TWARDY POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINIDUR to:

twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWARDY POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.257

TWARDY SEN, AZYTROMYCYNA, DEFILADA, GLYPTODONTOPELTA, WIĘŹ SPOŁECZNA, NACZELNIK, FAMOTYDYNA, POLIMER FLUOROWY, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, AZERBEJDŻAŃSKI, OLEJ RYCYNOWY, EFEKT MNOŻNIKOWY, ELASTYL, NAPINACZ, PASTEL, KSYLULOZA, SKAŁA WULKANICZNA, SLADEK, NASOSZNIKOWATE, HYDROKSYZYNA, RNA, TWARDZINA, DAMAST SKUWANY, TAHITI, CUKIER SŁODOWY, MENTALNOŚĆ, INKRETYNA, MASZYNA CIEPLNA, NIEMIECKI, WARMIŃSKI, SER PARMEŃSKI, AFAZJA, RADA, WERNISAŻ, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, MACHANIE RĘKĄ, NASTRÓJ, MOLOS TYPU GÓRSKIEGO, GUZ, LIZYNOPRYL, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, FANARIOTA, TEUTOŃSKI, POKRYWA, OBROŃCA, AMONAL, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, JĘZYK KOREAŃSKI, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, WARAN GRAYA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, DUJKER ZEBROWATY, NOCÓWKA PUSTYNNA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, GAJDY, DUJKER CZARNY, NAZWA ZWYCZAJOWA, SZKOPSKI, BETON, RESTRYKTAZA, SKALEŃ, BUŁGARSKI, CYTRONELOL, BRETOŃSKI, BONITAZAURA, AFGAN, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, KONGO, ALDEHYD GLICERYNOWY, SERPENTYN, ZASTRZAŁ, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, POPYT ELASTYCZNY, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, CANCA, BENZOES, APPEL, GITARA, ZAPACH, BIERZIN, JELEŃ WIRGINIJSKI, KĘSISKO, BEKASIK, CZARNA OWCA, SONDA, KWAS PALMITYNOWY, KLESZCZE TWARDE, IGUANODON, PLACERIAS, MĄKA PSZENNA, ROM, MODULACJA SKROŚNA, DITERPEN, TYFUS BRZUSZNY, TWARDY RESET, OKSYTAŃSKI, OSIOŁ AZJATYCKI, KOLEJKA, OBÓJ MIŁOSNY, KOŃ KABARDYŃSKI, KRAKOWIANKA, DOLICHOZUCH, JĘZYK RETOROMAŃSKI, OLIWA, LAPIS-LAZULI, ROZBIEŻNOŚĆ, ACETON, ŚRODKI PIENIĘŻNE, MIÓD LITEWSKI, KAUCZUK BUTYLOWY, SAMARYTANIN, LN, SZCZERBA, PIENIĄDZE, FUROSEMID, PRZESTRZELINA, MIKROKULTURA, PROFESJA, ZAGÓRZANKA, DIODORUS, OLEJEK GERANIOWY, KLUCHY, TRYUMF, PORWAK TEKTONICZNY, KWAS CHLOROGENOWY, DWUTLENEK SIARKI, FETYSZYZM, KOLAMINA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, RADIACJA ADAPTATYWNA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, NAUKA, PIŁA, FIZJONOMIKA, CZŁONEK, SYNTETYZATOR, KWAS GLUKURONOWY, INUIT, CHABAZYT, GOBITYTAN, SULFADYMIDYNA, DZIOBAK, JĘZYK ZULU, CYGAŃSKI, KUMOSTWO, METOPROLOL, SENIOR, TOR, KOŃ SZWAJCARSKI, IRYD, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KOMISJA SELEKCYJNA, EMAUZAUR, SKALA PORÓWNAWCZA, KONWEKTOR, GIPS, KRZEMIAN WARSTWOWY, SPACHACZOWATE, MALTAŃSKI, METFORMINA, BENGALSKI, PROTEROZUCH, ZWYCIĘSTWO, PORFIROBLAST, PROTOROZAUR, ŁAŃCUCH MARKOWA, CELESTA, TYTANOWIEC, KIBITNIKOWATE, TEJU KROKODYLOGONOWY, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, PISTOZAUR, AMYRYNA, OBRAZ POZORNY, KARMEL, MATYLDA, POLIMER WINYLOWY, FILOGENEZA, GRUPETTO, FARERSKI, MOMENT MINSKY'EGO, MARGARYNA, ETEROFON, ARGON, GAZ SZLACHETNY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, GĄSIENICZKI, CEFALEKSYNA, JĘZYK PORTUGALSKI, DODATEK AKTYWIZACYJNY, KAUCZUK NATURALNY, BRACHIOZAURY, KLASTER, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, OPALENIZNA, STAN CZYNNY, ZMIANA, CHLEB PSZCZELI, TATAR, POLIMER, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, WYROBISKO, FLAWONOL, KWAS LINOLENOWY, ODLEW, BRUZDKOWANIE, FLUWASTATYNA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, EWENKIJKA, OPERA MYDLANA, ROMSKI, CZEPEK, PAŹDZIOR, PEROWSKIT, PIRYMIDYNA, SZPILKA, ARMEŃSKI, IMID, HARMONIA, ERLIKOZAUR, LATEKS, SPIĘTRZENIE, PISZCZAŁKA, SUMA KONTROLNA, KORSYKAŃSKI, MONOETANOLOAMINA, JEZIORO TEKTONICZNE, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, OGNIWO SŁONECZNE, METRONIDAZOL, ZNACZEK, ZDANIE EGZAMINU, WYŻEŁ WEIMARSKI, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, KAPTOPRYL, SCIANDRI, MUNGO, POLIOLEFINA, DROPS, SYSTEM KASTOWY, SAKE, GRUPA ACYLOWA, ETOS, WYŚWIĘCENIE, CZAKUELA WYSPOWA, KINAZA, CYGANKA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, BOROWODOREK, DIKREOZAURY, BOLOŃCZYK, GRUPOWICZKA, DYSK, NAPĘD JONOWY, NEPALI, KOMPLEKS ARENOWY, MLECZAN ETAKRYDYNY, BALANTIDIOZA, MIĘSIEŃ BRZUCHATY, SAMOZAPALENIE SIĘ, SPIRYTUS SUROWY, NITROESTER, CUKRZYCA BRĄZOWA, TRANDOLAPRYL, CHINA, DRAGON, GWIZD, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, KWAS MLEKOWY, WIRUS GORĄCZKI ZACHODNIEGO NILU, WIOLA, NARKOLEPSJA, KOMONDOR, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, GWIAZDA, GRUPA ABELOWA WOLNA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, AGAMA PERSKA, PASZTUNKA, OWADZIARKA, ENZYM RESTRYKCYJNY, EGIPSKI, EXTAZY, SIARKA POPIOŁOWA, TERPEN, LIDER, HI HAT, RANA SZARPANA, CUMULUS, SIARCZAN BARU, ZADRAPANIE, KREWNIAK, ATEMOYA, MACEDOŃSKI, WAPŃ, ZAGÓRZANIN, BETAKSOLOL, ?NAWYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.257 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWARDY POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWARDY POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINIDUR twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINIDUR
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 7 lit.).

Oprócz TWARDY POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - TWARDY POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x