PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, PSEUDOBOLETUS PARASITICUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY BOROWIKOWATYCH, NAZWANY PRZEZ ALINĘ SKIRGIEŁŁO W 1960 PODGRZYBKIEM PASOŻYTNICZYM, A WŁADYSŁAW WOJEWODA W 2003 PODAŁ NAZWĘ PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, WÓWCZAS GATUNEK TEN ZALICZANY BYŁ BOWIEM DO RODZAJU XEROCOMUS (PODGRZYBEK); JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYM PRZENIESIONO GO DO RODZAJU PSEUDOBOLETUS, TAK WIĘC OBYDWIE POLSKIE NAZWY SĄ JUŻ NIEAKTUALNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY to:

podgrzybek pasożytniczy, Pseudoboletus parasiticus - gatunek grzyba z rodziny borowikowatych, nazwany przez Alinę Skirgiełło w 1960 podgrzybkiem pasożytniczym, a Władysław Wojewoda w 2003 podał nazwę podgrzybek tęgoskórowy, wówczas gatunek ten zaliczany był bowiem do rodzaju Xerocomus (podgrzybek); jednak w wyniku badań filogenetycznym przeniesiono go do rodzaju Pseudoboletus, tak więc obydwie polskie nazwy są już nieaktualne (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, PSEUDOBOLETUS PARASITICUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY BOROWIKOWATYCH, NAZWANY PRZEZ ALINĘ SKIRGIEŁŁO W 1960 PODGRZYBKIEM PASOŻYTNICZYM, A WŁADYSŁAW WOJEWODA W 2003 PODAŁ NAZWĘ PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, WÓWCZAS GATUNEK TEN ZALICZANY BYŁ BOWIEM DO RODZAJU XEROCOMUS (PODGRZYBEK); JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYM PRZENIESIONO GO DO RODZAJU PSEUDOBOLETUS, TAK WIĘC OBYDWIE POLSKIE NAZWY SĄ JUŻ NIEAKTUALNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.415

ŚNIEŻYCZKA IKARYJSKA, MIECZODZIÓB, KANGUROSZCZUR STEPOWY, DOMIAR PODATKOWY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, ŚNIEŻYCZKA KEMULARII-NATHADZE, PRZESIEDZENIE, ZNAJDUCH, KROTON, MORELA, ZASADA PODCZEPIENIA, SKRZYDLIK CISOLISTNY, TUJA, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, KRZAKÓWKA PŁOWOBRZUCHA, ZWINNIK, WITEŹ, GŁOWICA, KUMKWAT, JASKÓŁKA, MANTOLET, NIMFIK, RÓJKA, NOSÓWKA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, EDREDON, CHLOREK SUKSAMETONIUM, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, PÓJDŹKA, TWIERDZENIE CANTORA, REAKTOR, TUCUXI, ZWIESINIEC, FIRMA ZWROTOWA, SALONOWIEC, PĘDZLIK POGIĘTY, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, MIODÓWKA WYSPOWA, TRZMIEL PIRENEJSKI, PELIKAN AUSTRALIJSKI, MIODOJAD SZARY, MAMUT JEFFERSONA, KATIPO, KAGU, TAPIR AZJATYCKI, LASONÓG, ZROSŁOWIECZEK SOLNISKOWY, ZIEMNODROZD KOLCOSTERNY, GAZ WYSYPISKOWY, PŁASKOSZ, MRÓWNIKOWATE, BANK ZRZESZAJĄCY, WSZECHWIEDZĄCY, MIECZYK KARŁOWATY, PIPIL RUDOGŁOWY, ZBAWICIEL, SOSNA KANARYJSKA, CZOSNEK BARSZCZEWSKIEGO, ETMALOZA, REKIN ŚLEDZIOWY, SPOTKANIE MODLITEWNE, PETROCHEMIKALIA, ALPINIA GALGANT, BIELAK, MODRZEW ZACHODNI, LORI POTTO, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, ŻABA RYCZĄCA, POWSTANIE LISTOPADOWE, ŻYWORÓDKA ENDLERA, GĘGAWA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, TĘCZAK, KORMORAN SKALNY, SZCZUR, PRZECINKOWIEC, GRZEBIUSZKA ZIEMNA, PŁONNIKOWATE, CZEPIAK, JANSENIZM, NOSOROŻEC INDYJSKI, BOA, BĄK, ISLAM, TURZYCA ZWISŁA, PARADOKS, HOPLUR OBROŻNY, OSTRYŻYCA, KOTYLOZAURY, HETERODUPLEKS, ROZŁUPEK, CELIDONIA, KOSMATKA GAJOWA, DEIZM, METEORYT, STYL WITKIEWICZOWSKI, NOCEK OSTROUSZNY, PISTIA, HUBA PŁOWA, KONWERSJA, GEKON