUTOWY, LĄD, KOKLUSZ, POSTÓJ LODOWCA, SZLAFROK, KIESZONKA SKRZELOWA, IRANISTAŃSKI, JEZIORO FIORDOWE, HISZPAN, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, AUTOTOPAGNOZJA, CHWOŚCIK BURAKOWY, FEREZJA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, LAING, KULBAKA, INTERWENCJA HUMANITARNA, NAROST, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, ASPARAGUS, CHRYSLER, OWCA OLKUSKA, DONIESIENIE, XSARA, FARSI, KOT PERSKI, BYTOWNIT, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, WARANOZAUR, KRĘCIEK, OKNO RADIOWE, PIENIĄDZ LOKALNY, TARŁO, KLOMIFEN, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, UKŁAD KRWIONOŚNY, LOK AGNESI, TERMOLUMINESCENCJA, JĘZYK BENGALSKI, PORCYJKA, BREWKA, TACHOGRAM, STEP AMERYKAŃSKI, TERMINATOR, TŁUSZCZAK, JAMAJSKI, DOLNOSAKSOŃSKI, SWÓJ, KAUTOPIREIOFAGIA, JĘZYK CHORWACKI, KOLASA, KOT, APPEL, JĘZYK KREOLSKI, CYKANIE, KOPIEC, AMPEROGODZINA, JASKINIA LAWOWA, ZBOCZENICA, MAGAZYN, STRZELNICA, BARWA POCHODNA, GORĄCZKA HAVERHILL, ZAKRĘT, PRĄD ZAWIESINOWY, NOWOROSYJSKI, DOJŚCIE, ALBA, BOCZNIK, SHANDYJSKI, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KUFF, NACIOS, SIEĆ KOLEJOWA, LUTERSTWO, ROSZCZENIE ZWROTNE, KOMBUCZA, NANDORIŃSKI, WANADOWIEC, ODRA, NEOHUMANIZM, PORSCHE, PATOL, WYPŁYW, RYNEK PRODUCENTA, ŚWIEGOT, ZADZIERZGNIĘCIE, OSŁONKA RDZENNA, PREWENCJA RENTOWA, OSOBA PRAWNA, KOSZT FINANSOWY, HEŁMOFON, GRUPETTO, WELWET, SYBERYJSKI, FILOLOGIA, ?KAPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMARŁY JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW AFROAZJATYCKICH UŻYWANY PRZEZ STAROŻYTNYCH EGIPCJAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMARŁY JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW AFROAZJATYCKICH UŻYWANY PRZEZ STAROŻYTNYCH EGIPCJAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EGIPSKI wymarły język z grupy języków afroazjatyckich używany przez starożytnych Egipcjan (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EGIPSKI
wymarły język z grupy języków afroazjatyckich używany przez starożytnych Egipcjan (na 7 lit.).

Oprócz WYMARŁY JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW AFROAZJATYCKICH UŻYWANY PRZEZ STAROŻYTNYCH EGIPCJAN sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - WYMARŁY JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW AFROAZJATYCKICH UŻYWANY PRZEZ STAROŻYTNYCH EGIPCJAN. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast