KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY SS1-BLOKERÓW POZBAWIONYCH WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA), POSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCE BŁONĘ KOMÓRKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METOPROLOL to:

kardioselektywny lek należący do grupy ß1-blokerów pozbawionych wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA), posiadających właściwości stabilizujące błonę komórkową (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY SS1-BLOKERÓW POZBAWIONYCH WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA), POSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCE BŁONĘ KOMÓRKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.022

PLASTOMER, AUSTRALORZEKOTKA BŁĘKITNOGÓRSKA, KOCANKA PIASKOWA, EDDINGTON, HEBRA, BERYL, SKÓRZAK, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, SZANJANGOZAUR, KRZYŻAKOWATE, METOTREKSAT, KONWENT, KLEPKA, AMPUŁKA, WEPS, ŚLIWA MORELA, ŻYŁA NABRZUSZNA GÓRNA, CZYNNIK SYTUACYJNY, ELEKTORAT, TEROCEFALE, BRZOZA OJCOWSKA, APAP, FLEBODIUM ZŁOCISTE, SZYKSYNGIA, SZURPEK SŁOIKOWATY, OMIEG ZACHODNI, SPÓJNIK, TRANZYCJA, APRETURA, KRUSZYNA, NORMOTYMIK, POLSKI, WYKLUCZENIE, AKKADYJSKI, DIFLUNISAL, PAJĘCZAKI, BIOCHEMIA, GAZOZAUR, SZURPEK POROSŁY, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, BYLICA MLECZNOBIAŁA, WIECHLINA WĄSKOLISTNA, KWAS RYBONUKLEINOWY, LEK, HYDROKSYZYNA, PISZCZAŁKA, BOURDICHON, FLEKAINID, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, KLIN, TALERZE, GRUPA ABELOWA WOLNA, ŁYSAK, SZAROTA ŻÓŁTOBIAŁA, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, PRACA INTERWENCYJNA, LORINANOZAUR, MAJĄTEK OSOBISTY, BORZEŚLAD, PIĘCIORNIK ZŁOTY, PRAWO GŁOSOWE, NONKONFORMISTA, PTAK, KORNWALIJSKI, GRUPA ACYLOWA, CHLOREK MIEDZI(I), PRIORYTET, HELOWIEC, STUDNICKI, WĘGLAN LITU, WALNE ZEBRANIE, SERPENTYN, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, IGUANODON, ANTYKOAGULANT, OBROSTKI, PIĘCIORNIK ŚLĄSKI, ODŁAM, RATLER, BAHARIAZAUR, ETANOLOAMINA, PRZENIKALNOŚĆ ELEKTRYCZNA, BARNABITA, DURIAN, MANTI, PIECZYNG, BYLICA BOŻE DRZEWKO, LAWENDA, PIOŁUN, ORDYNIEC, KAPITALZAUR, BISKUPIANIN, BARDON, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, SZUWAR WYSOKI, PEROKSYDAZA, METYCYLINA, KRÓLEWIĘTA, SILUOZAUR, OSET KLAPOWATY, SOSNA MONTEZUMY, MEDYCYNA SPORTOWA, SCHODY RUCHOME, TRICHLOROMETIAZYD, CYPROFLOKSACYNA, BRETOŃSKI, EUTENIKA, SOSNA KOREAŃSKA, MLECZAN ETAKRYDYNY, KLAWISZE, ZBIORÓWKA, KRAKOWIACZEK, MORDWIN, JUNKIERSTWO, ETOSUKSYMID, DRAPACZ, CZUWANIE MODLITEWNE, KLEJNOTKI, RZODKIEW, SELER NACIOWY, OSŁONA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, KOSACIEC ANGIELSKI, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, MEROZAUR, ALDROWANDA PĘCHERZYKOWATA, JODŁA KALIFORNIJSKA, JODŁA NORDMANNA, BIRMAŃSKI, AMOBARBITAL, TAON, FENOMEN BOMBAJSKI, SCENEDESMUS, GŁÓG, IMMUNOSUPRESOR, CYTRULINA, NIEMIECKI, KUSZYTA, INUIT, SARGASSOWATE, KWAS GLUKONOWY, KUPKÓWKA ASCHERSONA, ZGON, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, WIEWIÓRECZNIK SUDECKI, POMOC, WIRUSY, BOBREK, SYFEK, CYKLOFOSFAMID, ŁYCZAK MUSZLOWY, LEMAT ZASSENHAUSA, ASTER AMERYKAŃSKI, IRRADIACJA, BOCZEŃ NASTROSZONY, CHLOREK SODU, CHLORAN(VII) POTASU, ASTER WĄSKOLISTNY, ANALEPTYK, PSZENŻYTO, GRUPA ADDYTYWNA, OSIKA, GIMNASTYKA, ROMSKI, JĘZYK PORTUGALSKI, PANTOFELEK, MUSEEUW, GANOIDY KOSTNE, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, INTERKOM, KARCZOCH, GRUPETTO, SYNGALESKI, ALKILACJA, REGNOZAUR, FOKSTERIER, SOSNA WIRGINIJSKA, JĘZYK MUNDAJSKI, WIR