PIASKOWY, SUM, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, JERA JAJOWATA, JUKA, PĘDRAK, DŁAWIGAD AMERYKAŃSKI, BYLICA SKALNA, ŻURAWIEC FALISTY, WRÓBEL RDZAWY, KOSA KUŚNIERSKA, PASO FINO, REFORMACJA, AMBORELLA, OSTAJNICA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, STACJA ORBITALNA, GAJNIK LŚNIĄCY, CZEREŚNIA, TRASZKA Z HONGKONGU, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ŻYWICZLIN, BEZAN, TRASZKA KORSYKAŃSKA, ŁUSKOWIACZEK, TRÓJLIST SKRĘCONY, GIBON SREBRZYSTY, SZAFRAN GARGAŃSKI, KUKUŁKA, ŻARARAKA, NERECZNICA SAMCZA, HUBA MOCHOWIK, TAŁES, MABUJA WIELOPRĘGA, ŁOSOŚ ADRIATYCKI, PŁESZKA, VOTUM, BONITO, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, TEREKIA, ŻÓŁW CZERWONOUCHY, SYNTEZA, PATAT, TRZMIEL GRZBIETOPLAMY, NIEBIELISTKA, NEON CZERWONY, PIOTR, SŁONECZNICA, TOWARZYSTWO, PRĄTNIK JEZIORNY, KOBCZYK, WRZEŚNIA, HOJA, IRANISTAŃSKI, AZDARCHOIDY, SWAT, GEREZA ABISYŃSKA, ALEKSANDRETTA WIĘKSZA, NEGOCJACJE AKCESYJNE, FAŁDOWNIK RZEMIENNY, KLASA POSIADAJĄCA, TELEZAKUPY, PROCES HYDROTERMALNY, KATTA, ZAŁATWIANIE, PAWENT, NOWOGWINEJKA, MYSZ KOLCZASTA, ELISMA, ORLICZKA FAURIEA, PRZEWÓD SĄDOWY, PAWIAN SENEGALSKI, FUNDUSZ ZASOBOWY, ŚLIMACZEK, WARANOPS, NAŚLADOWNIKOWATE, CZAPLA PURPUROWA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, KRUCZYNA ŚNIADA, CHASZCZAK BRĄZOWY, MEGAPOLIS, PRZESTRZEŃ BANACHA, EUROKORPUS, BIOREMEDIACJA, APELACJA, PILARZ POLNY, COSTER, PASO PERUWIAŃSKI, AUDIOBOOK, KĘSISKO, KUKLIK PIRENEJSKI, KUR DIABEŁ, ŻABA KRZYKLIWA, POSKOCZ, SZURPEK ŻÓŁTOCZEPCOWY, PIESTRUSZKA, MANTA, KRWAWNIK SERBSKI, ŻABA STRUMIENIOWA, DZIĘCIOLNIK AFRYKAŃSKI, PĘDZLIK, ANTROPOZOONOZA, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, SINIACZEK PASKOWANY, ASTER PURPUROWY, BLINDIA, MIODÓWKA KARDYNALSKA, ŚNIEŻYCZKA KRÓLOWEJ OLGI, AMFIPRION PLAMISTY, OFERTA WARIANTOWA, DZIAŁANIE PRAWNE, NOSOROŻEC PANCERNY, DUJKER KARŁOWATY, MURARKA OGRODOWA, WACHLAREK, INTELIGENCJA WERBALNA, ARMSTRONG, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, PSZCZOLINKA RUDA, HERETYCZKA, CZAPLA WIELKA, KRUCZYNA SUNDAJSKA, CHLORELLA, USTAWA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, FOTOREALIZM, BRZOZA, TOREBNIK PIŻMOWY, WIECHLINA NISKA, SARDELA, TELEDETEKCJA, POMROWIEC, REGENERATOR, RZEŻUSZNIK, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, TAJSKI, WŚCIEKLICA USZATKA, BURNUS, RUSAŁKA, MONASTYR, LIRYKA CHÓRALNA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, LIMIA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, PRZEJEŻDŻAJĄCA, WAB, REKIN OWSONA, ELASTIL, CZAGRA PŁOWA, PROTESTUJĄCY, KRUCZYNA WIELKA, NIGERZAUR, HUZAR ZWYKŁY, ŁAŃCUCH MARKOWA, KASTRAT, ŻÓŁW SKÓRZASTY, PODATEK, OLSZÓWKA, ŁABĘDŹ MAŁY, NIEDŹWIEDŹ MORSKI, GARNELA, OGOŃCZA PEREŁKOWA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, PODGRZEW, BRODZIEC ŻÓŁTONOGI, HISPANIOLAK, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, PLEWKA, LAWA PODUSZKOWA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, BŁYSKOTEK SPILAUCHENA, FELSUMA PRĘGOWANA, JAGODNIK CZUBATY, MABUJA ZŁOCISTA, CHOMIK MONGOLSKI, WARAN BŁĘKITNY, STRZYŻYK, ZORZYNEK, KUC JAWAJSKI, WYKRYWACZ MIN, ANTYNATURALIZM, PERKOZ ARGENTYŃSKI, WYDATKI, KALANDRA, TKACZ, ALOZA, CZĄSTKA ALFA, KLEJONKA, BUŁAWA, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, ODPUST, WIEWIÓRKA SZARA, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, PRÓBA ŻELAZA, SOSNA SMOŁOWA, CYFRA ARABSKA, ?MIESIĄCZNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.415 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, PSEUDOBOLETUS PARASITICUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY BOROWIKOWATYCH, NAZWANY PRZEZ ALINĘ SKIRGIEŁŁO W 1960 PODGRZYBKIEM PASOŻYTNICZYM, A WŁADYSŁAW WOJEWODA W 2003 PODAŁ NAZWĘ PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, WÓWCZAS GATUNEK TEN ZALICZANY BYŁ BOWIEM DO RODZAJU XEROCOMUS (PODGRZYBEK); JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYM PRZENIESIONO GO DO RODZAJU PSEUDOBOLETUS, TAK WIĘC OBYDWIE POLSKIE NAZWY SĄ JUŻ NIEAKTUALNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, PSEUDOBOLETUS PARASITICUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY BOROWIKOWATYCH, NAZWANY PRZEZ ALINĘ SKIRGIEŁŁO W 1960 PODGRZYBKIEM PASOŻYTNICZYM, A WŁADYSŁAW WOJEWODA W 2003 PODAŁ NAZWĘ PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, WÓWCZAS GATUNEK TEN ZALICZANY BYŁ BOWIEM DO RODZAJU XEROCOMUS (PODGRZYBEK); JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYM PRZENIESIONO GO DO RODZAJU PSEUDOBOLETUS, TAK WIĘC OBYDWIE POLSKIE NAZWY SĄ JUŻ NIEAKTUALNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY podgrzybek pasożytniczy, Pseudoboletus parasiticus - gatunek grzyba z rodziny borowikowatych, nazwany przez Alinę Skirgiełło w 1960 podgrzybkiem pasożytniczym, a Władysław Wojewoda w 2003 podał nazwę podgrzybek tęgoskórowy, wówczas gatunek ten zaliczany był bowiem do rodzaju Xerocomus (podgrzybek); jednak w wyniku badań filogenetycznym przeniesiono go do rodzaju Pseudoboletus, tak więc obydwie polskie nazwy są już nieaktualne (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY
podgrzybek pasożytniczy, Pseudoboletus parasiticus - gatunek grzyba z rodziny borowikowatych, nazwany przez Alinę Skirgiełło w 1960 podgrzybkiem pasożytniczym, a Władysław Wojewoda w 2003 podał nazwę podgrzybek tęgoskórowy, wówczas gatunek ten zaliczany był bowiem do rodzaju Xerocomus (podgrzybek); jednak w wyniku badań filogenetycznym przeniesiono go do rodzaju Pseudoboletus, tak więc obydwie polskie nazwy są już nieaktualne (na 21 lit.).

Oprócz PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, PSEUDOBOLETUS PARASITICUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY BOROWIKOWATYCH, NAZWANY PRZEZ ALINĘ SKIRGIEŁŁO W 1960 PODGRZYBKIEM PASOŻYTNICZYM, A WŁADYSŁAW WOJEWODA W 2003 PODAŁ NAZWĘ PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, WÓWCZAS GATUNEK TEN ZALICZANY BYŁ BOWIEM DO RODZAJU XEROCOMUS (PODGRZYBEK); JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYM PRZENIESIONO GO DO RODZAJU PSEUDOBOLETUS, TAK WIĘC OBYDWIE POLSKIE NAZWY SĄ JUŻ NIEAKTUALNE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, PSEUDOBOLETUS PARASITICUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY BOROWIKOWATYCH, NAZWANY PRZEZ ALINĘ SKIRGIEŁŁO W 1960 PODGRZYBKIEM PASOŻYTNICZYM, A WŁADYSŁAW WOJEWODA W 2003 PODAŁ NAZWĘ PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, WÓWCZAS GATUNEK TEN ZALICZANY BYŁ BOWIEM DO RODZAJU XEROCOMUS (PODGRZYBEK); JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYM PRZENIESIONO GO DO RODZAJU PSEUDOBOLETUS, TAK WIĘC OBYDWIE POLSKIE NAZWY SĄ JUŻ NIEAKTUALNE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x