PYŁOWY, BETA BLOKER, CZYŚCIEC, TEROPODY, PACHYPLEUROZAUR, PSZENIEC BRODATY, MUR KURTYNOWY, KWAS HIALURONOWY, AUTOMATYKA POGODOWA, SŁODYCZ, ZAPALAZAUR, BETA-BLOKER, C, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, WIDŁOZĄB BERGERA, MIKROFILAMENT, TATARZYN, JĘZYK CELTYCKI, ZASIEDLENIE, LIGAWKA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, ZŁOTNIK BAGIENNY, PINCZER KARŁOWATY, TRYBADYZM, GYYZ, VALIDOL, TAHITI, AMITRYPTYLINA, NARCYZ CYKLAMENOWATY, PALCZYCHA, ZAJĄCZEK BŁOTNY, SONDA MOLEKULARNA, TKANKA MIĘŚNIOWA, EMBAZAUR, METAKRYLAN METYLU, KSYLOFON, KOMPLEKS GLEBOWY, ZALEWA, TETANUR, MASŁOSZ, KEFALINA, ONAGER, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, INSEKTYCYD, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, BEDŁKA MUCHOMOR, BĘBEN SZCZELINOWY, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, NIKLOWIEC, ORLICZKA, METASEKWOJA CHIŃSKA, SUBTERRANEOTERAPIA, NO - SPA, TEST, SIERPIK, KWAS OCTOWY, ZIELONKA, HEDWIGIOWCE, PREZESKA, MONOTERPEN, KOSACIEC BUCHARSKI, SIERPIK, WIDŁOZĄB MUEHLENBECKA, WOLF, LEK, KIRGISKI, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, AUSTRALORZEKOTKA CZERWONOOKA, BISFENOL, PROSIONEK PIWNICZNY, JĘZYK ARABSKI, WIĘŹ SPOŁECZNA, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, ZERÓWKA, MAŁOMIESZCZANIN, NEBIWOLOL, PŁASKOMERZYK DZIÓBKOWATY, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, KOLEMANIT, PRZEWIERCIEŃ, BROMIAN POTASU, MION, CEFALASPIDY, REKONFIGURACJA, LEK ANOREKTYCZNY, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, RADIACJA ADAPTACYJNA, OKSACYLINA, PIENIĄŻEK, FICROJA CYPRYSOWATA, HI HAT, SIMETIKON, DIADEMODON, GARGOJLEOZAUR, CHAMEDAFNE, TIOGUANINA, SONOMETR, NIEMETAL, KOLATOR, KUCHNIA, DINOZAUR KACZODZIOBY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, MOCZARNIK, CHŁONIAK BURKITTA, TAPIR KORDYLERYJSKI, CHEMIA OBLICZENIOWA, JĘZYK IRAŃSKI, GRADUAŁ, WIECHLINA SUDECKA, MANNA DUŻA, TAJNY RADCA, PLATYKLADUS WSCHODNI, NAHUATL, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, SZURPEK SKALNY, KOSACIEC ŻYŁKOWANY, KARTAGIŃSKI, SETER SZKOCKI, PTERORYNCH, TURYSTYKA, ?CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY SS1-BLOKERÓW POZBAWIONYCH WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA), POSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCE BŁONĘ KOMÓRKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY SS1-BLOKERÓW POZBAWIONYCH WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA), POSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCE BŁONĘ KOMÓRKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METOPROLOL kardioselektywny lek należący do grupy ß1-blokerów pozbawionych wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA), posiadających właściwości stabilizujące błonę komórkową (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METOPROLOL
kardioselektywny lek należący do grupy ß1-blokerów pozbawionych wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA), posiadających właściwości stabilizujące błonę komórkową (na 10 lit.).

Oprócz KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY SS1-BLOKERÓW POZBAWIONYCH WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA), POSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCE BŁONĘ KOMÓRKOWĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY SS1-BLOKERÓW POZBAWIONYCH WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA), POSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCE BŁONĘ KOMÓRKOWĄ. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x